Lesverslag: #lesidee #nederlands
Begonnen met grammatica. in 1 m/h.
moet je ze daarmee vermoeien? Saai!
Nutteloos!

ECHT NIET!

Draadje:
Volgende zin op het bord geschreven:

Ik een boom ochtend.

Gesprek aan gegaan wat gek is aan deze zin.
('Er zit geen werkwoord in, meneer')
Aha! Daar kwam de eerste woordsoort al bij de leerlingen zelf vandaan. Als je taal wilt begrijpen/uitleggen, heb je dus blijkbaar bepaalde categorieën nodig.
Vervolgens de volgende zin:

Boom ik ochtend een.

En de vraag: Waarom is/voelt deze zin nog gekker dan de eerste?
Alle leerlingen denken hard na en overleggen. Verschillende interessante observaties volgen, maar uiteindelijk zegt iemand: Omdat het woord 'een' achteraan staat. Ik leg uit dat het vooral los van 'boom' is komen te staan. Dat snappen ze.

Ik vraag waarom dat logisch is/voelt
en we gaan verder in gesprek over taalaanbod, aangeboren taalvermogen, het meisje Genie dat vanwege trieste omstandigheden geen taalaanbod kreeg in cruciale leefstijdsfase.
De Bosnische jongen uit mijn klas vraagt zich af hoe het dan zit met eerste en tweede taal.
Enfin. De leerlingen hangen aan mijn lippen en zijn volop gefocust. Ik vraag de leerlingen of ze dit interessant vinden en kijk rond. Ja, vinden ze allemaal.
Ik leg uit dat we hier de komende weken nog veel meer mee aan de slag gaan,
maar dat we dan wel 'taal en categorieën' nodig hebben, om dat gesprek goed te kunnen voeren. Daarom gaan we nu het nu over de functie van de verschillende woorden in een zin hebben en geven we ze namen.
Op dit moment in de les (we zijn ongeveer twintig minuten verder)
is het tijd om wat theorie te bespreken over kenmerken van verschillende woordsoorten. Daarvoor gebruiken we LessonUp. (lessonup.com/nl/lesson/D2Km…)
We behandelen de theorie, afgewisseld met quizelementen. Dit doen we ongeveer 10 minuten.
Dan de lesafsluiting. Ik check of lln de bedoeling hebben begrepen van de les. (Belang van woordsoorten, etc.) en of ze (enkele) woordsoorten snappen.

We eindigen met mijn grote held Kees Torn.


Ik stop de video na het stukje over 'mollen'
Ik schrijf de zin op het bord: Als mollen mollen mollen, mollen mollen mollen!

en vraag de leerlingen hoeveel werkwoorden er in deze zin zitten. Vervolgens neemt Torn de leerlingen verder mee in zijn meesterlijke brein door steeds langere constructies te delen.
De leerlingen vinden het prachtig. Ze gaan het vanavond zeker aan tafel bespreken zeggen er een paar. We gaan zelf zinnen verzinnen, zeggen een paar anderen.

Het is maandagochtend 09.00 uur. En mijn week kan al niet meer stuk. Ik heb een #prachtvak #nederlands #Onderwijs

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Henk ter Haar 👨‍🏫

Henk ter Haar 👨‍🏫 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HenkTerHaar

29 Oct
Vandaag was een prachtige dag! Ruim 300 Stormink-leerlingen oriënteerden zich op vrijwilligerswerk in @Burgerweeshuis
Op @EttyStormink vinden we het heel belangrijk dat leerlingen leren dat het goed is om je in te zetten voor een ander ImageImageImage
en dat je daar ook nog eens veel van op kan steken. Samen met Deventer Doet willen wij ons daar hard voor maken!
Eerst was er de MAS-Expo waar maatschappelijke organisaties zich presenteerden aan de derdeklassers havo en vwo.
Daarna was het in de middag tijd voor iets nieuws op Het Stormink. Want vanaf dit jaar starten wij met de Maatschappelijke Diensttijd. Dé kans voor leerlingen om onder schooltijd te leren buiten de muren van de school op een manier die bij hen past.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(