LANG DRAADJE: Zaterdag in Utrecht geweest. Met de trein. Iedereen droeg mondkapjes in de trein. Geen onvertogen woord gehoord, geen wangedrag of protest gezien. Duizenden mensen die gewoon probleemloos meewerken en zich houden aan super simpele regels
Zodat we straks weer zonder problemen in een NORMAAL land kunnen leven. Het was druk in Utrecht. De terrassen zaten vol -fantastisch op 2 oktober!- en nergens was ook maar iets van protest of wangedrag te zien of te merken.
In het café waar we moesten zijn werd netjes de coronapas gecheckt en binnen een halve minuut waren we binnen. Geen enkel protest of wanklank gehoord of gezien. Iedereen leek blij dat het weer bijna het oude "normaal" is!
Na afloop van het evenementje nog even op een terras een tosti gegeten, bakje koffie erbij. Drukte van belang, vriendelijke, vrolijke bediening. Naar binnen voor toilet? In 10 seconden coronacheck. Geen enkel protest of wanklank gehoord of gezien. Alleen maar blije, vrolijke
Mensen om ons heen. In het grote winkelcentrum nabij het centraal station flaneerden duizenden mensen. Sommigen met mondkapjes maar allemaal vrolijke, blije mensen die zichtbaar genoten van de nieuw verworven "vrijheid". Geen protest of wanklank gehoord of gezien
Terug naar huis bij de treinen opnieuw geen spoortje van protesten of wanklank. Iedereen droeg het mondkapje zonder enig probleem. Goeie sfeer, blije mensen op weg naar een betere wereld 😊
Maar ergens daar in Utrecht, aan een zijstraatje en nauwelijks opvallend tussen de tienduizenden die vrolijk en dankbaar gebruik maken van de ultieme mogelijkheid om weer NORMAAL te zijn en te doen..
Ergens daartussen schijnt een klein groepje boze mensen te hebben gezeten voor een restaurantje. Boze mensen die weigeren zich aan de simpelste afspraken te houden die zijn gemaakt om IEDEREEN weer vrolijk en blij te krijgen.
Dat kleine clubje fanatiek, bijna religieuze, boze mensen is alle besef van de realiteit verloren, maar krijgt wel heel veel -veel te veel- aandacht! Dit kleine clubje méént dat zij de waarheid in pacht heeft. De werkelijkheid is
Dat ze niet in staat zijn te ontsnappen aan de anderhalve meter die het eigen gezichtsveld beperkt. Waar honderdduizenden er nu achter zijn dat met een hele kleine moeite de anderhalve metersamenleving voorbij zou kunnen zijn
Blijven zij daarin hangen, krampachtig de meest bizarre onzin rondtoeterend die hun eigen vrijheid steeds meer beperkt. Blind en doof voor de werkelijkheid die overal rondom hen zíchtbaar, hoorbaar en voelbaar is.
Compleet negeren is de beste manier om die absolute domheid weg te krijgen. Als je zonder goed uit te kijken een zeer drukke weg oversteekt kan je niet het doorrazende verkeer de schuld geven van jouw dood.
Als je blijft weigeren mee te werken aan regels die als enig doel hebben de VEILIGHEID van íedereen, heeft dat gevolgen. Als je kiest voor oversteken zónder uit te kijken is dat je éigen verantwoordelijkheid! Verstandige mensen zullen blijven waarschuwen
Maar het geduld raakt een keer op. Domheid kan aangeboren zijn. Niet naar verstandige raad willen luisteren is gedrag! Wángedrag! Blij zijn met wat we weer veilig kunnen en werken, mééwerken aan een verdere verbetering van problemen is POSITIEF gedrag.
Wie dat niet kán heeft misschien een probleem waar we met elkaar iets aan moeten doen , wie het niet wíl mag het zelf oplossen. Dat kan betekenen dat je eeuwig vrij bent. In normaal Nederlands: DOOD.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bertus ten Caat

Bertus ten Caat Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(