மக்கள் வாழ்வியலில் #புடவை...!

பழைய கற்காலத்தில் மனிதன் மலைகளிலும், காடுகளிலும் அலைந்து திரிந்தான்.

விலங்கோடு விலங்காக வாழ்ந்து வந்தான்.

விலங்கின் தோல்களையும், மரப்பட்டைகளையும், மரத்தழைகளையும் ஆடையாக அணிந்து கொண்டான்.
புதிய கற்காலத்தில் மனிதன் ஒரு இடத்தில் தங்கி வாழத்தலைப்பட்டான்.

அப்பொழுது பயிர்த் தொழிலையும் மீன் பிடித்தலையும், நெசவுத் தொழிலையும் கற்றுக் கொண்டான். இதுவே மனிதனின் முன்னேற்றத்தின் முதற்படியாக அமைந்தது.
புதிய கற்காலத்தில் மனிதன் ஏதோ ஒருவகை வாழ்ந்த ஆடையினை உடுத்தியிருக்கின்றான் என்பது தெரிகிறது.

#ஆடை அணிகின்ற பழக்கம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் இருந்தே வந்திருக்கிறது.

'ஆடையைக்’ குறிக்கின்ற சொல் தொடக்க காலத்தில் #புடவை என்ற பெயரில் வழங்கி வந்திருக்கிறது.
#புடவை என்பது ஆண், பெண் இருபாலரும் அணிந்து கொள்ளும் ஆடையைக் குறிப்பதாகும்.

ஆனால் இப்பொழுது #புடவை என்பது பெண்கள் அணிந்து கொள்ளும் ஆடையை மட்டும் குறிக்கிறது.

தமிழக மக்கள் எந்த வகையான ஆடையை அணிந்திருந்தனர்?

அணிந்து கொண்ட ஆடை எவ்வாறு நெய்யப் பெற்றது?
எந்தவகையான நூல்கள் பயன்படுத்தப்பெற்றன?

எத்தனை வகை ஆடைகள் தமிழகத்தில் இருந்திருக்கின்றன?

இவ்வினாக்களுக்குத் தொல்லியல் சான்றுகள், மேலை நாட்டார் குறிப்புகள், இலக்கியங்கள், கல்வெட்டுகள், சிற்பங்கள், ஓவியங்கள், செப்புத் திருமேனிகள் ஆகியவற்றின் துணை கொண்டு விடை அறியலாம்.
#புடவை என்பது #புடைவை என்றும் குறிக்கப்படுகிறது.

பெண்கள் இடுப்பின் பக்கவாட்டில் கொசுவம் வைத்து ஆடையைக் கட்டுவதால் #புடைவை என்று வழங்கப்பெற்றது.

#வை என்பதற்கு பொருள் #பக்கம் என்பதாகும். #புடவை என்பது துணியைக் குறிப்பதாகும்.
#புட்டகம் என்பது இடுப்பின் பின்பகுதி அதாவது #புட்டம் என்று அழைக்கப்படுவது. இப்பகுதியில் #ஆடை கட்டப்பெறுவதால் இது #புட்டகம் என்று குறிக்கப்படுகிறது.

புடவைக்குச் #சீலை என்ற பெயரும் உண்டு, 'புட்டக வரி' என்ற ஒருவகை வரி சீலை விற்போர் செலுத்த வேண்டிய வரியாக இருந்திருக்கிறது.
#புடவை என்பது #மடிகள் என்று வழங்கப்படுகின்றது. மடிகள் என்பது தூய்மையான துணிகளைக் குறிப்பதாகும்.

• தொல்லியல் ஆய்வில் புடவை:

#திருநெல்வேலி மாவட்டம், #ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வில் 'நைந்த துணியின்' பகுதிகள் கிடைத்துள்ளன.

