Discover and read the best of Twitter Threads about #vaccinatieplicht

Most recents (22)

#Corona neemt weer toe en ipv pas op de plaats maken en voorzichtig doen is #vaccinatiedwang en #vaccinatieplicht alweer dagen trending, én zie ik een hoop gezeur (ja sorry hoor) over het #CTB. Kunnen we nu eens even rationeel stilstaan bij wat er gaande is…
Want die eeuwige ontevredenheid en die slachtofferrol helpt niemand. Uiteindelijk zijn we allemaal de dupe en er is maar één dader genaamd: #SARSCoV2. En de gevolgen van dit virus krijgen we alleen samen onder controle met meerdere voorzorgsmaatregelen. Niets doen is geen optie!
Ik snap dat jij denkt niet ernstig ziek te worden van #Omikron. En ik snap dat je een mondkap irritant vindt. Ik snap ook dat je geen zin hebt in maatregelen. Ik snap niet dat je geen vaccin neemt, maar respecteer ook deze keuze en herken dat gevoel van er klaar mee zijn…
Read 18 tweets
Zucht #vaccinatieplicht is weer trending. O.a. vanwege #Bilderberg maar ook door nieuws vanuit 'betrouwbare' bronnen zoals Dissident one🙄 over dodelijke #vaccins. Waar die angstporno toch voor nodig is geen idee. Ik zeg het nog één keer: de vaccins zijn veilig en effectief 🧵
Even vooraf: ik vind in de huidige situatie een #vaccinatieplicht onwenselijk. Iedereen moet zelf (kunnen) beslissen over het vaccin maar dan moet die keuze wel gemaakt worden o.b.v. de juiste informatie. Mocht de #pandemie weer oplaaien dan wijzig ik mss mijn mening.
Bewijsstuk 1: meta-analyse over adverse events (bijwerkingen) na ong. 300 miljoen #vaccins. Conclusie: ja er komen weleens #bijwerkingen voor maar meeste zijn onschuldig en ernstige issues zoals gemeld zijn niet te linken aan het vaccin. #vaccinatieplicht thelancet.com/journals/lanin…
Read 11 tweets
Kijk, de #Pfizer-data #mRNAvaccins die ze 75 jaar geheim wilden houden.

Complete #censuur over deze wereldwijde genocidiale moordpartij bij de @NOS @PubliekeOmroep @VPROTegenlicht

en bij de @volkskrant @nrc @parool @trouw. Alles #NoordKoreaans gelijkgeschakeld.

⬇️ duidelijk ?
De (medisch) fascist met de doodshoofd-uitstraling #ErnstKuipers gaat al liegend en leuterend nog even door met zijn #JosefMengele experimenten. Immers, het #VaccinatiePaspoort met de gekoppelde #VaccinatiePlicht moet doorgedrukt. #QRcode.
Als 1 op de 35 mensen stierf aan de #Pfizer #mRNAVaccins bij het testen - hoeveel zouden dat er nu inmiddels zijn ? 6 miljoen ?Bij het doorspitten van de beschikbare databases #EudraVigilance en #VAERS is dit al heel lang bekend

Read 5 tweets
Er wordt me vaak gevraagd waarom ik me zo kan opwinden over de maatregelen en me er zo tegen uitspreek. Reden daarvoor is simpel: Ik heb sterk het gevoel dat burgers onrecht wordt aangedaan. En wel op drie terreinen. Die probeer ik in dit draadje te duiden,
De drie thema's m.b.t. onrecht zijn: 1. Ontbrekende informatievoorziening. 2. Foute informatievoorziening. 3. Laakbaar beleid en acties. De drie zijn niet volgordelijk en ze zijn uiteraard met elkaar verbonden. Maar tezamen veroorzaken ze een extreem onbehaaglijk gevoel.
1. Ontbrekende informatie. Vanaf het begin van de crisis, begin 2020, tot nu toe is de informatieverstrekking naar burgers zeer selectief. Enkel informatie die het narratief - U of uw naasten sterven aan Corona als u geen vaccin neemt - ondersteunt wordt gedeeld.
Read 15 tweets
Recap op #FistFriday. Draadje!

