En hier het hele document: geenstijl.nl/5159582/bomtzi…
'Door het gebrek aan een inhoudelijk debat en een ‘denktank’ van prominenten binnen de partij loopt het CDA ernstig gevaar dat zijn beleid in toenemende mate bepaald gaat worden door buitenstaanders, lobbyisten die uiteindelijk zelfs ‘meeschrijven’ aan het verkiezingsprogramma.'
(dat geldt overigens voor meer partijen)
Sinds 2017: 'Feitelijk hing ik er dus maar bij de partijtop.' En: 'het stelt mij behoorlijk teleur. Soms heb ik het gevoel dat ik kennelijk niet goed genoeg ben en me nog meer bewijzen moet, waardoor ik nog harder ga werken.'
'In tegenstelling tot de ministerraad en de Staten-Generaal, staan het coalitie-overleg, het Catshuisoverleg en de akkoordenfabriek niet in de grondwet.
De Kamers (en dan vooral de coalitiepartijen) worden voor het blok gezet.'
'Bij een aantal processen lijken persoonlijke vriendschappen en loyaliteit veel te veel de overhand te hebben boven professionele samenwerking.'
'De ministers spreken constant badinerend over Kamerleden in de MR. Ze zijn geobsedeerd de beeldvorming en spreken met veel minder betrokkenheid over de ouders, die in enorme problemen zitten door overheidshandelen. Alle ministers deden daaraan mee.'
'Het was pijnlijk voor mij om te lezen dat er in die tijd niet één (CDA) bewindspersoon is geweest die een keer gezegd heeft: “hé jongens, die Omtzigt is lastig, werkt samen met de SP, maar hij heeft een púnt, dus laten we zijn inhoudelijke punt eens serieus nemen”. '
'Op een gegeven moment was ik overigens gewoon bang voor weer telefoontjes als ik Kamervragen gesteld had over de zaak, maar het moest gewoon.'
'Voor hier is het misschien voldoende om op te merken dat bijna 1 miljoen van het campagnebudget van 3 sponsoren lijkt te komen. En die sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA plannen...
...'zoals die in Wopke’s New Deal en het verkiezingsprogramma zijn uitgewerkt.'
Over het vertrek van De Jonge: 'Ik begrijp in die dagen van hen ook dat de sponsoren liever Wopke of mij hebben als lijsttrekker. Mijn reactie is heel simpel: daar gaan de sponsoren niet over.'
'De Verenigingsraad wordt geïnformeerd en ik begrijp dat de voorzitter twee keer bij Hugo langs is gegaan om op aftreden aan te dringen samen met een ander DB lid. Ook provinciale voorzitters dringen aan. En dan kondigt Hugo op 10 december inderdaad aan dat hij aftreedt.
Het document geeft een onthutsend beeld van een partij die in zichzelf gekeerd alleen nog met beeldvorming bezig is. Ik vrees dat dit bij meerdere partijen speelt. Hier nog een keer de link waarin het document te vinden is. geenstijl.nl/5159582/bomtzi…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with kim van keken

kim van keken Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @kimvankeken

9 Jun
De tijdgeest.
'Amazon-topman Jeff Bezos verdiende zelfs zo weinig, dat hij recht had op een belastingvoordeel van 4.000 dollar (3.282 euro) wegens zijn kinderen. Hij claimde het in zijn belastingaangifte én kreeg het toegekend.' nrc.nl/nieuws/2021/06…
En dit is precies wat er mis is met de redenatie: 'maar het mág wel'.

'Volgens ProPublica deden de miljardairs niets illegaals met hun belastingaangifte, maar hebben ze gebruikgemaakt van strategieën „die buiten het bereik liggen van gewone mensen.”'
Want:
'En politici blijven regels en voorschriften toevoegen om de rijken te helpen belasting te ontwijken.'
Read 4 tweets
26 Mar
Gisteren zag en hoorde ik wat duiders op tv en radio. Soms waren ze goed en informatief. Maar best vaak spraken ze verdedigend namens Ollongren, Jorritsma, Rutte, Kaag of weer een bron daaromheen. (1/5)
Die duiders, vaak journalisten, verplaatsen zich dan in deze bronnen. Ze vertellen hun verhaal. Soms ook echt met een stelligheid alsof dit dan de waarheid is. ‘Natuurlijk is het niet gek dat er over de positie van een Kamerlid wordt gesproken’, hoor je dan bijvoorbeeld. (2/5)
Maar identificeren hier die duiders zich niet te veel met die bronnen die zelf anoniem blijven. Fungeren deze duiders dan niet te veel als afleider. Moeten Ollongren, Jorritsma, Rutte, Kaag en bronnen om hen heen niet zélf verantwoording afleggen? (3/5)
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(