FLOOD -3
1- "Tasavvuf Ve Tarikat Dünyasının Fuhuş Tanrıları"
Biliyor muydunuz?
Sufilerin eserlerinde akla hayale gelmedik dehşet dolu hikâyeler vardır. Haşa! Tanrı ile ilişkiye girme, pedofili, oğlancılık, eşcinsellik, Allah dostlarının (!) sonu gelmeyen erotik kerametleri... ImageImageImageImage
2- Ardı arkası kesilmeyen sapık/tacizci şeyh hikâyelerinin sonu neden gelmiyor? Tarihsel arka planda ne var, nerelerden besleniyorlar? Hangi kitaplarla motive oluyorlar? Bunu ortaya koyup, kapalı kapıları açacağız:
"Bir Hakîkat Kalmasın Âlemde Allahım Nihân/Gizli" (Muallim Naci) ImageImageImage
3- "Tasavvuf Kültüründe Müstehcen Menkıbeler" isimli çalışmamızda çok daha fazlasını bulacağınızı da ekleyelim (Basılmadı). Cinselliğin dini bir ayin olarak yüzlerce yıldır icra edildiğini, Tanrı ile birleşme yolu kabul edildiğini unutmayalım Bkz: Kadim Hint, Yunan, Sümer vs... ImageImageImage
4- Cinselliğe/üremeye özel tanrılar icat edilmiş, bereket ile irtibatlandırılmıştır. Cinsellik, ayinleri, anlatımları ve simge ve sembolleri ile tarihin her dönem ve kültüründe alıcısı hiç eksilmeyen meta haline gelmiştir. "Şehvet Tanrısı" Allah'a ortak koşulan en büyük puttur. ImageImageImage
5- Ortaçağa Avrupa'sında kadın bedeni sadece zevk aracı görülmüş, zalim din adamları elde edemedikleri kadınlara "şeytanla seks yapan cadı" damgası vurup engizisyon mahkemelerinde hayatlarının mahvetmişlerdir. Cinselliği günah sayan din adamları ondan hiç vazgeçmemişlerdir. ImageImageImage
6- Bu dehşet verici zulümler film, belgesel ve kitaplara konu olmuştur. Evli kadın-erkek doğal cinselliğine olumsuz bakan Hristiyan âleminde pedofilik eğilimler inanılmaz artmıştır. Günümüzde Vatikan hala rahiplerin bu skandallar ile çalkalanmaktadır. Türkçeleri mevcut, izleyin: ImageImageImage
7- Afrika'da da durum yanıdır. Cinsellik ayinlerde ibadet aracı olarak kullanılır, cinsel şovlar yapılır. Bazı bölgelerde yetişkinliğe ulaşan kadınların cinsel yaşamın önlemek için, klitoris dudakları birbirine dikilir veya milyonlarca kadın sünnet edilir. Yani kadına huzur yok! ImageImageImage
8- Benzeri şeyleri Uzakdoğu'nun cinsellik anlayışı için de söyleyebiliriz. İki şey ilave edelim:
-Bu bölgede insanın gelişimine katkısı açısından cinselliğin felsefesi de yapılmıştır: Tantra vs.
