#coronamaatregelen #persconferentie #QRterreur
Wie zijn die 199 mensen op de IC @hugodejonge?
Meer dan 100 ervan hebben comorbiditeit:
COPD:25,Diabetes:45,Immunologisch insufficiënt:18,Maligniteit/Hematologisch insufficiënt:5,Cardiovasculair insufficiënt:3,Renaal falen:8,.. Image
Cirrhosis:1
Van die 199 hebben er 167 een te hoog BMI: 66 hebben overgewicht en maar liefst 101 hebben obesitas. Bijna 100 (97) zijn 65+er en maar 32 zijn er jonger dan 50. De vraag is: zijn dit dan allemaal kerngezonde 'jongeren'?
Nou, nee... Van die 32 'jongeren' hebben er 7 comorbiditeit. Dan blijven er 25 over. Daarvan heeft +/- 50% overgewicht, dus in theorie zouden er 13 'gezonde jongeren' kunnen zijn die men op de IC treft. Hoeveel dáárvan zijn er geinjecteerd met het goedje? Vaccinatieschade?
Hugootje houdt van het smijten met percentages. Daarmee houdt hij al een jaar lang heel Nederland voor de gek. 80% op de IC niet 'gevaccineerd', roept hij. Absolute getallen Hugo! Nou? Wie zijn dat dan? Wat zijn hun leeftijden? Waarom zijn deze mensen niet geïnjecteerd?
Wat verstaat Hugootje onder 'gevaccineerd? 1 prik? 2 prikken? En hoe lang geleden moet zo'n prik gezet zijn alvorens Hugootje ze als 'gevaccineerd' aanmerkt? Om hoeveel mensen gaat het concreet? Welke ziekenhuizen? Waarom pakt Hugootje niet het obesitasprobleem aan?
Weet Hugootje wel dat oude mensen een keer dood gaan? Weet Hugootje dat in feite de kans op doodgaan toeneemt naarmate de leeftijd van de mens stijgt? Hoeveel overleden bejaarden zijn geattribueerd aan ziekte COVID, terwijl ze anders vrijwel zeker aan pneumonie overleden waren?
Gaan we dus ongeinjecteerden pesten op basis van gemanipuleerde cijfertjes van Hugootje? Kan iemand in de #tweedekamer hier schoolmeester Hugootje eens een keer over aan de tand voelen?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with G-Meister

G-Meister Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(