Fikir Akademisi Profile picture
Jan 2 24 tweets 11 min read
#Transhümanizm
1️⃣
Transhümanizm, #bilim ve teknolojinin tüm imkânlarının“transhuman”kelimesi ile tanımlanan“dönüşmüş bir #insan” için seferber edildiği bir sistemdir.Transhuman,yani bu dönüşmüş insan #posthuman adı verilen daha sonraki bir evre için geçiş niteliğindedir.
#bilgi Image
2️⃣Posthuman ise bugünki insana göre daha güçlü ve sağlıklı, yaşlanma etkileri azaltılmış, fiziksel-zihinsel-duygusal kapasiteleri çok üst düzeye çıkartılmış bir üst form, bir öte insandır. Image
3️⃣1871 yılında #Fransız oryantalist ve din bilimci Ernest Renan“Nasıl insanlık hayvanlıktan ortaya çıktıysa,ilahlık da insanlıktan ortaya çıkacaktır”demiştir. Bu söz transhümanistlerinin“Bizler tanrılar olacağız”,“Bizler artık tanrılarız!”deyişi ile büyük benzerlik göstermektedir
4️⃣Bu öte-insandan (posthuman), uzayda koloniler kurması, süper zeki makinelere dönüşmesi, fiziksel varlığından sıyrılarak sanal gerçeklikte yeni bir hayata yelken açması gibi özellikler beklenmektedir.
5️⃣Transhümanizm bunun altyapısını her alanda planlı ve programlı bir biçimde hazırlamaya devam etmektedir. (yapay organlar, vücuda yerleştirilen çipler vb.)Aslında birçok transhümanist simge 50 yılı aşkın süredir nesillerin bilinçaltına sistematik olarak gönderildi. Image
6️⃣Bu mesajları daha ilk Star Trek serisinde bile bulabilirdiniz örneğin mürettebattan bir kadın subay Kaptan Kirk’e “ben bir android vücut istiyorum, ölümsüzlük istiyorum, sonsuza dek yaşayacağım, hep genç ve güzel olacağım” diyordu. Image
7️⃣Uzun zamandır “#Holywood Sihiri” ile zihinleri hazırlanan kitlelere aynı önermeler, teklifler, telkinler artık açıktan yapılmaktadır. Zira bu konuda günümüzde insanlığın gardı düşmüştür.

#FoxtvhaddiniBil
8️⃣Transhümanist terminolojide “#parahuman” dedikleri bir yapıdan söz edelim kısaca, yani insan-hayvan melezi, farklı türlere ait gen ya da hücrelerin bir araya getirildiği karmaşık yapılar.!
@ahmetham Image
9️⃣Örümcek adam çizgi filminde, ya da biraz daha geniş bir kümeyi ele alabilmek için örneğin Marvel Comics’in çizgi karakterlerinde bu temayı rahatlıkla görebilmekteyiz.
@Heyula_Frekans Image
🔟Transhümanistler biyolojik evrime günümüz bilim ve teknolojisi ile müdahale edebileceklerini, onlara göre hala değişmekte olan insanı bu araçlar vasıtasıyla öte-insana ya da başka bir değişle üstün insana dönüştürebileceklerini söylemekteler. Image
1️⃣1️⃣İnsanlara “Denizden karaya şu kadar milyon yılda geçtik, şu çağdan bu çağa şu kadar bin yılda ulaştık. Yeter! Biz artık bu işe (kendi evrim sürecimize) el atıyoruz.” fikrini aşılamaya çalışmaktalar. İşte bu fikre katılımcı evrim adını veriyorlar.
@Marlyn99802970 Image
1️⃣2️⃣İnsan bedeninin ve zihinsel yapısının belki buna merkez olarak insan beyninin teknoloji yardımıyla biyolojik sınırlardan arındırılması, mutasyon ya da doğal seleksiyona bırakılmadan bir sonraki evreye geçirilmesi düşünceleri bu yaklaşımdan (katılımcı evrim) kaynaklanıyor. Image
1️⃣3️⃣Deccal bir transhumanist olacaktır. İnanışlarına göre,insan geri bir varlıktır ve teknolojinin ulaştığı yeni durumun imkânları ile insan;kendi eli ile bu geri varlığı evrimleştirmelidir. İskelet yapısı,iç organları,bazı uzuvları vb daha iyisi ile değiştirilebilir. Image
1️⃣4️⃣Onlara göre “modifiye” edilebilir. Bunun için kullandıkları tabir “Human Enhancement”; yani insan bedeninin sınırlarının aşılmasıdır.Bu konu geleceğin en çok tartışılacak mevzularından biri bu olmaya aday. İlahiyatçıların, ahlak felsefecilerinin ve hatta siyasetçilerin. Image
1️⃣5️⃣Bunun için çok tesirli PR faaliyetlerinin yapılacağını görmek de hiç zor değil.Transhümanist propaganda yapan dizi ve filmlerin yoğun olarak işlediği bazı temalar şunlardır:
@gulltemel
1️⃣6️⃣Yapay Zekâ, Ruhu/İradesi/Şuuru Olan Robotlar, Hafıza/Düşünce Ekimi, Biyonik İnsanlar, Yapay Genel Zekâ/Singleton, Virtüel (Sanal) Cennet/Cehennem, Transhuman, Posthuman, Robot-İnsan Savaşı, Robot Hakları vb.
1️⃣7️⃣Günümüzde sinema ve tv’de bilim kurgunun ağırlığı gittikçe artıyor, işlenen temalar ise yapay zekâ, robotlar, ölümsüzlük ve zaman üzerinde yoğunlaşıyor. İnsanlığın ölümü yenebileceği, yapay zekânın evrimleşip, robotların insanın yerini alabileceği söyleniyor
1️⃣8️⃣İnsan ve makine arasındaki fark kaybolurken insan ve makine bütünleşiyor ve yeni bir tür ortaya çıkıyor. Bu tür artık ne makine ne de insan. Ne kadar bilimkurgu gibi görünse de bu cyborglaşma (zombileşme?) sürecinin aslında çoktan başladığını görüyoruz.
@HazarTandogan
1️⃣9️⃣İnsanlar bilgisayarlarından, akıllı telefonlarından ayrılamıyorlar, sahip oldukları bu aletler sanki vücutlarının bir uzvu; üstelik bu aletlerin sunduğu imkânlarla yazıyor, düşünüyor ve konuşuyorlar.
@NevaCiftcioglu
2️⃣0️⃣Transhümanistler hedefledikleri genetik değişimler dönemine gelmeden önce yapay organ nakilleri, nanobotlar yardımıyla hasta ya da hasarlı hücrelerin yenilenmesi,
@desi_athena
2️⃣1️⃣Nanobotlar yardımıyla nöronlarımızın (sinir sistemimizin) kopyalanması, bir sanal gerçeklik ortamına yüklenmesi (upload)/aktarılması ya da adeta kavanozdaki beyin biçiminde bir bilgisayar ağında yaşamını devam ettirmesi önerileri ile karşımıza çıkmaktalar.

