hermes Profile picture
10 Sep, 8 tweets, 2 min read
1922 Büyük İzmir Yangını'nın Yunan ve Ermenilerce çıkarıldığına yönelik kanıt sunan ABD arşiv belgesi. Özet çeviri.

Chester Griwold'un (ABD'li işadamı) raporu, ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi, College Park [Maryland], RG 59, M 353, mikrofilm 55).
1/8
via: @MaximeGauin
2/8
İngiliz, Fransız ve İtalyan gemileri pek çok kişiyi küçük tekneleriyle sahilden topladı ve bu insanlar onları alacak gemilere dağıtıldı... Yangını hemen takip eden günlerde, diğerleriyle birlikte, deniz kıyısındaki... mültecileri gemiye bindirmekle meşguldüm...
3/8
Birçok tekne kapasitesinin ötesinde kalabalıktı. İskeledeki herkesin dileği oradan kurtulmaktı. Hiçbiri nereye götürülecekleri veya oraya varıp varamayacakları konusunda fikir sahibi değildi. Bu panik hali onların hiçbirinin alınamamasıyla sonuçlandı. Herkes kaderini bekledi.
4/8
Yangının nedeniyle ilgili kanıtlar

Yangının başladığını görmediğim için bu konuda doğrudan bir kanıt sunamıyorum. Ancak Yunanlıların İZMİR'İN YAKILMASI HEDEFİYLE bir çete kurmak için kararlı bir çaba gösterdiklerini biliyorum.
5/8
Bazı Yunan subaylarının, Yunan birlikleri İzmir'den ayrılmak zorunda olduğu takdirde, yerel Rumlar buna cesaret edemezlerse Ermenilerin Şehri yakacaklarını söylediğini duydum.
6/8
Ayrıca Ermeni mahallesinde, aynı anda birkaç yerde yangın çıkarıldığını ve Türklerin şehrin çeşitli bölgelerini kurtarmak için çok büyük çabalar sarf ettikleri de şüpheye yer bırakmayacak bir biçimde tespit edilmiştir.
7/8
Ortaklarımdan biri olan ve İzmir'in şimdiki belediye başkanı olan Hacı Mithat Salepçizade, yangının çıktığı gece 400 askerle yangına müdahalede bulunmuştur.

Rapor özeti burada bitiyor.
8/8
Türk demek istemiyorum onlara. Dün,kanıtsız/belgesiz, Türkçe yazan bazı şuursuz, özünden kopmuş,ruhunu kaybetmiş şahıslar, yangını Türklerin başlattığını ima ederek,Rum ve Ermenilerin yangından çok eziyet çektiklerini ifade eden bilgiseller döktürmüştü buralarda. Ne desek az!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with hermes

hermes Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hermes_z

12 Sep
GKRY medyası | PhileNews | Andreas Pimpisiis | Türkiye, bölgemizdeki güç dengesini alt üst ediyor.

Bildiğimiz Türkiye artık yok. Onun yerine kendisi için yeni bir jeopolitik rol tasavvur eden bölgesel bir güce dönüşen bir ülke var. 1/8
philenews.com/eidiseis/polit…
2/8
Mavi Vatan doktrini yalnızca Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonların kullanımıyla ilgili değildir. Rusya'nın da yardımıyla nükleer çağa geçmeye hazırlanan Türkler için enerjinin pek önemi yok. Ankara, artık Doğu Akdeniz'i kendi yaşam alanı olarak görüyor.
3/8
Ankara, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını ilerletmek için büyük güçler (örneğin ABD, Rusya) arasındaki artan rekabetten yararlanmaya çalışıyor. Artık kendisini Avrupa'ya, eski SSCB'ye ve Orta Doğu'ya hükmeden özerk bir kutup olarak görüyor.
Read 9 tweets
12 Sep
Doğu Akdeniz'deki ÇOK ÖNEMLİ ve Hızlı Gelişmeler

10 Eylül'de, Dünyanın önde gelen Alman istatistik kuruluşu Statista ve aynı sıralarda ABD'nin Atina büyükelçisi, Eastmed boru hattının denizden inşasının astarından pahalıya mal olacağını açıkladı. Daha da önemlisi ++ 1/5
2/5
ABD büyükelçisi, konunun piyasaya/enerji şirketlerine bağlı olduğunu da ekledi. Yani hem Statista (AB) hem de ABD konunun Yunanistan'ın stratejik çıkarlarıyla ilgili boyutunu göz ardı etti.

Konunun birkaç yönü var:

1. AB'nin enerji güvenliği (Rusya'ya bağımlılığı azaltmak)
3/5

2. AB, Yunanistan'a söz geçiremiyordu. ABD, üslerini kurduktan ve kendi iç siyasetini TR konusunda belirli bir ölçüde durulttuktan sonra şirketlerinin istediği yönde konuşmaya başladı.

