AlleBurgers Profile picture
Sep 30 23 tweets 16 min read
1\n
WEEKBERICHT 38
CORONA #Oversterfte
Wk 38 23-09-2022

CBS: 176† (18%)
AB:   508† (72%)
Pandemie: ~ 87.000†  RIP

Reactie Kuipers is te laat, dus doorgaande exponentiële groei.

Vooruitzicht: ZEER RISICOVOL

Bron: @falsel_net @AlleBurgers (AB) Human Mortality Database. Image
2\
10e golf: exponentiële groei met reproductiegetal verder stijgend naar 1,5

NB werkelijke infecties zijn > 5x aantal getesten (The Lancet Covid19 Cie)

Aantal positief getest 27-09-2022 (RIVM)
Dag: +   2.614
Wk:   +12.269 (+39%)

Ht @roelgrif en @BDDataplan
3\
Nieuwe ziekenhuisopnames zijn hoog (sinds half aug); ook de kliniekbezetting is weer hoog (sinds eind aug).

Stijging is enorm (+72%).

Fig ht @roelgrif Image
4\
Het niveau zh-opnames is nu vergelijkbaar met 2020, maar al hoger dan 2021. Beiden stegen toen zeer sterk. De ligtijd wordt jaar-op-jaar korter.

Kabinet accepteert dus nóg meer besmettingen, incl alle risico's (long covid etc).

Ht @roelgrif
5\
Riool RNA-metingen zijn relatief hoog (1.113), en stijgen zeer sterk vergeleken met eerdere jaren; verdubbeltijd naar  ca15 dagen.

Al met al is het vooruitzicht:
ZEER RISICOVOL

Fig ht @covid_nl @kalahari ImageImage
7\
De CUMULATIEVE OVERSTERFTE in de wereld is duidelijk minder in landen met een sociaal sterk gericht Covid-beleid zoals Japan, China en Nieuw-Zeeland.

NL behoort met de VS en het VK, en landen in de EU tot de slechtste presteerders in de wereld.

Bron: The Lancet Covid Cie.
8\
The Economist schat de oversterfte in de wereld op 19 - 30mln (feb 2022)

AlleBurgers schat dit cijfer inmiddels ruim boven de 30mln obv gevalideerde berekeningen voor oa NL via de Human Mortality Database.
9\
Nationale pandemiebeheersing is veelal mislukt in het Westen, en mn in NL, In tegenstelling tot landen in de westelijke Stille Oceaan.

Die landen hielden het cumulatieve aantal nieuwe infecties per dag op een zeer laag niveau.

Fig Our World in Data, 29-09-2022 Image
10\
Wanneer regeringen harder hun best doen, stricter zijn, is het leven vaker en méér normaal. Meer vrijheid dus!

Bron en fig TheLancet Covid Cie.
⬇️ Image
11\
VOORBEELD:
Maskers leiden tot een vermindering met *80%* van de covid-sterfte per hoofd van de bevolking.

NL zou 69.000 minder sterfgevallen en honderdduizenden minder Long Covid hebben gehad.

h/t @DickZoutman @DFisman @DrEricDing
⬇️
13\
Het virus moet worden ingedamd.

SARS-Cov-2 evoluereert snel via nieuwe varianten, die ontstaan/verspreiden bij hoge virusprevalentie.

Ze ontwijken brede beschermende immuniteit, sowieso niet duurzaam, door infectie en/of vaccinatie.

Fig ht @dfocosi en @EricTopol ⬇️ ImageImage
14a\
Varianten zijn van groot belang voor het aantal gevallen, immuunontwijking, herinfectie en therapeutica.

Zo is de BA.4.6-variant nu goed voor >12% van de VS-gevallen en neemt toe.
⬇️
14b\
De Arg346-mutatie, kenmerk van veel nieuwe varianten, maakt de variant immuunontwijkender dan BA.5, terwijl het potentieel voor herinfecties na BA.5 groot is.

ht @EricTopol Image
15\
Conclusie:
• *alle* boosters beter dan géén
• monovalente boosters beter dan bivalente.
Omicron-subvarianten ontwikkelen zich zeer grillig. Bivalente BA.1- / BA.5-boosters zijn derhalve niet ideaal, zeker niet voor BA.2.75-afstammelingen.

science.org/content/articl…
16\
Dramatisch vooruitzicht NL.

Het westen, met name NL, heeft gefaald in de pandemie.

Afgezien van de juist gestarte trage doorvoering van CO2-meters, ventilatie en luchtreiniging op scholen, is het NL-pandemiebeleid te kenmerken met: BLIJVEND HOOG RISICO.
⬇️
17\
Bron: The Lancet Covid Commissie/@AlleBurgers

thelancet.com/journals/lance… Image
18\
Het NL-beleid is gebaseerd op zelfvernietigende zelfzuchtige vrijheid, deelbelangen en korte-termijn bedrijfsbelangen.

Daardoor zijn veel burgers het vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt, en is een groeiende groel niet meer geneigd tot noodzakelijk prosociaal gedrag.
19\
Kabinet heeft de geest uit de fles laten gaan.