தங்க நெற்றிச் சுட்டிகள் சிலவற்றில் துளைகள் காணப்படுகின்றன.
இவற்றைக் கோர்ப்பதற்கு நூலைப்
பயன்படுத்தியிருக்க வேண்டும் என்பது தெரிகிறது.

#அரிக்கமேடு, #வசவசமுத்திரம்,
#உறையூர் ஆகிய வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த இடங்களில் 'சாயத் தொட்டிகள்' இருந்ததற்கான தடயங்கள் அகழாய்வில் கண்டுபிடிக்கப் பெற்றுள்ளன.
#உறையூர் அகழ்வாய்வில் ஏறக்குறைய பொ.பி 2 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து பொ.பி 5 ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்த செங்கற்களால் பெற்ற சாயமேற்றுவதற்கெனக் கருதத்தக்க கட்டடப்பகுதிகள் கண்டுபிடிக்கப் பெற்றுள்ளன.
#சாயத்தொட்டிகள் இருந்ததற்கான சான்றுகளாக சில ஊர்களின் பெயர்கள் #தொட்டி என்ற பெயரில் இன்றும் வழங்குகிறது.

#விழுப்புரம் மாவட்டம்
#திருவெண்ணைநல்லூர் அருகில் #தொட்டி என்ற பெயரில் ஓர் ஊர் வழங்குகிறது.

ஆடைகளுக்கு வண்ண மூட்டுகின்ற கலை தமிழ்நாட்டில் சிறந்து விளங்கியிருக்கிறது.
#வண்ணம் தயாரிக்க காடுகளில் முளைத்திருக்கும் செடிகளிலிருந்து தழைகளும், மரப்பட்டைகளும், அவுரிச் செடியும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அவுரிச் செடிகள் நம் நாட்டிலிருந்து மேலை நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பெற்றன என்பது தெரிகிறது.
• மேலை நாட்டினர் குறிப்புகள்:

#ஹேரடோடஸ், #பிளைனி போன்றவர்கள் நம் நெசவுத் தொழிலைப் புகழ்ந்து போற்றி உள்ளனர்.

2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே கிரேக்க, அரேபிய வணிகர்கள் துணிகளை வாங்கிச் சென்று எகிப்திலும், ரோமிலும் பிற நகரங்களிலும் விற்றனர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
#உறையூர் நெசவுத் தொழிலுக்கும், பருத்தி ஆடைகளுக்கும், வணிகத்திற்கும் பெயர்போன நகரம் என #பெரிபுளூஸ் குறிப்பிடுகிறார்.

தமிழகத்திலிருந்து #ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பெற்ற #மஸ்லின் துணிகளை, அந்நாட்டு மக்கள் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கினர்.
#திருச்சி, #தஞ்சை மாவட்டங்களிலிருந்து #மஸ்லின் துணிகள் #ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன என்பது தெரியவருகிறது.

சீன வரலாற்று ஆசிரியர் சௌ-ஜூ-குவா, பொ.பி 13-ஆம் நூற்றாண்டில் சோழ நாட்டிலிருந்து சீனாவிற்கு இறக்குமதியான பொருட்களின் பட்டியலைக் குறிப்பிடும்போது...
பருத்தியாலான துணிகளைகளையும், பல நிறமுள்ள பட்டு நூலையும் குறிக்கின்றார்.

#காயல் துறைமுகம் பொ.பி 13-ஆம் நூற்றாண்டில், கடல் பின் தங்கிய காரணத்தால் சிறப்பை இழந்தது.
வெனிசீய வணிகரான #மார்க்கோபோலோ தமிழ்நாட்டு மக்கள் மானத்தை மட்டும் மூடத்தக்க அளவு உடுத்துகிறார்கள்.

அரசன் அதிகத்துணி உடுத்துவதில்லை. ஆனால் உயர்ந்த வகைத் துணி உடுத்துகிறான். பல ஆபரணங்களை அணிந்து கொள்கிறான். அவை பொன்னாலானவை. இரத்தினங்கள் பதித்தவை.
இரத்தினங்கள் நிறைந்த கழுத்துப்பட்டை, பட்டு நூலில் முத்தும், செம்பும் கோர்த்த மாலை அணிந்திருந்தான் என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றார்.

