Discover and read the best of Twitter Threads about #bilim

Most recents (2)

#Transhümanizm
1️⃣
Transhümanizm, #bilim ve teknolojinin tüm imkânlarının“transhuman”kelimesi ile tanımlanan“dönüşmüş bir #insan” için seferber edildiği bir sistemdir.Transhuman,yani bu dönüşmüş insan #posthuman adı verilen daha sonraki bir evre için geçiş niteliğindedir.
#bilgi Image
2️⃣Posthuman ise bugünki insana göre daha güçlü ve sağlıklı, yaşlanma etkileri azaltılmış, fiziksel-zihinsel-duygusal kapasiteleri çok üst düzeye çıkartılmış bir üst form, bir öte insandır. Image
3️⃣1871 yılında #Fransız oryantalist ve din bilimci Ernest Renan“Nasıl insanlık hayvanlıktan ortaya çıktıysa,ilahlık da insanlıktan ortaya çıkacaktır”demiştir. Bu söz transhümanistlerinin“Bizler tanrılar olacağız”,“Bizler artık tanrılarız!”deyişi ile büyük benzerlik göstermektedir
Read 24 tweets
BİLİMDE BU HAFTA!👇
#gelecekbilimde #bilim
1⃣- 24 Kasım-CERN'deki araştırmacılar Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (LHC) ilk kez nötrino çarpışması tespit ettiler.
2⃣- 24 Kasım-Araştırmacılar tek eşli olan Albatroslarda okyanus sularının sıcaklığı arttığında partnerler arası ayrılığın daha sık olduğunu tespit ettiler.
3⃣- 25 Kasım-Bazı bağırsak bakterilerinin arılarda uzun süreli belleği geliştirdiği ortaya konuldu.

4⃣- 25 Kasım- Araştırmacılar, üzerinden araba geçse bile eski hâline dönebilen jel benzeri bir madde geliştirdi. Bu madde biyomedikal ve biyorobotik çalışmalarda kullanılabilir.
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!