Bugün Rothschild Ailesinin zenginleşmesini anlatacağız.
1-) Rothschild ailesi, Rothschild hanedanı veya kısaca Rothschildler, 18. yüzyılın sonlarına doğru, Yahudi bankacı Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) tarafından kurulan ve Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Frankfurt merkezli Yahudi bankacı ailedir.
2-) Uluslararası finans alanında Rotschildler kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur. Kraları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir.
3-) Frankfurtlu bir tüccar olan Anselm Moses Bauer, o dönemlerde rehincilik, tefecilik, antikacılık gbi işlerle ilgileniyordu. Yahudilerin toplum içinde meslek bakımından bazı kısıtlamalara tabii tutulmasından dolayı, kendileriyle bütünleşecek olan bu mesleğe yöneldiler.
4-) Mayer Amschel (Rotschild) ise, bu aileyi bir topluluk haline getirerek fark yaratmıştır.
5-) Salgın bir hastalık yüzünden tüm ailesini kaybeden Mayer Amschel, 13 yaşından beri tek başına ayaklarının üstünde durur. Bir bankada işe girer, kısa süre içinde terfi alır, babasının rehin dükkanının üzerindeki katta eşi ile yaşar.
6-) Mayer Amschel'in beş oğlu olur.. iş kollarını beş oğlu arasında nasıl dağıtacağını onlar henüz çocukken düşünmüştür. Ailenin kuralları da bu dönemde şekillenir. Anlam olarak Rotschild, 'kızıl kalkan' anlamına gelir.
7-) Bu dönemde ailenin başına talih kuşu konuyor.. Avrupada o dönem, savaşlarda kiralık askerler çok yaygındı. Prens 4. Wilhelm'in yanında çalışan Mayer Amschel, işin muhasebesi ile ilgileniyordu..
8-) Taksitlendirme, faiz hesabı ve görüşmeler onun tarafından yapılıyordu. Bir gün Prens ülkeden kaçtı ve kaçarken o dönem tam 3 milyon dolar parayı ona emanet etti.
9-) Rivayete göre paralar fıçıların içine gizlenmişti ve Napolyon askerleri bunu fark edemedi. O paranın sonradan Prens'e iade edildiği söylentisi de mevcuttur ancak kesin durum bilinemedi..
10-) Mayer Amschel, Prens'in bıraktığı 3 milyon doları çocuklarına paylaştırılmış, Kızlarına ise az bir miktarını vermiştir.
11-) Kendisi, kadın erkek eşitliği düşüncesine sahip olmayan birisiydi, kadınların tek misyonu politik evlilikler yapmaktı, ilerleyen dönemde ise 'aile için evlilik', ailenin sermayesini ve gizliliğini korumak adına sık sık gerçekleşecekti.
12-) Amschel Mayer Rotschild, oğullarını Avrupanın beş büyük başkentine gönderdi. O dönem iletişim bu kadar kolay olmadığı için, ani gelişen olaylarda en kısa süre içinde irtibatta oluyorlar ve ona göre pozisyon alıyorlardı.
13-) Bu ailenin zenginleşmesinde en büyük pay savaşlardır. Savaşları finanse etmek, 'korkunç bir sermaye' ile mümkündür. Rotschild ailesinde ise bu kudret vardı..
14-) Henüz Prens'in efendisiyken Avrupa asker kiralama piyasasını çok iyi öğrenen aile, ülkeler arasındaki ilişkileri sıkı bir şekilde takip etti, bazense yönlendirdi..
15-) Napolyon ile İngiltere arasındaki Waterloo Savaşı'nda iki taraf da yüksek faizle finanse edildi. 