-Tasavvuf-cinsellik bağlantısının kökeni yine bu coğrafyadır. İleride değineceğiz. ImageImageImage
9- Net olarak anlaşılıyor ki cinsellik hayatın olduğu kadar inançların da kopmaz bir parçasıdır. Cinselliğe değinmeyen din ya da ideoloji yoktur, insan hayatını bu kadar ilgilendiren bir konu hakkında susmak zaten ciddi bir eksikliktir. Bu konuda bir kaç kitaba bakmanız yeterli: ImageImageImage
10- Günümüzde cinsel sapkınlıkları ile ünle #tarikatlar ve #tarikat liderleri bulunmaktadır. Erotizmin cazibesi ve ilgi çekiciliğinin farkında olan sapkın tipler Allah ile insanları aldatma yöntemi dünyanın her yerinde olarak cinselliği de kullanmışlar ve kullanacaklardır. #LGBT ImageImageImage
11- Buddhafield tarikatının lideri Jaime Gomez önce ahlaki öğütler verdiği müritleriyle -zaten böyle başlarlar- ilişkiye girmiş belgesellere konu olmuştur (Bkz: Holy Hell). Gomez, Tanrı olduğuna inanır. Eşcinsel görüntüleri yayılmasına rağmen müritleri yine de ona iman ederler. ImageImageImage
12- Warren Jeffs bir Mormon tarikatı olan İsa Mesih'in Son Gün Azizleri Köktendici Kilisesi (FLDS) lideridir. Babasından miras kalan (!) 23 annesi ile evlenmiştir. 14 yaşının altında 70 civarında karısı vardır. Tanrı'nın emri ile (!) çocukların bekaretini bozduğunu söylüyordu... ImageImageImage
13- "Tanrı'nın Eli" ya da "Tanrı'nın John'u" olarak tanınan Joao Teixeira de Faria'nın dünya genelinde binerce müridi var. Ünlü "Şifacı/Medyum" 260 civarında kadına taciz ya da tecavüzde bulundu. Hünerleri belgesellere konu olan bu şarlatanın yaptığı Allah ile aldatmaktı. ImageImageImage
14- İnsanlar Bursa'da Uğur Korunmaz isimli tarikat şeyhini Allah dostu mübarek bir zat olarak kabul ettiler. Müritlerine oral seksten, tacize, badelemeye ve tacize varıncaya kadar neler yapmadı ki! Müritler "rızamız vardı" diyerek onu yargılanmaktan kurtarmaya çalıştılar... ImageImageImage
15- İnsanlık din duygusundan vazgeçmeyeceği gibi şeytanlar da inançları istismar etmekten vazgeçmeyecekler. Çözüm "Allah ile aldatılmayın, kutsal kişiler üretmeyin, din taciri şeytani organizasyonlara kanmayın" uyarısı yapan Kur'an'a teslim olmaktır, istismar Kur'an ile önlenir: ImageImageImage
16- İslam alemi de buraya kadar sayılan ahlaki çöküntüden nasibini almıştır. Tasavvuf ve tarikat kitapları asırlar öncesinden müstehcen anlatımlarla doldurulmuş adeta bugünkü sapkınlıkların temelleri atılmıştır. Sapkın tarikatların arkasında güvenilir kişi ve külliyatlar vardır. ImageImageImage
17- VAZİFELİ FAHİŞELER
"En güvenilir" kitapları inceleyelim bakalım içinde neler var. Dikkat! Flood'un bundan sonraki kısmı sizde hayret, öfke, nefret ve hakaret etme isteği uyandırabilir. Nazım Kıbrısi'ye göre fahişeler Allah tarafından görevlendirilirmiş fedakâr kullardır... ImageImageImage
18- #LGBT, homoseksüeller, pedofililer vs... "Bizi de Allah başkaları böyle olmasın diye yarattı bizle vazifeli cinsi sapıklarız, ibne olmak kutsal bir görevdir..." derseler haklı olmazlar mı? Bu sapkınlığa kılıf bulmak değil mi? Her pisliği yap Allah emretti de çekil kenara! ImageImageImage
19- PEDOFİLİYE ÖVGÜ -1
Adı kadar içeriği de korkunç olan 'Kâbusname'de pedofiliye övgü yapılıp çocuklarla ne zaman ilişkiye girilirse faydalı olacağı (!) yazılıdır. Bu sapık anlayış tasavvufa da bulaşmış durumdadır. Aşağıda sansürlenen kısımları ve sansürsüz halini görüyorsunuz: ImageImage
20- PEDOFİLİYE ÖVGÜ -2
Tasavvuf tarikat dünyamızın ünlü siması İmam Şarani Allah dostlarını anlatırken onların garip hallerinden de bahseder. Mesela oğlanları taciz etmelerinden, pedofilik uygulamalarından. Sonraki baskılarda sansürlense de ilk baskısını yakalamış durumdayız :) ImageImage
