Vandaag in @tubantia een stuk over Janet die 35kg afviel, #lifestylecoach werd en nu anderen helpt met #afvallen. Een prachtige prestatie die tot veel inzichten geleid heeft. Toch gaat er in het artikel één ding fundamenteel mis…🧵1/8
Allereerst gaat er gelukkig ook vooral veel goed. Behalve dat het goed lijkt te gaan met Janet, zegt ze ook een aantal uitstekende dingen over #stigma en zinloosheid van streng #dieten die door de redactie fraai worden uitgelicht. Waar het mis gaat is de #leefstijl boodschap. 2/8
Ze suggereert namelijk dat met gezonder eten en meer bewegen dergelijk resultaat voor iedereen binnen handbereik ligt. Dat is fundamenteel onjuist!
Voor een grote groep met morbide #obesitas (BMI >40) geldt dit niet. Dat is geen gebrek aan discipline, maar de ziekte obesitas. 3/8
Door ernstig #overgewicht treedt een hormonale veranderingen in de energiehuishouding op waardoor langdurig afvallen met #leefstijl bijna onmogelijk wordt. Er is ook geen #wetenschap die dat ondersteunt en zeker geen die op langetermijn ziekte- of overlevingswinst laat zien. 4/8
De enige wetenschappelijk aangetoonde behandeling van morbide #obesitas is metabole #chirurgie. Dat doet namelijk iets aan deze hormonale ontregeling waardoor significant en langdurig afvallen wel weer mogelijk wordt. Hierdoor nemen de #gezondheid en levensverwachting toe. 5/8
Natuurlijk heeft chirurgie een keerzijde en ik beweer ook niet dat #leefstijl niet belangrijk is. Het is juist na de #operatie essentieel om het #gewichtsverlies te behouden. De focus in deze groep moet echter liggen op precies dat wat het is: leefstijl, niet gewichtsverlies. 6/8
Het is belangrijk om mensen een zinvolle behandeling met reële doelen te bieden. Gouden bergen beloven leidt enkel tot de zoveelste teleurstelling. Net als opereren bij slechte leefstijl overigens.
#Leefstijlcoaches en #chirurgen zouden derhalve de handen ineen moeten slaan. 7/8
Toch moeten we de strijd uiteindelijk winnen met #preventie. Die moet veel verder gaan dan het huidige #preventieakkoord en aandacht hebben voor #kansenongelijkheid.
Dat vraagt politieke moed, vrij van vooroordelen en aannames over morbide obesitas en zij die er onder lijden. 8/8

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Tim Verhagen

Tim Verhagen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TimVerhagen84

20 May 20
Het is werkelijk treurig om te zien hoeveel ongeïnformeerde en onwetenschappelijke onzin er weer voorbij komt als het over ernstig overgewicht gaat... 🧵
(1/14)
De indicatie ligt op dit moment qua gewicht bij BMI > 40 of BMI > 35 met comorbiditeit (hypertensie, diabetes, OSAS, etc.) Daarbij gaat het dus om mensen die aangetoond een slechtere levensverwachting hebben. (2/14)
Verder weten we dat zaken als diëten en sporten (ook als dit langdurig begeleid gedaan wordt) bij hen zelden leidt tot BLIJVEND substantieel gewichtsverlies. Natuurlijk zijn er mensen die dat wel lukt (er zullen er vast reageren), maar slechts 3-5% krijgt dit voor elkaar. (3/14)
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(