Erdal Gişi Profile picture
Jan 31 19 tweets 6 min read
"GEÇ OLMASIN"
--yanlış anlama içerir, ya hepsini oku ya hiç başlama--

1- Sizi "Kot-Kola" "na-caiz" günlerine götürmeyeceğim.
Nedense hala kola içmiyorum ama kumaş pantolonum da hiç yok
Eşarp/sarık/takke/sakalla örtünene/örtünmeyene saygım aynı.
2- 2000 de 18 maddelik bir rapor sunmuştum.
Maddelerden biri özetle; programlar için saz çalan-söyleyen arkadaşlar arıyor, alkışlıyoruz.. lakin, biri enstrüman-şarkı-dans kursuna gitmek istese, en hafifiyle "vakit israfı" diye vazgeçirmeye çalışıyoruz..!
3- Klasik nurculardan farklı olarak Çağ ve Nesil serisi okunurdu, başkası yasak değilse de makbul değildi..
Medeniyet, adalet, hikmet, siyaset ve kavmiyet konularında kaynağımız Risale-i Nur, yöntemde Gülen, fıkıhta Ö.Nasuhi..
Elmalı tefsiri bile sonraki icat, vakit mi var ki ?
4- Asrın "müceddid"inin, "inkar cehalettendi, artık ilimden geliyor, ilimle izah.." dediği; ilim üretmekten ziyade, üretilendeki "Allah mührünü" parlatmaya odaklı "hayret" işçiliğine dönüştü.
Belki iyi öğretmen-memur olduk ama kuramcı-eleştirmen-sanatçı-hukukçu-siyasetçi değil.
5- Laiklik "5. Şuanın" konularındandı, Sosyalizm "Allahsızlığın", Kapitalizm "ahlaksızlığın", Felsefe "Allaha kafa tutma"nın, Siyaset "şeytan"ın, Batı "batılın", gösteri ve yürüyüş "fitnenin", Tasavvuf "eski zamanların"..
Osmanlı, Selçuklu, Abbasi, Emevi.. özlemdi mesela..
6- İbn-i Haldun'u belki hiç okumadan toplum ve devletin imarına taliptik!
Üstadın Kürd olması Kürtleri, "Türkler İslamın bahadır Evladı" cümlesi de Türkleri, gururdan öte okşuyor gibiydi.
(Almanlar, "400 senedir felsefenin anasıyız" kibrine kapılınca, kucaklarına Hitler düştü)
7- Hz.İsanın 12 sahabesinden birini hain kabul ederken, Hz.Peygamberin 100 bin, hadi dar dairede 3 bin ashabını, söz ve fiilleriyle "sadık-emin-müçtehid" kabul edip, özellikle siyasete-menfaate bakan, can yakan kaygan alanları irdelemek ve yüzleşmekten uzun süredir kaçınıldı.
8- Hasılı, demem o ki;
"Helaket ve felaket asrı alimi/aktivisti", onlarca "teşhis" ve "tecditle" başladı, temel "hizmet dili" kurması en az "3 Said" devresinde (kendini tashih) 80 sene sürdü. Çünkü risk almadan, denemeden, yüzleşmeden, güncellemeden olamaz. Vahiy almıyorsunuz.
9- S.Nursi sonrası, "herbiri evliyadır" denen talebeleri ciddi kırgınlıklar ve birbirine zıt 5, detaylarda 50-60 farklı guruba ayrıldı.
Bugün ezbere okudukları risalelerle, tecdit/gelişimden ziyade, "tarikat zikri" tadında, dünyadan azade, kelam mistisizminin meşkini yaşıyorlar.
10- ve.. Dünyada Soğuk savaş, Sağ-Sol çatışmaları, Devrimler-Darbeler, İletişim atakları, Global Köy, Ağır Milenyum bozunmaları..
ve Türkiye'de her şey bir yana, 40'tan fazla hükümet değişikliği yaşanan son 60 yılın şüphesiz en çok konuşulan Alimi/Aktivisti.. #FethullahGulen.
11- #AlvarlıEfe #tasavvuf'undan #Nurculuk'a, 70'lerde de Nurculuk hizmet yöntemlerinde "tashih" yaparak #izmir cemaati namıyla yola başlıyor. 90'larda #istanbul, 2000'e doğru #28subat'la başlayan ABD, 2004 MGK, 2010 ETÖ ve #15TemmuzPusu sonrası binlerce teşhis ve tecdit arayışı.
12- Bu açıdan bakılınca Gülen'nin hayatında en az 5 farklı devir/dönem dolayısıyla risk almalar, denemeler, yüzleşmeler ve güncellemelerle geçen bir ömür.
Dışta her döneminden ayrı suç delili toplayan, içte de bir veya iki döneme tutunmuş, bütünü önemsemeyen onbinlerce talebe..
13- #BaşörtüsüFüruattır, #DinlerArasıDiyalog, #LaikliğinLüzumu, #Mülaane, #SonKarakol, iktidara muhalefet etme, #DemokrasiMücadelesi.. gibi, Gülenin risk alarak tashih ettiği konuları, talebeleri arasında çokları 2000 veya 90, hatta 80 öncesi vaazlarıyla çürütmeye çalışacaktır.
14- Kimileri, Türkiye'de yaşanan soykırımın sebebini Gülen'e yıkarak kapıyı çarpıp çıkarken, kimileri Güleni tanımadan da dürüst ve demokrat olsaydınız, farkı ne olacaktı mıydınız, görmüyor musunuz biat etmeyen demokrat-liberal-sol-dindar.. binlerce insana yapılanı.. diyecek.
15- Kimileri, sonu bu olmamalıydı, heba oldu, bırakın, hesap verin.. derken, kimileri "zafer değil sefer", imtihan, arınma, "amaç ahlaklı-entellektüel-dürüst insan yetiştirmekti".. "küfür devam eder zulüm değil", "zalim zulmünde-mazlum zilletinde baki değil" diyecek..
16- Kimileri "ferdin çiçek açması" derken, kimileri ahlak bekçiliği-ibadet kınaması-ajan...,
kimileri dünya barışına katkı derken, kimileri küçük olsun bizim olsun, kimileri parti kuralım derken kimileri Allahın Hizmetini kurtarmayı bırak kendini kurtar diyecek..
17- Kimileri "Muhterem Gülen" yazmadığım için saygısız ve şüpheli görecek.

