Vanaf half september is het vrije en tolerante Nederland definitief verleden tijd. Dan stelt het afgetreden kabinet de CORONAPAS VERPLICHT voor vrijwel alle binnenruimten en zelfs terrassen (1). Terwijl daar GEEN ENKELE MEDISCHE NOODZAAK voor is. (1/5) telegraaf.nl/nieuws/2121381…
Dit is het GROOTSTE SCHANDAAL VAN ONZE TIJD en we moeten hier MASSAAL tegen in opstand komen. Want het gaat nooit meer weg. De testmogelijkheid zullen ze later schrappen, net als in Engeland en Duitsland (2), en de geldigheid van je vaccinatie QR-code wordt zes maanden, net (2/5)
als in Israël (3). Na zes maanden ben je weer ‘ongevaccineerd’. Ieder half jaar moet je een nieuwe prik om nog ergens binnen te komen. De antistoffentest erkennen ze niet (4). Het is ongelooflijk dat de media dit zomaar laten gebeuren. Er is nu GEEN NOODSITUATIE met corona. (3/5)
Het is NERGENS VOOR NODIG. Het is TIRANNIE. Het Nederland dat we kenden, ons vrije land, het gaat dood, kapot: het verdwijnt. Kom zondag 5 september om 12 uur naar de grote demonstratie op de Dam. Het is nu of nooit! (4/5) #NooitMeerLockdown #FVD

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Thierry Baudet

Thierry Baudet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @thierrybaudet

14 Aug
Draadje. Door een (overigens niet-werkend en experimenteel) “vaccin” te nemen (met ook nog eens stevige bijwerkingen en op lange termijn geheel onbekende risico’s, maar dat terzijde) bevestig je impliciet dat we te maken hebben met een gevaarlijk virus (quod non) waar we 1/15
heel bang voor moeten zijn (want waarom zou je anders die risico’s nemen, waarom zou je dit prik nemen); en dus geef je daarmee met terugwerkende kracht legitimiteit aan de lockdowns en andere vrijheidsontnemende maatregelen die - zoals steeds werd gezegd - “noodzakelijk” 2/15
waren totdat het “vaccin” er zou zijn. Da’s één. Ten tweede legitimeer je ook alvast de vólgende lockdowns als de (onvermijdelijke) “nieuwe varianten” weer komen; waarop dan natuurlijk ook weer nieuwe “vaccins” moeten volgen (de derde prik, de vierde prik, de vijfde prik, 3/15
Read 15 tweets
22 Feb
Ik zie “ophef” over iets dat ik gewoon al in mijn proefschrift De Aanval op de Natiestaat (2012) schreef: je kunt mensen niet veroordelen met wetten die pas zijn aangenomen nadat de feiten hebben plaatsgevonden. Dat heet legaliteitsbeginsel en vormt de basis van de rechtsstaat.
De legitimiteit van “internationale tribunalen” wordt door talloze juristen ter discussie gesteld. Zie bijvoorbeeld dit artikel van de joods-Amerikaanse hoogleraar prof. Jeremy Rabkin: muse.jhu.edu/article/30453.
Moord is en was altijd illegaal. De onbeschrijflijke genocidale misdaden van de Duitsers hadden onder regulier nationaal recht bestraft kunnen en moeten worden.
Read 8 tweets
22 Jan
Na bijna een jaar lockdown is Nederland een angstig land geworden. We accepteren een hysterisch paniekverhaal over een virus met dezelfde mortaliteit als de griep. We sluiten 100% van de bevolking op 1/5
terwijl 99% gewoon weer beter wordt na een tijdje ziek te zijn geweest door corona - en 98% überhaupt geen ernstige klachten ondervindt. We weigeren op te schalen in de zorg - en niemand vraagt zich af waarom dat toch alsmaar niet gebeurt. Als we 2/5
op 17 maart niet kiezen voor een ommezwaai komt het wellicht nooit meer goed. Dan heeft onze cultuur van eigenzinnigheid plaatsgemaakt voor de gewoontes van volgzaamheid 3/5
Read 5 tweets
5 Nov 19
Zie dit nu pas. Geert Mak schaart zich in de Volkskrant bij de complotgekkies die “dog whistles” horen en lezen (totale kul natuurlijk) en meegaan in het frame van “radicalisering”. Wat een goedkope truc, om van je tegenstander een karikatuur te maken en dan af te serveren.
En dan het verwijt dat ik “mensen” zou “uitsluiten”. Waar hééft die man het over? Wij willen juist de gedeelde cultuur in dit land op inclusieve wijze benadrukken, vandaar de Wet Bescherming Nederlandse Waarden: forumvoordemocratie.nl/standpunten/we…
Wat is er bovendien “gemeen” aan onze oplossingen? De massale en onbegrensde immigratie stoppen, de mensen dáár in de regio opvangen, de veiligheid op straat herstellen. Dat is niet gemeen maar noodzakelijk. Gemeen is om decennialang iedereen die dit wil voor nazi uit te maken!
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(