İbrahim Profile picture
Jul 12, 2022 30 tweets 21 min read Read on X
1) Bugün #yatırım #notları alma serisinde yine @Scala_Kitapci tarafından dilimize kazandırılan @RobertGHagstrom’ın 12 ana bölüm ve toplam da 310 sayfadan oluşan değerli eseri #WarrenBuffettTarzı’nı özetlemeye çalışacağım.

#temelanaliz #finansalokuryazarlık #kitap Image
2) “Kuvvetli bir şirketin hisseleri #içseldeğeri’nin altında işlem görüyorsa, kararlı bir şekilde harekete geç.

Mantıklı şeylere derin bir saygı duyarken, ahmaklıktan tiksiniyor.

Basit olanı kucaklarken karmaşık olan her şeyden uzak durmaya çalışıyor.” +
3) “Biz #Buffett’ın kesinlikleri iskontolu satın alma yönünde bir tercihi olduğunu biliyoruz.

Kesinlikler bir şirketin ekonomik verilerinin öngörülebilirliği olarak tanımlanır.

Bir şirketin ekonomisi ne kadar öngörülebilir ise bu değerlendirme de o kadar çok kesinliğe” +
4) “sahip oluruz.

Bir #yatırım işlemi, titiz ve kapsamlı bir analizden sonra ana paranın güvenliğini ve hoşnut edici bir #getiriyi vaat eder.

Bu kıstaslara uyumayan işlemler #spekülatiftir.

Esasta, eğer #hisse senetleri, nedeni ne olursa olsun, gerçek değerlerinin altında” +
5) “satılıyorsa ortada bir #güvenlikmarjı vardır.

Graham için asıl test, güvenlik marjı kavramını #hisse senetlerine uyarlamaktı.

Onun mantığına göre, bir hisse senedinin #fiyatı ile

O şirketin #içseldeğeri arasındaki fark yeteri kadar büyükse,” +
6) #Hisse seçimi için #güvenlikmarjı kavramı kullanılabilir.

#Graham’a göre iki yatırım kuralı vardır.

Birinci kural kaybetme’dir.

İkincisi de birinci kuralı unutma.

#Fisher’e göre bir sürü vasat şirket yerine sadece birkaç üstün şirketin sahibi olmak çok daha iyidir.” +
7) #Portföy’ünde genellikle onun altında şirket bulunur ve portföyün yüzde 75’ini üç, dört şirket oluşturur.

Şahane bir #şirketi makul bir fiyattan almak, makul bir şirketi şahane bir #fiyattan almaktan çok daha iyidir.

Çok fazla hisse senedi almanın tehlikesi” +
8) “her sepeti ve her yumurtayı gözlem altında tutmanın güçlüğüdür.

#Buffett’ın yatırım yaklaşımı,

İş ve işin yönetimi hakkında #niteliksel bir anlayış (#Fisher’ın öğretisi) ile

#Fiyat ve #değer hakkında #niceliksel bir kavramanın (#Graham’ın öğretisi) bileşimidir.” +
9) #Deskartes, sadece yüksek zeka sahibi olmak yetmez, önemli olan onu iyi uygulamaktır demişti.

#Buffett’ı diğer #yatırım yöneticilerinden ayrı kılan da işte bu uygulamadır.

Çünkü #stratejilerini uygulayabilmek gibi müthiş bir yeteneği vardır.” +
10) “Bütün istediğimiz, özünü iyi anladığımız, beğendiğimiz insanlarca yönetilen ve

Gelecek beklentilerine nazaran ucuz fiyatlanmış işlere girmektir.

#Hisse senetlerini değil #işi satın alırım, ilelebet sahip olmak isteyeceğim işi.” +
11) #Buffett’ın görüşüne göre, bir yatırımcının finansal başarısı yatırım yaptığı işi ne kadar anladığıyla doğrudan orantılıdır.

Ortalamaların üzerinde sonuçların, ortalama şeyler yaparak üretildiğinin farkındadır.

Buffett, #fiyat ancak bir #güvenlikmarjı oluşturacak kadar” +
12) “düştüğünde harekete geçer. Ancak Buffett’ın kaliteye #para ödemekten korkmadığını da biliyoruz.

Sorunlu şirketleri ucuza almaktansa, iyi şirketleri makul fiyatlara almak her zaman daha #kar’lıdır.