21- PEDOFİLİYE ÖVGÜ -3
Pedofilik eğimler o kadar şiddetlidir ki Tanrı'yı bırakıp oğlanların peşinden giden, onlara olan derin sapkın eğilimlerini överek anlatan Allah dostları (!) bile vardır. İslam ahlakı gören haber versin?! Mesela siz: @Ebsofuoglu. Molla Cami'yi dinleyelim: ImageImageImage
22- TANRI İLE CİNSEL İLİŞKİ HAŞA! -1
Tasavvuf dünyamızın en derin ve en korkunç sapkınlıklarından birisi de Tanrı ile ilişkiye girme yalanıdır. Şeytan’ın bile vicdanını sızlatacak kadar korkunç olan bu uydurma en ünlü sufilerin eserlerinde mevcuttur:
#TarikatveCemaatlerKapatılsın ImageImageImage
23- TANRI İLE CİNSEL İLİŞKİ HAŞA! -2
Aşağıdaki satırları Allah'a sığınarak okuyun! Bize tasavvuf büyüğü diye pazarlanan tiplerin içindeki derin karanlıkları ve bu karanlıkların içinde yaşayan şeytanları göreceksiniz. Bir insan daha ne kadar sapıtabilir, daha ne kadar bozulur? ImageImage
24- TANRI İLE CİNSEL İLİŞKİ HAŞA! -3
Sufilerin şiirlerinde bir güzele âşık olmaktan, onun özleminden, onu arzu etmekten bahsedilir. Mısralarda anlatılan bir erkeğin kıza olan sevgisi değil, erkeğin erkeğe olan eğilimidir. Bahsedilen erkekte aslında -tövbe haşa- Allah'tır: ImageImageImage
25- TANRI İLE CİNSEL İLİŞKİ HAŞA! -4
Sufilerin kadına olan bakışı ya onları kötüleme ya da onları tanrılaştırma yönünde. "Kadın-Tanrı-Cinsellik" üçgeni adeta kanlarına karışmıştır. Kadını ilahın sureti görüp tanrıya kavuşmak için onunla birlikte olmak en yüce ulaşma makamıdır: ImageImageImage
26- RÖNTGENCİ ŞEYHİN KERAMETLERİ
Şu işe bakın ki herkese edep dersi veren sufilerin bu kavramdan pek haberi yoktur. Keramet anlatımlarında erotik hikâyeler fazlası ile yer tutar. Aklı fikri nerede bunların buyurun siz karar verin:
#cübbeliahmet #TarikatveCemaatlerKapatılsın ImageImageImage
27- CÜBBELİNİN RÖNTGENCİ ŞEYHİ NE İŞ YAPAR?
Tabi ki geceleri müritlerinin yatak odalarını denetler, dahası var cinsel ilişki pozisyon ve zamanını dikkatlice not eder. Rezalet ama gerçek, buna inanıyorlar! Cübbeli bu ahlaksızlığı keramet diye yutturur, kendisinden dinleyelim:
28- RÖNTGENCİ ŞEYHİN KERAMETLERİ!
Cübbeli Ahmet'in kafayı bozduğu erotik masalları Allah'a yama yapan biridir. Şeyhlerin müritlerini nasıl dikizlediklerini keramet diye pazarlayarak ballandırarak anlatır. Bastırılmış cinsel dürtüler onu coşturuyor olabilir mi?
@nedimsener2010
29- CİNSEL ORGANA AYET OKUMA REZALETİ
Cübbeli'ye göre cinsel organlara ölülerin diriltilmesi ile ilgili ayetleri okuyunca penis canlanıp eski gücüne kavuşuyormuş. Allah'ın aklın çalıştır diye indirdiği ayeti bir tarafın çalışsın diye okursan rezil olursun.
@nedimsener2010
30- #MahmudEfendi'nin yeğeninden: "ÇEVİRDİN ORTALIĞI KERHANEYE"
“O” ve çetesi Ruhul Furkan tefsirine (daha doğrusu tefsir rezaletine) zina eklemesi. Ayetleri kullanarak zamparalık yapan bir yaratığı -kendi içlerinden birinin ifadeleriyle- yakından tanıyalım:
#TekeTekÖzel
31- MEZARDA CİNSEL İLİŞKİ YAŞAYAN PEYGAMBER (!)
#CübbeliAhmet'e göre peygamberler mezarlarında diri olup gerçek hayattan daha kuvvetli cinsellik yaşayıp eşleri ile birleşiyorlarmış. Akıl ve mantığın karşısında buharlaştığı bu iğrenç iddiaya ne yorum yapılabilir bilemiyoruz:
32- EŞEKLE ZİNA YAPAN EVLİYA
Evet, yanlış okumadınız... Tasavvuf kitaplarından en aşağılık rezillikler sanki doğalmış gibi anlatılır. Peki, bu zihniyetle büyüyen insanlar ileride neye dönüşür? Tekkelerdeki cinsel sapkınlıkların köklerini görün lütfen! #TarikatlarKapatılsın
33- VELİLERİN EŞEK SEVGİSİ!