Een week of 3 geleden zaten de experts aan tafel te raaskallen over #codezwart, triage aan de deur, doden op de gang en veel te weinig IC bedden door de Delta variant. Nu zie we 600 mensen op de IC, die de helft van de bedden bezet houden. 1/14
Vreselijk, dat wel. Iedere patiënt is er 1 te veel. En God behoedde dat er nog meer mensen zo ziek worden.

Maar was het Code Zwart? Zaten we op het randje? Ik weet het niet. Ik ben geneigd te zeggen dat het gelul was, of in ieder geval dat ze er weer eens flink naast zaten. 2/14
Niet alleen de booster zorgt voor een 'oppepper', ook de experts hebben de angst en trauma's weer even opgepept. Ik merk het om mij heen. Maar blijkbaar nog niet genoeg. De vaccinaties blijven achter. 3/14
Read 15 tweets
Zelfs nu Oostenrijk ongeprikten criminaliseert met #vaccinatieplicht als voorbode voor onze wereld mogen we geen enkele verwijzing maken naar de aanloop van de Jodenvervolging in Nazi-DE en de Holocaust met 6 miljoen doden als eindstation.

Maar hoe zit het met de #Oeigoeren?
@amnestynl meldt: "De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid (11 miljoen) in China. China wantrouwt de Oeigoeren omdat sommigen een eigen staat willen. De Chinese regering stuurt hen naar zogenaamde 'heropvoedingskampen', een manier om ‘extremisme’ te bestrijden."
"De Oeigoeren worden er gehersenspoeld en zelfs gemarteld. Ze krijgen soms geen eten, worden geslagen met ijzeren stokken en aan hun handen opgehangen. Ouders en kinderen worden van elkaar gescheiden. De meeste familieleden weten niet waar hun opgesloten geliefden zijn."
Read 32 tweets
Ik weet natuurlijk niet de precieze context van deze foto, maar mijn eerste waarneming is een #Sinterklaas die via zijn 1,5m staf de kinderen een handje geeft én daarmee onnatuurlijk gedrag vertoond. Ik had er een mooie discussie over met mijn broer, die pro prik en beleid is: Image
Mijn broer z'n eerste reactie was: "1,5 meter veiliger voor Sint 🙃 die is immer al een dagje ouder dan de kleintjes!"

Waarop mijn reactie is dat 'ie dat scherp had gezien, en ik 'm nog niet zo bekeken had, maar dat ik het toch verwerpelijk vind dat we vandaag nog zo handelen.
Door de vermeende 87% prikgraad, waaronder de risicogroepen en ieder ander die zich vrijwillig heeft kunnen laten prikken, terug naar normaal!

Met de Delta, Omikron of nieuwe variant kunnen we eindeloos door blijven gaan. Geeft Sinterklaas volgend jaar kids nog steeds de staf?
Read 10 tweets
Als niet geprikt - tegen een muterend seizoensvirus - met een experimentele quick fix die geen immuniteit biedt nog transmissie stopt behoor ik nu blijkbaar tot staatsgevaar: ongezond tot het tegendeel bewezen is. #coronadebat #2g #FirstDates #overlegcomite #demo #Utrecht #FVD Image
Wie had ooit gedacht dat ik als jonge, hoogopgeleide, heteroseksuele, witte man ooit tot 'een minderheid' in NL zou behoren? Ironisch is het wel, maar lachen doe ik niet.
Door de overgrote meerderheid ben ik niet meer welkom op de plekken waar het voor gezellig NL toch "echt gebeurd", minder interessant om aan te nemen als werknemer én onaantrekkelijker voor relaties.
Read 12 tweets
Hier begaat @RolandPierik echt een cruciale juridische fout mbt de vraag of een #vaccinatieplicht in Nederland juridisch mogelijk is. Hij verwart subsidiariteit met proportionaliteit. En maakt het zo bedrieglijk eenvoudig om de vaccinatieplicht juridisch te legitimeren. - 1/7
Wat zegt Pierik precies? Op het punt proportionaliteit zegt hij letterlijk: “De overheid moet laten zien dat het proportioneel is: dus dat alle andere minder vergaande maatregelen niet werken om het doel te bereiken, en dan kan je inderdaad zo’n vaccinatieplicht voorstellen.” 2/7
Maar dat is niet de proportionaliteitseis maar de subsidiariteitseis. Subsidiariteit: ‘Is er een minder ingrijpend middel voorhanden?’ Proportionaliteit is echt iets anders. Dat is de vraag: ‘Staat het middel in verhouding tot het doel?’ 3/7
Read 7 tweets
Ik heb het al eerder gezegd. Mensen realiseren dat ze een irrationele angstpropaganda voorgeschoteld krijgen en de maatregelen niet werken en erger zijn dan de kwaal. Het kabinet heeft nu 2 keuzes. Opgeven of de dictatoriale repressie nog hoger opvoeren.