#Buffett’a göre, #ekonomik dünya küçük bir grup marka ve çoğu yatırıma” +
13) “değmeyen büyük bir grup adi ürün şirketi arasında bölünmüştür.

Müşterilerin talep ettiği bir ürünün tek kaynağı olan #marka şirketler,

Satışların azalmasından veya #pazar payını kaybetmekten korkmadan fiyatlarını arttırabilirler.” +
14) “Marka şirketlerin kalıcılığına bakın.

Benim için en önemli unsur işin etrafındaki hendeğin büyüklüğüdür.

Elbette en sevdiğim şey de büyük bir kale ve içi timsah, pirana dolu büyük bir hendektir.” +
15) “Adi ürün şirketleri genellikle düşük getiri veren ve kârlılık sorunu yaşamaya aday şirketlerdir.

Ürünleri diğerlerinden farklı olmadığından sadece #fiyat bazında #rekabete girebilirler ki

Bu da #kâr marjlarını önemli ölçüde düşürür.” +
16) #Buffett, yönetimin hisseleri geri toplanmasında iki fayda görür.

Eğer hisseler #içseldeğerin altında işlem görüyorlarsa,

O zaman #hisse alımı yapmak akıllıca bir iştir.

Bir şirketin hisselerinin değeri 50 $, içsel değeri de 100 $ ise” +
17) “O zaman yönetim her #hisse alışında ödenen 1 $ için

2 $’lık içsel değer satın alıyor demektir.

Bu tür işlemler geriye kalan hissedarlar için çok #kârlı olabilir.

İnsanları değerlendirirken üç niteliğe bakarsınız:

#Dürüstlük, akıl ve enerji.” +
18) “Bunların ilkine sahip değilseniz, diğer ikisi sizi öldürecektir.

İlgilendiğim şirketin yıllık raporlarını ve rakiplerinin yıllık raporlarını okurum. Ana kaynak malzemesi bunlardır.

#Buffet nakit akışı yerine hissedar karları adını verdiği rakamı kullanmayı tercih eder.” +
19) “Hissedar karları

Bir şirketin #netgelir’ine #amortismanlar eklendikten sonra sermaye harcamaları ve gerekebilecek diğeri ilave işletme sermayesi çıkarılarak bulunur.

Buffett’ın amacı, dağıtılmamış her 1 $ kârın en az 1 $’lık piyasa değerine dönüştüğü şirketleri seçmektir”+
20) “Eğer bir şirket #dağıtılmamışkârlar’ı uzun süre iyi kullanamazsa,

Piyasa o şirketin hisselerini eninde sonunda düşük fiyatlandıracaktır.

#Piyasa değerindeki yükseliş en azından dağıtılmamış kârlar kadar olmalıdır kuruşu kuruşuna.”

#Buffett şöyle diyor:” +
21) #Fiyat ödediğiniz, #değeri ise karşılığında aldığınız şeydir.

Geceleyin #hisse fiyatlarını düşünerek yatağa gitmek iyi bir şey değil.

Biz değeri ve şirket rakamlarını düşünürüz.

Hisse senedi piyasasının görevi bize hizmet etmektir, emretmek değil.” +
22) “Bir şirketin şimdiki değerini hesaplamak demek,

Şirketin bundan sonraki hayatı boyunca üreteceği toplam #kârları tahmin etmek ve

Daha sonra o toplamı tekrar bugüne #iskonto etmek demektir.

#Buffett’ın, kârlar için hissedar kârlarını kullandığını akılda bulundurun.” +
23) “Müthiş #yatırım fırsatları,

Şahane şirketlerin hisse fiyatlarına, yanlış değer biçilmesine yol açan olağandışı koşullarla çevrildiğinde ortaya çıkar.

Eğer şirket iyi çalışıyor ve akıllı kişilerce yönetiliyorsa,

#içseldeğeri sonunda hisse fiyatına yansıyacaktır.” +
24) “Dolayısıyla #Buffett, vaktini hisse senedi fiyatlarini izlemeye değil,

İşin #ekonomisini çözümlemeye ve yönetimi değerlendirmeye harcar.

Odaklı yatırımcılar bu engebelere fazla aldırmazlar,

Çünkü #uzunvade de bu şirketlerin kendilerine temel oluşturan ekonomilerdeki” +
25) “kısa vadeli fiyat oynamalarının üstesinden geleceğini bilirler.

Hisselerinizin %50 #değer kaybetmesini paniklemeden seyredecek güce sahip değilseniz #hisse senedi piyasasına gelmeyin.