(Çok önemlidir)???
2️⃣2️⃣Gerçeğin yerine yapay olanı koymaya devam ettikçe ve yapay olanı teknoloji yardımı ile süsledikçe ve güçlendirdikçe(?!) bizi aşağıların aşağısına çeken transhümanist girdabın ve singülariteryen felsefenin elinde maalesef insanlık oyuncak olmaya mahkûm kalacaktır.
2️⃣3️⃣Bu hareket,bir tarafta yapay Z,sanal gerçeklik,yapay organlar gibi çalışmalar yürütürken diğer tarafta hayal dünyamızı şekillendirmeye devam ediyor,sinsice zihnimizi ele geçiriyor,onu yapaylıkla meşgul ederek köklerinden kopartıyor, bizleri şokluyor ve bir tür boşluğa çekiyor
2️⃣4️⃣Özetleyecek olursakTranshümanizm, insanı özgürleştireceğini iddia ederken çeşitli yöntemlerle onu, bir adresi, birkaç rakamı aklında tutamaz hale getiriyor.

Son söz,İnsan hafızasıyla insandır. Hafıza giderse ve başkasının kontrolüne geçerse insandan bahsedilebilir mi? Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fikir Akademisi

Fikir Akademisi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @0Kuantum0

Jun 12
GLOBAL KOMPLO (1)
0️⃣9️⃣/1️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣0️⃣1️⃣
1️⃣Dünya bu tarihte değişti ve hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.Bu tarih insanlığın canlı yayınla derin bir hipnoza düşürülüp kandırıldığı tarihtir.

#Bilgi #Komplo #11Eylül #Globalkomplo #Globalillüzyon #StopNWO Image
2️⃣11 #Eylül 2001.
Bu tarihin ne demek olduğunu anlamak için ve buraya nasıl gelindiğini anlamak için film şeridini biraz geriye sarmak gerekir.

Bu #Küresel #komplo için, hangi komplolar ile insanlığı illuzyonlarda bıraktılar. Image
3️⃣Bunun için aşağıdaki yazı dizisinde yaşanan komploları yüzeysel olarak yazmıştım.İsteyen arkadaşlar bu yazı dizisinden yararlanabilir.

