Discover and read the best of Twitter Threads about #stikstof

Most recents (24)

Dit is best een aardig overzicht maar toch zet het je op het verkeerde been. #stikstof #stikstofrisis. nrc.nl/nieuws/2022/11…
Dat de uitstoot van #stikstof is afgenomen is correct. Maar uitleg over #cumulatie ontbreekt. We zouden nu heel blij zijn met de natuurkwaliteit uit de jaren zestig, toen de #emissie velen malen hoger was dan nu. Dat komt omdat stikstof zich harder opstapelt dan het uitspoelt.
Misschien is stapelen niet de juiste metafoor, het gaat om nutriëntenbalans die verstoord wordt, zoals in het artikel goed beschreven staat. Maar het punt dat ook een druppelende kraan de emmer doet overlopen ontbreekt. De grafieken wekken de suggestie dat het steeds beter gaat.
Read 15 tweets
Deze boerin is bloedlink. En terecht. Ze heeft net van de overheid een lijstje met gewassen ontvangen, die vanaf 1 okt volgend jaar niet meer geteeld mogen worden op haar bedrijf, vanwege de #CO2- en #stikstof-uitstoot. Zelfs aardappels mogen niet meer. #Rutte maakt alles kapot!
2/ En wat nog erger is: de verantwoordelijke overheidsinstanties spelen verstoppertje. Ze willen helemaal niet in gesprek met de #boeren. Dat doen ze alleen als het een leuk item of plaatje oplevert in de media. Voor de rest kunnen de #boeren kapot vallen.
3/ Het schijnt te gaan om deze door ambtenaren opgestelde lijsten met voor #boeren 'toegestane' planten en gewassen. We hebben onder #Rutte dus een overheid die tot op ondersoort-niveau bepaalt wat #boeren gedurende bepaalde periodes van het jaar wel of niet mogen verbouwen. 🤦‍♂️ ImageImageImageImage
Read 3 tweets
Ik gun iedereen hoop maar vals hoop is niet erg handig. #vogelgriep #innovaties #pluimvee #krimp #stikstof #stikstofcrisis #zoonosen.

nu.nl/binnenland/623…
In deze bijdrage @decorrespondent wordt het verhaal van #vogelgriep goed neergezet. Het is twee jaar oud maar dat stuk over die tikkende tijdbom... - die tikt door. decorrespondent.nl/11825/de-volge…
'Het vogelgriepvirus H5N8 is uit Siberië meegenomen naar Nederland. Verdachte is de brandgans, die in het noorden van Rusland broedt. (...)
Read 35 tweets
Dit is niet de overheid die God boven wie dan ook gesteld zou hebben. Dit is de tiran uit het nederlandseonafhankelijkheid.nl/geschiedenis/p…
Het verjagen van de tiran is het doen van Gods werk

Of liberaal gezegd: de overheid is van ons door ons voor ons, niet over ons.

Opdracht blijft dezelfde.
2.
De sterkste schouders, de rechtste ruggen worden als eersten gesloopt. Zoals dat al die mensen -u?- die nu nog zwijgen en tolereren, klagen en verdragen, geen enkel probleem opleveren als ze straks ook alles afgepakt wordt.
Christenen worden gepaaid met partijen als @CU =>3
3.
@CDA en -helaas ook- @SGPnieuws maar ook die blijken als het er op aan komt, van God verlaten. Of hebben God verlaten.

