Discover and read the best of Twitter Threads about #Vaccinatie

Most recents (24)

Er is geen bewijs... Vaxxers vinden onverklaarde #oversterfte van 23.000 onvoldoende bewijs voor #VaccinatieSchade. Dat klopt, geen bewijs, maar is dat dan wel bewijs dat #vaccin veilig is? Een draadje dus maar weer...
1/14 Image
Deze grafiek is al vaak getoond, nu aangevuld met prognose #VaccinatieSchade. Maar wat zien we eigenlijk? De dikke lijn is de #oversterfte volgens CBS. Daarnaast geeft CBS t/m eind 2022 cijfers voor aantal corona overlijdens (=rood+oranje).
2/14
Dat zijn de overlijdens waar "#corona mogelijk een rol heeft gespeeld". Uit de cijfers kunnen we afleiden dat inmiddels minstens 75% MET corona is overleden, onderliggend lijden was dan de hoofdoorzaak. 95% van de overleden met corona had meer dan één onderliggend lijden.
3/14
Read 14 tweets
Vaccins, aansprakelijkheid en politiek open.substack.com/pub/bomenenbos…

De volgende in de reeks van @CeesCees72. Je denkt bij elke volgende aflevering dat het niet erger kan.

Maar dat is een misrekening. Dat kan namelijk best.

#vaccinatie #zwendel
Vaccinatie: voor en door de burger:

De vaccinaties zijn voor de argeloze burgers, en als er ernstige bewerkingen optreden, mag de burger daarvoor betalen. Zo werkt Big Pharma.

Later zouden ze immers nog genoeg kunnen cashen? Alleen liep dat even mis voor Johnson & Johnson. Image
De vaccinatie-alliantie, het samenwerkingsverband tussen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Image
Read 16 tweets
CBS sterftecijfers #corona inmiddels gestegen tot 7-voudige van GGD cijfers (zwarte streeplijn). Opmerkelijk. CBS registreert overlijdens "waar COVID-19 een rol kan hebben gespeeld" als #corona (richtlijn WHO). Dit geeft dus een steeds vertekender beeld op de epidemie.
(1/7) CBS cijfers 4e kwartaal 202...
Ook even aandacht voor de hier zichtbare ontwikkeling van oversterfte. Vanaf juli 2021 zien we de oversterfte plotseling stijgen, nog voordat de Delta golf zich aandiende. Het was @Anton_Th eunissen die de primeur had dit te constateren!
(2/7)
Eind 2021 viel de boostercampagne vrijwel samen met de Delta golf en dus de #oversterfte golf. De CBS cijfers waren inmiddels gestegen tot het drie-voudige van de GGD cijfers. CBS verklaart dus de oversterftegolf met HUN overlijdenscijfers.
(3/7)
Read 7 tweets
Wauwelende @mkeulemans. Ziet zijn gedachten bewezen door "studies". Maar Maarten, je weet toch dat klinische studies bepaald worden door spelregels die passen bij de te verwachten uitkomst?
(1/11)
* Er zijn spelregels die bepalen wie wat wanneer ingespoten krijgt.
* Er zijn spelregels wie wel en wie niet mee mag doen in de studie (gezond genoeg, niet te oud, niet te zwanger ....)
(2/11)
* Er zijn spelregels die bepalen of je in de groep wel of niet gevaccineerd valt bij overlijden: ben je korter dan... of juist langer dan... dan wordt je als niet gevaccineerd beschouwd mocht je toch overlijden.
(3/11)
Read 11 tweets
En omdat het mijn verdienmodel is, en vandaag nog niet zoveel verdiend heb, nog even een hele korte aanvulling.

Wat betreft het spike-eiwit dat in het bloed gedetecteerd kan worden.

Een heel kort draadje. Hoop ik nog iets mee te verdienen.

#Vaccinatie #mRNA
In het theoretische geval, ik herhaal, in het theoretische geval dat de vaccins 100% zouden werken zoals door deze @Marc_Veld wordt beweerd, zou je helemaal geen spike-eiwit in het bloed mogen verwachten. Want daar hoort het niet.
Immers, het nanodeeltje met het mRNA fietst volgens onze Marc de eerste de beste cel in die het tegenkomt, en komt daar tot expressie, waarna het spike-eiwit op de buitenkant van de cel wordt gezet.

