We botsten al een paar keer, maar ik ben niet te beroerd om toe te geven dat @ProfHGoossens visionair was m.b.t. speekseltesten op school.

Pleit hij al sinds zomer 2020 (!) voor.

Dossier is volgens mij exemplarisch voor ons mank crisisbeheer. (1/13) 🧵

hln.be/binnenland/mas…
Ik deed eind januari al onderzoek naar hoe het veelbelovende dossier van de preventieve speekseltesten in scholen op 'mysterieuze wijze' in de diepvries terechtkwam.

Spoiler alert: het heeft weinig met wetenschap en veel met besluiteloosheid te maken.
(2/13)
In april '20 trokken firma's en experts naar minister De Backer om speekseltesten te bepleiten.

Fabrikant werd gevonden die snel kon leveren, logistiek proces werd uitgetekend, labocapaciteit berekend en administratieve procedures overlopen. Eind mei was alles klaar. 👏 (3/13)
Maar toen kregen enkele experts koudwatervrees. 🥶

Binnen de RAG vroeg men zich of speeksel wel betrouwbaar genoeg was. 🤔

Sciensano moest een studie uitvoeren. 2.000 mensen werden in de zomer op 3 verschillende manieren getest. (4/13)
Wat bleek? De speekseltest deed het niet slecht. Tenminste, bij mensen met een hoge of middelmatige virale lading. Anders gezegd: bij mensen die zeer besmettelijk zijn.

Goed nieuws, dachten de initiatiefnemers. 🥳 (5/13)
In augustus presenteerde men de studie aan de RAG, maar daar bleven enkele experten verbazend genoeg op de rem staan. 😲

Ze kwamen aandraven met studies uit andere landen, begonnen resultaten anders te interpreteren en wezen op ‘vele’ onzekerheden. 🧐 (6/13)
Gevolg? De RAG kwam in augustus met een halfslachtig advies. Speekseltesten waren 'een goed middel om preventieve screenings te organiseren', maar tegelijk werd de betrouwbaarheid vakkundig ondermijnd door de criticasters.

Twijfel zaaien werkt altijd om af te remmen. 😈 (7/13)
Politiek kon weinig met het advies. Moesten ze nu investeren in speekseltesten? Of niet?

Goossens begon midden augustus publiekelijk een lans te breken voor speekseltesten, maar zijn collega's bleven muisstil. 🤐😴

De impasse was compleet. (8/13)
De Backer riep experts als Emmanuel André (UC Louvain), Marc Van Ranst (UZ Leuven), Fabrice Bureau (U Liège) en Herman Goossens (UAntwerpen) samen en stelde ze een ultimatum: binnen 48u wou hij weten wat hij moest doen.

Maar ze kwamen er niet uit. 😏(9/13)
Resultaat? Een Belgisch compromis. 🇧🇪

In Luik (waar Bureau grote fan was van speekseltesten) mochten ze zich een paar maanden uitleven met een pilootproject.

Ondertussen rolde de 2e golf over het land. 😶 (10/13)
In Antwerpen werd een kleinschalig proefproject opgestart, maar in Leuven meldde rector Luc Sels dat hij speekseltesten ‘te duur’ vond voor zijn studenten en personeel. Goossens schudde in oktober nog één keer aan de boom in de pers, maar staakte nadien de strijd. 🏳️👋 (11/13)
Begin '21 werd dossier dan weer uit de vriezer gehaald en mocht Goossens nog maar eens een... proefproject draaien. 🙃

Eind maart kwamen de resultaten: men zag enkel voordelen.

Enig nadeel? Logistieke planning. Daar wist men bij overheid blijkbaar geen raad mee. 😏 (12/13)
Er volgde wel een aanbesteding. Een opdracht voor levering van testkits werd gegund. Sindsdien? Niks meer. 😴😴

19 maanden plannen, testen, debatteren, proefdraaien en finaal... niks klaar krijgen. 👏

Het Belgisch-Vlaams crisisbeleid, beste mensen. 💪 (13/13)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jeroen Bossaert

Jeroen Bossaert Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jeroenbossaert

22 Nov
Al weken proberen enkele universitaire labo's de 4e golf te gebruiken om de beslissing over het verlagen van de financiering voor hun federaal platform ongedaan te maken.

Vorige week nog in @HLN_BE en vandaag opnieuw in @demorgen (1/10)

En ze komen ermee weg.

🧵
De federale labo's beweren dat omwille van de verlaging van hun financiering we vandaag met problemen zitten qua testcapaciteit in heel het land.

Straffe bewering. Maar snijdt ze hout? (2/10)
De federale labo's krijgen maandelijks een voorschot op de testen die ze nog zullen uitvoeren.

Dat voorschot van 720.000 euro werd op 1/10 gewijzigd naar 270.000 euro per maand.

Dat geld ontvangen ze sowieso, ongeacht het aantal testen dat ze uitvoeren. (3/10)
Read 10 tweets
22 Nov
Gesprek met @GevaertThomas over de vraag van 1 miljoen: hoe gaan we de komende maanden en jaren met corona om?

"De zorgsector op maat maken van een samenleving waar corona een blijver is: dát is de uitdaging. Helaas lees ik daar nergens ideeën over."

hln.be/binnenland/int…
"De situatie op onze IZ bepaalt al 18 maanden het lot van de hele maatschappij. Als je dat weet, probeer die flessenhals dan weg te werken. Dat hoeft niet met meer bedden te zijn maar kan ook op andere manieren. Durven we dat debat voeren?"
"Men doet alsof enkel dat virus onze zorgsector omver blaast en dat is onjuist. De sector kampte al met structurele personeelstekorten en hoge werkdruk vóór corona. Maar voor de overheid is het makkelijker om naar het virus te wijzen."
Read 4 tweets
2 Mar
Gebeld.

@ProfHGoossens bevestigt nu ook publiekelijk dat er discussies zijn bij de labo's over verdeling van geld voor sequencing.

Waar hij het niet mee eens is: dat het gekibbel tijd gekost heeft in zoeken naar Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant. 1/4
Over de Braziliaanse variant:

"Die hebben we 5 dagen vroeger gevonden dan publiek bekend, maar we hebben het niet meteen in de pers willen zetten."

1ste introductie van Braziliaanse was waarschijnlijk 23/12. Dus bleef 7 weken onopgemerkt. Veel tijd verloren. 2/4
Over stalen van Zuid-Afrikaanse variant in Oostende die 3 weken bleven liggen:

"De eerste stalen hebben we in A'pen binnen 48 uur gesequenced."

Dat was publiek bekend en daar doelde ik niet op. Ik verwees naar 10-tal andere stalen. Heeft AZ Damiaan mij officieel bevestigd. 3/4
Read 5 tweets
19 Feb
👉Wat is de exacte impact van corona-maatregelen op de curves? De waarheid is: we weten het niet.

👉Avondklok? Scholen open? Horeca dicht? Niemand die de invloed ervan correct kan inschatten. Bijna alle studies blijken gebouwd op wankele methodes. (1/5)

hln.be/binnenland/hoe…
👉Ik sprak met @NoahHaber van Stanford University over zijn opzienbarend onderzoek.

👉Samen met 25 collega's hield hij alle studies tegen het licht die claimen dat ze de impact van corona-maatregelen kunnen becijferen. Wat hij ontdekte, roept veel vragen op. (2/5)
👉Slechts 1 op 27 studies die de impact van maatregelen meet, maakt gebruik van een solide methode. Alle andere blijken op wankele of ronduit waardeloze methodes te leunen.

👉Nochtans zijn álle studies 'peer reviewed' en gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. (3/5)
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(