1). Het @rivm heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over hoeveel opgenomen mensen gevaccineerd en ongevaccineerd waren en berekende op basis daarvan de vaccin effectiviteit (VE) tegen ziekenhuis- een IC-opname.
rivm.nl/documenten/eff…
2). In dit verslag komt het RIVM tot de volgende getallen:
Over de laatste acht weken was de VE 92% (95% BI 91-93) tegen ziekenhuisopname en 96% (95% BI 96-97) tegen IC opname. De onderliggende data staat hieronder.
3). Van de ziekenhuisopnames was over de maanden oktober en november 45.6% volledig gevaccineerd. Van de IC-opnames was over de maanden oktober en november 28.5% volledig gevaccineerd. Ik ga er van uit dat 84.7% van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd is >>
4). Hiermee kan de *ruwe* VE berekend worden:
- voor ziekenhuisopnames: (0.847-0.456)/(0.847*(1-0.456)) = 0.849 --> VE = 84.9%
- voor IC-opname: (0.847-0.285)/(0.847*(1-0.285)) = 0.928 --> VE = 92.8%

Deze formules zijn terug te voeren op cdc.gov/csels/dsepd/ss…
5). Voor VE tegen ziekenhuisopnames is mijn berekening ~7 procentpunt lager dan het RIVM en voor IC-opnames is dat ~3 procentpunt. Dit lijken kleine verschillen maar effect hiervan is aanzienlijk (bij VE van 84.9% worden er ~2x meer gevaccineerden opgenomen dan bij 92%).
6). Waar komt dit verschil vandaan?
Het RIVM gebruikt een negatief binomiaal model met o.a. datum als covariabele (medrxiv.org/content/10.110…) . Door te corrigeren voor datum corrigeer je een 'waning immunity' effect (deels) weg. Tja, dan zie je het inderdaad niet.
7). Mogelijk zit er een fout in mijn redenering, dan hoor ik het graag, maar in het RIVM model lijkt 'waning immunity' een blinde vlek.

Kortom, vaccins blijven nog effectief tegen ziekenhuisopnames, maar minder dan voorheen. En voor de geïnteresseerden:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Henk-Jan Westeneng

Henk-Jan Westeneng Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HJWesteneng

18 Nov
1) Een 'waning immunity' 🧵

Dit gaat over de verandering van de effectiviteit van vaccins tegen COVID-19 in de loop van de tijd. En wat dit voor het beleid zou kunnen betekenen.
2) Afnemende immuniteit (waning immunity) na vaccinatie tegen COVID-19 is momenteel een heet hangijzer. Voor dit draadje baseer ik me op een grote studie uit Israël nejm.org/doi/full/10.10…
3) Deze studie gaat dus over Israel, maar het zal voor NL waarschijnlijk niet heel anders zijn. In Israël is gevaccineerd met Pfizer. Afnemende immuniteit is bij Moderna vaccin waarschijnlijk iets beter en bij AZ en Jansen slechter.
Read 15 tweets
17 Nov
1). Hoe staat NL ervoor qua corona?

Spoiler: niet goed (voorzichtig uitgedrukt).

🧵
2). Momenteel:
- ~20000 vastgestelde besmettingen per dag en stijgend
- gemiddeld 227 zhk-opnames/dag over afgelopen week. stijgend
- gemiddeld 33 IC-opnames/dag over afgelopen week, stijgend
- ~45% van totale IC-capaciteit gevuld met covid patienten, stijgend
3). Maatregelen:
Uitgebreide bespreking hiervan heeft geen zin omdat de huidige hoge belasting nooit lang vol te houden is en de R daarom naar 0.8 of lager moet. Dat is een daling van 35-40%, dat gaat niet lukken met de huidige maatregelen. Wel volgens het RIVM model 😜 👇
Read 10 tweets
15 Nov
Voordelen 1G ten opzichte van 2G:
- 1G is niet discriminerend
- 1G voorkomt toename polarisatie
- 1G voorkomt besmettingen
- 1G verbetert het zicht op het virus
- 1G is proportioneel (bij veel besmettingen)

Nu nog zorgen voor een goede implementatie!
Ik kreeg hier zoveel reacties op dat ik ze niet kan beantwoorden. Belangrijkste tegenargumenten zijn:
1. Het kan niet (logistiek)
2. Het is (te) duur
3. Mensen gaan de booster niet meer nemen
4. Ja doei, ik ben gevaccineerd
5. Ik ben voor 0G.

Hier nog even een korte reactie.
1. Logistiek moet het voor iedereen zo makkelijk mogelijk zijn om te testen. Fijnmazig. Mogelijkheden voor implementatie zelftesten onderzoeken. Goede mix van soorten testen is belangrijk. Besmettingscijfers (en evt, vaccinatie) voor soort test laten meewegen. Zie ook Denemarken.
Read 8 tweets
12 Nov
1). Kort geleden schreef ik iets over het gemis aan debat over grondrechten van Nederlanders in deze coronacrisis. In het volgende coronadebat heeft de Tweede Kamer de kans om hierover grondig te debatteren want >>
2). De mogelijke invoering van 2G lijkt me naast problemen met o.a. handhaafbaarheid en ethische problemen ook potentiële problemen met grondrechten geven.
3). Als het aan het demissionaire kabinet ligt worden gevaccineerden en ongevaccineerden straks in gelijke situaties ongelijk behandeld (artikel 1 van de grondwet). Voor ongevaccineerden wordt o.a. het recht op vereniging (artikel 8) en privacy (artikel 10) beperkt.
Read 13 tweets
12 Nov
Lang wachten met blussen van een brand zorgt dat de brand groter wordt. Als de brand groter wordt moet er heftiger blusmateriaal ingezet worden. Als de brand desondanks niet onder controle komt moeten omwonenden bijvoorbeeld ramen en deuren gesloten houden.
Brandweerlieden dragen persoonlijke beschermingsmiddelen, een bewijs dat hun huid vuurvast is helpt onvoldoende om het vuur te bestrijden.
Dus:
- sturen op besmettingen (begin van de brand), niet op ziekenhuisopnames (uitslaande brand)
- bij veel besmettingen zijn zwaardere maatregelen nodig (maar niet genomen)
- nu virus (brand) al weken raast is lockdown nodig ('ramen en deuren gesloten houden bij brand') >>
Read 6 tweets
9 Nov
1) Minister @hugodejonge van Volksgezondheid zei vandaag dat we in de ziekenhuizen nog geen afname van effectiviteit van vaccins zien tegen ernstige ziekte en dat we daarom op tijd zijn met boostervaccins. 'We gaan ze dus al geven voordat de effectiviteit afneemt'.

Factcheck 🧵
2) Als het aantal vaccinaties nauwelijks meer toeneemt en het percentage gevaccineerden in de ziekenhuizen neemt aanzienlijk toe, betekent dit dat de effectiviteit van het vaccin afneemt.
3). Als het aantal vaccinaties nauwelijks meer toeneemt en het percentage gevaccineerden met een 'doorbraak infectie' neemt toe, wijst dit op verminderde effectiviteit van het vaccin.

Bron: rivm.nl/coronavirus-co…
(mensen met onbekende vaccinatiestatus weggelaten) 👇
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(