Dat is de theorie. Maar helaas, dat is slechts de theorie.
Read 18 tweets
Mmm...

Waar Dalgleish over spreekt, zijn plotse en indrukwekkende recidiven bij patiënten met een melanoom.

Het melanoom is een sluipmoordenaar, waar je nooit helemaal vanaf komt. Zowel @TheDoc96836335 als ik kennen gevallen die tumorvrij waren en jaren later...

#Vaccinatie
...alsnog een recidief ontwikkelden, en dan vaak ook nog op meerdere plekken tegelijkertijd.

Dat op zich is dus geen uitzondering. Maar dan loop ik tegen dit artikel op.

JCI - IgG4 subclass antibodies impair antitumor immunity in melanoma jci.org/articles/view/…
Class switch toward noninflammatory, spike-specific IgG4 antibodies after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination science.org/doi/10.1126/sc…

En natuurlijk stond deze studie al langer op mijn bestudeerlijstje.
Read 5 tweets
groene.nl/artikel/niet-m…

Beste @Jopinie, zonder enig sarcasme of cynisme:

Hoewel rijkelijk laat, mijn complimenten dat het aan hebt gedurfd om dit op te schrijven.

Dat is de taak van journalisten, en dat heb je nu gedaan. Maar ik heb een paar opmerkingen.

#Vaccinatie
Hier is het hele artikel te lezen:

Mijn eerste opmerking is de eerste patiëntencasus: die hoort niet in de categorie #LongCovid thuis.

Deze vrouw heeft het klassieke beeld van een Myelitis Transversa, ofwel een ontsteking van het ruggenmerg.

archive.is/B9tv7
Omdat de benen én armen meedoen, moet dit boven het niveau van de 4e nekwervel zijn.

Het feit dat ze sterke pieken heeft in de bloeddruk en een sterk variabele hartslag, doet vermoeden dat de ontsteking zich uitbreidde naar laag in de hersenstam. Image
Read 14 tweets
We gaan de dag even goed beginnen.

De wekelijkse lachsessie met @mkeulemans, wetenschapsdwerg bij de @Volkskrant.

Maarten brult het van de daken, over de effectiviteit en veiligheid van de vaccins bij kinderen van 5 t/m 11 jaar.

Maar hoe zeker is dat?

#Vaccinatie
Ik hoef de review niet eens te lezen, want ik wil als eerste weten hoe het onderscheid tussen 'gevaccineerd' en 'ongevaccineerd' is geweest.

Ik pak er een willekeurig aantal referenties bij: neem referentie 34:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35857701/
Nog wel uit de NEJM. Dat zou toch goed moeten zijn. Toch?

Nou...

Oepsie... De eerste drie weken na vaccinatie viel dus in de groep 'ongevaccineerd' of 'partially vacccinated'.
Read 18 tweets
Vandaag deze Poll over vaccinatie datum. Waarom? #Vaccinatie is een prima voorspeller voor #Oversterfte, maar we zagen een verschuiving tussen prognose en oversterfte van bijna een maand. Top vaccinatie op 5 januari 22, top oversterfte 5 december 2021. Image
Dit is de voorlaatste prognose en hier zien we dat vaccinatie een maand NA oversterfte volgt. Uit de Poll komt een gemiddelde vaccinatiedatum van 8 december, samenvallend met de sterfte piek, dus dat is hoopgevend! Piek in overall vaccinatie is 5 januari. Image
De poll was een double check op de vaccinatie cijfers van ECDC. Die cijfers passen naadloos bij de poll. De leeftijd waar oversterfte grotendeels voorkomt is 65+. De 80+ piek is op 29 november, 60-79 jaar op 20 december. Gemiddeld 8 december, zowel poll als ECDC! Image
Read 4 tweets
#FalenDeVaccins. Maarten Keulemans ziet allerlei oorzaken voor #Oversterfte, maar de vaccins zijn het ZEKER niet. Laten we zijn suggesties eens toetsen aan het paradepaardje van de farmacie: Australië. Image
Uitgestelde zorg. Door zero-covid in Australië geen zorgen bij de zorg. TOCH #oversterfte vanaf begin #vaccinatie. Exact volgens onze prognose. Geen #corona, wel oversterfte! #FalenDeVaccins ? Image
Niet-geregistreerde corona. Maarten, als er één land op aarde is waar je beslist niet onopgemerkt #corona kunt oplopen is het Australië. Alleen in hun winter een klein beetje corona (rood). Verder? #FalenDeVaccins ! Image
Read 6 tweets
'Iets tijdelijks', zo zegt @MarionKoopmans.

