Lukas van der Storm Profile picture
Oct 5 4 tweets 2 min read
Het zou wel fijn zijn als de @2eKamertweets een iets minder strikt beveiligingsregime voor niet-kaasstolpjournalisten hanteert want ik mag ook vandaag weer geduldig in de rij staan voor de beveiligingspoortjes om mijn werk te kunnen doen. #remkes #stikstof
Liveverslag: de Remkesrapporten stonden volgens mij ergens achter mij in de rij te wachten tot ze even in mijn hebben mogen kijken. Dus als @janwillemwits iets later is, dan weet u hoe het komt: dan willen ze even in zijn dozen kijken.
In mijn tas*, had er moeten staan.
Afijn, binnen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lukas van der Storm

Lukas van der Storm Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LvdSt

Oct 5
Ik lees hier en daar wel misverstanden over piekbelasters. Dat is niet zo gek, want er is ook nog veel onduidelijk. Daarom even op een rij wat er wél bekend is over de 500 à 600 bedrijven waarvan Remkes de stikstofuitstoot snel wil wegnemen. #Remkes #stikstof (1/22)
Allereerst: wie zijn die piekbelasters? Dat weten we dus nog niet. Het zijn in elk geval niet per definitie boeren: het kunnen ook fabrieken zijn, of energiecentrales, of wat dan ook. In het overgrote deel van de gevallen zullen het echter wél veehouders zijn. (2)
Dat komt door de verschillen tussen NOx uit de industrie en NH3 uit de landbouw. NOx komt meestal hoog uit een schoorsteen én is bovendien vluchtiger dan NH3. Het komt daardoor veel minder op één plek neer en waait voor het grootste deel honderden km's weg. (3)
Read 23 tweets
Oct 5
Bij @LTONederland voor persconferentie over reactie op rapport van Remkes. Dit is niet live op de @NOS, ik hoef ook niet tegelijkertijd een stuk te tikken én ik pas nog in de zaal. Dus alle gelegenheid voor een livedraadje dat hieronder volgt. #stikstof #remkes Image
LTO start een ledenconsultatie, die morgen start. Dinsdag 11 oktober komt daar een uitslag van. Daarom komt er vandaag nog geen eindoordeel van LTO.
Nu @SjaakVanDerTak. 600 piekbelasters in een jaar beëindigen: dat is onmogelijk en onnodig qua uitvoering. Maar voor ik verder de kritiek induik: groot compliment aan Remkes en de manier waarop hij te werk is gegaan.
Read 9 tweets
Oct 3
Draadje met partijen die vinden dat ze na het PBL-rapport van vanochtend het gelijk aan hun zijde hebben.

1. BBB
Wie volgt?
Read 4 tweets
Aug 31
De kop van de @NOS ten spijt: wat mij vooral opviel vandaag is dat het bij zowel Remkes, het kabinet als de boerenorganisaties nauwelijks ging over de heikelste discussie van de afgelopen weken: moet de stikstofdeadline 2030 of 2035 zijn? Draadje. (1/24)

trouw.nl/duurzaamheid-n…
De discussie over die twee data heeft al een geschiedenis, die begon bij het rapport van de commissie-Remkes twee jaar geleden. Hij adviseerde toen om te zorgen voor 50% stikstofreductie in 2030. (2)
Op die manier zou in 74% van de natuur de kritische depositiewaarde (KDW) niet meer worden overschreden. De KDW is de hoeveelheid stikstof die de natuur maximaal aankan zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Daalt er meer neer, dan is er kans op verslechtering. (3)
Read 24 tweets
Aug 31
In Den Haag voor een stukje Remkeswatching naar de mensen toe. #stikstof
Namens @agractie staat @BartKempEde al buiten. En heel veel camera's trouwens ook. Zijn belangrijkste punt? De kritische depositiewaarde moet niet meer leidend zijn. Op uitkomsten en gevolgen van het gesprek loopt hij nog niet vooruit. #stikstof
Remkes komt naar buiten. Dat is wel rook, maar nog geen witte. Want hij komt tussen de gesprekken door even in zijn nicotinebehoefte voorzien. Hij is dus ook niet aanspreekbaar. Net zat hij met bioboeren, die zo naar buiten komen. Hierna gespeek met oa @LTONederland en @agractie.
Read 27 tweets
Jun 5
Sinds vrijdag weten we dat er vermoedelijk gebieden zijn (Gelderse Vallei, De Peel) waar het kabinet zou koersen op een stikstofreductie tot wel 80 procent. Daarmee weten we eigenlijk nog bijna niks, want zonder context zegt zo'n cijfer weinig. (1/11)

trouw.nl/duurzaamheid-n…
Want waar komt die '70 à 80 procent' vandaan? Mogelijk komt het in elk geval voort uit dit rapport van @jwerisman. Daarin doet hij een nieuwe manier van stikstofrekenen uit de doeken. Een manier die het kabinet ook lijkt te gaan gebruiken. (2/11)

ontspannennederland.nl/static/naar-ee…
Die methode werkt als volgt: hij kijkt van elke vierkante kilometer hoeveel depositie die veroorzaakt op alle natuurgebieden in Nederland bij elkaar. Vervolgens rangschikt hij die vierkante kilometers in feite op hun bijdrage aan de totale depositie. (3/11)
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(