Discover and read the best of Twitter Threads about #oversterfte

Most recents (24)

Er is geen bewijs... Vaxxers vinden onverklaarde #oversterfte van 23.000 onvoldoende bewijs voor #VaccinatieSchade. Dat klopt, geen bewijs, maar is dat dan wel bewijs dat #vaccin veilig is? Een draadje dus maar weer...
1/14 Image
Deze grafiek is al vaak getoond, nu aangevuld met prognose #VaccinatieSchade. Maar wat zien we eigenlijk? De dikke lijn is de #oversterfte volgens CBS. Daarnaast geeft CBS t/m eind 2022 cijfers voor aantal corona overlijdens (=rood+oranje).
2/14
Dat zijn de overlijdens waar "#corona mogelijk een rol heeft gespeeld". Uit de cijfers kunnen we afleiden dat inmiddels minstens 75% MET corona is overleden, onderliggend lijden was dan de hoofdoorzaak. 95% van de overleden met corona had meer dan één onderliggend lijden.
3/14
Read 14 tweets
#Ondersterfte voor dummies. Als we willen begrijpen wat de #oversterfte cijfers eigenlijk betekenen, moeten we eerste begrijpen wat het natuurlijke gedrag van een epidemie is: Ondersterfte na Oversterfte. Een draadje dus a.d.h.v. deze grafiek met pure CBS cijfers.
(1/13) Bron cijfers: CBS. Onderste...
We kijken eerst naar de 1e golf. Die heeft een volkomen normaal verloop. De #oversterfte (zwarte lijn) komt volledig overeen met wat we zien aan #corona (rood). Vanaf mei zien we de ondersterfte verschijnen. Er zijn dan iets meer corona overlijdens dan er oversterfte is.
(2/13)
Dat is normaal gedrag. Dat komt omdat zeer kwetsbaren anders ook zouden zijn overleden en hun doodsoorzaak zou dan hun onderliggend lijden zijn geweest. We zien dat die #ondersterfte aanhoudt tot aan de hittegolf, die ons in augustus 2020 teisterde.
(3/13)
Read 13 tweets
Om aan te vullen. Zaken waarmee de overheid kwaad bloed zet:

-#Oversterfte zonder onderzoek;
-#lockdown
-#Corona
-#politiegeweld spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/…
-#pandemiewet
-#pensioenwet (muv politici)
-#miljarden verdwenen/onverantwoord
-#CDBC
-controle bankuitgaven
-#Energietwitter.com/i/web/status/1…
-#Energiewende
-#water schaarste
-#waterschappen politiek bestuur
-#persvrijheid
-#WetVerplaatsingBevolking
-#CO2
-#digitale identiteitsbewijzen
-Nederland grootproducent kinderporno
-#seksualisering kinderen
-#onderwijs #analfabetisme
-geld EU #coronafonds tbv #QRCode /bewijs… twitter.com/i/web/status/1…
-bedreiging artsen #BIG registratie
-internetvrijheid
-MIVD illegale praktijken
-gepolitiseerd @Het_OM
-oplossingspercentage misdrijven tegen burger gericht
-Beroepsverboden
-Riek (samensmelten trias politica achter schermen)
-sloop economische infrastructuur
-teloorgang MKB… twitter.com/i/web/status/1…
Read 5 tweets
#Oversterfte: wetenschap, politiek of gezond verstand? De farmacie slaat ons om de oren met "bewijzen" dat de vaccins veilig en effectief zijn. Maar is dat zo? Laat mij de feiten eens op een rijtje zetten aan de hand van deze eerder getoonde grafiek.
(1/11) Image
De farmacie beoordeelt haar eigen vlees, dus dat de batches waarmee de studies werden gedaan door hen worden geclassificeerd als "veilig en effectief", parkeren we even. Laten we eerst eens kijken naar de politiek, die dit allemaal moet beoordelen namen "ons".
(2/11)
De politiek kijkt naar CBS cijfers, dus dat doe ik zoals gebruikelijk ook. Ik doe dat voor 2021, want 2020 geeft geen bijzondere inzichten (In 2020 #oversterfte = #corona in grote lijnen). Maar in 2021 verandert dat.
(3/11)
Read 11 tweets
De grafiek met #ondersterfte en #oversterfte was voor velen slecht inzichtelijk. Even opnieuw opgezet, zelfde cijfers, andere stapeling van de kleurtjes. Beknopte uitleg dus even in dit draadje.