Maar wat is tijdelijk? Want tijdelijk is een ruim begrip, terwijl het toch een bepalende factor is, in hoe het immuunsysteem reageert op een lichaamsvreemd eiwit.

Een mooie gelegenheid voor een draadje.

Want waar staan we nu.
We weten al bijna een jaar dat de expressie van spike-eiwit in okselklieren zeker twee maanden doorgaat.

Dat is dus niet nieuw. #vaccinatie

Immune imprinting, breadth of variant recognition, and germinal center response in human SARS-CoV-2 infection. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148837/
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat de maximale periode is waarin spike-eiwit wordt geproduceerd.

Recent liet een case-report zien dat 101 dagen na de 1e vaccinatie nog steeds spike-eiwit werd geproduceerd in endotheelcellen (het 'behang' van bloedvaten)...
Read 39 tweets
@Lareb_NL
#AgnesKant - #Lareb

2001
⬇️
Medisch-wetenschappelijk onderzoek en #BigPharma
⬇️
sp.nl/sites/default/…

of ⬇️

web.archive.org/web/2016091604…

Lareb en AgnesKant
weten dus precies
waar háár schoen wringt.

#mRNAvaccins aka #Gentherapie
#VaccinatieSchade
#VaccinatieDood
uit de #OudeDoos

#AgnesKant / #Lareb

‘Doden en ernstige bijwerkingen
ná vaccinatie,
niet dóór vaccinatie’.

web.archive.org/web/2021080410…
Read 8 tweets
Deze enorme hoeveelheid verloren gezonde levensjaren was mét een heleboel #maatregelen (testen, #Isolatie, #quarantaine, afstand, sluitingen etc). En ondanks #Vaccinatie

nu.nl/gezondheid/624… via @NUnl
Willen we kunnen beoordelen of het "het allemaal waard was?"
Dan moet je de "kosten van de maatregelen" afwegen tegen een situatie zonder of met minder maatregelen⚖️
Maatregelen hadden een prijs: dat ontkent niemand.
Maar alleen een #eerlijke vergelijking gaat antwoorden geven
voor een goede #evaluatie zijn goede definities nodig.
En moeten de kosten en de baten in de juiste "hokjes" belanden.
Bv #UitgesteldeZorg = gevolg van (de keuze hoe om te gaan met) veel ernstig #COVID19 zieken door veel besmettingen, en geen #Maatregel

Read 3 tweets
Werkzaamheid van Corona-vaccins 🧵

Als we accepteren dat #Corona een infectie van het slijmvlies is, kunnen we zien waarom herhaalde #vaccinatie zonder tussenpozen averechts kan werken.

Mooie uitleg hoe immuniteit werkt
quadrant.org.au/opinion/public…

1/8
#Corona virus stimuleert lymfocyten (B- en T-cellen) die zich in clusters in de wand van de keelholte en de darm bevinden.

Deze verschillen van die gegenereerd door mazelenantigenen in het lymfoïde weefsel elders in het lichaam.

Deze #vaccinaties kunt je NIET vergelijken
2/8
Het mucosale compartiment (corona) en het systemische compartiment (mazelen en polio) zijn gescheiden systemen.

➡️ Een vaccin tegen mazelen kan je niet vergelijken met vaccin tegen #Corona

3/8
Read 8 tweets
link.springer.com/article/10.100…

Dit is wat we nodig hebben: obducties met goede histologische studies, waarbij weefsels en cellen goed beoordeeld kunnen worden.

Het grote gelijk van Arne Burkhardt.

Een belangrijk draadje.

#myocarditis #oversterfte #VaccinatieSchade
Even recapituleren: het klinisch bepalen van de doodsoorzaak is bijzonder onbetrouwbaar, en in de coronaperiode zo mogelijk nog meer, omdat er een sterke neiging bij de schouwend arts bestond om #COVID19 als doodsoorzaak in te vullen.

medischcontact.nl/nieuws/laatste…
Zelfs bij mensen met een terminale aandoening in het hospice werd #COVID19 als doodsoorzaak ingevuld, enkel en alleen op basis van een positieve PCR.