De andere partijen -met hun aanbidding van het Gouden Kalf en de Gevulde Zakken- zijn dat uiteraard ook, maar die winden daar wat God verlaten geen =>4
Read 10 tweets
Ik lees hier en daar wel misverstanden over piekbelasters. Dat is niet zo gek, want er is ook nog veel onduidelijk. Daarom even op een rij wat er wél bekend is over de 500 à 600 bedrijven waarvan Remkes de stikstofuitstoot snel wil wegnemen. #Remkes #stikstof (1/22)
Allereerst: wie zijn die piekbelasters? Dat weten we dus nog niet. Het zijn in elk geval niet per definitie boeren: het kunnen ook fabrieken zijn, of energiecentrales, of wat dan ook. In het overgrote deel van de gevallen zullen het echter wél veehouders zijn. (2)
Dat komt door de verschillen tussen NOx uit de industrie en NH3 uit de landbouw. NOx komt meestal hoog uit een schoorsteen én is bovendien vluchtiger dan NH3. Het komt daardoor veel minder op één plek neer en waait voor het grootste deel honderden km's weg. (3)
Read 24 tweets
Bij @LTONederland voor persconferentie over reactie op rapport van Remkes. Dit is niet live op de @NOS, ik hoef ook niet tegelijkertijd een stuk te tikken én ik pas nog in de zaal. Dus alle gelegenheid voor een livedraadje dat hieronder volgt. #stikstof #remkes
LTO start een ledenconsultatie, die morgen start. Dinsdag 11 oktober komt daar een uitslag van. Daarom komt er vandaag nog geen eindoordeel van LTO.
Nu @SjaakVanDerTak. 600 piekbelasters in een jaar beëindigen: dat is onmogelijk en onnodig qua uitvoering. Maar voor ik verder de kritiek induik: groot compliment aan Remkes en de manier waarop hij te werk is gegaan.
Read 9 tweets
Het zou wel fijn zijn als de @2eKamertweets een iets minder strikt beveiligingsregime voor niet-kaasstolpjournalisten hanteert want ik mag ook vandaag weer geduldig in de rij staan voor de beveiligingspoortjes om mijn werk te kunnen doen. #remkes #stikstof
Liveverslag: de Remkesrapporten stonden volgens mij ergens achter mij in de rij te wachten tot ze even in mijn hebben mogen kijken. Dus als @janwillemwits iets later is, dan weet u hoe het komt: dan willen ze even in zijn dozen kijken.
In mijn tas*, had er moeten staan.
Read 4 tweets
Het #stikstof-geheim van hoogveen:

Hoogveenmoerassen kunnen slecht tegen stikstof-neerslag uit de landbouw.
Toch halen hoogvenen door de groei van veenmossen veel CO2 uit de atmosfeer en slaan het op in veen.

Hebben die dan geen stikstof nodig om te groeien? Hoe dan?🧵
Veenmossen doen het vooral goed op schoon regenwater.
Hier een voorbeeld uit Schotland: het bruine en lichtgroene mos tussen de overige planten
Er er is recent een stikstofbron ontdekt die te maken heeft met een ander broeikasgas dan CO2: moerasgas - methaan.
In moerasbodems ontstaat methaan en sommige moerassen kunnen heel veel methaan uitstoten. Hoe voedselrijker, hoe meer methaan.
Maar veenmos stoot relatief weinig
Read 7 tweets
In Den Haag voor een stukje Remkeswatching naar de mensen toe. #stikstof
Namens @agractie staat @BartKempEde al buiten. En heel veel camera's trouwens ook. Zijn belangrijkste punt? De kritische depositiewaarde moet niet meer leidend zijn. Op uitkomsten en gevolgen van het gesprek loopt hij nog niet vooruit. #stikstof
Remkes komt naar buiten. Dat is wel rook, maar nog geen witte. Want hij komt tussen de gesprekken door even in zijn nicotinebehoefte voorzien. Hij is dus ook niet aanspreekbaar. Net zat hij met bioboeren, die zo naar buiten komen. Hierna gespeek met oa @LTONederland en @agractie.
Read 27 tweets
Alles en nog veel meer over Oude eikenbossen!

Deze bossen zijn ontstaan in een (half)open begraasd landschap met een voedselarme zandbodem. Jonge eiken kiemen op de heide en worstelen zich langzaam boven de graaslijn uit. Bijvoorbeeld op de #Wolfhezerheide. (1/15)
Voor veel andere boomsoorten is de bodem op deze plekken te arm of ze kunnen minder goed tegen begrazing. Daardoor kan een bos ontstaan gedomineerd door eik. De begraasde jeugd is op latere leeftijd nog terug te zien aan de grilligheid en meerstammigheid van de bomen. (2/15)
De open bosstructuur en de arme groeiplaats zorgen voor unieke omstandigheden en een bijzondere levensgemeenschap. Eikenbossen zijn ijl en relatief licht waardoor bijzondere planten kunnen voorkomen zoals #Dalkruid en #Hengel. (3/15)
Read 15 tweets
Het is vakantie, heb beloofd me niet zo op te winden, maar godnondeju dat wordt wel moeilijk zo.