(1/8) Image
De basis is de oversterfte, de zwarte lijn volgens CBS cijfers. Door #Corona is de rode kleur, het deel MET corona is oranje. Tot april is dat het meerdere dat aan corona overlijdt, vergeleken met de #oversterfte. Dat zit dus onder de 0-lijn en dat lijkt logisch.
(2/8)
We zien dus dat er steeds meer mensen MET #corona overlijden, vergeleken tot het totaal dat het CBS meldt als "aantal corona".
Dat tenminste de 75% overlijdens MET corona is, nemen we aan als verhouding voor de rest van de tijd, alhoewel dat ook wel eens veel meer kan zijn.
(3/8)
Read 8 tweets
Wat ik eerder al zag aankomen, gaat inderdaad gebeuren. #Corona wordt een #KwartaalVirus. De Wuhan en griep volgden het seizoen. Maar wat we nu zien niet meer. Volgens @john_bumblebee ligt dat aan het #vaccin. Hij kan dat beter uitleggen dan ik.
(1/9) Image
Zowel in Nederland als België hetzelfde globale patroon: elke 3 maanden een golf. Met het voorjaar in de rug nu wat later, maar de opnamecijfers stijgen inmiddels alweer! Een week geleden 10/dag, nu 13/dag en stijgende.
(2/9)
Uiteraard voor ons nog geen enkele reden tot zorgen, maar wellicht voor het OMT aanleiding om weer een volgende prik in de Heintje Davids stand te zetten.
(3/9)
Read 9 tweets
Deze grafiek met (onverklaarde) #oversterfte en #ondersterfte wordt door velen nog niet begrepen. Een draadje met uitleg dus. Rood is #corona, geel onverklaarde #oversterfte, groen MET #corona. Zwarte lijn is de oversterfte zelf volgens CBS.
(1/12) Image
Ik splits het plaatje op in 3 delen, met elk hun eigen verhaal. Een vast gegeven is de #oversterfte volgens het CBS, dat is de zwarte lijn. Daarover is geen discussie. De oorzaak voor de oversterfte, daar denkt de farmacie anders over!
(2/12)
De 1e en 2e golf. Belangrijk is te realiseren dat er na #oversterfte #ondersterfte volgt. Kwetsbaren en mensen in de laatste weken van hun leven zullen door #corona eerder overlijden. Door het eerdere overlijden, zullen er in de daaropvolgende weken minder overlijdens zijn
(3/12) Image
Read 12 tweets
Realiseren we ons dit eigenlijk wel: van de oorspronkelijke euforiteit dat vaccins 95% zouden beschermen is NIETS meer over. Vaccins "beschermden" ons tijdens de zomer, waarin normaal vrijwel niemand ziek werd. Wel in 2020 dubbel zoveel als fikse griep.
(1/9) Oversterfte volgens CBS min...
Inmiddels is het RIVM aan het stoeien met oude rapporten, om te suggereren dat ... Tsja, wat eigenlijk? @Anton_Th eunissen heeft een poging gedaan het duidelijk te maken. Maar eigenlijk is maar één ding duidelijk...
(2/9)
virusvaria.nl/vaccinatie-eff…
Als je naar het buitenland gaat met een Hepatitis vaccinatie, weet je dat je geen Hepatitis hebt opgelopen bij terugkomst, het vaccin heeft je beschermd. Daarom: DOEN als er een risico bestaat!
(3/9)
Read 9 tweets
De CBS #oversterfte cijfers zijn er weer. De daling richting #ondersterfte is ingezet. Over een paar maanden moeten we uitkomen op een ondersterfte van rond de 25/dag. Een draadje ...
(1/7) Image
Voor wie het gemist heeft, de berekening voor de #ondersterfte staat uitgelegd in dit artikel. Het principe is dat iedereen maar één keer kan overlijden. #oversterfte tot nu toe 44.142, in mindering te brengen over komende jaren
(2/7)
maurice.nl/2023/05/19/waa…
Waar komen die 44.142 vandaan? Ik vergelijk 3 jaren (maart-maart). 2020: #Oversterfte: 16.394, #corona: 27.639. Hé, dat is gek, meer corona dan oversterfte volgens CBS. Dat komt dus door het begrip "Ondersterfte na oversterfte". #Corona vervroegt het moment van overlijden.