nos.nl/l/t/2406802
Ik twijfel er geen moment aan dat men overgaat tot pure repressie. Van totale #lockdown tot zware bekeuringen, #2Gregel en mogelijk zelfs een #vaccinatieplicht. En dat is an sich op kort termijn slecht nieuws maar het zal de val van dit regime uiteindelijk alleen maar versnellen.
Men heeft geen idee welke woede, welke onmacht en welke onvrede er onder het volk broeit. Meer repressie draagt daar alleen maar aan bij. Meer mensen zullen uit hun coronapsychose ontwaken. Tot de bom barst en massaprotesten gewelddadig worden en het regime ten val word gebracht.
Read 5 tweets
1/22
Beste @Kinderombudsman en ook @discriminatie,

Graag even jullie aandacht.

Als student en toekomstig VO docent val ik van verbazing in woede, in verbazing over hoe er de afgelopen 18 maanden is omgegaan met kinderen en jongeren in het onderwijs.

#Onderwijs
2/22
Nutteloze, gedragsveranderende regels, vervreemding van elkaar, beperkt en slecht geregeld online onderwijs.

En dat voor een virus dat een verwaarloosbaar, al dan niet niet-bestaand risico voor deze leeftijdsgroep vormt.

@WybrenvanHaga
@thierrybaudet
@lientje1967
3/22
"Voor het leven getekend" is hier een passende omschrijving.
Het moge duidelijk zijn dat deze leerlingen, zonder dat het ze is uitgelegd en met volledig gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in dit "Nieuwe Normaal" van het onderwijssysteem zijn geduwd.
#coronamaatregelen
Read 22 tweets
1/8
Hoe kan het nou dat er mensen zijn die nog oprecht:

- denken dat het #vaccin werkt?

- denken dat #massavaccinatie überhaupt ooit de oplossing is bij een muterend SARSvirus?

- geloven dat de overheid het beste met ze voor heeft?

- geloven dat ze hun vrijheid terugkrijgen?
2/8
- denken dat deze "crisis" met een vleermuis uit de lucht is komen vallen?

- geloven dat het #vaccinatiepaspoort en de #coronapas bedoeld zijn voor de veiligheid?

- denken dat ongevaccineerden "gevaarlijker" zijn dan gevaccineerden?

- denken dat er geen lockdown meer komt?
3/8
- geloven dat de 3e, 4e of 666e #prik wél zal helpen, ook al bevatten ze allemaal hetzelfde goedje dat even contraproductief is tegen iedere nieuwe variant als tegen de variant waarvoor ze gemaakt zijn?

- denken dat ze goed bezig zijn door segregatie te propageren?
Read 8 tweets
“Vanaf 13 jaar en ouder”.

Voor minderjarigen van 13 tot 18 betekent de invoering van de #coronapas in de praktijk een #vaccinatieplicht. En dat terwijl zij geen risico lopen en geen enkele druk op de zorg leggen.

Graag uw aandacht voor deze kinderen. Een draadje. 👇🏻
Als middelbare scholier ben je zo’n beetje per definitie gevoelig voor groepsdruk. ‘Erbij horen’ is nu eenmaal enorm belangrijk.

