🦏 WONDERS OF NGORONGORO CRATER 🦏
Ngorongoro ni miongoni mwa wilaya 6 zilizopo jijini Arusha, makao makuu ya wilaya hii yapo huko Loliondo Wasso. Ngorongoro sio National park ni conserved area chini ya mamlaka ya uhifadhi Ngoro² conservation area authority (NCAA).
Thread👇🏽
👉🏿Ngorongoro ilianzishwa mwaka 1959 na inasimamiwa na mamlaka yake (NCAA), tofauti na National parks kama Ruaha, serengeti nk,ambazo zipo chini ya TANAPA.
👉🏿Sensa ya watu na makazi ya taifa mwaka 2012 iltoa takwimu kua kuna jumala ya watu 174,278 ndani ya ngorongoro.
Thread🔥K👇🏽
KWANINI NGORONGORO HAIPO CHINI YA TANAPA!?
👉🏼Hifadhi zote chini ya TANAPA haziruhusu shughuri zozote zile za binadamu ndani ya hifadhi kama kuchunga, ama kuishi watu ispokua makazi ya wahifadhi.
👉🏼Ngorongoro haipo chini ya TANAPA kwasababu ndani mle kuna watu na wanyama wanaishi
WATU WANAWEZAJE KUISHI NA WANYAMA PORI!?
👉🏼Maasai na wahadzabe ndio aina ya watu wanaishi mle ndani ya crater, maasai anaweza kupishana na simba ama chui bila kudhuriwa kutokana na kitendo kinaitwa (HABITUATION) ambapo mnyama pori anakua amemzoea human kutokan na kumuona kila mda
👉🏿Pia simba na chui wameshaizoea harufu ya wale maasai kwaivo hawaoni kama ni adui tena, hivyo basi huwez kuta simba anavamia mbuzi, ng'ombe ama kondoo na ikitokea basi ni mara chache sanaaa kutokana labda na njaa ambayo inakua imewakumba.
KWANINI MAASAI WALIRUHUSIWA KUISHI MLE NDANI NA WANYAMA PORI?
👉🏿Kwasababu maasai hawalimi bali wanafuga tu,hivyo hawawezi kuleta uharibifu
👉🏿Kwasababu maasai ni kivutio cha utalii kutokan na tamadini zao
👉🏿Kwasababu maasai hawatumii wanyama pori kama kitoweo
👉🏿Kwasababu za ulinzi
...dhidi ya majangiri kutokana na elimu waliyopewa na wahifafhi
👉🏼Lakin pia ni kwa sababu mamlaka inavyo anzishwa wao walikua tayari ni wakaazi wa pale hivo isingekua busara kuwatoa na kuwafukuza
Lakini hata makaazi yao ni maboma ambayo hayatumii sana rasirimali misitu.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ᴀʀɴᴏʟᴅ ɢᴏᴅʟᴏᴠᴇ

ᴀʀɴᴏʟᴅ ɢᴏᴅʟᴏᴠᴇ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(