Sahip olduğunuz şirketlerden hoşnut olduğunuz müddetçe,” +
26) “düşük fiyatları,

Şirketteki payınızı #kârlı bir biçimde arttırmanızı sağlayacak fırsat olarak görmelisiniz.

Gerçek yatırımcılar sabırlıdır.

#Gerçekyatırımcı lar kalabalığın heyecan rüzgârına katılacaklarına, doğru fırsatın ortaya çıkmasını beklerler.” +
27) “Başkalarından daha akıllı değil daha #disiplinli olmamız gerekir.

Gereksiz kötümserlik ister tek bir şirkete ister tüm piyasaya yönelik olsun yatırımcıları yanlış zamanda satmaya zorlar.

Tek yaptığımız iş başkaları hırs dolu iken korkmak başkaları korkarken hırslanmaktır”+
28) “Özgüven kötü bir şey değil ama aşırı #özgüven, özellikle de #yatırım alanında son derece zararlı.

#Buffett’a göre yatırımcı da iş adamı da bir şirkete aynı yerden bakmalıdır.

Çünkü yaptıkları #iş aslında aynıdır.” +
29) “İş adamı şirketin tamamını, yatırımcı ise bir parçasını almak ister.

Şirketi al, hissesini değil.

Şirket basit ve anlaşılır mı?

İstikrarlı bir işletme tarihi var mı?

Geleceği uzun vadede olumlu görünüyor mu?

Şirketin ekonomik göstergeleri iyi mi?” +
30) “Yüksek #kâr marjları ve hissedar kârları artışı iyi mi?

Dağıtılmayan kârlara tekabül eden piyasa değer artışı var mı?

#İçseldeğer’inin altında satın alınabiliyor mu?

Burada dikkatinizi,

#Buffett’ın hisse senedi fiyatına ancak bu son adımda baktığına çekerim.”

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with İbrahim

İbrahim Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @okuyanadDam

Feb 23
📍Koç Topluluğu, Sabancılar ve Garanti Bankası Olayı.

• Vehbi Koç Anlatıyor kitabından:

#kitap 🧵 Image
1) “Bana Asil Çelik benzeri bir başarısızlık duygusu veren işlerimden biri de,

on yıl önce Koç Topluluğu olarak yaşadığımız Garanti Bankası hadisesidir.

Ben hayatım boyunca, iş kararlarımı iş arkadaşlarımla görüşerek,

özel hayatımızla ilgili olanlarını da ailemle istişare ederek aldım.”
2) “Garanti Bankası’nın ekseriyet hisselerini almadan önce de Koç Holding’de

iş arkadaşlarımla uzun toplantılar yaptık, muhtelif ihtimaller üzerinde durduk.

Garanti Bankası’yla ilgilenmem teklifini bana,

23 Haziran 1976’da bankanın kurucu ortakları”
Read 14 tweets
Feb 16
• Michele Cagan’ın ‘Borsa 101’ kitabından;

• Hisse senedi, ortaklık, adi hisseler, imtiyazlı hisseler ve değer yatırımı ile ilgili bölümlerden alıntılar.

İyi okumalar. 🧵

#kitap Image
1) Mülkiyet durumu. Bu benim şirketim.

Alıp elinde tutan yatırımcılar, zamana yenik düşmeyen şirketlere yatırım yapar.

Borsa simsarları yatırım konusunda daha aktif bir yaklaşım benimserler.

Ve hisse senedinin fiyat hareketlerine, şirketin gerçek değerinden daha fazla önem verirler.

Varlıklarınız için hangi stratejiyi uygularsanız uygulayın aynı temel kural geçerlidir.

Herhangi bir işlem yapmadan önce neyi, neden satın aldığınızı veya sattığınızı bilin.”
2) “Hisse senetleri bir şirketin parçalarıdır.

Hisse senedi satın almak bir işletme satın almak gibidir.

Bu görüş dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olan Warren Buffett’a aittir.

Ve felsefesi kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Hisse senedi aldığınızda aslında bir şirketin bir kısmını alırsınız.

Tüm şirkete sahip olmak istemezseniz, bir parçasını bile satın almayı değerlendirmeden önce iki kez düşünmelisiniz.