Tasavvuf kitaplarını incelediğinizde eşeklere olan özel bir sevgi görürsünüz. Ama düşündüğünüz gibi saf ve temiz hayvan sevgisi değil onlarla cinsel yakınlık içeren sapkın bir sevgi. Aşağıdaki ifadeler sonraki baskılarda sansürlendi, okuyalım: ImageImageImage
34- MEVLANA'NIN CİNSEL GÜCÜ
Bunları yazan biz olsaydık "sana ne" deme hakkınız olurdu ancak yazan Mevleviler olunca gayet tuhaf oluyor. Mevlana'nın bu müthiş kerameti (!) ve çok daha fazlası Mevlevi kaynaklarda yoğun abartılarla mevcuttur. İşte size bir edep timsali (!): ImageImage
35- DOKUZ KARI ALDIM HEPSİ DE OROSPU OLDU!
Söz Mevlana'dan açılmışken Mesnevi'ye değinmeden geçmeyelim. Celaleddin Rumi, Allah'tan geldiğini söylediği Mesnevi'de şu korkunç satırlara yer verir:
Kaynak: Mesnevî-i Şerîf Tercümesi – CİLT 2 (2330– 2340 Beyitler) #LGBT #cübbeliahmet Image
36- MESNEVİ'DEN BİR KISSA: "BEN BİR İBNEYİM"
Yorumu size bırakıyorum. Mesnevi'de sayfalar dolusu süren müstehcen hikâyelerden sadece birkaç satır... Mevlana Celaleddin Rumi hiçte göründüğü gibi melek yüzlü nur gibi bir şahıs değildir. #LGBT #cübbeliahmet Image
37- KARISINI ŞEYHİNE HEDİYE EDEN MÜRİT!
Menzil tarikatının şeyhi öyle bir kıssa anlatıyor ki akıllara zarar. Bütün rezalet boyutlarını zorlayan bu masala göre İbrahim Ethem kendisinden kadın isteyen (!) şeyhine kendi karısını süsleyip götürüyor. Yuh artık ne diyelim!: ImageImageImage
38- KARISINI MÜRİTLERİNE SUNAN ŞEYH!
Şimdi okuyacaklarınız İslam tasavvufun gerçek yüzüdür. Onlarda edep ve ahlak kavramları o kadar geniştir ki kendi eşlerini bile başkalarına sunabilirler. Bu adamların İslam alimi sanılması çok acı ve çok korkunç bir şey. Karısını sunan sapık. ImageImage
39- BUNU OKURKEN UTANACAKSINIZ, YOK ARTIK DİYECEKSİNİZ.
Allah dostu bir zat (!) Abdulkadir Es-Subki nişanlandığı kızın yanında soyunuyor ve akıl almaz şeyler söylüyor. Şarani'de marifetmiş gibi naklediyor. Edep ve haya kavramlarının yerlerde süründüğünü görüyoruz:
@ismailsaymaz ImageImageImage
40- MEVLANA VE KADIN DENİLİNCE AKLINIZA BU REZİLLİKLER GELSİN.
Anti feminist olan Mevlana kadınları olabildiğince aşağılar, kadın ancak cinsellik düşkünü sarhoş birsi olabilir. Kadın en sapkın, en ahlaksız varlıktır. Bütün hevesi cinselliğedir. Buyurun gözlerinizle görün: ImageImageImage
41- SAYMAKLA BİTMİYOR, ARAŞTIRDIKÇA ORTAYA ÇIKIYOR.
Sufilerin rezilliklerini saymaya kalksanız emin olun ömrünüzün yarısı gider. Göze batan bazı aşırı uçları derlediğim videolarıma sizleri bekliyorum. Ama şu ayrımı mutlaka yapalım bu rezaletin İslam ile asla alakası yok
#tarikat ImageImageImage
42- REZİLİĞİN FATURASINI İSLAM'A ÇIKARMAK.