Waar hebben we Ministeries voor? Is er nu werkelijk niets wat die verzameling sopsponzen wel doorheeft voor het ze als een zwerfkei in het gezicht raakt?
nos.nl/artikel/244122…
Het is godverdomme al maanden oorlog in de fucking graanschuur van Europa, met het land wat het overgrote deel van de gastoevoer in handen heeft. En die hebben wij bestempeld als slechterik.

Wat de vliegende fuck dacht je dat er ging gebeuren dan?
Weet je, ik wil verdomme wel eens weten wat er in het water zit in het Torentje.

Het lijkt wel alsof bij iedereen die daar in de buurt komt per direct de gaten in de hersenen vallen en het denkvermogen wordt gereduceerd tot dat van een driejarige crackhead
Read 25 tweets
Wat is de relatie tussen agenda’s in NL tav transitie voor de boeren, de #EU en het #WEF?

Een insight paper van April 2022.

www3.weforum.org/docs/WEF_Trans…

Ik keek wat er zoal in staat in deze “𝗣𝗮𝘁𝗵𝘄𝗮𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗨” 🧵

1/
Rapport is geschreven door twee consultancybureau’s #Deloitte, #NTTData ism WEF, EU Carbon+ Farming Coalition

Aanleiding is oproep van de Exec. Vice President of the European Commission leading on the EU #GreenDeal.

Paper is onderdeel van 100Milion Farmers Platform vh WEF.

2/
𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴
Niet duidelijk is wat het onderzoek heeft gekost en wie dat heeft gefinancierd.

We weten dat het WEF gesponsord wordt door de #stakeholders (overheid, bedrijven, ngo’s) die ook weer belang hebben bij de uitkomsten of opdrachten.

