Met het #2G beleid als kers op de one size fits all maatregelen in aantocht ben ik me als 30-jarige ongeprikte, maar kerngezonde man nog eens af gaan vragen:

"Geeft de injectie mij werkelijk vrijheid?"

Los van de reden waarom ik mij niet laat injecteren, ter antwoord een draad.
1/ Laat ik maar direct met de deur in huis vallen: Nee, met de injectie krijg ik geen vrijheid, maar privileges, wat per definitie al iets heel anders is dan vrijheid.

Deze veiligheidprivileges worden dus gegeven als beloning voor gehoorzaamheid en naleving van de regels.
2/ Privileges zijn dus speciale voorrechten geschonken door autoriteiten, waar vrijheid iets is wat mij niet gegeven kan worden. Ik heb en leef het al, en met mij wij allemaal.
3/ Vrijheid is de macht of het recht om te handelen, spreken of denken zoals men wil in een staat waarin men niet gevangen zit of tot slaaf wordt gemaakt. Het is zelfbepaald, gehuisvest in zelfbeschikkingsrecht: het recht om te beslissen wat juist is voor mij, & dus geen egoïsme!
4/ Dit neutraliseert voor mij ook direct het idee van geprikten dat de beperking van mijn vrijheid een vrijwillige keuze is. Het is geen keuze om vrijheid, autonomiteit en lichamelijke integriteit op te geven. Niemand anders dan ikzelf bepaald ook voor mij óf dit een keuze is.
5/ Mijn probleem met deze zogeheten privileges is dat ze me afgenomen kunnen worden naar believen van de autoriteiten onder de noemer 'veiligheid voor de volksgezondheid'.

Ik schreef eerder een draadje over de dystopische gevolgen elders nu al zichtbaar:

6/ Ze werken als een enkelband die afgaat wanneer ik buiten de perken van het gezag verkeer. Dit geeft de overheid de macht om de spelregels tijdens het spel te veranderen, opdat ik maar te luisteren heb.

Ik ben ongezond tot het tegendeel is bewezen, en daarmee staatsgevaarlijk.
7/ Zo ben ik dus overgeleverd aan de willekeurige discretie van de autoriteiten: het tegenovergestelde van vrijheid. Zo word ik met de prik gedwongen tot een afhankelijkheid. Doe ik dit niet, mag ik dat niet.

Kortom: "Uw privileges bestaan bij gratie van de booster."
8/ In de Grondwet artikel 1 staan onze grondrechten. Dit zijn rechten die burgers zoals jij en ik de VRIJHEID geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven. Onder bepaalde omstandigheden mag de overheid de vrijheidsrechten van de burger beperken, maar nu even heel eerlijk..
9/ Verkeren wij allen na 1,5+ jaar vol lockdowns, avondkok, mondkapjes, 1,5m afstand, 87% prikgraad, etc. nog in een noodtoestand volgens jou - zij het in de realiteit of jouw belevingswereld?

We worden niet bevrijd als we alles gewoon weer opnieuw doen met hetzelfde beleid.
10/ Oplossing: Iedereen moet in wezen voor zichzelf kunnen beslissen of hij of zij zich wil laten injecteren zonder dat dit verstrekkende gevolgen heeft voor diens participatie in de samenleving.

Wanneer eren wij weer dit levensrecht ipv het stilletjes verlengen van de noodwet?
11/ Inmiddels weten we dat het virus ongeacht prikstatus besmet, muteert en verspreid. Het coronavirus is er dus om te blijven en we dienen hier met z'n allen mee te leren leven op eigen risico. Iets als absolute veiligheid bestaat absoluut niet, zeker niet ten koste van anderen.
12/ De pandemie duurt dus voort zolang als dat ik en jij het spelletje meespelen in plaats van te gaan staan voor onze rechten. Met alle respect natuurlijk, want corona is geen lachertje; wel degelijk gebleken schadelijk en dodelijk te zijn voor een klein deel van de bevolking.
13/ Mensen die stuk voor stuk alle vrijheid hebben om voor zichzelf een wijs besluit te nemen de prik wel of niet te nemen. Maar tenkosten van wat en voor hoelang?

Inmiddels zijn de rollen omgedraaid: de vrijheid van ongeprikten eindigt waar de privileges van geprikten beginnen.
14/ Uit solidariteit ontlasten we uitgeklede zorg van risicogroepen. Door ouderdom, overgewicht of ander onderliggend leed is het immuunsysteem overprikkelt met ontstekingen, waardoor het individu vatbaarder is voor een virus én de kans op ziekenhuisopname of overlijden toeneemt.
15/ Inmiddels is deze zorg niet naar proportie opgeschaald én kennen we geen proactief beleid om de leefstijl van de bevolking te upgraden. In plaats daarvan blijft ieder het overgroot deel van de dag 'veilig' alleen binnen, gekluisterd aan de televisie en diens angstpropoganda.
16/ Dat je voor een ander prikt blijkt inmiddels diens grootste manipulatieve leugen.

Met lede ogen zie ik hoe mijn leeftijdsgenoten én de jeugd vanaf 5 jaar zich toch blijven blootstellen aan een experimentele injectie die ze van nature niet nodig hebben, puur voor privileges.
Hoelang ruil jij uit geluksprincipe jouw individuele vrijheid nog in voor collectieve privileges?

Laten we samen de nuance vinden in deze extreme tijden. Schijn jouw licht in de comments door je uit te spreken.

Het is tijd om je stem te laten horen, doe beroep op je vrijheid!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Niels Middelburg

Niels Middelburg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Wereldniels

5 Nov
Dus geprikten zijn net zo besmettelijk als ongeprikten, maar ongeprikten testen niet alleen voor een evenement, maar nu ook voor de gym, zwembad, dierentuin en museum. Dadelijk volgt ook de werk- en winkelvloer. Kritiek doet afvragen wat Hugo beter had kunnen doen. Een draadje.
1/ Laten we beginnen met het gemis van een uitvoerig wetenschappelijk onderbouwd debat op de NOS waarin de ernst van dit virus hard wordt gemaakt voor iedereen. Stoel het beleid op harde cijfers in plaats van oplopende besmettingen. We willen de crisis toch serieus nemen?
2/ Geef experts en opiniemakers met onderbouwd tegengeluid een podium in televisieprogramma's met limietloos zendtijd om voors en tegens tegen elkaar af te strepen. Voer een overheids panel voor de burger of het referendum her in om de publieke opinie te toetsen.
Read 37 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(