Hei avaruustyypit! Mä oon kans hyvin innostunut avaruusmatkailusta, mutta haluaisin kuulla kaikilta "ihan kohta muutetaan avaruuteen"-tyypeiltä, millaisen talousjärjestelmän ajattelitte rakentaa siirtokuntiin.

Saako esim. yksityinen taho käyttää taloudellista valtaa rajatta?
Esimerkiksi, saisiko teidän Mars-siirtokunnassanne ostaa vettä ja happea ja ruokaa jos vaan rahnulia riittää, vaikka se meinaisi sitä, että joku köyhempi haukkoo henkeä tai jää kokonaan ilman? Vai taataanko kaikille elämän perusedellytykset?
Entä miten jaetaan työt? Jos on rahnulia niin saako sitä käyttää miten huvittaa, vaikka seurauksena olisi, että osa siirtolaisista joutuu tekemään vaarallisia paskaduuneja tienatakseen muutamia Mars-killinkejä? Vai jaetaanko resursseja jotenkin muuten?
Ja jos Mars-siirtokuntanne kykenee elämään elossapitojärjestelmänsä rajoitteiden rajoissa, niin miksemme kokeilisi ensin täällä Maassa, miten rakentaa semmoiset yhteiskunnat mitkä kykenevät elämään suunnattomasti paremman (toistaiseksi ainakin) järjestelmän kantokyvyn rajoissa?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Janne M. Korhonen 🇫🇮🇪🇺🐟

Janne M. Korhonen 🇫🇮🇪🇺🐟 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jmkorhonen

14 Jul
Miksi höyrykone otettiin käyttöön juuri Englannissa, eikä esim. Rooman valtakunnassa tai Kiinassa?

Tämä on monimutkainen kysymys, mutta uskon tietäväni vastauksen tärkeimmän osan. Seuraa ketju, tällä kertaa tallensin ensin tekstieditoriin. :)
Tekninen etevyys ei ollut syynä. Ensimmäinen laajempaan käyttöön tullut höyrykone, Newcomenin ilmanpainekone, rakennettiin 1710. Vielä 40 v myöhemminkään Intian, Kiinan, Japanin ja Euroopan ydinalueiden välillä ei ollut mainittavaa eroa teknisessä osaamisessa.
Keksinnöt levisivät jo tuolloin suhteellisen nopeasti muutenkin: esimerkiksi Ruotsissa Dannemoran rautakaivokseen rakennettiin ensimmäinen Newcomenin kone jo 1727. Sitä ei kuitenkaan käytetty koekäytön jälkeen juuri lainkaan.
Read 36 tweets
13 Jul
Kapitalismin yksi ongelma on se, että kapitalistien ei kannata ymmärtää miten kapitalismi toimii.

