Er wordt me vaak gevraagd waarom ik me zo kan opwinden over de maatregelen en me er zo tegen uitspreek. Reden daarvoor is simpel: Ik heb sterk het gevoel dat burgers onrecht wordt aangedaan. En wel op drie terreinen. Die probeer ik in dit draadje te duiden,
De drie thema's m.b.t. onrecht zijn: 1. Ontbrekende informatievoorziening. 2. Foute informatievoorziening. 3. Laakbaar beleid en acties. De drie zijn niet volgordelijk en ze zijn uiteraard met elkaar verbonden. Maar tezamen veroorzaken ze een extreem onbehaaglijk gevoel.
1. Ontbrekende informatie. Vanaf het begin van de crisis, begin 2020, tot nu toe is de informatieverstrekking naar burgers zeer selectief. Enkel informatie die het narratief - U of uw naasten sterven aan Corona als u geen vaccin neemt - ondersteunt wordt gedeeld.
Wat is echt de IFR? Wat is de gem. leeftijd van Corona-doden? In welke mate is er sprake van onderliggend lijden? Wat is het WEF? Waarom spreekt Rutte over een 'window of opportunity?'. Welke medicijnen zijn onderzocht? Welke afspraken zijn er internationaal over communicatie?
Wat is de absolute effectiviteit van vaccinaties? Wat staat er in de contracten? Waarom is Pfizer zo prominent aanwezig in het programma? Wat wordt er gedaan om bijwerkingen in kaart te brengen? Wat zijn de bekende bijwerken? Welke Corona-strategieën zijn onderzocht?
Waarom ligt de nadruk zo op vaccinatie? De informatieverstrekking is selectief. Het journaille vraagt niet door en onderzoekt niet. Alles ten faveure van het narratief. Dat maakt de informatie verdacht. Het maakt mensen achterdochtig. En dat wordt natuurlijk nog eens versterkt...
Door thema 2: De foutieve informatie die verstrekt wordt en, ik kan het niet anders zeggen, de leugens die verteld worden. Voorbeelden: De IFR die te hoog wordt gesteld. Het bagatelliseren van bijwerkingen van vaccins. De #coronapas die er nooit zou komen en er toch is.
De #vaccinatieplicht die ondenkbaar zou zijn en nu toch besproken wordt. Daarvoor de #vaccinatiedrang die er niet zou zijn en die nu niet valt te ontkennen. Recent de beeldvorming rondom #omikron, de variant die elders als veel minder schadelijk is gebleken dan wordt voorgesteld.
Het "opblazen" van oversterfte rondom Corona en het negeren van #oversterfte nu. Het verkeerd informeren van de kamer rondom het #WEF. De overheid heeft zich in deze tijden van crisis van een zeer onbetrouwbare kant laten zien. Het vertrouwen in politiek was zelden zo laag.
En ook punt 3 - beleid en acties - geeft me veel reden tot zorg. Vanaf het moment dat Corona als probleem serieus werd genomen, is er een curieuze strategie gevolgd. De 'two weeks to flatten the curve-lockdown' was nooit eerder vertoond, maar misschien nog te begrijpen. Maar...
Daarna werd het beleid lastig te begrijpen. De nadruk ligt op repressie en vaccinatie. Het beperken van sociale contactmomenten en zoveel mogelijk mensen vaccineren. Zeer eenzijdig Waarom worden belangen op het gebied van economie en maatschappij niet in de balans meegenomen?
Waarom is Corona plots een onaanvaardbaar gezondheidsrisico? Waarom is er niet ook ingezet op behandeling en medicatie? Waarom is er geen oog voor preventie? Waarom worden afwijkende meningen in media stilgezwegen of geridiculiseerd? Waarom die vaccinatiepush?
Waarom is die #coronapas ingevoerd? Waarom zijn er al zo snel zo veel vaccins ingekocht? Waarom zijn contracten niet openbaar? Waarom hebben MRNA vaccins voorkeur? Waarom repressieve maatregelen invoeren die aantoonbaar ineffectief zijn? Waarom dat koketteren met het WEF?
Veel vragen blijven onbeantwoord. Ik ben geen anti-vaxxer. Ik accepteer niet dat u me een wappie noemt (block!). Er klopt teveel niet. Teveel vragen blijven onbeantwoord. Ik heb me eenmaal laten vaccineren, maar de huidige koers en communicatie van onze regering baren me zorgen.
En met mij zijn er veel mensen die zich zorgen maken en die zorgen in meer of mindere mate uiten. Waar gaat dit naar toe? Wie behartigt nog het belang van burgers in Nederland? Wie is in deze tijd nog te vertrouwen? Ik wens u fijne feestdagen. En een heel normaal 2022!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Maarten Mijwaart

Maarten Mijwaart Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(