(3/7)
Read 7 tweets
@MarcBonten trekt alle registers open in het AD en die willen nog wel even. Zonder vaccins 6 jaar in lockdown. Dat Marc deel uitmaakt van de #DesinformatieDenktank is nu wel helemaal duidelijk. Marc, even een grafiekje laten zien?
(1/4)
ad.nl/utrecht/zonder…
Zie hier de onverklaarde #oversterfte. Alles verklaarbaar als #corona epidemie. Flinke epidemie, voor de liefhebbers pandemie genoemd. TOT vaccins kwamen. De 80+ heeft er gedurende de zomermaanden profijt van gehad, maar vanaf de herfst alleen maar onverklaarde oversterfte.
(2/4) Image
Dus @MarcBonten , hoe zou dit plaatje er uitgezien hebben ZONDER vaccins? 6 jaar lockdowns omdat het anders nog veel erger dan dit geweest zou zijn? Je moet echt een rijke fantasie hebben om je dat voor te stellen.
(3/4)
Read 4 tweets
Interessante discussie met @vanranstmarc die iedereen die deze grafiek niet begrijpt "van het padje af" vindt. Mijn reactie was voor hem reden mij te deblokkeren en het gesprek aan te gaan. Een draadje nu dus als samenvatting (@MarionKoopmans doet even niet mee)
(1/11) Image
Wat zien we hier? Een vergelijking tussen overlijdens aan #corona (blauw) en griep (geel). Hieronder nogmaals deze grafiek. Dus zo op het oog (tenzij je "van het padje af" bent) COVID-19 100X zo erg als griep. De griep van 2019 en 2020!
(2/11) Image
Dat was voor mij aanleiding om dit bericht in het zonnetje te zetten. Waarom vergelijking met een jaar waarin er vrijwel geen griep was? Waarom niet vergelijken met 2018? @vanranstmarc en @MarionKoopmans ?
(3/11)
Read 11 tweets
3 jaar #corona met #oversterfte. 3 jaren waarin we het beeld zien veranderen van een virus epidemie in een vaccinatie epidemie, dus met aanhoudende oversterfte en verborgen #ondersterfte. Ik laat de 3 episodes achter elkaar zien.
(1/5) Image
In het eerste jaar een model gedrag, identiek aan een griep epidemie, maar wel met het dubbele aantal overlijdens. #Oversterfte (rode lijn) komt volledig overeen met overlijdens aan #corona (rode vlak). Alleen de hittegolf in augustus 2020 gaf extra overlijdens (geel)
(2/5) Image
Vanaf 2021 komt er extra "MET corona" bij (groen). Dat zijn de overlijdens aan andere oorzaken, maar (op instructie van de WHO) eveneens een #corona voorgeschiedenis. Vanaf april #oversterfte zonder noemenswaardige overlijdens aan #corona: "Onverklaarde oversterfte" (geel)
(3/5) Image
Read 6 tweets
Waar blijft de ondersterfte? En wat zou die moeten zijn? In deze grafiek kunnen we het zien: een ondersterfte van 300/dag zou het moeten zijn. Ik leg het uit...
(1/11) Image
We beginnen met de griep van 2018. De griep treft voornamelijk kwetsbaren die voor velen "het laatste zetje" betekent. Dat resulteert in een duidelijk zichtbare ondersterfte golf in de weken na de epidemie.
(2/11)
Ook is er een deel dat overlijdt omdat ze kwetsbaar zijn. Die overlijden dan op wat langere termijn. In het rekenmodel stel ik dat binnen een jaar.
(3/11)
Read 11 tweets
Een camouflagenet gebruikt de Volkskrant om de onverklaarde #oversterfte te verhullen! En daardoor wordt het een mysterie...
In dit draadje laat ik het zien hoe dat werkt.
(1/8)
volkskrant.nl/nieuws-achterg…
Dit is de grafiek die MK daar laat zien. Een dominante lijn die de sterfte aan #corona weergeeft, waarvan we inmiddels begrijpen dat daarbij heel veel andere oorzaken zijn inbegrepen. Ik leg het uit!
(2/8) Image
Kijk goed naar deze grafiek en dan vooral naar de periode van november 2020 tot maart 2021. We zien daar de tweede golf opkomen die volgens het CBS 21.068 slachtoffers maakte. Maar....
(3/8) Bron cijfers: CBS voor zowe...