Bu da ayrı bir edepsizliktir. Tasavvuf kitaplarında yar alan ifadeler bu ifadeleri yazıp çizenlere aittir. Yüce dinimiz İslam'ın cinsel ahlaksızlığı cezalandırdığı ortadadır. Sufiler üzerinden İslam'a saldırmak, aşağılık bir durumdur. ImageImageImage
43- ALLAH DOSTLARI ZİNA BİLE YAPSA MASUMDUR (!)
Sufilere göre evliya yasak ilişki yaşasa bile, şeyh fuhuş yapsa bile yine de ona bağlı kalmak gerekir. Çünkü dış görünüş olarak haram bile işlese aslında o Allah'ın takdirini yerine getirmektedir (Allah'a iftira atıyor rezil): ImageImageImage
44- SONU GELMEYEN EŞCİNSEL/PEDOFİLİK HİKÂYELER
Bir tane değil, iki tane değil yüzlerce... Tasavvuf edebiyatına işlemiş en iğrenç masallar asırlardır "İslami kültür/eser" diye okutuluyor. Tarikatların yayın evleri basıyor, MEB basıyor. Şimdi bir başka pedofilik sapkınlık: ImageImageImage
45 (a)- LİSELİ KIZLAR VE SAİD NURSİ
"..Münafıkları sen bilmezsin biz biliriz.." (Tevbe, 101)
Allah'ın elçisi münafıkları tanımıyor, tıpkı Yakup (as) oğullarının kalbinden geçeni bilmediği gibi. Ama Said Nursi liseli kızların iffetini kirleteceklerini biliyor. İftiracı uyduruyor! ImageImage
45- (b) Edep timsali diye bize sunulan Said Nursi liseli kızların iffetine dil uzatan, namusuzlukla suçlayan terbiyesiz biridir. Attığı lanet iftirayı Allah'a fatura etmesi aynı zamanda ne olduğunu gösterir buyrun yorumu siz yapın. Kurtulun şu hurafe düşkünü saplantılı tiplerden.
46- ŞEYH MÜRİTLERİNİN ÖNÜNDE İSTEDİĞİ KADAR SOYUNABİLİR SORUN YOK -1
Tarikatlardaki cinsel sapıklığın nasıl başladığını ve nasıl normal kabul edildiğini gösteren tuhaf bir örnek. Başucu eser gösterilen kitaplardan biri belki de birincisi. Bakın neler yazıyor: ImageImageImage
47- ŞEYH MÜRİTLERİNİN ÖNÜNDE İSTEDİĞİ KADAR SOYUNABİLİR SORUN YOK -2
Aynı rezillik her yerde! Bugün yer altına inmiş tekke ve dergâhlarda ahlaksızlıklar görüyorsanız emin olun onların kitaplarında bunların temeli zaten atılmış, yıllarca şuur altlarına kazınmış. ImageImageImage
48- ŞEYH MÜRİTLERİNİN ÖNÜNDE İSTEDİĞİ KADAR SOYUNABİLİR SORUN YOK -3
Tarikatlardaki rezillikler ne anlatmakla biter ne saymakla. Daha yakından incelemek için linki tıklayın. Bu sapkınlıklar yüzünden yüce dinimiz İslam'ın imajı zarar görüyor.
Tıkla: bit.ly/3zd11g3 Image
49- İLİŞKİYE GİRERKEN ŞEYHLERİ DÜŞÜNÜN!
Bu tavsiye #CübbeliAhmet'in #Rabıta kitabında geçmektedir. İddiaya göre eşiyle ilişkiye giren kişi salih kişileri düşünürse doğacak çocuk bu salih zata benzeyebilirmiş... Saçma bir yalan ama buna inanıyorlar: ImageImageImage
50- Şu gerçek çok iyi bilinmeli: İslam dininde evliya olan ya da olmayan Müslüman diye bir tanım yoktur. Her Müslüman Allah'a olan güveni, bilgisi, insanlığa katkısı, şirkle mücadelesi ve ihlasına oranla Allah'ın dostudur. Allah kendi dostlarının kimler olduğunu açıklamıştır: ImageImage
51- Hristiyan azizleri hakkında üretilen olağan üstü masallar bize evliya kerameti adı altında aktarıldı. Müslümanlar keramet diye aziz hikayelerine inanır oldular. Pavlus için anlatılsaydı inanmayacağınız masallar Abdulkadir Geylani şeklinde anlatılınca pazarlaması kolay oldu. ImageImageImage
52- Kutsallık zırhına bürünen din sömürücüleri nasıl olsa kimse eleştirmediği için her sözlerine iman edilir oldu. Daha sonrasında ardı arkası kesilmeyen pek çok sapkınlığı yapsalar bile tanrı gibi dokunulmaz sayıldılar. Sapkınlığın temeli insanı kutsamak, eleştirilmez saymaktır. ImageImageImage
53- MARİFETNAME'NİN MARİFETLERİ!