Ama her şey bir yana;
eksiği gediğiyle,
ırkı-rengi-ülkesi-sıkıntısı farklı,
onbinlerce kadın-erkek,
gerçekten nasıl da pırıl pırıl
ve "Yeni bir Dünya"
umudu-azmiyle-aşkıyla dolular.
Helal olsun..
18- Sonuç olarak;
Hoca Efendinin hakemliğinde, tecdit-deneyim-tashihler son haliyle derlenip paylaşılsa.

Üstüne;
"Yeni Bir Dünya" anayasası tartışılıp hazırlansa..

Sonrasını;
el ele tutuşur yeniden,
ilmek ilmek dokur bu insanlar.
yılların susuzluğuyla..

--Geç olmasın👋
Not:
1800'den günümüze, S.Nursi'den Günümüze çok şeyin zaten değiştiğini anlatıyor yazı.
fıkıhtan sosyolojiye, devletten teknolojiye, ahlaktan eğitime..
Bu tecdid öncülüğü, tüm grupları değiştirdi onlar inkar etse de.

Değişim devam edecek..
(zaman 4.boyut sayıldı yüz yıldır)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Erdal Gişi

Erdal Gişi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Erdal_Gisi

Jan 21
"dövmekten kim usanır"
Gülen'i Dövme Cinnetinden bazı notlar..

1- Bugün, "iktidarı eleştirene, sokağa çıkana terörist, hain" diyen ülkücü ve islamcı abiler, 70'li yıllarda; "neden silahlanıp sokağa çıkmıyorsun" diye Güleni dövmeye başlamıştı bir kere..
2- Şimdi boy boy okul-yurt-dernek-tv/gazeteleri, Soylu'dan Fidan'a direk telfn irtibatları,
RTE'yi mehdi ilan eden konferans-Whatsap grupları olan Nurcular;
70'lerde "dersane-yurt-gazete kuralım halkı ve siyaseti aydınlatalım" diyen Gülen'i, tahrifatçı Mit ajanı diye dövüyordu.
3- 17-25 sonrası "milli irade" - "demokrasi nöbetini", cihat seferberliği sayan tarikat/cemaatler,90'larda; devlete "Tağut", demokrasiye "Şirk", Atatürke "Put" demiyen, küfür düzenine köle yetiştiren "devlet ajanı" diye.. dövmeyi geçtim katlini vacip görüyorlardı Gülen'in.
Read 20 tweets
Dec 31, 2021
1- Gülen cemaatine yapılan devlet terörü ve soykırım bir yana, asıl üzerinde durulması gereken Saray ittifakı tarafından üretilen, hatta saray ittifakı tarafından üretilemeyecek kadar akla ziyan nefret söylemleri ve tukakaların halkın çoğunluğuna nasıl kabul ettirilebildiğidir.
2- Islamcılar cemaate dinsiz-kafir derken kemalistler dindar-islamcı olduğu için,
kürtler cemaate ırkçı derken, ülkücü ve ulusalcılar kürtlerle işbirliği yapmakla, bütün Türkiye bu gün bile Cemaat kadrosunu zeki-eğitimli kabul ettiği halde soru çalmak ve torpilci olmakla..
3- AKP'ye asrın en büyük hırsızlık sistemi diyen muhalefet, 17-25'te asrın en büyük soygun ve rüşvet operasyonlarında adı geçen güvenlik bürokratları cemaatle ilişkilrndirilip hapse atıldığı halde, Gülen cemaatini AKP'nin soygunlarına destek vermekle...
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

:(