Discover and read the best of Twitter Threads about #insan

Most recents (5)

İNSAN DENEN MEÇHUL…
-
Sonsuz karanlığın içinde doğdum,
Işığı gördüm ben, ama çok korktum.
Ağladım, sızladım, gözümü yumdum,
-
Zamanla ışığa alışabildim,
Karanlık-aydınlık anlayabildim.
-
Gün geldi vefatlar,çevremi sardı,
Çok sevdiklerimiz, kabirde kaldı,
Sonsuz karanlığa, dostlar yollandı,
-
Ürperdim, mezarlar doluyor gördüm,
Kabirden Allah’a vuslatla döndüm.
-
Yaşamı ögrendim, doğumlar ile,
Her doğum başlangıç olur bitmeye,
Hayat ki, ölümden kalan bakiye,
-
Mevlana anlatır ‘Mesnevi’sinde,
Ölüm “şeb-i aruz” kıymet bilene.
-
Zamanı ögrendim, yarıştım onla,
Zamanla yarışmak boşa bir çaba,
Zamanla barışmak tek hakikatsa,
-
Zaman ki öğretmen, her yaşayana,
Zaman ki katildir, her bir insana.
-
Read 13 tweets
1-
Gecmisteki SAPKINLAR'in
günümüzdeki devami olan
Küreselciler
Aileler
Secilmisler
Ezoterik yapilar
Kraliyetler;

tipki eski tarihte oldugu gibi
bugün de
#Ritüel'lerle #insan #Kurban etmeye devam ediyorlar

Mesela #Babilciler
#Babil'in devami olanlardir

Image
2-
Babilciler=Nemrud+Semiramis+Tammuz=Küreselciler=Bin yilcilar

Babil
ne bir efsane
ne bir masal
ne bir hikaye'dir

Babil
bir gercektir

Babil
ilk dünya kralligidir (Yeni Dünya Düzeni)

Bas tanrilari #Marduk'tur

Sehir tanrilari #ANU'dur

Ve her sene
insan #KURBAN edilirdi.. Image
3-
Neyseki
BÜYÜK iSKENDER diye biri cikti da
#Babil denen
#SAPKIN sehri yerle bir edip
#Tarih sahnesinden kaldirdi

Ancak maalesef
Ardillari-Soylarinin devami olanlar
hala
#ritüel adi altinda
#insan
#Kurban etmeye devam ediyor.. Image
Read 6 tweets
1) Vehbi Koç’un #yaşamını aktardığı ilk kitabı Hayat Hikayem ile

#İş ve hayat #tecrübelerini aktardığı ikinci kitabı olan Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim’in derlemesi olan, 7 ana bölüm ve 395 sayfadan oluşan Vehbi Koç Anlatıyor kitabını,

#kitap #işdünyası #yatırımnotları Image
2) yaşanmışlıklardan ders çıkartmak ve yeni kazanımlar edinmek adına özetlemeye çalıştım.

“Benim #anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.

#Ankara’nın bütün #ticareti Ermeni, Rum ve Musevilerin elindeydi.”
3) “Müslüman #Türkler, ülkenin sahibi olmakla birlikte, çoğunlukla bu üç zümrenin emrinde çalışan, #basit hayat süren kimselerdi.

En güzel #binalar, en güzel #mağazalar, en güzel #yazlıklar gayrimüslimlerindi.

İyi bir okul #eğitimi göremeyişimin ve #dil bilemeyişimin”
Read 28 tweets
1) #yatırımnotları kapsamında faydalı olacağını düşündüğüm, okuması kolay, insanların #parayla ilgili düşünme biçimlerine farklı bakış açıları sunan,

Robert T. Kıyosakı’nin, #alfayayınları’ndan yayınlanan #zenginbabayoksulbaba kitabını özetlemeye çalışacağım. +

#kitap #finans Image
2) “Bugün insanlar, #zenginlerle diğer kişiler arasındaki gittikçe büyüyen bölünmenin daha çok farkındalar.

#Gelirdeki artışlar,

#çalışanlara -para için çalışan insanlara değil-, #girişimcilere ve #yatırımcılara gitmektedir.”

#finansalokuryazarlık #kitap
3) “Eviniz paraya çevrilebilir bir #aktif varlık değildir.

Zenginler #para için çalışmaz.

İnsanlar para için çalıştığı sürece #vergi ödeyeceklerdir.

#Zenginlerin daha zenginleşmesinin, yoksulların daha yoksullaşmasının, orta sınıftakilerin de borç içinde çabalamasının” +
Read 36 tweets
#Transhümanizm
1️⃣
Transhümanizm, #bilim ve teknolojinin tüm imkânlarının“transhuman”kelimesi ile tanımlanan“dönüşmüş bir #insan” için seferber edildiği bir sistemdir.Transhuman,yani bu dönüşmüş insan #posthuman adı verilen daha sonraki bir evre için geçiş niteliğindedir.
#bilgi Image
2️⃣Posthuman ise bugünki insana göre daha güçlü ve sağlıklı, yaşlanma etkileri azaltılmış, fiziksel-zihinsel-duygusal kapasiteleri çok üst düzeye çıkartılmış bir üst form, bir öte insandır. Image
3️⃣1871 yılında #Fransız oryantalist ve din bilimci Ernest Renan“Nasıl insanlık hayvanlıktan ortaya çıktıysa,ilahlık da insanlıktan ortaya çıkacaktır”demiştir. Bu söz transhümanistlerinin“Bizler tanrılar olacağız”,“Bizler artık tanrılarız!”deyişi ile büyük benzerlik göstermektedir
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!