Akla hayale gelmedik cinsel hurafelerin temelleri işte böyle atılıyor. Bu saçmalıkları gerçek zannedenler de sağlıksız bir cinsel yaşam ya da eğilimle karşı karşıya kalıyor. ImageImage
54- HAKİKAT KİTAPEVİ CİNSEL HURAFELERİ
Canının istediğini uydur daha etkili olmasını istiyorsan mutlaka hadisi şerif damgası vur herkes yutar, bol bol kazanç sağlar. İşte şura olduğu gibi: ImageImageImageImage
55- ÇOCUKLAR CAMİLERİ KERHANYE ÇEVİRECEK!
Vaktiyle çocukları camilere almayın kerhaneye döner diyen Osman Ünlü denen ... herife sormak lazım senin evinde çocuklar namaz kılmıyor mu? Evin neye dönüştü?
Bu alemde iki ünlüden Allah'a sığınmak gerek:
* Ahmet Mahmut Ünlü
* Osman Ünlü
56- Söylenecek çok şey var, gösterilecek çok belge var...
İçki, kumar vs haramlardan elde edilen gelir haram elbette ama daha korkunç olanı din ticareti yaparak, hurafe ve şirk satarak geçinmektir. Din taciri kadın taciri ya da uyuşturucu tacirinden daha zararlıdır. Image
57- Hurafenin olduğu yerde şu dört şeyin tamamı ya da birisi mutlaka vardır:
- Din adına yalanlar üretme uydurma hadis/keramet masalları.
- Maddi sömürü, din ticareti.
- Bilim ve gelişim düşmanlığı.
- Cinsel istismar, ahlaksız eğilimler ve kadın nefreti. ImageImage
58- Üç-beş ya da üç yüz beş yüz sapık yüzünden dine soğuk bakma doğru değildir. Sahte içkiden ötürü içkiden ya da sahte paradan ötürü paradan tamamen uzak durmuyorsun ama sahtekar dinciden dolayı dinden koptum diyorsun. Hakikisini arasaydın bulurdun, hiç samimi değilsin.
59- "İslam Tasavvufu" diye bir şey yoktur. Bu deyim bilinçli bir şekilde üretilmiştir. Allah’ın elçileri tasavvufçu/şeyh değildi. Ruhsal gelişim ve aydınlanma için Kur'an yeterlidir. Tasavvuf binbir türlü şirk, hurafe ve yabancı kültürün içinde toplandığı uydurmalar bataklığıdır.
60- Tasavvuf, İslam'ın özü değildir. Tasavvuf; Hint, Yahudi/Hristiyan, Eski Yunan, Fars, Arap cahiliyesi, Budizm/Şamanizmin karşımıyla oluşan bir içkidir. Öylesine içip sarhoş olmuşuz ki asırlardır şeyhlerine Allah diye tapan, put yerine pot kıran hurafeciler hiç eksik olmadı.
61- "Tasavvuf ruhun arınmasıdır" diyen sevgili hocam okuduğunuz hadisler uydurma, bu nasıl bir arınma ki yalanlardan bir türlü arınamıyorsunuz? "İslam'ın özü tasavvuftur" deyip uydurma hadisleri nakletmek neyin nesi? Tasavvuf olsa olsa yalanların özü olabilir. Ben bunu anladım.
62- Tasavvuf anlayışına göre şeyhe "neden, niçin" diye sormak, delil istemek ya da kalbinden en küçük itiraz etmek yasaktır, yanlıştır. Aklı kullanmayı kötüleyen, şeyh ne yaparsa yapsın bir bildiği vardır diye keramet arayan bu zihniyet yüzünden iki yakamız bir araya gelmiyor.
