Geçen İnstagram reklamları arasında "Meditasyon Davulu" diye bildiğiniz bendir satıldığını gördüm. Afedersiniz âmiyâne bir tabir var ya "anasını süsler babasına satar" diye, tam öyle bir kurnazlık. Image
O reklamı bulayım derken daha tuhaf bir şeye rastladım. Tasavvuftan başlamış Gaya'dan çıkmış hanımefendi. Tam bir New-Age beyin salatası. ImageImage
Tabi, beyaz yakaların manevi açlığını tatmin etmek kolay değil. E bunu da bedava yapamaz ya. Abonelere özel açıyor "tevhid kutlaması"nı. Bu kutlama lafı da bu enerjicilerin sevdiği bir laf. İngilizce celebrate kelimesinden aparma. Image
Nim Sofyan, Sofyan bunlar en temel ritim kalıpları he, girin google beş dakikada öğrenirsiniz kafanız çalışıyorsa. Paranız da boşa gitmez. Ama Gaya,enerji, birleme falan deyince o ambalaj iyi paraya gidiyor. Bu işler "fî-sebîl-i gâyâ" olmaz zaten.
Teşvikiye'de stüdyoda şile bezi şalvarla beyaz yakalar bendir vurunca iyi, Çorum'un köyündeki Rıfâî tekkesinde şalvarlı takkeli dayılar bendir vursa aow. İmaj her şey olmuş canına yandığımın post-modernitesinde.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mustafa B. Bozkurt

Mustafa B. Bozkurt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mustafamedhi

14 Oct
Videoda gördüğünüz amca bir Imam değil. Dünyada sayıları yüzlerle ifade edilecek kadar azalan Samirî Musevî cemaatinin Kohenlerinden/Hahamlarından biri. Oldukça fasih ve akıcı bir Arapça ile mezheplerinin farkını izah ediyor.
Şöyle diyor;
"Bize Yahudi demek ihânettir. Yahudi nedir? Tevrattan, lugatten(İbraniceden) ve kutsal mekânlardan uzaklaşmış kimsedir. Biz İsrailoğulları'nın gerçek varisleriyiz."
"Yahudiler 2000 senedir buradan uzaklar oysa biz 3655 senedir buradayız, bu nedenle gerçek İsrailoğlu biziz."

Enteresan bir mezhep Samirîlik. Pek çok adetleri bize benzer.
Read 10 tweets
14 Oct
Gölpınarlı hiçbir eserinde objektif bilimsel standartlara uyma gayesi gütmemiştir.
Gölpınarlı okuyacak herkes şunları göz önünde bulundurmalıdır maalesef;

1)Kitâbî/İmâmî Şiî mezhebine taassup derecesinde bağlıdır.
2) Kendince(!) inkıyad ettiği bir Melâmî-Meşrebi vardır.
Bu bağlamda esmâ tarikatları olarak nitelendirdiği ;"Kadirî, Halvetî, Rıfâî..." gibi tarikatlar hakkında hakaret derecesinde yorumlar yapar.
İbn-i Arabî'yi beğenmediği için Hz.Mevlana ile Ekberî ekol arasındaki ilişkileri ve onun tarikat tarafını yok sayar.
Bu baģlamda Mevlânâ'ya tanıdığı ayrıcalık (kendi itikadına uygun bulma), çocukken hasb'el-kader Mevlevî çevrelerinde bulunması hasebiyledir. "Mevlânâ'dan sonra Mevlevîlik" bu nedenle onun Mevlana'yı kendine yakınlaştırma çabasının ürünüdür. Image
Read 4 tweets
13 Oct
İsmail Dümbüllü merhum ara ara yakınırmış;
"Bir insan mesleğini bırakmasını bilmeli, çoluk çocuğun maskarası olduk" dermiş. Dümbüllü'nün oynadığı filmler falan, merhumu pek tatmin etmemiş diye düşünüyorum.
Merhuma sahip çıkılmalı, bir sanatın som büyük ustası olarak kendinden istifâde edilmeli idi. Ama neyse yaşlılıkta bazı mesleklerin bırakılması gerekiyor maalesef. Solistlik ve komedyenlik biraz öyle.
Kırca,çok komik bir adamdı. Metin And'ın kitabına meddah olarak geçmiş bir sanatkârdı, plastik sanatlarda da mahirdi. Bir dönemi kasıp kavurdu, çocukken "Olacak O Kadar" izlemek için gece kalkıp bizimkileri kandırmak için "korktum uyuyamıyorum" diye bahane uydururdum.
Read 8 tweets
12 Oct
Yalnız İlyas Salman beceriksiz bir oyuncudur. Bir iki filmi hariç kötü kötü roller oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Telaffuzu bile bozuktur. Tipinden dolayı enayi rollerini verdiler başımıza Muhsin Ertuğrul kesildi😀
Cüneyt Gökçer doğrusunu yapmış. Tamer'den bir şey olmamasının sebebi kendisi. Ben de Salman ile Karadağlı arasında kalsam ilk bakışta Karadağlı'yı tercih ederim.
Herkes siyasal aktivist olmak zorunda mı kardeşim. Adam işini belirli bir saygınlıkla yıllarca sürdürmüş. Neymiş idârenin suyuna gitmiş. E gider memur adam, napsın eline silah alıp "tiyatroma karışma" diye gerilla örgütlenmesi mi yapsın. Aman ne bayat laflar ya.
Read 5 tweets
12 Oct
Evet, kanaat en büyük hazinedir.
Evet, tüketim toplumu olmamak lazım.
Ama "bir kula on pul on kula bir pul,bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şâh olsa" düzenine de bir şeyler söylemek lazım. Zaten mecbûren tarif edilen sadelikte yaşıyor insanlar.
Bendeniz bir eşyayı artık kullanılmaz hale gelene kadar kullanırım,yama da yaptırırım, tamir de ettiririm sorun değil. Ki çok şükür çorba kaynıyor, sözgelimi bir tiyatro bileti alacak param var hala. Bir insanın kanaati bilmesi, şükrü bilmesi gibisi var mı?
Ama el insaf, şu gelir adaletsizliğinde millete sürekli "siz müsrifsiniz yoksa sıkıntı yok" mesajı vermek hak mıdır? Kış geliyor, yakacağı olmadığından kurutma makinesi ile ısınan insanlar var. Biraz da zenginlere en azından paylaşmayı öğütleyin.
Read 5 tweets
2 Sep
İstanbul camilerine ilişkin inançlar;

Süleymâniye Camii'nde vazife görüp görevini layikıyla yerine getirenler mutlaka zengin olur. Hatta o semtte oturup harekâtına dikkat eden kimse muhakkak fütuhata erer.
-Fakirlikten kurtulmak isteyen, sair sıkıntılar çeken 40 sabah namazını Bayezid Camii'nde kılıp camiyi süpürürse derdinden halas olur.
İşbu Camii'nin bânisi derviş meşrep bir kimse olduğundan (ki bu yüzden ona Velî denir) camisinde görevi aksatanları da affeder.
Fatih, camisinde edepsizlik edenleri kovar, görevde tutmaz. Ancak Sultan Ahmed Camii'nin banisi Sultan I.Ahmed celâlli bir velî olarak kabul edilir. Onun camisinde görevi ihmâl ya da suistimâl eden kişi mutlak surette çarpılır derler.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(