• இலக்கியங்களில் புடவை:

தொல்காப்பியத்தில் #கூறை என்ற சொல் குறிக்கப்படுகிறது. இது ஆடையைக் குறிப்பதாகும்.
கொங்கு நாட்டில் 'கொங்கே புகினும் கூறை கொண்டு ஆறு (வழி) அலைப்பர் இல்லை' என்ற அடிகள் இதனை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

#கலிங்கம் என்ற சொல்லும் இலக்கியத்தில் குறிக்கப்படுகிறது. கலிங்க நாட்டில் இருந்து ஒருவகை ஆடை தமிழ்நாட்டிற்கு வரப்பெற்றதால் அந்த ஊரின் பெயரில் அழைக்கப்பெற்றது.
ஆடை நெய்வதற்கு வேண்டிய
மூலப்பொருளான #பருத்தி தமிழகத்தின் கிராமங்களில் அதிக அளவில் பயிரிடப்பட்டது.

இதனைப் 'பருத்தி வேலிச் சீறூர்' என்று #புறநானூறு கூறுகின்றது.

பருத்தி, இலவமரம், கோங்குமரம் ஆகியவற்றிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற பஞ்சினைக் கொண்டு, ஆடைகள் நெய்யப்பெற்றன.
மரப்பட்டையிலுள்ள நாரினை எடுத்துப் பின்னி மலைவாழ் குறவர்கள் ஆடையாகப் பயன்படுத்தினர் என்பதை, 'மரனாருடுக்கை மலையுறை குறவர்' என்று #நற்றிணை கூறும்.

பட்டு நூலைப் பயன்படுத்திப் #பட்டாடை நெய்தனர்.

எலியினுடைய உரோமத்தைப் பயன்படுத்தி ஆடை நெய்தனர் நம் தமிழ் மக்கள்.
ஆடைகள் அரும்பி மலர்ந்த பகன்றைப் பூப்போன்றும், பாம்பு உரித்த தோல் போன்றும், மூங்கிலின் உட்புறத்தேயுள்ள தோல் போன்றும், புகையை விரித்தாற் போன்றும், பாலாவியைப் போன்றும் விளங்கின என்பது போன்ற குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.
ஆடைகள் தடித்தகரையினை உடையவைகளாகவும், பூவேலைப்பாடு செய்யப்பெற்றும் இருந்தன.

• ஆடை தைப்போர்:

தமிழ்நாட்டு மக்கள் நன்கு தைக்கப்பெற்ற ஆடைகளை அணிந்திருந்தனர்.

ஆடையினைத் தைத்தவர்கள் #துன்னகாரர், #துன்னவினைஞர் என்று அழைக்கப்பெற்றனர்.
ஆடைகள் வெளுத்துப் பசையில் தோய்த்தெடுத்து உடுத்தப்பட்டன. மக்கள் தூய்மையான ஆடையை அணிந்திருந்தனர்.

ஆடைகளுக்கு மணங்கமழும் அகிற்புகையை ஊட்டினர் என்றும், ஏழு காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் உடை அணிந்தனர் என்றும் தெரிகிறது.
நீராடும் பொழுது தனி உடை அணிந்தனர். அது #புட்டகம் (#உள்ளாடை) என்று அழைக்கப்பெற்றது.