63- Sufiler sürekli edep dersi verirler ancak en büyük edepsizliği ve saygısızlığı Allah'a yaparlar:
"Üstadına Allah’tan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürid olamaz." (Tezkiretul Evliya, s: 219)
Bu zihniyet bir meczubun ifadeleri olmayıp #tasavvuf anlayışının temelidir. ImageImage
64- Bütün tasavvuf/tarikat eleştirilerimin sebebi şu sorular: Image
65- ALLAH'I KADIN KILIĞINDA GÖREN İMAM RABBANİ (!)
Velilerin sultanı en büyük Allah dostu (!) vs... anlatılan bu şahıs öyle bir iddiada bulunuyor ki Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin böyle bir inancı yok. Allah'ı kadınların bütün organlarında görmüş, erimiş gitmiş: ImageImage
66- ANNENLE EVLEN, ALLAH'A KÜFRET (!)
Yukarıdaki rezaleti yayımlayan Yeni Şafak şimdi okuyacağınız bir başka rezilliği her halde vicdanları rahat etmediği için yayımlamamıştır. Tasavvufta "işimize gelmeyen her şey yorumlanır yorumu yoksa sansür edilir" zihniyeti vardır: ImageImageImage
67- Görüldüğü üzere Rabbani ilgili sözü reddetmek yerine aslında kabul edilebilir hale getirmeye çalışmaktadır. İzahı olmayanın mizahı olur, zorlama yorumlarla saçmalıkları kabul ettirmek ikna etmeyen bir yoldur.
68- TANRI, HULUL VE CİNSELLİK
Belki de okuyacağınız en utanç verici rezil satılar...
İbni Arabi Allah ile birlikte olmayı onunla ilişki kurmak üzerinden açıklıyor. Baş rolde birbiri ile öpüşen iki erkek. Ve daha ne rezillikler... ImageImageImage
69- Şeytanın Ayartması isimli eserinde İbnü'l Cevzi sufilerin yakalandığı oğlancılık hastalığını tüm detayları ile anlatır. Öyle bir noktaya gelinir ve sorulur: Sufilerden bu işi yapmayan kaldı mı? İşte rezaleti ifşa eden satırlar: ImageImageImageImage
70- O kadar rezil ve aşağılık ki tercüme edemiyoruz. Edep ve sevginin (!) timsali olarak gösterilen Şems-i Tebrizi'nin nasıl küfürbaz olduğunu bilmiyorsunuz sanrım. Biz değil bu işin üstadı M. Nuri Gençosman konuşsun: ImageImage
71- MEVLANA İLE YATAN KADINLARIN BAHTI AÇILIYOR!
Mevlana Celaleddin Rumi hakkında şu kitapları mutlaka okuyun. Onun kim olduğunu bir ömrü eserlerini tahlil etmekle geçiren Mikail Bayram hocadan dinleyin, tıklayın: bit.ly/3v1j0DN ImageImageImageImage
72- Günümüzde tarikatlardaki rezillikleri konu alan kitaplar yazılmıştır. @ismailsaymaz ve @timursoykan'ın eserleri örnek gösterilebilir. Ancak bu çalışmaların bize göre en büyük eksiği tasavvuf tarihi içindeki daha ciddi ve önemli örneklere yeteri kadar başvurulmamasıdır. ImageImage
73- Ayrıca...
Sadece dinci sapkınların hurafelerini eleştirmekle olmaz bu işler. İçimizdeki İslam düşmanı hainlerin tuzaklarını da ifşa etmek gerek. Siyasi liderlerine Allah gibi tapan, din denilince sara hastası gibi kriz geçiren tiplerin verdiği zarar da az değil.
74- Sonuç olarak; tarikat camiası içinden çıkan bazı sapkınlar yüzünden tümün mahkûm edip sapkın saymak doğru olmadığı gibi tasavvuf eserlerindeki cinsel sapkınlıkları yok saymak da mantıklı değildir. Tarihi kökeni araştırılmayan sapkınlıklar sürekli tekrarlanacaktır.