Kırım Savaşı için Osmanlı'ya 600.000 sterlin verildi. Rotschild'ler Aynı zamanda Osmanlı'ya dış borç veren ilk ailedir.
16-) Adolf Hitler'in güçlenmesi ve silanlanmasına yardım ettiler. 1918 Bolşevik İhtilali sonrasında Çar'ın idamının ardından isyancılarla ilk görüşme yapılarak, Hazar petrolleri için anlaşma yaptılar..
17-) Aile bunlarla da yetinmiyor Rus-Japon Savaşı için zemin hazırlıyor.. O dönem bir gazeteci şöyle yazıyordu, "Rusya savaşmak istemiyor, Japonya da savaşmak istemiyor. Öyleyse neden bu savaş gerçekleşiyor?"
18-) Afrika'da birçok savaş ve devrim sonucunda bir milyon kişi hayatını kaybetmiştir, bu yaşananların arkasındaki en önemli sebep yeraltı zenginliğidir. Rotschild ailesinin, dünyadaki yer altı kaynaklarının % 40'ına sahip olduğu iddia edilmekte..
19-) İngiltere-Prusya ittifakı ile Fransa arasında gerçekleşen Waterloo Savaşı'nda iki tarafın da yüksek faizle finanse edildiğini yazmıştık, ancak bu savaşın bir başka özelliği de ailenin insanları yanlış yönlendirerek borsa üzerinden inanılmaz bir kâr elde etmesidir.
20-) O dönemde, savaşları takip etme imtiyazı Yahudilere verilmiştir, Rotschildler ise, Avrupanın beş büyük kentinde ciddi bir nüfuz edindiği için iletişimleri kolay olmaktadır.
21-) Borsada Waterloo Savaşı esnasında, büyük spekülatörler Rotschild'lerin hareketlerini takip etmektedirler. Bunun bilincinde olan aile, elindeki hisseleri satmaya başlar. Bu da savaşı Napolyon'un kazandığına yorulur ve herkes tüm hisselerini satar ve hisse fiyatları dibe iner.
22-) Rotschildler, el altından düşük fiyatlı tüm hisseleri toplar, savaşı İngiltere kazanır ve ellerindeki kağıtların değeri, kat be kat yukarı çıkar..
23-) Peki Prens'ten kalan 3 milyon dolar, günümüzde nasıl trilyon dolarlara ulaştı?

Ailenin servetini artıran, borsa oyunu'nun arkasındaki kişi Nathan Rotschild, aile servetini 5 yılda 3 milyon dolardan 7 milyar dolara çıkardı. Bundan dolayı bir finansal deha kabul edilir.
24-) Sonraki dönemlerde de yüksek faizli borçlar, her başkentteki yapılanma sebebiyle değişen olaylara göre yapılan ticaretler serveti artırarak götürmüştür. Ailenin toplam serveti, 1937'de ABD GSMH'sinin 2 katıdır.
25-) Peki bir aile nasıl ABD'yi 2'ye katlayabildi.. 1937 yılında ABD başkanı Roosevelt'in mağlubiyetiyle borsadan yine ciddi anlamda para kazandılar ve ailenin serveti 500 milyar dolara, yani ABD toplam GSMH'sinin 2 katına çıktı.
26-) Günümüzde ise tahminler 3 trilyon dolar civarındadır. Bunun bir tahmin olmasının sebebi aile kuralıdır. Aile, bu işin gizli yapılmasını, piyasaya çeşitli paravan firmalarca inilmesini öğütlemiştir.
27-) Rotschild ailesinin kuralları şu şekildedir;

1-) Ailenin en büyük erkeği servetin ve ailenin lideri olacaktır.

2-) Kuzenler arası evlilik. Aile servetinin dışarı çıkmaması için ön koşuldur.
28-)

3-) Aile servetinin gizli tutulması ve bölünmemesi. Onun için bu aileyi 500 zengin listesinde asla göremezsiniz.

4-) Aile içi ortaklıklar kurulmuş ve bu ortaklıklar M.A. Rothschıld and sons çatısı altında toplanmış ve Londra’dadır.
29-) Akla Rotschild ailesi gelince komplo teorileri de beraberinde gelir. Öyle ki dünyanın tüm komplo teorilerinin önemli bir kısmı, aile ile ilişkilendirilir.
30-) Illuminati, internette sayısız komplo teorisi ile ilişkilendirilmiş, varlığı ve faaliyetleri henüz kanıtlanamamış bir topluluktur. Rotschild ailesinin de bir Illuminati üyesi olduğu ifade edilir.
31-) Rotschild ailesi, 1972'de Fransa jet sosyetesi için şatolarında bir parti vermiştir. Bu yalnızca filmlerde görülebilecek ilginçlikte bir partidir.
Aile hakkında pek bilgi bulunmasa da bu ailenin yakın tarihi ve günümüzü önemli ölçüde etkilediği aşikâr. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ekonomi Dünyası

Ekonomi Dünyası Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dunyadanfinans