செந்நிற ஆடையை 'ஆறலைக் கள்வர்கள்' அணிந்தனரென்றும், 'துணைப்புணர்ந்த மடமங்கையர்' பட்டு நீக்கித் துகிலுடுத்தினரென்றும், நீலநிறத்துணி படுக்கையில் விரிக்கப் பெற்றதென்றும் இலக்கியங்கள் குறிக்கின்றன.
• அரசன் அணிந்திருந்த ஆடைகள்:

அரசன் காலையில் எழுந்து நாள் கடன்களை செய்துமுடித்து, மார்பில் சந்தனம் பூசி, முத்தாரங்களையும் தரித்து கரத்தில் வீரவளை பூண்டு, கஞ்சி போடப்பட்ட துகிலை இடையில் அணிந்து, தெய்வத்தை வழிபட்டான் என்று #மதுரைக்காஞ்சி குறிக்கிறது.
தெய்வ வழிபாட்டின்போதும், தானங்கள் செய்தபோதும், மஞ்சள் நிறப் பட்டணிந்து இருப்பது வழக்கம்.

இவை முடிந்தவுடன் மஞ்சள் நிறப்பட்டை நீக்கி, வெள்ளையான துகிலை அணிந்து கொண்டான். இத்துகிலும் கஞ்சி போடப்பட்டிருந்தது.
• ஆடைகள் எத்தனை வகை:

#நெய்தற்கலை தமிழகத்தில் சிறந்து விளங்கியது.

36 வகை ஆடைகள் நெய்யப்பெற்றன என்று 'அடியார்க்கு நல்லார்' பின்வருமாறு குறிக்கின்றார்.
• ஆடை நெய்தவர் யார்:

ஆடை நெய்தலாகிய, நெசவுத் தொழிலைச் செய்தவர்களைக் கல்வெட்டுகள் #கைக்கோளர், #சாலியர், #சோழியசாலியர், #பட்டசாலியர், #சேணியர் என்று குறிக்கின்றன.

இவர்களின் மீதும், பட்டு நூலின் மீதும், பட்டாடையின் மீதும் தறியின் மீதும், அவர்கள் குடியிருப்புக்களின் மீதும்...
பல்லவர், சோழர், பாண்டியர், சம்புவராயர், விஜயநகர அரசர்கள் பல்வேறு வரிகளை விதித்தனர்.

பேர்கடமை, பஞ்சுபீலி,
பட்டாடை, நூலாயம் பட்டாடை, ஆயம் தறியிறை, தறிக் கடமை, அச்சுத்தறி, பறைத்தறி, சாலிகத்தறி, குசத்தறி, வாசல்வரி போன்ற வரிகளை விதித்தனர் என்பதைக் கல்வெட்டுகள் குறிக்கின்றன.
காசாக்குடிச் செப்பேடு, தண்டந் தோட்டம் செப்பேடு ஆகியவை தறியைப் பற்றிக் குறிக்கின்றன. இத்தறியிறையிலிருந்து அரசிற்கு வருவாய் வந்ததாகக் குறிப்புகள் உள்ளன.

தறியிறை, காசாயம் என்ற பிரிவின் கீழ் வந்துள்ளது. தறியின்மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த வரி காசாகவே விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

- நன்று.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with தஞ்சை ஆ.மாதவன்

தஞ்சை ஆ.மாதவன் Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ThanjaiMadhavan

Jun 10
கோட்டாற்றுச் சிற்பிகள்...!

#கோட்டாறு என்ற ஊர்ப்பகுதி #கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் #நாகர்கோயில் அருகில் அமைந்துள்ள பகுதியாகும்.

இவ்வூர் வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த இடத்தைப் பெற்று வந்திருக்கின்றது.

முற்காலப் பாண்டியர், சோழர், சேரர் கல்வெட்டுக்களில் இவ்வூர் இடம் பெற்றிருக்கின்றது.
'மும்முடிச் சோழபுரம்', 'மும்முடிச் சோழநல்லூர்', 'சோழ கேரளபுரம்' என்று இவ்வூருக்குப் பல பெயர்கள் இருந்திருக்கின்றன.