Read 8 tweets
Interessante grafiek. Bij de influenza golf zien we aan de ratio CBS/GGD dat CBS daar een bijna 2X zo grote stijging aan #corona ziet als de GGD, waar nauwelijks een stijging is. Hoe zit dat dan met de causaliteit??
(1/5) Image
We zien op de top ruim 120 extra overlijdens per dag aan influenza. En 20 overlijdens aan #corona als we CBS mogen geloven. Hebben die 20 overlijdens aan corona die 100 andere overlijdens aan influenza veroorzaakt? Onwaarschijnlijke causaliteit.
(2/5)
Een tweede mogelijkheid is dat van de 120 overlijdens aan influenza 20 mensen ook een notitie op de overlijdensverklaring erbij kregen "COVID-19 speelde mogelijk een rol". De WHO schrijft dan voor dat #corona de doodsoorzaak is. Deze uitleg lijkt dus waarschijnlijker.
(3/5)
Read 5 tweets
CBS sterftecijfers #corona inmiddels gestegen tot 7-voudige van GGD cijfers (zwarte streeplijn). Opmerkelijk. CBS registreert overlijdens "waar COVID-19 een rol kan hebben gespeeld" als #corona (richtlijn WHO). Dit geeft dus een steeds vertekender beeld op de epidemie.
(1/7) CBS cijfers 4e kwartaal 202...
Ook even aandacht voor de hier zichtbare ontwikkeling van oversterfte. Vanaf juli 2021 zien we de oversterfte plotseling stijgen, nog voordat de Delta golf zich aandiende. Het was @Anton_Th eunissen die de primeur had dit te constateren!
(2/7)
Eind 2021 viel de boostercampagne vrijwel samen met de Delta golf en dus de #oversterfte golf. De CBS cijfers waren inmiddels gestegen tot het drie-voudige van de GGD cijfers. CBS verklaart dus de oversterftegolf met HUN overlijdenscijfers.
(3/7)
Read 7 tweets
We gaan nog even internationaal met de bescherming tegen #corona. #Oversterfte vergeleken in 34 landen, voornamelijk Europa. Voor ik deze grafiek ga uitleggen, eerst iets over de verwachtingen bij een #vaccin.
(1/10) Image
Het #vaccin zou ons moeten beschermen tegen ernstig ziek worden en daardoor overlijden. Mede dankzij de natuurlijke opbouw van immuniteit, zou een vaccinatiegraad van 60% voldoende zijn om de epidemie een halt toe te roepen. Het vaccin zou immers voor 95% beschermen.
(2/10)
Of deze belofte uit zou komen was onzeker, maar bij de gerealiseerde vaccinatiegraad van rond de 90% zou succes zeker verzekerd zijn. Maar hoe kunnen we dat zien? We weten niet wat de cijfers zonder vaccinatie geweest zouden zijn.
(3/10)
Read 10 tweets
Een "woud van aannames" kopte Trouw op 9 februari. Een artikel op verzoek van professor Kunst, die het onderzoek naar de relatie vaccinatie-#oversterfte van professor Meester afkeurde. Desinformatie?? Even terugkijken "met de kennis van nu"...
(1/9)
trouw.nl/cultuur-media/…
Het rekensommetje van Kunst zal ik u besparen. Met zoveel oversterfte zou sterfte volgens Kunst in de studies naar voren zijn gekomen en dat was niet zo. Het rekensommetje getuigt helaas van onkunde. Kwaliteitskrant @trouw nam het klakkeloos aan.