Tot zover.

Het adagium is dan ook dat de patholoog de laatste diagnose stelt, en meestal de meest betrouwbare.
Read 25 tweets
Myocarditis na COVID19 janbhommel.nl/myocarditis-na… via @john_bumblebee

Verder met de bundel.

Dit stuk is nog steeds bijzonder relevant, omdat maar blijft rondzingen dat een myocarditis na #COVID19 vaker voor zou komen dan na #vaccinatie.

#Der_neue_Untermensch
Dat is niet het geval.

Die conclusie is gebaseerd op ernstig vertekende resultaten van 'fishing-expeditions' in grote databases, waarvan de methodologie zo ontzettend rot is, dat de stank door de glasvezelkabel heen te ruiken is.
Ik heb nog wat referenties toegevoegd.

Vooral referentie 2 is een pareltje die ik in de grote elektronische bewaardoos terugvond.

(Als echte neuroot bewaarde ik ieder wetenschappelijk artikel dat ik las.)

sci-hub.se/10.1136/bmj.32…
Read 5 tweets
hartvannederland.nl/coronavirus/eu…

Hele diepe zucht...

Heb ik daar niet herhaaldelijk voor gewaarschuwd? Zowel naar collega's toen ik nog werkzaam was in het ziekenhuis, als ook in mijn stukken?

Alles in de geneeskunde begint met goede en eerlijke voorlichting. Alles!

#Vaccinatie
Alles in de geneeskunde begint met eerlijkheid en vertrouwen.

En het waren niet de minsten die hetzelfde zeiden, waaronder @MartinKulldorff:
Hij zei:"Deze vaccatiefanatici maken meer kapot qua vertrouwen in vaccinaties, dan welke anti-vaxxer de afgelopen 30 jaar heeft weten te bereiken."

Hij krijgt gelijk.
Read 4 tweets
Ik krijg vaak de vraag of ik denk dat alle vaccinatie-propagandisten zelf de vaccins wel genomen hebben.

Dat denk ik wel. Ik weet het haast wel zeker.

Een draadje.

Ik denk dat de moderne westerse mens van de maakbaarheid van het leven overtuigd is.

#Vaccinatie
Ik heb daar wel eens wat over geschreven, maar misschien moet ik dat nog eens doen, maar dan nog duidelijker.

De moderne mens is er heilig van overtuigd dat er voor ieder probleem een hoogtechnologische oplossing is. Dat is niets nieuws, dat hebben wel meer mensen geschreven.
Het gaat echter nog een stap verder: het is niet alleen dat de moderne mens denkt dat er voor iedere probleem een technologische oplossing is, nee, hij is er ook van overtuigd dat voor een bepaald probleem ALLEEN een technologische oplossing bestaat...
Read 17 tweets
Het is onvermijdelijk dat ik als criticus van het #coronabeleid en mijn grote scepsis tegen de #mRNAvaccins ook die-hard antivaxxers onder mijn volgers heb. Dat is niet erg.

Maar ik wil een aantal zaken nog eens verduidelijken.

Een draadje.

#Vaccinatie
Wat ik ook in mijn laatste stuk heb geschreven: ik ben geen die-hard #antivaxxer en ook geen blinde vaccinatiefanaticus, door mij ook wel vaccinazi's genoemd.

Ik mag hopen dat dat het woord van het jaar wordt, maar ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat er niet in zit. 🥳
janbhommel.nl/vaccinatie-alt…

Waar gaat het hier om? Een vrouw die kort voor een longtransplantatie staat.

Zij wordt gedwongen om een vaccinatie te nemen met Novavax, anders gaat de longtransplantatie niet door.

