Een paar van mijn vragen voor de #persconferentie morgen.

1. Waarom wordt de jeugd gedwongen tot vaccinatie? Deze data tonen aan dat jeugdigen beter af zijn zonder Pfizer, dat 350 x gevaarlijker voor hen is dan het virus zelf qua bijwerkingen. #coronapas
2. De ziekenhuizen stromen vol met gevaccineerde mensen. In het VK, maar ook in Nederland. Waarom spreekt het kabinet niet de waarheid en wordt beweerd dat 80 à 90% ongevaccineerden zijn?

#persconferentie
3. Op basis van officiële Britse cijfers: gevaccineerden worden veel makkelijker besmet dan ongevaccineerden. En ongevaccineerden zijn resistenter tegen het virus dan gevaccineerden. Wat is überhaupt het nut van de #coronapas?

#persconferentie
4. Vandaag is het 1 november. De dag dat alle #coronamaatregelen zouden zijn afgeschaald. Logisch. Want het Ver. Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken & veel Amerikaanse Staten gingen ons voor (én Spanje). Waarom hier niet? Deze landen doen het beter dan wij.
#persconferentie
5. Als laatste mijn blog van juli jl. (nog steeds actueel), meer dan 130.000 x gelezen. Hierin vindt u inspiratie tot minimaal 16 kritische vragen. Een voorbeeld: als bewezen is dat #coronamaatregelen NIET werken, waarom zijn zij er dan?
#persconferentie
hansvantellingen.nl/blog/2021-07-2…
6. En uiteraard krijgt @annstrikje (de slimste van ons allemaal) alle credits voor de vragen die zij altijd stelt, maar zelf doe ik ook een bescheiden duit in het zakje als het gaat om vragen voor de #persconferentie, op verzoek van velen hier op Twitter.
7. En de nabrander.

Er is sprake van een significante oversterfte en de reden is NIET covid. Wat dan wel?

#persconferentie

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hans van Tellingen

Hans van Tellingen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hansvantelling

28 Jul
Vers blog:

'Top 16 van feiten over covid die de media niet melden /
De media hebben de sleutel in handen voor het einde van de crisis'

Aan de kritische rol heeft het de media 1,5 jaar ontbroken. Nu is het moment om daar verandering in aan te brengen.

hansvantellingen.nl/blog/2021-07-2…
‘Laat dat virus gaan. Weinig mensen worden er nog serieus ziek van. Zeker de jeugd niet. Maatregelen vertragen juist. Maar lossen niets op. Alles kan open. Alles.’

#NooitMeerLockdown
‘Eenieder die nu nog pleit voor lockdowns/coronamaatregelen, heeft óf geen inzicht in de feiten (er sterft praktisch niemand meer aan covid) óf heeft een grote hekel aan mensen, menselijk gedrag en de mensheid.’
Read 6 tweets
3 Jan
Gommers&Kuipers hebben zoveel macht dat zij het aftreden van De Jonge kunnen bewerkstelligen. Nu heeft De Jonge veel fout gedaan. Met als resultaat te veel onnodige overlijdens in de verpleeghuizen. Maar wat nóg zorgelijker is, is dat wij in feite bestuurd worden door medici.

1.
Want het is de heer Gommers die weigerde op te schalen naar een hogere capaciteit voor IC in de ziekenhuizen. Terwijl hardware, (materieel, gebouwen) & software (kundig personeel) echt wel te vinden is. Als resultaat zitten wij nu in een lockdown. NIET door ons gedrag, maar..

2.
.. door de onwilligheid om op te schalen naar een hoger niveau. Onze regering had een eigen plan moeten trekken en had centraal middelen beschikbaar moeten stellen om (a) meer mensen te redden en (b) het land niet in een onnodige lockdown te sturen. Het OMT wordt beheerst..

3.
Read 6 tweets
29 Dec 20
Een land dat bij een IC-bezetting van circa 600 al op #CodeZwart gaat is een gemankeerd land, omdat:

A. Het land onnodig in lockdown gaat (met nog meer gevolgschade dan van het virus zelf) en

B. Er onnodig veel mensen aan het virus overlijden.

1.
Het gebrek aan capaciteit is de reden voor de lockdown, die de HELE maatschappij ontwricht. Men heeft 10 maanden de tijd gehad om deze op te schalen. Dat dát niet gebeurd is, is een drama en ja, dat is te wijten aan onwilligheid en een tunnelvisie bij sommige bewindvoerders

2.
Met of zonder vaccin. Na 2 a 2,5 golf is dat virus geen epidemie meer. En in de tussentijd zijn er goede resultaten te behalen met early treatment medicaties als HCQ, Ivermectine icm zink, vitamine D. Wees voorzichtig met ouderen en bezoek ze niet als je ziekjes bent.

3.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(