1/n. Opfattelserne vedr. vaccineeffektivitet er divergerende. Den seneste ugerapport fra Public Health England (PHE) giver nyttig information. Effektiviteten for cases er samlet negativ for aldersgrupper 40+.
assets.publishing.service.gov.uk/government/upl…
#dkpol #dkmedier #sundpol #coronadk #COVID19
2/n. Vaccineeffektiviteten er beregnet i tabellen herunder. Effekten er negativ i aldersgruppen 40-79, og 8,5% i 80+. Vaccinerne reducerer indlæggelser og dødelighed med aldersrelateret faldende effektivitet.
dailysceptic.org/2021/09/10/vac…
#dkpol #dkmedier #sundpol #coronadk #COVID19
3/n. Opfattelsen af at vaccinerede ikke smitter er forkert. For aldersgruppen 40+ er der både absolut og populationskorrigeret flere cases blandt de vaccinerede, og smitterisikoen fra den gruppe er derfor større end fra uvaccinerede.
#dkpol #dkmedier #sundpol #coronadk #COVID19
4/n. Har set det synspunkt, at coronavaccinerne ikke kan betragtes som vacciner, fordi de ikke forhindrer infektion. Der er mere tale om profylaktisk behandling med aftagende effekt over tid. - Det er der noget om.
#dkpol #dkmedier #sundpol #coronadk #COVID19
5/n. Desværre har behandlingen kendte bivirkninger, hvis omfang ikke er klarlagt endnu. Og herudover inducerer behandlingen selektion af resistente mutationer, som medfører øget risiko for både vaccinerede og uvaccinerede.
#dkpol #dkmedier #sundpol #coronadk #COVID19

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Søren Schifter

Søren Schifter Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SorenSchifter

6 Sep
1/n. Det siger alt om Politiken, at den aflønner en Sundhedsredaktør som har skrevet nedenstående artikel. Det er ikke klart om citatet i overskriften er hans, men han er ansvarlig for den.
politiken.dk/forbrugogliv/s…
#dkpol #dkmedier #sundpol #coronadk #COVID19
2/n. Herunder er som kontrast en seriøs gennemgang af det forfærdelige klamp Sunhedsredaktøren og Politiken kolporterer.
boriquagato.substack.com/p/bangladesh-m…
#dkpol #dkmedier #sundpol #coronadk #COVID19
3/n. Og herunder endnu en opfølgning med baggrund i en specifik kommentar.
boriquagato.substack.com/p/more-on-the-…
#dkpol #dkmedier #sundpol #coronadk #COVID19
Read 4 tweets
18 Aug
1/n. Politiken har i dag et nyt eksempel på dårlig coronajournalistik. Hvis journalisterne havde brugt tid på at læse artiklen, de skriver om, ville de have konstateret en række mangler.
politiken.dk/forbrugogliv/s…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Antallet af myocarditis tilfælde i materialet er yderst sparsom. - Og den korrektion der foretages for antaget underestimering af COVID-19 er uigennemskuelig.
medrxiv.org/content/10.110…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. Det konstruerede resultat sammenligner man så med bl.a. VAERS data uden korrektion for underestimering af myocarditis. - I det mindste kan man glæde sig over, at det her ikke har været igennem peer review.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 4 tweets
14 Aug
1/n. Ti gode råd fra Geert Vanden Bossche om, hvordan man skiller skidt fra kanel i det informationsoverflow, vi bombarderes med.
linkedin.com/posts/geertvan…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Punkt 6 fortjener speciel fokus. Der er i allerhøjeste grad behov for et fakta tjek af de såkaldte fakta tjekkere. - Hvorfor betaler vi til TjekDet med en bevilling fra Folketingets finansudvalg?
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. Ud over statsfinansieringen er TjekDet finansieret af Facebook som tredjepartsfaktatjekker, åbenbart med honorering pr. artikel. - Facebook, som retter ind efter regeringens ønsker for at beskytte virksomheden.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 8 tweets
13 Aug
1/n. Wuhan National Biosafety Laboratory er et BSL-4 klassificeret laboratorium. de arbejder bl.a. med aerosol overførte mikroorganismer. Det havde WHO ikke helt forstået indtil for nylig.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Aerosoler er luftbårne submikrone partikler, dvs. partikler mindre end 1 μm (mikrometer = 10 −6 m). Aerosoler kan være sod, smådråber eller støvpartikler. Diameteren for SARS-CoV-2 er 0,05-0,14 μm.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. Når vira udåndes er de indlejret i mikrodråber, som hurtigt tørrer ind. Herefter svæver virus frit i luften eller evt. bundet til støvpartikler eller pollen, hvis diameter er 150-2000 gange større.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 4 tweets
13 Aug
Vira er ikke levende. De har ingen energiproduktion. Det er en pakke med genetisk materiale som kun kan opformeres i levende celler. - Læs her om isolering og påvisning af vira.
courses.lumenlearning.com/microbiology/c…
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Påvisning af evt. sammenhæng med smitte forudsætter eksposition i en dyremodel. Mange dyrearter kan smittes med SARS-CoV-2. - Vækstmediet som indeholder virus kan f.eks, forstøves, så dyrene indånder virus.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. Når dyrene er eksponeret for virus observeres udvikling af symptomer, hvis det er en del af modellen, og det undersøges om virus efterfølgende kan påvises og opformeres fra dyrene.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 4 tweets
12 Aug
1/n. Det er en skandale, at der ikke er udført en systematisk undersøgelse af koagulationssystemsaktivering før vaccinegodkendelserne. - Og at de regulatoriske myndigheder har godkendt vaccinerne på trods af det.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
2/n. Alle der beskæftiger sig med det her ved eller burde vide, at bl.a. endothelceller udtrykker ACE2.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
3/n. Der er brug for en hurtig systematisk undersøgelse af D-dimer profil efter vaccination for alle de betinget godkendte vacciner. F.eks. Baseline før, +1, +2, +3, +5,+7, +10, +14, +21 dage.
#stopdet #dkpol #dkmedier #sundpol #Covid19dk #coronadk #COVID19
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(