3. Biden&Erdoğan görüşmesinin hemen öncesinde stratejik bazı konuların netleştirilmesi.
Read 6 tweets
8 Sep
ÖNEMLİ❗️

Şu anda Somali'de bir darbe teşebbüsü söz konusu.
Durum çok kritik.
Çifte vatandaşlığı olan (İsveç) Somali Başbakanı bir U dönüşü yaptı,ABD'nin eğittiği Somali askerleri ile darbe kalkışmasına girişti. Görüşmeler devam ediyor. Sorunun siyasi çözümü için uğraşılıyor. ++
Başkan Farmajo, parlamento ve TR'nin eğittikleri dahil onlara sadık askeri birlikler tüm gece alarmdaydı.Halen alarm halindeler.
Gelişmeler çok sıcak.Somalili kardeşlerimiz tüm gece uyumamış.Onlara dua edelim.

Our hearts, souls and minds are with you Somali sisters and brothers.
Read 5 tweets
7 Sep
Rus medyası | VestiKavkaa | Analiz | BAE ve Türkiye'yi Soğuk Savaş'ı sona erdirmeye zorlayan nedir?

Birincisi, Beyaz Saray'daki yönetim değişikliği. Trump yönetimi sırasında ABD, Emirlikler ile Türkiye'den çok daha yakın ilişkiler sürdürdü. 1/6
vestikavkaza.ru/analytics/cto-…
2/6
Biden,TR ve BAE konusunda aynı derecede soğuk. TR ile BAE arasında bir çatışma olsaydı,Trump BAE'ye bahse girerdi. Artık Washington kimse seçilmeyecek dedi. Biden'in BAE'nin düşmanı İran'la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma arzusu BAE'nin pozisyonunu daha da zayıflatıyor.
3/6
BAE, Türkiye'nin İsrail, Mısır ve Suudiler ile ilişkilerini normalleştirmesiyle de barışa doğru ilerliyor. Artık BAE'nin Türkiye ile tek başına karşı karşıya gelmesi kârsızdır. BAE için jeopolitik hırslardan daha yüksek olan finansal ve ekonomik konular da var.
Read 6 tweets
6 Sep
🎙️ Newlines Institute 🇺🇸| @AliBakeer | Türkiye'nin Sert Gücünün Yükselişinin Haritalandırılması

Bölüm 2: Yerli Sanayi (Özet)

Türkiye sert güce odaklanırken, silah ve teçhizat konusunda dış kaynaklara bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. 1/15
newlinesinstitute.org/uncategorized/…
2/15
TR'nin son birkaç yıldaki askeri hareketliliği ve iddialı politikaları,güçlü yerli savunma yetenekleri ve kaynakları olmadan mümkün olmazdı. Son 15 yılda,dünyanın en büyük 3. silah alıcısıyken 14. en büyük silah ihracatçısı konumuna ulaşarak etkileyici bir ilerleme kaydetti. Image
3/15
TR, büyük bir güç olmak,savunmada kendine yeterliğe ulaşmak ve daha bağımsız dış politika hedefiyle,yerli savunma sanayisini geliştirmeye giderek daha fazla yatırım yapıyor.

TSK'nin operasyonel kapasitesinin devrim niteliğindeki bir yönü,Türk İHA'ların artan potansiyelidir. Image
Read 15 tweets
4 Sep
WarOnTheRocks | 🇹🇷,Afganistan çekilmesi sonrasında Avrupa'nın arabulucusu mu?

🇹🇷 hükümeti Afganistan'daki değişen olaylara uyum sağladı ve kendi çıkarlarını geliştirmek için Taliban'ı fiilen tanımaya ve Kabil'deki yeni liderlikle ilişki kurmaya hazır. 1/6
warontherocks.com/2021/08/after-…
2/6
Afgan hükümetinin hızla çöküşünden önce Türkiye, ABD sonrası Afganistan'daki varlığını resmileştirmeye çalışmıştı. Bunun için, Erdoğan bir yandan ABD/NATO ile ince bir angajman çizgisinde yürürken, diğer yandan Taliban'ın uzun vadeli bir Türk rolüne boyun eğmesini istedi.
3/6
Ankara ayrıca, havalimanı operasyonlarını devralma anlaşmasını tamamlamadan önce iki müttefiki Katar ve Pakistan ile birlikte çalışarak grubun desteğini kazanmak için Taliban ile müzakere etmeye çalıştı.

Kabil'in düşmesiyle, Türk-NATO Kabil Havaalanı anlaşması çöktü.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(