Straks gaan kinderen die niet gevaccineerd zijn, niet mee kunnen naar de McDonalds tijdens de tussenuren of eventjes spontaan naar de bios na school.
Dat is nogal wat op die leeftijd. Je doet gewoon letterlijk niet meer mee. In ieder geval nooit meer spontaan.

En je kan er natuurlijk de klok op gelijk zetten: ongevaccineerde kinderen gaan met de nek worden aangekeken.

Volwassenen doen het immers ook. Denk “wappies!”.
Read 10 tweets
"De hoogleraren werden weggehoond. Er ontstond een monsterbond tussen overheden, internationale organisaties als de World Health Organization en een groot deel van de media." Een draadje 1/11.

#VaccinatiePlicht
#RIVM

telegraaf.nl/watuzegt/37628…
2/11 "Het meest bizarre verschijnsel was misschien wel de onderdrukking van berichten over bestaande medicijnen die in een vroeg stadium, zo beweerden onderzoekers, het virus konden neutraliseren."
3/11 "Wie in Nederland poogde die middelen voor te schrijven, riskeerde het einde van zijn artsenbestaan."

"Wie positief testte, moest thuisblijven, paracetamol slikken, en bidden. Eerstelijns artsen en specialisten, die daarmee hun loopbaan en reputatie op het spel zetten,..."
Read 11 tweets
“Ongevaccineerd is niet per se onveiliger dan gevaccineerd”

In @nrc 30/8 een interessant opinieartikel van Stan Baggen, advocaat: “Door het #coronatoegangsbewijs mogen straks miljoenen mensen niet meer meedoen. Dat gebeurt op basis van opportunisme en niet op basis van de wet.”
"Miljoenen mensen mogen per 20/9 in zekere zin niet meer meedoen. Miljoenen anderen lijken dat terecht te vinden. Opvallend is dat de aanpak niet door het OMT is geadviseerd: het is een zuiver politieke keuze. Nog opvallender is dat de aanpak geen steun lijkt te vinden in de Wpg"
Advocaat Sam Baggen stelt dat: "Als de kans op verspreiding door een gevaccineerde groter is dan de kans op verspreiding door een negatief geteste persoon, mag een #vaccinatiebewijs niet als #coronatoegangsbewijs gebruikt worden."
Read 5 tweets
Vraag mij echt af. Hoe komt het dat er in Nederland relatief weinig debat is over #vaccinatieplicht Ik bemerk in veel gesprekken met mensen dat fundamentele vrijheden geen onderdeel zijn van hun denken. Hoe kan dat? Is het te conceptueel? Is de angst te groot? Ideeën?
Ik merk dat veel mensen alleen beredeneren vanuit: vind ik iets voor mezelf een vrijheidsbeperking op praktisch niveau. Bijvoorbeeld met de avondklok: ik ga nooit na 9 nog wandelen. Of met vaccinatiepaspoort: ik vind het niet erg nog een document te laten zien.
Maar fundamentele vrijheden gaan over de relatie tussen mensen en de staat, het zijn vrijheden die wij als burgers hebben in ruil voor de onvrijheid om onderdeel te zijn van een staat met een geweldsmonopolie.
Read 23 tweets
Onderzoek Amerikaanse CDC wijst uit: "74% van de mensen die besmet waren tijdens uitbraak in Massachusetts waren volledig gevaccineerd."

Zie artsencollectief.nl/onderzoek-cdc-…

#vaccinaties #vaccinatieplicht
Uit steeds meer onderzoek blijkt dat #vaccinatie niet/niet volledig beschermt tegen nieuwe varianten. Ook niet tegen besmetting.

Waarom dan mogelijke vaccinatiepaspoorten als gevaccineerden net zo goed geïnfecteerd kunnen raken en besmettelijk zijn voor anderen?

#deltavariant
Een vaccinatiepaspoort leidt tot #medischeapartheid

Het is een vorm van uitsluiting van gezonde mensen die niet past in de gezondheidszorg, samenleving en democratie.

