"We conclude that the negative long-term effects of mass hysteria are exacerbated by the size of the state." - Men er der overhovedet politikere i Folketinget, der kan se problemet?
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Her er link til artiklen og Table 3, som opsummerer forhold, der fremmer udbrud af massehysteri. - Et væsentligt problem er politisk afkoblingen imellem beslutninger og personlig konsekvens.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
I den samfundsstruktur vi har opbygget, er politikere overvejende levebrødspolitikere uden personlige erfaringer med sammenhængen imellem handlinger og økonomisk konsekvens. - Det fremmer ansvarsløse beslutninger
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Vi vælger politikere som fremmer en risikoavers samfundsstruktur, hvor personligt ansvar deponeres hos den overadministrerede stat, som vi så forventer løser alt, bare vi viser "samfundssind". - Det kan kun gå galt.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Søren Schifter

Søren Schifter Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SorenSchifter

20 Jul
Personlig statement og udmærket opsummering fra amerikansk børnelæge. - Vi trænger alle til at komme videre.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Men nu mener børnelægernes organisation i USA, the American Academy of Pediatrics (AAP), at alle børn fra 2 år skal bære ansigtsmasker i institutioner og skole.
medpagetoday.com/infectiousdise…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. Den tanke trænger sig på, at der er en sammenhæng med JAMA's tilbagetrækning af en artikel, der viser forhøjet niveau af CO2 i indåndingsluften hos børn, der bruger ansigtsmasker.
trialsitenews.com/jama-pediatric…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 4 tweets
19 Jul
Vigtigt klart formuleret "Letter to Physicians" vedr. immunitet og problemerne med de betinget godkendte coronavacciner. - Bør læses og overvejes af alle.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Læs afsnittet "Discovery 4" i ovenstående og underafsnittet "Antibody-dependent enhancement of disease". - I værste fald er det forklaringen på det der observeres i Israel i øjeblikket.
m.thebl.tv/world-news/isr…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. Viden om Antibody Dependent Enhancement, ADE, som risikofaktor ved udvikling af vacciner har været tilstede i årevis.

#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 6 tweets
16 Jul
"Nu er fokus på smittede" siger SSI. - Men fokus har hele tiden været på positive tests. På intet tidspunkt har SSI villet oplyse, hvor stor en %-del af indlagte med positiv test, som reelt er indlagt pga. COVID-19.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
SSI har heller ikke villet oplyse, hvor stor en %-del af alle med en positiv test, som har eller udvikler relevante symptomer forenelig med COVID-19. - Det forekommer ellers nærliggende, at spørge de testede.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Den manglende vilje eller i bedste fald manglende evne til formidling af relevant information fra SSI har været og er ødelæggende for borgernes tillid til sundhedsmyndighederne.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 6 tweets
4 Jul
Vigtig artikel om etiske aspekter og emergency/midlertidig godkendelse af lægemidler, som fortsat er i klinisk udvikling. - Forfatteren Robert W Malone opfandt mRNA vaccine princippet i 1988.
trialsitenews.com/bioethics-of-e…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Emergeny/betinget markedsføringsgodkendelse af et lægemiddel i klinisk udvikling ophæver ikke kravene mht. til deltagelse i videnskabelige projekter. - De krav bliver ikke respekteret.
trialsitenews.com/the-present-co…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. Kravene til betinget godkendelse af et lægemiddel i Europa er vist herunder. Alle fire punkter skal være opfyldt. - Det er bl.a. punkt to ikke, fordi placebogrupperne har fået tilladelse til vaccination.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 7 tweets
2 Jul
Børn og unge har ekstremt lav sandsynlighed for alvorlig sygdom eller død pga. infektion med corona. Der er ingen sundhedsmæssig gevinst ved vaccination af børn og unge, men der er risiko for vaccinebivirkninger.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. En dansk "ekspert" udtaler om vaccination af 12-15 årige: "Testene fra USA viser 100 procent beskyttelse i den her gruppe og ingen bivirkninger".
nyheder.tv2.dk/samfund/2021-0…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. "Ingen bivirkninger"!!! Men her er data fra CDC - ACIP møde 23.06.21 med oversigt for rapporterede bivirkninger for blot én bivirkning, myocarditis/hjertemuskelbetændelse. - Se kolonnerne "Reporting rate".
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19 Image
Read 4 tweets
24 Jun
1/n. Fra CDCs Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP, møde 23.06.21 om myocarditis som bivirkning til mRNA vaccinerne.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Aldersfordeling for indberettede myocarditis tilfælde relateret til mRNA vaccinerne. VAERS er USAs indberetningssystem for formodede bivirkninger og repræsenterer derfor kun diagnosticerede tilfælde.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. CDCs Vaccine Safety Technical (VaST)
Work Groups opsummering er vist herunder. - Vaccinationerne fortsætter på trods af den dokumenterede risiko imens der indsamles yderligere data.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(