12 Jan
Bu yıl FED'in birçok kez faiz arttırımı yapması bekleniyor.
Dünyada artan enerji fiyatları, enflasyon, faiz arttırmları ülkeyi her alanda yıkıma sürüklemesi, her alanda artan maliyetler pahalılık, tükenen ülke mali kaynakları, artan borçlanma ve politika faizi dışındaki bütün faizlerin artması bir bütün halinde birçok sektörü gerçek…
…anlamda durma noktasına getirip işsizlik ve yoksulluğu daha da tavan yaptıracaktır.
Read 4 tweets
9 Dec 21
1 Kuruşla Milyoner Olmanın Formülü
1-Ünlü fizik ve matematik dehası Einstein’a “Üstadım, gelmiş geçmiş bütün buluşlar arasında seni en çok etkileyen nedir?” diye sormuşlar.
2-Cevabı “Valla, beni en heyecanlandıranı, bileşik getiri yani paramın zaman içinde katlana katlana büyümesi.” olmuş. (Bakın taa o zamanlarda bile ‘Para Durumu’ önemli bir konuymuş.) Peki bu buluş nasıl işliyor? Daha da önemlisi biz bu buluştan nasıl faydalanabiliriz?
Read 18 tweets
7 Dec 21
Nedir, Bu milyonlarca dolar eden resim parçaları NFT’ler Image
1-Türkçesi “değişimi mümkün olmayan” para olarak tanımlayabileceğimiz “Non-Fungible Token”, değiştirilemez token anlamına gelmektedir. Biz para olarak tanımlasak da aslında insanlar için değerli herhangi bir varlık olabilir.
2-NFT, blokzincir üzerinde benzersiz bir varlığı temsil eden kriptografik bir token türüdür. NFT’ler dijital varlıklar yada gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmiş versiyonları olabilirler.
Read 15 tweets
18 Nov 21
Hafıza tazelemek isteyenler için Türkiye’de Doların 20 Yıllık Serüveni...
1-) Amerikan Doları, Türk Lirası karşısında her gün yeni bir tarihi rekor kırıyor. 2008 yılında ‘1 dolar 1 TL olur mu’ tartışmalarının yapıldığı ve ihracatçıların TL'nin döviz karşısında aşırı değerlenmesinden şikayetçi olduğu dönemin ardından dolar 2013 yılında yükselişe geçti..
2-) Aslında Türkiye’nin dolar serüveni, dalgalı kur sistemine geçilen 2001 yılındaki siyasi ve ekonomik krizin ardından başlamıştı. 20 yıl sonra dolar siyasi ve ekonomik çalkantıların gölgesinden yine çıkabilmiş değil.
Read 80 tweets
17 Nov 21
Bugün "Jet Fadıl" lakabıyla tanınmış Fadıl Akgündüz ve karıştığı skandallar hakkında bilgiler vereceğiz.
1-) Mehmet Fadıl Akgündüz, 22 Ocak 1956'da dünyaya geldi. İlk, orta öğrenim ve liseyi Siirt'te bitirdi. 1980'de YTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun oldu. Devlet Yem Sanayi'inde 7 yıl Kontrol Mühendisi olarak çalıştıktan sonra, 1987'de Jet Sürücü Kursu'nu açarak iş hayatına girdi.
2-) Jet Fadıl, ilerleyen dönemlerindeki projeleri ile, tüm Türkiye'nin Siirt'in ismini duymasını sağlayacaktı.. Otomobil fabrikası ya da diğer projeler ile bölgesini kalkındırmak yerine, bir türlü hayata geçmeyen hayali projelerine yatırım yapan binlerce mağdur yaratacaktı..
Read 40 tweets
14 Nov 21
“Sevgiyle Güvenle” sloganıyla... İhlas Finans'ın batış hikayesi..
1-) İhlas Finans, 16 Şubat 1995 tarihinde 1 Trilyon Türk Lirası sermaye ile “Özel Finans Kurumlarının kurulması” kanununa dayanarak Faizsiz kâr payı modeli ile Enver Ören öncülüğünde kuruluyor.
2-) Takvimleri bi tık kuruluş öncesine alalım. Yıl 1994. Ziraat Bankası genel müdür yardımcılığına atanan Mehmet Savaş İhlas Holding’e 10 Milyon Dolar (Eski para ile 6.8 Trilyon Lira) Kredi veriyor ve hemen ardından görevinden istifa ediyor. Bu kişiye tekrar değineceğiz...
Read 30 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(