Discover and read the best of Twitter Threads about #RIVM

Most recents (2)

De #stikstofproblematiek, die in de hele wereld speelt 🤣
In 2004 rapporteerde het #RIVM al dat voor een duurzame instandhouding van gevoelige ecosystemen verdergaande #Stikstof emissiereducties noodzakelijk waren.

nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofc…
#ChinaMegaProjects #ChinaMegaStructures
China Innovation! Amazing Views Of China’s Mega Projects And Mega Infrastructures#Stikstofproblematiek 😂
Shocked by China's super engineering! I don’t know how to look at this pier🤤
In NL liggen bouwprojecten en landbouw lam vanwege CO2 en Stikstof emissie, in China bouwt men vrolijk verder 🤣😂🤡


Kijk op de wereldkaart👇
Read 6 tweets
(draadje) Informatie over het werkbezoek aan het @rivm. Morgenavond gaan @robert_bor, @JayBeRayBearGun en @Caeli_lucht naar het #RIVM. Het afgelopen weekend hebben we hard gewerkt aan de vragenlijst, met behulp van jullie! Dank daarvoor. Hierbij het resultaat:
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!