Read 21 tweets
May 29
Kara büyü ve Global Bab-il (4)
1️⃣ illuminati soyu dünya olaylarını yeryüzünde ve ülkelerde kurdukları görünen ve görünmeyen olmak üzere iki tür çatı yapı ile yürütürler.Görünenler resmi kanunlara tabi olanlar,görünmeyenler ise kanun dışı ve gizli olanlardır.
2️⃣Bu örgütler için için Roma'da yazılan,Londra'da planlanan çalışmaları kendi bölgelerinde ve bölge ülkelerinde toplumlarına yaptırmak ve uygulatmak mecburiyetindedirler.Yapmayan veya yaptıramayan yönetimler kendi yöntemleri ile tasfiye edilir ve yerlerine yenileri getirilir.
3️⃣Ülke yönetimlerinin değişmesi bunların programını değiştirmez, çünkü ülke yönetimine getirdikleri yeni iktidarları halka kurtarıcı olarak tanıtirlar.Tarihe baktığınızda halklar sürekli bunların zulümlerine maruz kalmış ve yine bu yapıların getirdikleri isimler kurtaricilar
Read 25 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il (3)
1️⃣Tarih boyunca"özgürlük savaşları"nın çoğu bu soy aileler arasında önceden planlanmış ve yine bu soy aileler tarafından çıkartılıp bitirilmiştir
Peki neden?
İnsanları kontrol etmenin ve yönetmenin en iyi yolu sürekli kontrolü kaos çıkarmaktır
#oku
2️⃣İnsanlar birbirleriyle savaşırken,arka planda bunların yeni planlarının neler olduğunu bilmezler.Savaşan taraflar kendi kontrollerindedir.Çünku kendi kontrollerinde olmadan girdikleri birçok savaşı kaybetmişler ve yer altına çekilerek yeniden güçlenecekleri günü beklemislerdir.
3️⃣16. yy dan beri yapılan savaşları incelediğinizde karşınıza bu durum çıkacaktır.Son 2yy da yapılan savaşların tamamının arkasında bu soy aileler vardır.Aci olan şu ki halen devam eden savaşlara baktığınızda da bu durum devam etmektedir.
Read 21 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il (2)

1️⃣Bugün "Gizli cemiyetler"
Cizvitler
Tapınak şövalyeleri
Malta şövalyeleri
Opus Dei
Farmasonlar
Kuru kafa kemik tarikatı
Bohemian kötüsü ve daha birçok gizli gruplar küresel bir faaliyet içerisindeler.
2️⃣En tepede hepimizin bildiği ama o olmayan yapı "İlluminati"var.Ayfinlaşmiş olanlar.
Bütün gizli cemiyetleri birleştiren kara rahipler konseyinin devamı.Yapilanmalarini artık çoğumuz biliyoruz.(Piramit)
3️⃣Bu yapılanmada köleler belirli bir dereceye kadar yükseltilir ve kullanılırlar.Aldiklari bilgiler ve kendilerine verilen görevler ile en yüksekte olduklarını zannederler ama hiç bir zaman öyle dedigidir.Büyü etkisi ömür boyu bu türlerin üzerinde devam eder ve asla ihanet olmaz.
Read 25 tweets
May 28
Kara büyü ve Global Bab-il

1️⃣Roma'yı ve Roma imp.kuranlar hepsi birbirine bağlı olan Sümer,Babil ve Mısır soyundan gelenlerdi.
Bugün dünyanın bir çok yeri hâlâ Roma hukuku ile yönetilmektedir.Bu soydan gelenler daha sonra Roman kilisesini kurdular.
2️⃣Roman kilisesini kurarak Atalarının dini ile alakalı konuları Hristiyanlığın içine koydular,ama hiçbir zaman kendileri Hristiyan olmadılar.Roman kilisesi ile Babil dini yeniden adlandırılmıştır.
3️⃣Roma imp.yayıldıkça bu soy ailelerde Avrupa'ya yayılmaya başladılar.Kuzey Avrupa'ya taşınan bu aileler,Mısırdan gelen soy ile birleşerek Tufan öncesi birliklerini oluşturdular.Sömürdükleri yerlerden getirdikleri zenginliklerle, Avrupa'nın asıl aileleri ve aristokratlar oldular.
Read 29 tweets
May 27
1️⃣Yıl 2019: Dünya #Covid19 adında yeni bir virüs ile tanışmış ve bütün insanları buna inandirmak için #Nazi propagandaları başlamıştı.Sürekli yalan tekrarlar.
Artik insanları meydanlara toplamaya gerek yoktu,çünkü insanların evlerindeki ekranlar bu işi için fazlasıyla yapıyordu.
2️⃣Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor ama hiç kimse bir şey bilmiyordu.Bilenlerde zaten hiçbir şey bilmeyen "Bill'in adamlariydi.Onlar ne olduğunu çok iyi biliyorlardı,ama şirket bilimi emrinde oldukları için sorgulamadan ittat ediyorlardı.
3️⃣2019 yılı yaz aylarinda bitecekti herşey.Önümüzdeki iki hafta çok önemli,bilmem kaç saat dışarı çıkma,kucaklaşma,falan filan derken değişken yalan türleri ile insanların zihinleri temelli işgale hazır hale getirilmeye çalışılıyordu.
Hedef tam isgaldi
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(