Ik ben mordicus tegen dwang, ook hier. Dat mag en kan echt niet.
Read 16 tweets
#Oversterfte naar leeftijd volgens CBS cijfers. Bijna verdubbeling alle 65+ sinds #herhaalprik. Verband uiteraard onbewezen volgens "experts", maar ze beginnen inmiddels wel nattigheid te voelen. Bron cijfers: CBS: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl
Ook de cumulatieve meersterfte laat een waarde zien van 65/dag. Alleen al voor de 80+ is het inmiddels 40/dag. Alles VER buiten de bandbreedtes waar @mkeulemans zo dol op is. Nog heel even en er is meer oversterfte dan #corona eerste golf. @ministerVWS, geen onderzoek waard?
Tenslotte de kale cijfers sinds #vaccinatie. Een oversterfte nu van 12% geteld over alle leeftijden, na aftrek van #corona. Na de Delta golf in 2021 en de #omicron begin dit jaar, zou er een periode van ondersterfte moeten zijn. Alleen 65/dag oversterfte. Bron: CBS. overlijdens corona laatste maanden geschat op bas
Read 3 tweets
Aan alle Trollen. Wat ik mij afvraag is het volgende. Jullie geloven heilig in #vaccinatie tegen #Corona. Alle #VaccinatieSchade wordt ontkend. Maar wat zijn de (nog onbewezen) kansen nu? Het lijkt er op dat risico's 100x groter zijn dan de preventie. Lees het hier:
Allereerst de kans nu nog te overlijden aan #Corona. Aantal overlijdens volgens RIVM is nu 5/dag, cijfers dalen snel, neem dus aan nog 100-200 overlijdens "te gaan" . Kans van zeg 1:100.000 nog te overlijden aan #Corona.
Vaccins lijken maar zeer beperkt te beschermen. Zeg VE= 25%, een zeer optimistische schatting. Dus ca. 1:400.000 wordt dan beschermd.
Read 6 tweets
Ik heb liever geen semantische discussie over #mRNA vaccins, #cyclus en #menstruatie. Maar er lijkt, onnodig wat mij betreft, weer paniek te ontstaan over het nieuws dat er een #bijwerking (langere menstruatie) wordt toegevoegd aan de bijsluiter van de mRNA vaccins. Dus komtie...
De vrouwelijke #cyclus is NIET alleen de #menstruatie. Het beslaat het hele proces van voorbereiding op #zwangerschap en dus ook verdikking slijmvlies v. #baarmoeder en rijping + vrijkomen van #eicel. Menstruatie is de bezemwagen die volgt op uitblijven van #bevruchting.
Nu denk je vast duh... wie weet dat nu niet. Nou ik dacht dat dus ook, tot ik zag dat Jan en alleman (vnl ook mannen wat ik typisch vind) met deze informatie claimen dat die langere #menstruatie automatisch duidt op een verstoorde #cyclus. Doet het niet!
Read 17 tweets
Welkom in Dystopia. janbhommel.nl/welkom-in-dyst… via @john_bumblebee

28 september 2021. @BartMaes16 vs. de Staat over het #coronatoegangsbewijs

Alle argumenten die we aandroegen blijken waar te zijn.

Bizar, bijna surrealistisch, om dit terug te lezen.
Alle voorspellingen blijken uitgekomen te zijn, inclusief de vaccinatiebereidheid, de bijwerkingen, en onze uitvoerige bewijsvoering over het gegeven dat #vaccinatie verdere verspreiding van #SARSCoV2 niet tegen zou gaan.
Maar het deed allemaal niet ter zake: we waren roependen in de woestijn.

En lees de werkelijk volstrekt stupide opmerking van @hugodejonge nog eens op na:

"Op een vraag van een journalist tijdens de persconferentie van 13 augustus 2021 of gevaccineerden..."
Read 5 tweets
Brede afweer na Omikron-infectie nrc.nl/nieuws/2022/10…

Wie af en toe zijn lachspieren goed wil trainen moet de verhaaltjes van de wetenschapskaboutertjes van de @nrc lezen. Je blijft lachen.

#vaccinatie
Nog even de disclaimer: ja, de titer van antlichamen correleert met de bescherming tegen ernstige ziekte en overlijden in de realiteit, maar staat hiermee niet gelijk.

Onderzoek naar 'neutraliserende' antilichamen karakteriseert slechts een deel van het immuunsysteem...
...en niet de werking van het hele symfonieorkest dat het immuunsysteem vormt.

Dat schrijft de wetenschapskabouter zowaar ook in zijn artikel: "In hoeverre dit bescherming biedt tegen ziekte is in deze studie niet onderzocht".

Maar dat is niet wat de kop vermeldt:
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!