Lyhyellä tähtäimellä kapitalisti saa enemmän etua esimerkiksi painamalla palkkoja alas ja rahoittamalla etujärjestöjä kuten keskuskauppakamareita lobbaamaan yleistä palkanlaskua.
Mutta pitkällä tähtäimellä palkkojen ja kaikille tarjottujen julkisten palvelujen polkemisella, eli siis palkan ansaitsemisen vaihtoehtojen vähentämisellä, tuetaan ja kannustetaan vain matalan tuottavuuden aloja.
Tekniikan kehitys on ollut erittäin suurelta osin ihmisten ja eläinten työn korvaamista koneiden voimalla. En usko että on mitenkään sattumaa, että mm. höyrykone otettiin käyttöön juuri maassa, missä työväen palkat olivat jopa kaksinkertaiset mannermaahan verrattuna.
Read 12 tweets
13 Jul
Ehkä keskeinen ongelma talouskasvun rajoista keskustelussa on se, että "mutta aineeton kasvu on mahdollista"-puoli ei tajua, että aineetonta kasvua tapahtuu nytkin. On epätodennäköistä että pelkkä aineeton kasvu tuottaisi samanlaisia talouskasvulukemia kuin aineeton +aineellinen.
Tällä on väliä, koska yhteiskunnallisesti ei ole yhdentekevää onko talouskasvuprosentti pitkällä aikavälillä 0,1 vai 1 vai 2. Jos aineeton kasvu ei riitä kannattelemaan vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä, niin sitten on todennäköistä ettemme pitäydy vain aineettomassa kasvussa.
Huvittavaa tässä on tietysti se, että muissa yhteyksissä "mutta aineeton talouskasvu"-porukka on 99 kertaa sadasta erittäinkin tietoinen tästä asiasta ja puhuu kiihkeästi siitä, miten saavutettu talouskasvuprosentti (mikään niistä) ei ole riittävän suuri, ja siksi on leikattava.
Read 4 tweets
12 Jul
Suosittelen muuten lämpimästi Robinsonin kirjaa The Global Police State. Siinä on ihan konkreettisin luvuin ja esimerkein kerrottu vallitsevasta kehityksestä kohti muurien hyväosaisiin ja ylijäämäihmisiin jakamaa maailmaa, ja avattu sen takana olevia mekanismeja.
Tämä kehitys osattiin nähdä ennakolta jo 1990-luvulla mutta sitä ei uskottu. En uskonut minäkään, ajattelin että talouden vapauttaminen tuo vaurautta kaikille. Mitä käytännössä on käymässä on maailman jakautuminen "vihreisiin vyöhykkeisiin", "harmaisiin vyöhykkeisiin", ja sotaan.
Kun
1. omaisuuksilla ja vallalla on taipumus kasautua ellei niitä aktiivisesti hajauteta, ja
2. tekniikka tekee yhä useammasta työstä entistä prekaarimpaa, ja
3. uusien työpaikkojen luominen vaikeutuu mm. ympäristörajojen vuoksi, niin
4. seurauksena on eriarvoisuuden kasvu.
Read 9 tweets
12 Jul
Tiivistetysti, vallitsevassa talousjärjestelmässä on vastaava kirjanpitovirhe mikä edesauttoi Neuvostoliiton romahdusta: kun asioiden kirjanpitoarvo ei vastaa todellista arvoa, ja ajan myötä nämä kaksi erkanevat kiihtyvästi, resurssiallokaatio toimii vuosi vuodelta huonommin.
Kirjanpitovirheen korjaaminen on vaikeaa, koska silloin kun se on niin pieni ettei sen korjaaminen aiheuttaisi isoja muutoksia, sitä ei pidetä tärkeänä, ja sitten kun se on niin iso että siitä tulee ilmeinen, tarvittavat järjestelmämuutokset ovatkin jo isoja ja sattuvat moniin.
Esimerkiksi 1980-luvun Neuvostoliitossa tiedettiin oikein hyvin, että talouden kirjanpitoa täytyy korjata ja esimerkiksi rahan syytäminen aseisiin ja sitä kautta kuoppiin Siperiassa täytyy lopettaa, mutta tämäpä olisi tarkoittanut kymmenille tuhansille työpaikan menetystä.
Read 5 tweets
11 Jul
Nyt kun tuli puhe Titanicista. Moni on varmaan hikoillut sulkeisharjoituksissa joskus, mutta kuinka moni on hikoillut Birkenhead-sulkeisissa? Toivottavasti ei kukaan.

Birkenhead-sulkeisilla (Birkenhead drill) viitataan 26.2.1852 HMS Birkenhead-laivalla pidettyihin sulkeisiin.
Näille oli erikoista se, että kyseinen brittiarmeijan joukkoja ja siviilejä kuljettanut laiva oli uppoamassa ajettuaan Etelä-Afrikan rannikon edustalla karille. Aluksessa oli 630-643 ihmistä, mutta pelastusveneitä saatiin laskettua vain ehkä 200 ihmiselle.
Naiset ja lapset saivat etusijan, ja tästä itse asiassa alkaa epävirallinen perinne ”naiset ja lapset ensin”.

Kun alus katkesi ja alkoi upota, 74. Jalkaväkirykmenttiä komentanut everstiluutnantti Seton totesi, että jos sotilaat yrittävät uida veneisiin, pelastusveneet uppoavat.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(