இது சமயம், அரசியல் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க இடத்தைப்பெற்று வந்திருப்பதை, #சோழபுரம், #கோட்டாறு, #நாகர்கோயில் இடங்களில் காணப்படும் கல்வெட்டுக்கள் உணர்த்துகின்றன.
இவ்வூரில் சமண சமயத்தைச் சார்ந்த முனிவர்கள் முற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கின்றனர்.

சோழர்களது படைத்தலைவர்கள் முகாமிட்டுத் தங்கி, காவல் பணி புரிந்திருக்கின்றனர்.

இதே போன்று இவ்வூரில் கல்வெட்டு பொறிக்கும் கற்சிற்பிகளும், கோயில் திருப்பணி செய்யும் சிற்பிகளும்...
Read 12 tweets
Jun 9
சங்க காலப் போர் முறைகளும், அறங்களும்...!

போரானது ஒரு நாட்டாரின் வீரத்தைப் பறைச்சாற்றுவதற்காக
இருந்ததால், பண்டைத் தமிழர்கள் போரினைப் பெரிதும் போற்றினர்.

போரானது மிக முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்த காரணத்தினால், தமிழர்கள் போர்முறைகளைப் பலவாறாகப் பிரித்திருந்தனர்.
வெட்சி, கரந்தை, வஞ்சி, காஞ்சி, உழிஞை, நொச்சி, தும்பை, வாகை முதலியன போருக்குரிய புறத்திணைகளாக வகுத்தனர். ஒவ்வொரு திணையும் பல துறைகளைப் பெற்றிருந்தது.

#வெட்சி - ஒரு நாட்டின் மீது படையெடுக்க விரும்பும் வீரர்கள் முதலில், அந்நாட்டு ஆநிரைகளைக் கவரும் முயற்சி.
#கரந்தை - ஆநிரைகள் பகைவரிடம் சிக்காதவாறு காக்கும் முயற்சி

#வஞ்சி - பகைவர் நாட்டின் மீது படையெடுத்துச் செல்லுதல்

#காஞ்சி - அங்ஙனம் படையெடுத்து வருவோரை, எதிர்த்துப் போரிடுதல்

#உழிஞை - கோட்டையை முற்றுகையிடுதல்.
Read 9 tweets
Jun 9
சங்ககால மக்கள் வாழ்வியலில் மது வகைகள் - 3). #தோப்பி

தினையிலிருந்து வார்க்கப்பட்டது 'தினைக் கள்'. பனை மரத்திலிருந்து பெறப்பட்டது 'பனைக் கள்'. 'தோப்பிக் கள்' எவ்வாறு பெறப்பட்டது? அகநானூற்றின் மூன்று பாடல்களும் (35, 265, 348), பெரும்பாணாற்றுப் படையும் (141-142) இதனை விளக்குகின்றன.
வீட்டின் முற்றத்தில் கோடையில் பழுத்த நல்ல மணம் கமழும் மாம்பழத்துடன்,

பிசின் தன்மையுடைய நன்கு விளைந்த பலாச்சுளையும் சேர்த்து, அவற்றைத் தேனுடன் கலந்து,

வண்டுகள் மொய்க்கும் அரியலுடன், மூங்கில் குழாயில் ஊற்றி முற்ற வைப்பார்கள்.
'பாம்பு கடுப்பன்ன தோப்பி' எனும் தொடர் நன்கு முதிர்ந்து விளைந்த இந்தக் கள்ளைக் குடிக்கும்போது, பாம்பின் சீற்றத்தை ஒத்த வெறி ஏற்படும் என்கிறது.

#தோப்பி என்பது நெல்லிருந்து பெறப்படுவது என்கிறார் #நச்சினார்க்கினியர்.

அகநானூற்றின் 265-ஆம் பாடல் வேறொரு வர்ணனையைக் காட்டுகிறது.
Read 7 tweets
Jun 8
#நெய்த்தோர்ப்பட்டி...!

