நீதியரசர் AK ராஜனின் அறிக்கை #Thread (1)

#AKRajanReport #BanNEET
நீதியரசர் AK ராஜனின் அறிக்கை #Thread (2)

#AKRajanReport #BanNEET
நீதியரசர் AK ராஜனின் அறிக்கை #Thread (3)

#AKRajanReport #BanNEET
நீதியரசர் AK ராஜனின் அறிக்கை #Thread (4)

#AKRajanReport #BanNEET
நீதியரசர் AK ராஜனின் அறிக்கை #Thread (5)

#AKRajanReport #BanNEET
நீதியரசர் AK ராஜனின் அறிக்கை #Thread (6)

#AKRajanReport #BanNEET

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ɱąཞƙ2ƙąƖı

ɱąཞƙ2ƙąƖı Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Mark2Kali_

1 Aug 20
சில தினங்களுக்கு முன்பு பெண் பத்திரிக்கையாளர்கள் கொடுத்த வழக்கில் கிஷோர் கே சாமியை போலீஸ் தேடுவதாக செய்திகள் வந்தது, இதை தொடர்ந்து கிஷோர் இரண்டு நாட்களாக தலைமறைவாகிறார், அந்த நேரத்தில் தம்பி மதன் கிஷோர் கே சாமிக்கு போன் செய்து சேனல் விஷன் அலுவலகத்துக்கு வரச்சொல்லி அழைக்கிறார் (1)
மறுபுறம் மதன் சென்னை போலீசுக்கு நீங்கள் தேடும் கிஷோர் கே சாமி இந்த நேரத்தில் இந்த அலுவலகத்திற்கு வருவார் என தகவல் சொல்கிறார், குறிப்பிட்ட சரியான நேரத்தில் அங்கு வந்த போலீஸ் கிஷோர் கே சாமியை குண்டுகட்டாக தூக்கியது. (2)
காட்டிக் கொடுத்த தம்பி மதன் தனது முதலாளி தஞ்சை ஜீவா முன்னிலையில் தனது திறமையான நடிப்பை வெளிப்படுத்துகிறார்

மதன் காட்டிக் கொடுத்ததை மறைக்க தம்பி மதன் தனது வழக்கமான பாணியில் திமுக அழுத்தத்தில் என்மீது பழி சுமத்துகிறார்கள்.. (3)
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(