۱- تا جایی که می‌توانید اجازه ندهید به شما اتیکت «آدمِ فلانی» یا «تیمِ فلانی» را بچسبانند.
در عین همراهی و همکاری، بگونه‌ای عمل کنید که شما را شخصیت توانمند و مستقلی بدانند.
پس برای اینکه دچار مشکل نشوید تمام تخم‌مرغهای خود را در یک سبد نچینید.
#تجربه
۲- فکر نکنید قدرتمندترین فرد درون سیستمی که کار می‌کنید، رییس کل آن سیستم است.
عنوانش هرچه می‌خواهد باشد، وزیر یا هرچیز دیگری؛ گول نخورید، قدرت‌های پنهان نقش اصلی را دارند.
طوری عمل کنید که بقیه باور کنند بخاطر تخصص و توانتان در کنار رییس هستید نه بخاطر آدم او بودن.
۳- اگر شخصیت مستقلی داشته باشید، بعد از این شغل، امکان رسیدن پیشنهاد برای شما توسط افراد مختلف زیادتر می‌شود.
بهترین کار این است که شما را فردی متخصص و بامعرفت بشناسند.
برخلاف چیزی که اکثر ماها تصور میکنیم، مدیران عالی به شدت دنبال افرادی با این خصوصیت هستند
۴-تیم اصلی آنها ۳-۵نفر است. و کارهای اصلی و خاص خود را با آنها انجام می‌دهند.
برای بقیه بخشها دنبال کسانی هستند که نخواهد علیه‌شان کار کند، توانمند باشد و بتواند باری از دوش آنها بردارد.
به این خصایص که معروف باشید بعلاوه‌ی روابط عمومی خوب، اوضاع کاریتان مناسب میشود.
۵-وارد جنگهای شبکه‌ها نشوید، که اگر شدید آن اتیکت کذایی بر پیشانیتان الصاق میشود و وضعیت شغلی شما بستگی به شانستان خواهد داشت که رییسی که آدم او محسوب شدید، پست بگیرد یا نه.
زندگی شما در یک برهه‌ خوب است و پرطرفدار هستید، مدتی هم به کناری رانده می‌شوید.
جزو #مدیران_دوزاری نباشید.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shahram Ejtehadi شهرام اجتهادی

Shahram Ejtehadi شهرام اجتهادی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ShahramEjtehadi

Aug 5
۱-اگر به عنوان تیم مدیر جدید در سازمانی مستقر شدید، حواستان باشد این آسیاب به نوبت است.
مطمئن باشید فورا تعدادی از #کارمندان_حرفه‌ای زیرآب زن پیش شما می‌آیند و تا می‌توانند از مدیران قبلی بد می‌گویند و بابت آمدن شما خدا را شکر میکنند.
اینها را فوری بیرون بیندازید.
#تجربه
۲- این شیوه همیشگی آنهاست. معمولا شما و مانند شما اشراف کاملی به سازمان جدید ندارید و به دنبال نیروهای قابل اعتماد در درون ساختار هستید.
آنها هم این را می‌دانند و با این روش، شما را جذب خودشان میکنند.
کارمندان حرفه‌ای شما را متوهم می‌کنند.
آنها افراد بسیار کثیف و باهوشی هستند
۳- که در برابر مدیر بالادستی و قدرتمند موش میشوند و افراد زیردست خود را به بدترین شکل ممکن لگدمال می‌کنند.
از خودتان بپرسید اگر مدیران قبلی اینقدر که اینها میگویند بد بودند،اینها چرا همکاری میکردند یا چرا طرد نشده‌اند.
یادتان باشد حتما افراد بسیار توانمندی در تیم قبلی وجود دارد،
Read 4 tweets
Sep 15, 2019
۱-تصویر تازه از دنیا در سخنرانی #ماکرون میان سفرای #فرانسه:
هژمونی غرب بر جهان که از دو سده پیش،اروپا در چارچوب آن میاندیشید و سیاستگزاری میکرد پایان یافته است.
جهان به ۲قطب آمریکا و چین درحال تقسیم است و دیگر کشور‌های جهان اگر نمی‌خواهند به زائده‌ای از این دو تبدیل شوند...#رشتو
۲- باید باهم متحد و همکاری کنند و وزنه متقابل یا سومی در جهان بوجود آورند.
مرکز ثقل این وزنه اتحادیه اروپاست و برای این هدف باید در روابطش با روسیه تجدیدنظر و آنرا نوسازی کند،مناسباتش را با هند-آسیا گسترش،پایه نوینی برای روابط با افریقا بدور از منطق هژمونی،برمبنای همکاری بنا کند
۳- ماکرون در این سخنرانی از اصطلاحات #مارکسیست ی استفاده کرد،از جنگ سنگری و جنگ مانووری(اصطلاحات گرامشی)گفت، یا #اومانیسم را شالوده تمدن نوین اروپایی معرفی و اعلام کرد "همانطور که #سوسیالیسم در یک کشور نتوانست به لحاظ تاریخی موفق شود، اومانیسم در یک کشور نیز موفق نخواهد شد".
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(