நாட்டைக் காக்கவோ, ஊரைக் காக்கவோ உயிர் நீத்த வீரருக்கு, ஊரார் #நடுகல் எடுத்து, அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு கொடையாக நிலம் வழங்கினர்.

இந்நிலக்கொடையை #நெய்த்தோர்பட்டி என்றழைத்தனர்.

வீரரின் நினைவாக ஊர் மக்களோ, உறவினர்களோ, அரசனோ, தலைவனோ நடுகல்லை எடுத்தனர். Image
#நெய்த்தோர் எனுஞ்சொல் #இரத்தம் என்ற பொருளில் இலக்கியங்களிலும், இலக்கண நூலிலும் பின்வருமாறு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Image
புறப்பொருள் வெண்பாமாலையும் #நெய்த்தோர் என்ற சொல்லை #இரத்தம் என்ற பொருளில் மேற்கூறியவாறு கையாண்டுள்ளன.

பெருங்கதையில் வீரனுக்கு தானமாக வழங்கியக் கொடையை
‘நெய்த்தோர்ப் பட்டிகை' எனப் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. Image
Read 14 tweets
May 31
சங்ககால மக்கள் வாழ்வியலில் மது வகைகள் - 1). #கள்

பண்டைத் தமிழர் வாழ்வியலில் பன்னிரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வகையான #மதுபானங்கள் குடிக்கும் வழக்கம், நீண்ட நெடுங்காலமாக இருந்துள்ளது.

சங்க இலக்கியங்களில், #கள்ளுண்ணுதல் பற்றிய குறிப்புகள் பரந்து கிடக்கின்றன.
நாம் இன்று காப்பி, தேநீர் குடிப்பதுபோலச் சங்க காலத்தில் #மது எல்லோராலும் விரும்பிக் குடிக்கப்பட்ட பானமாக இருந்துள்ளது.

அன்றாட உணவின் ஒரு பகுதியாகவும், முக்கியமான உணவுப் பண்டமாகவும் அது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது.
மது வகைகள் பற்றிய சங்க இலக்கியப் பாடல்களைத் தொகுத்துப் பார்க்கும்போது,

அது தேனிலும், தினையிலும், பனையிலும், பழத்திலும், அரிசியிலும் செய்யப்பட்டதைக் காணமுடிகிறது.

சங்க காலத்தில் #மது பல்வேறு பெயர்களில் பின்வருமாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Read 31 tweets
May 30
சங்க கால பாண் சமூகத்தாரின் வாழ்வியல்...!

சங்க காலத்தில் #அலைகுடிகள் என அதிகம் அறியப்பட்டவர்கள் #பாண் சமூகத்தினர்.

பாணர், பொருநர்,துடியர், வயிரியர், கண்ணுளர், கோடியர், சென்னியர், இயவர், இனைஞர், குறுங்கூளியர், நகைவர், அகவர், அகவுநர், அகலவன், வேலன், கட்டுவிச்சியர், கடம்பர்...
முழவன், பறையன் எனப் பல்வேறு பாண் குடியினர் கலைச் சேவை செய்து வந்தார்கள்.

சங்க காலத்தில் ஒவ்வொரு திணையிலும் நிலையான குடிகள் வாழ்ந்து வந்தனர். இவர்களே #திணைக்குடியினர் எனப்பட்டனர்.

இந்தத் திணைக் குடிகளையும், சீறூர் மன்னர்களையும், முதுகுடி மன்னர்களையும், குறுநில மன்னர்களையும்...
சிற்றூர்களில் வாழ்ந்த கிழார்களையும் ஆதரவுச் சமூகத்தாராக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை அண்டிப் பாண் சமூகத்தார் வாழ்ந்தார்கள்.

அதனால் இவர்கள் #அலைகுடிகள் எனப்பட்டனர்.

சங்க காலம் வீரயுகக் காலம். இக்காலகட்டத்தில் உலகம் முழுக்கப் பாண் சமூகத்தாரின் தேவை இருந்தது.
Read 35 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(