Net als bij eerdere golven wordt het kabinet derhalve geconfronteerd met een zelfgekozen, onvermijdelijke en zeer groot risico...
20\
... door:

'Te laat en te slap ingrijpen'; tegen álle good pandemic practices in.

Zie:
alleburgers.nl/2022/02/15/17-…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with AlleBurgers

AlleBurgers Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AlleBurgers

Sep 27
1\
Wat Hebben We Geleerd over Long Covid?

V1. Zit het tussen de oren?

A1 Nee, er is echte fysieke schade.

ht @yaneerbaryam
Zie ook: 'Wat is Long Covid?' via @TheWHN en alleburgers.nl
alleburgers.nl/long-covid/#Tr…
2\
V2. Is het zeldzaam?

A2. Nee, het treft 25%, en zelfs degenen zonder symptomen hebben orgaanschade, en ook acute incidenten zoals hartaanvallen en beroertes, evenals cognitief verlies.
3\
V3. Gaat het weg?

A3. Nee, het duurt jaren, sommigen worden beter, de meeste worden niet helemaal beter.
Read 22 tweets
Aug 26
1\n
WEEKBERICHT 33
CORONA #Oversterfte
Wk 33 19 aug 2022

CBS: 439† (68%)
AB:    764† (30%)

Pandemie t/m  week 31
AB:       84.500†  RIP

Bron: @falsel_net @AlleBurgers (AB) Human Mortality Database

Fig 1 ht @falsel_net Image
2\n
2. PROGNOSE Oversterfte

De infectieverspreiding is sterk gedaald tot ca 2.000 (minstens 5-10x onderschat: met ca 16.000 nog altijd zeer hoog, ondanks de vakanties en het goede weer, en nog wel iets dalend (ca 2% op weekbasis)
Bron: RIVM

Fig ht @roelgrif Image
3\n
De exponentiële daling wordt ook bevestigd in de daling van de rioolwaarden. Naar verwachting zal de daling richting stabilisatie gaan wanneer de schoolvakanties beginnen, en vervolgens al vroeg in het seizoen weer stijgen.

Fig  ht @roelgrif Image
Read 22 tweets
Jun 19
1\4
WEEKBERICHT 23 OVERSTERFTE EN LONGCOVID
17 juni 2022

CBS:       37 † (pm)  weer zeer veel nameldingen 🤔😡
AB:      453  † (-17%)

Pandemie t/m  week 23
AB:       >79.444 †  RIP

LongCovids 2,6mln

Bron: @falsel_net @AlleBurgers (AB) Human Mortality Database
2\4
Oversterfte en nameldingen? 🤔
RIVM, CBS onderrapporteren voortdurend.

Zijn al onze data-analisten/modelleurs dagelijks voor het lapje gehouden?

Door:
Wegdefiniëren
Niet en fout rapporteren
Nameldingen die niet worden 'nageteld'
Foute griepvoorspelling etc in nowcasting,
Read 4 tweets
Mar 25
1\n
OVERSTERFTE
Slachtoffers door Corona
Week 11:  t/m 20 maart

25 maart 2022

Week 11   †

RIVM        86 †
CBS        223 †
AB          599 †

t/m  week 11

AB      67.044 †  RIP

Noot: Géén totaalcijfers RIVM, CBS.

Bron: @false_net @AlleBurgers (AB)
2a\
PROGNOSE

Infecties zijn zéér hoog. Omicron BA.2 groeit exponentieel en concurreert BA.1 weg. De oversterfte nam met 40% toe tot 599 per week...RIP!
2b\
De veel te vroege en rücksichtslose afschaling van maatregelen leidt tot continue verdere verspreiding. Daardoor groeit de oversterfte via BA.2-infecties, en idem alle longcovids...
Read 26 tweets
Jan 8
1\4
Urgente Oproep aan de Wereld: onderdruk/Elimineer Covid!

BMJ, jan 2022 ht @dgurdasani1
@PeterSpitters positie NL en Actie

⬇️⬇️
alleburgers.nl/issues/pandemi…
2\4
De biomedisch/technische-wetenschap kent te grote beperkingen tegenover een ‘levende multinational’...,

...die exponentieel vermeerdert en via de lucht besmet.

Alleen multinationale coördinatie is bestand tegen de grootste wereldwijde crisis ooit.
3\4
Veel liberaal-democratische landen zien tegelijkertijd een snelle erosie van publiek vertrouwen en van good governance...,

...dat maakt chaos en nationaal klein-denken het ideale speelveld voor Covid.
Read 4 tweets
Jan 7
1\4
VK/NL: Slecht Nieuws NL

• Lage booster-dekking

• Trage vaxx kinderen

• Mogelijkheid voor vertraging groei Omicron laten passeren
2\4
NL Meer Slecht Nieuws

• Zeer hoge druk op ziekenhuizen verwacht

• Heropening van scholen is belachelijk

• Toenemende besmettingen en veel longcovid kinderen
3\
NL Slechtste Nieuws

• Nieuwe schoolgolf zal de Omicron-golf voor iedereen verlengen en kinderen en schoolpersoneel ernstig in gevaar brengen

• Besmettingen op middelbare scholen bron voor superspreading en verstoring onderwijs voor zieke kinderen
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(