1/8
Hoe kan het nou dat er mensen zijn die nog oprecht:

- denken dat het #vaccin werkt?

- denken dat #massavaccinatie überhaupt ooit de oplossing is bij een muterend SARSvirus?

- geloven dat de overheid het beste met ze voor heeft?

- geloven dat ze hun vrijheid terugkrijgen?
2/8
- denken dat deze "crisis" met een vleermuis uit de lucht is komen vallen?

- geloven dat het #vaccinatiepaspoort en de #coronapas bedoeld zijn voor de veiligheid?

- denken dat ongevaccineerden "gevaarlijker" zijn dan gevaccineerden?

- denken dat er geen lockdown meer komt?
3/8
- geloven dat de 3e, 4e of 666e #prik wél zal helpen, ook al bevatten ze allemaal hetzelfde goedje dat even contraproductief is tegen iedere nieuwe variant als tegen de variant waarvoor ze gemaakt zijn?

- denken dat ze goed bezig zijn door segregatie te propageren?
4/8
- denken, en op moraalridder-achtige wijze uitdragen, dat vergelijkingen met de jaren 30 en de opmaat naar WOII niet juist zijn?

- geloven dat ze in een democratie leven?

- denken dat deze mRNA vaccins veilig zijn en geen slachtoffers hebben geëist, en zullen eisen?
5/8
- op hypocriete manier stug volhouden dat iedereen die zich hier tegen uitspreekt meteen als "Wappie", "complotddenker", of zelfs "extreem-rechts, fascist en Nazi" mag worden betiteld, terwijl het de meest zorgdragende, bewuste, onderzoekende en dappere mensen zijn.
6/8
Echt, mensen.

Als u nu nog steeds niet door heeft dat uw Nederland geregeerd wordt door grijpgrage multimiljonairs, farmaceutische mafiabazen, oude en machtige elitaire families en enorme "filantropische" organisaties...
7/8
... waarom doneert u uw brein en uw hart dan niet per direct aan de wetenschap zodat zij het uiterst indrukwekkende vermogen om te negeren, ontkennen en goedpraten dat u kennelijk bezit, grondig kan gaan onderzoeken?
8/8
Als ik u in een zwembad smijt, en ik vraag of u nat bent, zegt u dat ik gek ben en uw zeiknatte kleding een complottheorie is.
Heb wat zelfrespect.
Doe iets!

#coronapas #coronamaatregelen #medischeapartheid #VaccinatieSchade #vaccinatieplicht #ikweiger #stopdewaanzin #DENKNA

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Denz ⚓

Denz ⚓ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @denzel_olde

14 Jul
@PathetischPunt @RUDOLFJ15 @tpreintjes @ViktorVerkist @SimoneSays123 Ik help Rudolf even. We kennen de conventionele vaccines, met recombinant Spike-eiwit als injecties die samen met dit eiwit en een verzwakte vorm van een virus (bijvoorbeeld griep) bij je worden ingespoten. Je immuunsysteem reageert hier vervolgens op.
@PathetischPunt @RUDOLFJ15 @tpreintjes @ViktorVerkist @SimoneSays123 ... En gaat aan het werk om dit stukje virus te verslaan, en dit in de toekomst ook te kunnen doen. Volledig normaal, mensen die deze Covid-injectie weigeren zijn dan ook geen "anti-vaxxers" (een verschrikkelijk woord om makkelijk discussies mee dood te zwijgen)
@PathetischPunt @RUDOLFJ15 @tpreintjes @ViktorVerkist @SimoneSays123 Deze vaccines, de mRNA vaccines zijn niet helemaal te definïeren als gen-therapie, maar staan daar zeker dichterbij dan bij het begrip "vaccine". Er gebeurd bij deze Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca etc. namelijk het volgende
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(