Interessant te zien wat #MauriceDeHond hier doet. Een draadje. /1
#CDA nu 8 zetels" met een plaatje van -7 eronder.
Dat is valse beeldvorming, want het suggereert een #Omtzigt-effect.
/2
Houd je de peiling van vorige week (dus voor het gelekte Omtzigt-stuk) ernaast, dan zie je het CDA op 11 staan.
-3 dus, niet -7 (dat was het verschil met de stemming op 17 maart).
/3
Die zetels lijken te gaan naar #BBB, #PVV en #FvD.
Dat zijn maar in beperkte mate de fracties die volgens een andere tabel van De Hond zouden profiteren/verliezen door een zelfstandige lijst Omtzigt:
/4
Uit zijn toelichting:
"De percentages zijn als volgt berekend:
Dit is een optelling van iedereen die aangeeft (vrijwel) zeker op deze partij te stemmen plus de helft van de kiezers die zeggen “de kans is groot”.
18% is gelijk aan 27 à 28 zetels."
Natuurlijk pikken media .../
/5
...die 27 zetels op, alsof het een peiling betreft.
Wel toevallig dat het aantal exact gelijk is aan de hypothetische 27 die hij ook in april jl. al publiceerde, al beweert hij de vraag waarop deze nieuwe tabel gebaseerd is, pas gisteren (na het lek!) gesteld te hebben.
../..
/6
Elke onderzoeker met een beetje methodologie in de rugzak zal duidelijk maken dat dit wel een superdunne onderbouwing van 27 potentiële zetels is.
Bovendien, als 35% van degenen die 17/3 jl. @SPnl stemden nu naar #Omtzigt zouden gaan, waarom zien we dan niet 1 zeteltje v #CDA-
/7
-verlies naar de SP overgaan, en wel 3 zetels uitsluitend naar populistisch rechts?
Daar wil ik dan minstens een verklaring (hypothetisch mag ook) voor zien.
Tenslotte ben ik blij dat een schamele 8% #GL-ers overwegen op een Omtzigt-lijst te stemmen.
#4WhatItsWorth.
../>>
/8
Kortom.
't Peil (#PunIntended) van @mauricedehond's publicaties is niet gestegen IMHO.
& Zijn reeds 20 jr oude riedel dat t parlementaire stelsel niet meer bij de #boosburger (mijn term) past, wordt niet spontaan weer fris als je er nu het label #Omtzigt aan kunt hangen.
/end
Please Unroll, @threadreaderapp
Thanx!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Johan Goossens

Johan Goossens Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(