#ዲሽታያጊና ራስ ላይ ስንወርድ
ይሄን እናገኛለን።

Crisis group በ October 25,2021 ለ ኦባሰንጆ ሊያደርጉት ይበጃል ብሎ የመከረበትን ዘለግ ያፀ ፅሁፍ ደሞ ይቺን ሊንክ ተጭናችሁ አንብቧት።
የዛሬው ቁጣ ደሞ ለነገ ይደር!!!

crisisgroup.org/africa/horn-af…
ኦባሳንጆ ከመቀሌ ምን አይነት የድርድር ሀሳብና ነጥቦች ይዘው ይመጡ ይሆን ብላችሁ ከምትጠብቁ የ crisis group ን ዘገባ ነበብ ነበብ አድርጓት as crisis group and TPLF are one and the same.
የክራይሲስ ግሩፕን ዘገባ አይተን በጊዜው ስጋታችንን FB ላይ እንዲህ ገልፀነው ነበር።
የአንድ ወገን የተኩስ አቁም ስምምነት ህዝባችን ላይ ያደረሰው ግፍነ መከራ ታይቷል። የዚህ የድርድር ጉደይም ለኛ ደግ ነገር ይዞ አንደማይመጣ የታወቀ ነው።

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mohammed Hassen

Mohammed Hassen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Mohas0

9 Nov
After thirty years of stretch, an opportunity to repair the fate and politics of the people of #Amhara is on our doorstep. One way or the other, this is a make it or break it a shot. Even if our representatives in politics and our elites in a scholarly position don't seem to
understand the urgency of unearthing a way out of a generational backlog of political problems for our people, it is now more than ever to stand up and rectify our fate with them or without them. This must be the last time for the people of #Amhara to carry the burden of the
political insanity of our country by themselves alone. It must have been a collective responsibility for all in the first place even if things always proved the contrary. In this short period of political crisis, we have witnessed slander after slander against our people by so
Read 6 tweets
8 Nov
About negotiations
===============
Now, negotiation is the talk of the town. I am eagerly awaiting what would be the outcome and response of our government.

As it was difficult to speculate how things were gone astray back then, It is impossible to speculate even today either.
Nonetheless, we need to make our fear and uncertainty known to everyone for the record.

31 years ago, we have forfeited our political disposition due to lack of representation in the transition period as our people were disregarded with futile and at the same time deceitful
accusations as the ruling elite.  Our leaders in #ANDM were so much rubbish, they swapped and traded our people's existence, identity, integrity, and power for their political position and personal remuneration. Not only them but also the elite, the learned man of society were
Read 7 tweets
8 Nov
The waiting negotiation paradoxes
=========================
When the unilateral ceasefire was declared for vague reasons, now it seems almost was a lie, #TPLFites never hurried to take the opportunity. They were rather hurried for invasion. I don't know what was the contingency
plan awaited to counter if the unilateral ceasefire fails to live up to the promises.

Now we are a witness, there was none. Yes, we can't afford to dwell on that issue anymore as the crisis is already developed into a question of life and death for the people of #Amhara.
However, on the other hand, #TPLFites regularly confessed and claimed apart from their desire to score points with the people of #Amhara and retaliate that their invasion was based on:–
1) creating a buffer zone
2) to grasp areas for future negotiations as a bargaining chip
Read 6 tweets
5 Jul
ወልቃይትና ራያ
==========
አፄ ቴዎድሮስ መቅደላ ላይ መውደቃቸውን ተከትሎ አፄ ዩሀንስ በንጉስነት ተሾሙ። ታዲያ አገዛዛቸው ሀይል ነበረበትና አገዛዛቸውን በአደብና በወጉ እንዲያደርጉት መካሪ ከወሎ ምድር በቅለው ነበር በጊዜው።
"ዓባይ በጣና ላይ መሄዱ ለምን ነው?
ትንሹ ሲያጠፋ ትልቁ ሊችል ነው፣
ቢያከፋም ቢያበጅም ዓባይ ማለፉ ነው
ሰውን በግዴታ የሚገዛው ማነው?
ከምክር በስተቀር የቀረው ከንቱ ነው"
"አንተም እድሜህ አጭር ወይ ዘርህ አይገዛ
ጎርፍ ደርሶ አይወስድም አለቅጥ ካልበዛ
እንጨት ከደረቀ ቢቀቡት አይወዛ
ሐበሻ ክፉ ነው አይምሰልህ ዋዛ
መተማ እስቲጠራህ በብልሃት ግዛ"

ብለው ምክረውት ነበር።
Read 24 tweets
4 Jul
It is always too late to rescue the politics of Ethiopia from descending into a catastrophic and tragic end at the expense of a generation opportunity in finding a better way to resolve political problems once for all. Time and again the public demonstrated an
unwavering interest and dream to have a national political change. A change that could emancipate him from the shackles of poverty, bad governance, and political crisis. It is the political elites who failed our people and our country.
Those political elites always used to hijack every political transition period only to ascertain their egoistic political interest than the public endeavor. When emperor Hailesselase was dethroned from power, there was an opportunity and shot. When Derg was overthrown,
Read 7 tweets
12 Nov 20
Thread!!!
=======
All eyes be on Raya !!!!
Attention Attention Attention !!!!

#TPLF completes preparations for genocide against #Raya people in #RAYA_ALAMATA front. It is expected to happen from tonight from November 13 to 15. A similar to the #Maikadera massacre is underway.
1) No Tigrayan national is currently in Raya Alamata.The last passengers were given 10,000 birr per person per day and left in big trucks to Tigray today.They were threatened to leave the city immediately & serious warnings given as to how to dismantle the city into barren land.
2) More than 600 Raya youths, investors and prominent elders were held prisoner at #Raya_Alamata Rural and Urban Woreda two police stations. It is said that there are many youths from Kidane, Garbe and 03 kebele among the prisoners. Other 50 militia men disarmed & imprisoned.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(