Bu koşullarda yatırım yapmayı düşünüyorsanız, belirli bir şirketi seçerken muhtemelen çok daha dikkatli olursunuz.”
Read 14 tweets
Jan 13
📍Richard L. Peterson’un ‘Karar Anı’ kitabından;

✅ Aklın para üzerindeki gücü hakkında, dikkate değer alıntılar paylaşıyorum.

İyi okumalar. 🧵

#kitap Image
1) “Balon yasasının çıkarılmasından sonra bile şirketler,

saçma sapan girişimlerinin hisselerini satmaya devam ettiler.

Bu şirketlerden biri faaliyet alanını şöyle tanıtıyordu:

‘Son derece avantajlı ama kimsenin bilmediği bir girişimde bulunmak amacıyla yola çıktık.’

Piyasa çılgınlıklarının odağı değişse de spekülatörlerin psikolojisinin

yüzyıllar boyunca belirgin biçimde aynı kaldığını görüyoruz.”
2) “Para tehlikede olduğunda duygular kolayca mantığın önüne geçiyor.

📍 Warren Buffett:

‘Piyasalar her daim etkin olsaydı, elinde teneke bir çanakla sokaklarda dolan serserinin teki olurdum.’

Hisse senetlerinde aşırı al-sat yapmak ve

eşlik eden işlem maliyetleri, performansın zayıflamasında rol oynuyor.

Çoğu yatırımcı kazanan hisseleri çok erken satmış,

kaybeden kağıtları da çok uzun süre elde tutmuştu.”
Read 18 tweets
Jan 9
📍 Peter L. Bernstein’in ‘Tanrılara Karşı - Riskin Olağanüstü Tarihi’ adlı kitabından;

🔘 Dikkate değer alıntılar…

İyi okumalar. 🧵

#kitap Image
1) Risk sözcüğü, eski İtalyanca da -cüret- anlamında kullanılan, -risicare-fiilinden gelir.

Bu anlamda risk, kaderden çok bir seçimdir.

Riskin hikayesi tamamen, tercih yapma özgürlüğümüz ölçüsünde

göze aldığımız eylemlerin öyküsüdür.

Ve bu öykü, insan olmanın anlamını tanımlamamızı sağlar.”
2) “Gelecekte olabilecekleri tanımlayabilme ve

değişik alternatifler arasından seçim yapabilme yeteneği,

çağdaş toplumların esasını oluşturur.

Bugün bizler, daha akılcı olduğumuzdan değil,

risk anlayışımız akılcı biçimde karar almamıza imkan verdiği için

batıl inançlara ve geleneklere,

geçmiş zamanların insanları kadar bel bağlamıyoruz.”
Read 16 tweets
Dec 29, 2023
📍Michael W. Covel’ın ‘Trend Takipçisi’ kitabından;

✅ Dikkate değer kısa alıntılar:

İyi okumalar 🧵

#kitap Image
1) “Trend takipçisi, ister yukarı ister aşağı yönde olsun,

kâr etmek için bir trendin büyük bölümünü yakalamaya çalışır.

Spekülasyon bilinmeyen bir geleceğin belirsiz koşullarında iş yapmaktır.

İnsanın her eylemi, zamanın akışına yerleştiği için spekülasyondur.”
2) “Bir kişiyi alım satımcı yapan, verili bir işlemden çok sahip olduğu perspektifdir.

Örneğin, bir trend takipçisinin perspektifi sabır içerir.

Kendisinden kuşkulanmayan avına saldırmak için

doğru anı günlerce bekleyen bir Afrika aslanı gibi

trend takipçisi de, bir trend için haftalarca veya aylarca bekleyebilir.”
Read 14 tweets
Dec 22, 2023
📍 Philip A. Fisher’ın ‘Sıradan Hisseler Sıradışı Kârlar’ kitabından;

✅ Satış, yönetim, ar-ge, kârlılık gibi başlıklarından kısa alıntılar paylaşıyorum.

İyi okumalar 🧵

#kitap Image
1) “Şirketin, hiç değilse birkaç yıl boyunca

satışlarında oldukça büyük bir artış sağlamaya yetecek,

pazar potansiyeline sahip ürün ya da hizmetleri var mı?”
2) “Hiçbir şirket sırf şanslı olduğu için uzun yıllar büyüyemez.

Eğer bir şirketin yönetimi yetenekliyse;

Faaliyette bulunduğu sektörde

teknolojik değişime ve geliştirmeye yönelik araştırmalara açıksa,

akıllı yatırımcı, hemen meseleye bu gözle bakacak ve yönetimin”
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(