Gezondheidsdiscriminatie moet te allen tijde voorkomen worden!

Lees onze standpunten artsencollectief.nl
Read 3 tweets
Common sense & Science.

Deze arts legt helder uit wat er nu gebeurd. Die uitbraken heeft @GVDBossche al vóór de #vaccinatierace begon, voorspeld.
#Vaccinatieplicht is op zovéél niveaus verwerpelijk.
GebeurT
En deze professor had het al voorspeld. Een #PROvaxer NB.
Read 4 tweets
"Prima hoor, als je geen corona "vaccin" neemt, je moet dan ook de gevolgen accepteren.
Prima hoor, als je niet wilt bewijzen dat je gezond bent, je moet dan ook de gevolgen accepteren

Prima hoor, als je niet wilt luisteren, je moet dan ook de gevolgen accepteren.
Prima hoor, als je geen CoronaCheck-app wilt, je moet dan ook de gevolgen accepteren.
Prima hoor als je je kind niet wil laten inenten met mRNA techniek, je moet dan ook de gevolgen accepteren.
Prima hoor als je geen mondkapje wilt dragen, je moet dan ook de gevolgen accepteren.
Prima hoor, als je geen booster shot wilt, je moet dan ook de gevolgen accepteren.
Prima hoor, als je niet wilt testen voor toegang tot de school, je moet dan ook de gevolgen accepteren.
Prima hoor, als je niet vertrouwt op de overheid, je moet dan ook de gevolgen accepteren.
Read 5 tweets
Draadje over wetsvoorstel Macron om in Frankrijk toegang tot ziekenhuizen vanaf 1 augustus alleen toe te staan met gezondheidspas.
1.
👉Gezondheidszorg is een mensenrecht. Dat is in 1948 vastgelegd toen Verenigde Naties Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aannamen.
2.
👉In 2002 werd dit in een resolutie door de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties verder uitgewerkt: iedereen heeft recht op de hoogst haalbare gezondheid op basis van een gezondheidszorg die beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en van goede kwaliteit is.
#Macron
3.
👉Elk grondrecht, dus ook recht op gezondheid, impliceert een overheidsverplichting: respecteren, beschermen, verwezenlijken
👉Toegangspas ziekenhuizen (geen wetsvoorstel, maar uitbreiding gezondheidspas) en wetvoorstel tot verplichte vaccinatie zorgverleners in strijd hiermee
Read 16 tweets
Grote fan van #JessicaArdern. Maar weet niet of ik het hier helemaal mee eens ben.

Overigens: er is géén algehele #vaccinatieplicht. Dit geldt alleen voor bepaalde beroepen, zoals in de zorg.

1/
Vind het oprecht lastig. Enerzijds heb je natuurlijk lichamelijke integriteit, recht op zelfbeschikking.

Anderzijds: keuzes hebben gevolgen. Zorgmedewerkers (bijvoorbeeld) hebben per definitie te maken met mensen die een reëel risico lopen bij #Covid19 besmetting.

2/
Die patiënten hebben OOK rechten. Onder andere het recht om niet van hun arts/verpleger een (voor hen) dodelijke ziekte te krijgen.

En dat botst hier.

Eerlijk gezegd neig ik naar verplicht stellen in bepaalde situaties.

3/
Read 5 tweets
Thread:
1/5

We are all so afraid of death that we,

- Drink copious amounts of alcohol

- Eat massive amounts of ultra processed foods

- Sit hours on chairs, sofas or lie in bed

- Swallow piles of pills and other chemicals

- Avoid sun exposure & block it with chemical creams
2/5

- Breath polluted air from all kinds of origin.

- Feed ourselves mindnumbing entertainment every day.

- Smoke packages of cigarettes, laced with cancer causing chemicals.

- Look at blue-light, EMF radiating devices for a big chunk of the day.
3/5

- Think negative toxic thoughts every single day. Fear, stress, resentment etc.

So that death may take us sooner.

We don't need to take responsibility for our own habits. Let us blame other people, who rather live in freedom, who think for themselves,
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!