(2/9)
Een prognose op basis van een "woud van aannames". Echter, het is er maar één: #oversterfte heeft een lineair verband met het aantal gezette vaccins. Dit is de grafiek die het laat zien. Rood is de prognose op basis van aantal vaccins, blauw de werkelijke oversterfte:
(3/9)
Read 9 tweets
Omdat het International Fact Checking Day is wil ik kort ingaan op bezwaren die er nog steeds zijn mbt #corona en #coronamaatregelen, die op niets anders dan verdachtmakingen, ongenoegen en onderbuikgevoel gebaseerd zijn. Want daar moeten we eens mee ophouden. 1/n #IFCD #IFCN
Ik blijf sommige verklaringen die worden aangedragen toch erg bijzonder vinden. En begrijp me niet verkeerd, twijfelen mag maar waarop baseer je die twijfel en sta je wel open voor een gesprek hierover? Daarom enkele voorbeelden. 2/n #IFCD #IFCN
Het verhaal dat kinderen en jongeren geleden hebben onder de #coronamaatregelen. Want er zijn nu veel meer psychologische problemen… Tsja, die waren voor de #pandemie ook al groeiende en waarom de aanname dat de jongeren alleen last hebben gehad van maatregelen? 3/n #IFCD #IFCN
Read 19 tweets
Daar is Raisa weer… en wéér probeert ze de link te leggen tussen coronavaccins en (over)sterfte. Niet gehinderd door enige kennis of onderbouwd met bewijs… 1/5 #Oversterfte #VaccinatieSchade #ZetONopOFF
Uiteraard roept ze ook dat er onverklaarde oversterfte is. Onzin, want @rubenivangaalen van @statistiekcbs praat ons regelmatig bij over de stand van zaken en redenen zoals hier…2/5 #Oversterfte #VaccinatieSchade #ZetONopOFF
Daarnaast lopen er ook onderzoeken die specifiek dieper ingaan op de coronaperiode. Daar vertelt @ZonMw hieronder bijvoorbeeld meer over. 3/5 #Oversterfte #VaccinatieSchade #ZetONopOFF
Read 5 tweets
80+ is de klos. Oversterfte stijgt tot nieuwe records, bijna 40/dag nu voor 80+ (51/dag alle leeftijden). De prognose is iets bijgesteld, omdat er geen rekening mee gehouden werd, dat bij de herhaalprik vooral de ouderen werden geprikt. Bij ouderen is het risico 7X zo groot! Image
In deze grafiek zien we het gebeuren. Vaxxgraad herhaalprik 80+ is 70%, 65-80 60%. De oversterfte voor 80+ zit nu op 18% oftewel 40 per dag! Maar natuurlijk gaan we geen onderzoek doen naar #VaccinatieSchade, want NL is het enige land waar de vaccins WEL veilig en effectief zijn. Image
Dit zijn de overlijdens voor alleen 80+ met daarin de prognose zoals ik eind vorig jaar al presenteerde, maar nu uitgebreid met de laatste CBS overlijdenscijfers. Image
Read 5 tweets
Wauwelende @mkeulemans. Ziet zijn gedachten bewezen door "studies". Maar Maarten, je weet toch dat klinische studies bepaald worden door spelregels die passen bij de te verwachten uitkomst?
(1/11)
* Er zijn spelregels die bepalen wie wat wanneer ingespoten krijgt.
* Er zijn spelregels wie wel en wie niet mee mag doen in de studie (gezond genoeg, niet te oud, niet te zwanger ....)
(2/11)
* Er zijn spelregels die bepalen of je in de groep wel of niet gevaccineerd valt bij overlijden: ben je korter dan... of juist langer dan... dan wordt je als niet gevaccineerd beschouwd mocht je toch overlijden.
(3/11)
Read 11 tweets
Wauw.
Voor iedereen die door alle desinformatie over #oversterfte tóch twijfelde over veiligheid vaccins: in @NatureComms houdt UK z'n 145 miljoen (!!) prikken tegen het licht...

Kleine walkthrough 🧵
#vaccinatieschade #corona #hartdoden

nature.com/articles/s4146…
2/ Kort & goed: ze zien geen reet.
In 3 maanden na vaccinatie: geen enkele verhoging van sterfte. Niet aan hart. Niet aan iets anders.
3/ Na eerste prik: niets.
Read 13 tweets
Nieuwe titel van @mkeulemans: #Dwaallicht! "We zitten binnen de marges". Maarten heeft steeds niets geleerd van statistiek. De CBS marges gelden op WEEKBASIS. Ik leg het je nog één keer uit.
(1/8) Maarten heeft mij nog steeds geblokkeerd, dus vandaar deze s
De bandbreedte voor #oversterfte is recht evenredig met de wortel uit het aantal overlijdens dat je verwacht voor die week, maal een factor die afhankelijk is van de gekozen betrouwbaarheid. Een rekenvoorbeeld:
(2/8)
Stel, je verwacht 3600 overlijdens in een week. De wortel is 60. Maal 2 = 120. Daarbij komt nog een bijdrage van de onzekerheid in die 3600, want ook dat is een steekproef, griep is onvoorspelbaar. Maak van de bandbreedte voor die week dus bv 200, oftewel 6% (afgerond)
(3/8)
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!