SON
@edipyuksel'i iyice çileden çıkaracak işler :)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fehmi İlkay Çeçen

Fehmi İlkay Çeçen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @fehmi_ilkay

Jul 28
Cemre Demirel'in bir anlık öfke patlaması sonucu ortaya çıkan üzücü olaylar hepimizi üzdü. Kanser teşhisi konması ve bipolar rahatsızlığı bulunması sebebiyle zaten zorlu bir psikolojik süreç yaşıyor. Lütfen özel görüntüleri yaymayın ve ona öfkeyle kızmayı bırakıp yardımcı olun.⬇️
Umarım bu üzücü olay geride kalır ve devlet büyüklerimiz hadiseyi hoşgörü ve merhametle karşılar. Her insanın yaşayabileceği bu acı durumu fırsatçılık yaparak karalama kampanyasına çevirmek olgunlukla bağdaşmaz. Cemre kaybedilecek kötü birisi değildir, insan hatasıyla insandır.
Yanındayım dostum.
Read 4 tweets
Jul 13
Safsatanın niteliği, kavramsal anlamı çok geniştir, ancak şu kadarını ifade edelim ki kabaca safsata; “Hatalı aklı yürütüp ilgisiz bağlantılarla zihin çeldirme ve konuyu asıl merkezinden uzaklaştırıp saptırma sanatıdır” Kur’an’da dikkat çekilen bazı safsata türleri şunlardır: Image
1- Başkasını karalama: “Ben bu çamura secde etmem” (İsra, 61-62). Şeytan konuyu saptırıyor, onun çamur olması kendisine secde edilemeyeceğinin delili olmaz. Emri Allah verdi Adem değil. Image
2- Gelenekselliğe başvurma: “Biz atalarımızın izinden gideriz” (Lokman, 21). Atalar ya da geçmiş bilgnlerin tecrübelerinden yararlanmak demek her aktarılanı kabul etmek demek değildir. Gerçeğin/doğrunun ölçüsü atalar değil atalarınızı da yaratan Allah’ın kelamıdır. Image
Read 12 tweets
Jul 5
FLOOD -2
1- #İsmailağaCemaati: "Şirk - Yalan ve Hurafe" Üçgeni"
Hani, çoğunuz birine dair "kolayca saygı ve hürmet" eğiliminde olursunuz. Kişinin görüntüsüne bakarak, kalabalıkların peşinden gitmesi ve onun için "çok muhterem biridir" denmesi sizin için yeterlidir. #Tasavvuf ImageImageImage
2- Sonradan bu kimsenin ya bu dünyada ya da öbür dünyada patlayacak skandallarına hazır olmadan bir münzevi görüntüye inanır ve o kişiye bir hürmet ön kabulüyle yaklaşırsınız… İşte bu, tarikatlara müntesip olan yani kendini kaptıran kişilerin %99'unun genel özelliğidir. #Tarikat ImageImageImage
3- Mesela David Koresh, İncil'i e iyi kendisin anladığın öne sürmüş, çevresine pek çok kişi toplayıp ciddi bir dini nüfuz/saygınlık elde etmiştir. #Amerikan Devletinin başını haftalarca ağrıttıktan sonra hazin bir şekilde Waco katliamı sonucu yok edilmiştir.#TarikatlarKapatılsın ImageImageImage
Read 77 tweets
Jun 18
FLOOD -1

1- "Prince of Darkness: #TuranDursun ve Mitomanik Saplantıları"
-Turan Dursun'u tanıyalım.
-Hz. Muhammed'e cinsellik üzerinden yaptığı saldırı.
-Turan Dursun'un anılarında, hayvan seviciliği (!) eşcinsel eğilimi
-İslam'ı eleştirirken yaptığı hatalar.⬇️
2- Flood’u okurken muhtemelen ilk defa karşılaşacağınız bilgiler olacak ve bu bilgiler sizi oldukça sarsacak. #HzMuhammed'e hiç bitmeyen nefretle, sürekli cinsellik üzerinden saldırması beni hep düşündürmüştü. Tahmin ettiğim gibi de çıktı. Olay çok başka, sabırla okuyun şok olun.
3- Bugün bir efsaneyi patlatacağız. Çok sık kullanılan, çok referans verilen, çokça dillendirilen bir “sözde aydın” tarafından yazılan yazıları hangi psikoloji ile yazdığından bahsedeceğiz. Bu yazıda kişiliğine saldırı olmayıp bilakis kişilik sorunları ortaya koyulacaktır.
Read 65 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(