Sverige kan beställa ett "mirakelpiller" mot covid-19, men Socialstyrelsen tycker inte det finns skäl.
Jag har i några dagar försökt undersöka detta mycket märkliga, så här kommer en sammanfattning:

TRÅD
Molnupiravir är ett piller som tas mot covid-19 i ett tidigt skede och kan minska risken för svår sjukdom och död för de som drabbas av covid-19.
Sveriges radio kallar det "mirakelpiller" och det finns anledning till det ... sverigesradio.se/avsnitt/mirake…
När man i Göteborg gjorde försök med pillret fungerade det så bra att försöket avbröts i förväg, eftersom det ansågs oetiskt att placebogruppen inte fick ta del av läkemedlet.
sverigesradio.se/artikel/genomb…
Storbritannien blev första land i världen att ge ett så kallat villkorat godkännande i början av november och konstaterar då att det minskar risken för svår sjukdom och död med 50 procent. lakemedelsvarlden.se/storbritannien…
Och i veckan öppnade även EU:s läkemedelsmyndighet EMA för att tex Sverige kan köpa in pillret redan nu, istället för att vänta på det vanliga, omfattande godkännandet. lakemedelsvarlden.se/ema-snabbar-pa…
Men ska detta "mirakelpiller" användas i Sverige, måste Socialstyrelsen initiera det som kallas beredskapslicens.
Och detta tycker inte Socialstyrelsen är nödvändigt. Istället inväntar de en process som, enligt vad jag kunnat läsa mig till, kan hålla på till mars.
Se svar nedan:
Detta alltså trots att sjukvården vill ha pillret och trots att det kan rädda liv.
Det mest besvärande med att vänta är att läkemedelstillverkaren har ett begränsat antal piller. Att vänta till en gemensam upphandling innebär alltså att pillret då riskerar att vara slut.
Därför har till exempel Danmark och flera andra länder i EU valt att just använda undantaget för att säkra sina piller redan nu.

Men Socialstyrelsen vill ändå vänta. Vilket är...väldigt svårt att begripa just nu.
Och jag jobbar på att hitta fler röster.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Emanuel Karlsten

Emanuel Karlsten Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @emanuelkarlsten

13 Jun 20
I tre veckor har jag jobbat på det som Expressen nu skriver om Johan Giesecke. Men hela tiden avvaktat - eftersom att skriva skulle göra mig till bödel.
För har han verkligen gjort något fel? Hittills pekar lite på det.

expressen.se/nyheter/johan-…
Jag har pratat med The Lancet, som inte tycker det.
Jag har pratat med Folkhälsomyndigheten, som är avvaktande, men inte kan säga om det här betydelse - men bett Giesecke komplettera.
Och jag har pratat med en jävsprofessor som möjligtvis ser det som gränsfall, men inte fel.
Därför har jag inte skrivit.
För att akta mig för att bli del av drev.
Att göra som Expressen nu gjort - kontakta alla som inte gillar Giesecke och hans teorier - det är mer teater än journalistik.
Read 5 tweets
15 Jan 20
Ok, sammanfattning av min dag - och av en mycket problematisk samtid.

Jag skrev alltså en text om journalistikens olika affärsmodeller, möjligheter och fallgropar.
Jag diskuterade det generellt och du får gärna läsa hela texten här:
gp.se/kultur/kultur/…
I en liten passus nämndes Joakim Lamotte.
Och sedan avslutade jag min text såhär:
Read 15 tweets
15 Oct 19
Idag släpptes årets stora rapport om hur svenskarna använder internet. Jag har fått några dagar att gräva ned mig i datan.
Här är mina fynd:
Den stora nyheten är såklart att sociala medier stagnerar, till och med minskar i daglig användning. Ett unikt trendbrott. Men här finns så mycket mer att hämta än bara totalsiffrorna.
För ja, Facebook minskar också för första gången både på totalen och på daglig användning. Men det som är intressant är att se VAR och HUR det minskar.
Titta tex på åldersindelning på total anv av Facebook, där minskar det (eller står still) i ALLA åldersgrupper utom 16- 25.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(