3/
Read 14 tweets
Als het rapport van een student zou komen zou ik zeggen: je maakt een paar interessante punten maar probeer nu eens om ze logisch in rij en gelid te zetten. Want er zitten nogal wat interne strijdigheden in. En een paar zwarte gaten van formaat.
Als je dit, bestuurlijk gezien, als praktische oplossing wil implementeren breng je een clusterbom tot ontploffing die het #pas en de #aeriuscalculator met terugwerkende kracht doet verbleken. Daarover straks meer.
Read 80 tweets
Alex Datema (BoerenNatuur, LTO) in #vroegevogels: We staan voor een unieke kans. De landbouw gaat veranderen. Dat weten we al 20 jaar. Tot nu toe was daar geen geld voor. Nu is er 25 miljard om die verandering ook daadwerkelijk door te voeren. 1/ #stikstof
nporadio1.nl/fragmenten/vro…
Datema (BoerenNatuur, LTO): Hoe gaan we die 25 miljard zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten om die verandering te begeleiden? Dat is niet als eerste bedrijven opkopen, maar investeren in bedrijven die over 20 jaar nog boer zijn. Die zorgen voor landschap en natuur. 2/
Datema: De #stikstof-doelen staan; daar hoef je niet aan te tornen. Het tijdspad is iets anders; wat is realistisch? Het gesprek is nog nooit gevoerd over hoe gaan we daar samen komen. Hoe maak je extensivering mogelijk? Bedrijfseconomisch kan het niet met huidige systeem. 3/
Read 8 tweets
Tineke Bennema in NRC: "Als inwoonster van Brabant, waar we volgens cijfers v.d GGD gemiddeld een jaar korter leven door de slechtste luchtkwaliteit van Nederland, maak ik mij niet alleen zorgen over de natuur. De mens wordt in #stikstof-discussie steeds over het hoofd gezien."
Terecht aandachtspunt. #stikstofcrisis treft ook volksgezondheid. De Gezondheidsraad heeft daar in 2012 al in een rapport aandacht voor gevraagd. Wat heeft regering met deze kennis gedaan?
gezondheidsraad.nl/documenten/adv…
Luchtverontreiniging vormt volgens de Gezondheidsraad een belangrijk deel van de directe gezondheidsschade (schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel door stikstofoxiden). Een ander deel is gerelateerd aan nitraat en nitriet in drinkwater en voeding. 3/
Read 4 tweets
Goed dat er in de #telegraaf aandacht is voor #natuur want behalve over bureaucratische verplichtingen wordt het hoog tijd dat we het gaan hebben over onze visie op wat we zien als een gezonde leefomgeving - en dat kun je niet beperken tot #n2000 en #stikstof.
Wel jammer dat het het artikel eigenlijk één grote stroman is. Natuur kan tegen een stootje inderdaad. Maar er is niemand die dat ontkent. De experts missen de nuance van het verschil tussen wat #n2000 is en wat het Nederlandse beleid ervan heeft gemaakt.
#n2000 is één van de instrumenten waarmee we de doelen van de vogel- en #habitatrichtlijn gaan halen. Het is het politieke antwoord op het grote uitsterven van de 19e en 20e eeuw waarin we 85% van onze biodiversiteit zijn kwijtgeraakt.
Read 12 tweets
(Stik)stof tot nadenken: blog geschreven. De huidige crisis gaat om veel meer dan #stikstof. Het is een veel omvattend ruimtelijk ordening vraagstuk. Dit oplossen vraagt leiderschap, van politici, ketenpartners en, ja, ook de bank. Blog: foodagribusiness.nl/stikstof-tot-n… en nog een 🧵👇🏻/1
Want wat gaat de bank dan doen? We gaan: i) de samenwerking in de keten versterken, zoals bijvoorbeeld gisteren het aangaan van de green deal voor eiwitgewassen door > 50 ketenpartners ondertekend en mede opgezet door Rabo: agriholland.nl/nieuws/bericht… /2
We gaan: ii) de dialoog in de samenleving en de keten faciliteren. Zoals gisteren >200 mensen uit de agrifoodketen bij elkaar brengen op de Zwarte Cross. Tegen polarisatie, denken in kansen en die ook aanpakken. /3
Read 9 tweets
Wat opvallend mist in de @NOS-verslaggeving over #SriLanka is het idiote plan van de Sri Lankaanse overheid om de #landbouw te hervormen.
Is dat omdat de verstedelijkte media een onhaalbaar ideaal over #BiologischeLandbouw niet los willen laten?
🧵
1/3
nos.nl/artikel/243595…
Een romantisch beeld over hoe we ons voedsel zouden moeten produceren kan enorme schade aanrichten aan de #voedselvoorziening
Verstedelijkte elites zouden er goed aan doen kritiek van #boeren serieus te nemen.
Lees de Kamervragen van @BoerBurgerB
2/3
boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/…
Zie ook dit grondige artikel👇 over de onverantwoordelijke hervormingen.
Waarom bericht de @NOS hier niet over? Past dat niet in de 'groene' dromen over een maatschappij zonder #stikstof?
Breng het nieuws zoals het is, ook als het niet welkom is.
3/3
foreignpolicy.com/2022/03/05/sri…
Read 7 tweets
De rol van de #scheepvaart in het #stikstof debat klopt niet, in mijn ogen.

In NL wordt #chemisch #afval door #stookolie voor schepen gemengd.

Dit maakt de brandstof zeer goedkoop maar uitermate #giftig.

Kijk dit filmpje (2 delen):

1/n
Deel 2 van het filmpje:

2/n
Kijk naar de #uitstoot die NL registreert voor zee-scheepvaart: Absurde verschillen met wat BE en DE registreren.

Donkerblauw: Buitenlandse registratie, dikke lijnen = veel uitstoot

NL wateren: Uitstoot lijkt grotendeels verdwenen?

Hoe kan @MinisterNenS dit verklaren?
Read 4 tweets
Ik vind het echt schokkend om te zien hoe de politiek en een aantal BN-ers zich verontwaardigd uitlaten en in koor 'onacceptabel' roepen.

Waarom? Nou, hierom, de staat van Nederland.

👇🧵 #boerenopstand 1/18
Maanden zijn politici als Klaver, Sjoerdsma, Kuiken, Paternotte, van der Lee, Kroger, de Groot ea bezig om een Groene Waas over Nederland te leggen. Mensen worden voortdurend uitgedaagd en geïrriteerd door een continue tweet diarree over #stikstof en halvering van de veestapel.
Reageren op serieuze vragen doen ze niet. Ik heb Kroger, van der Lee en anderen die mij niet geblokt hebben, serieuze vragen gesteld. Kroger zelfs 25 keer dezelfde. De reactie die ik kreeg was, 'wat was je vraag?' Politici weten niet wat de social in social media betekent.
Read 20 tweets
Waarom de boeren alleen weg moeten voor #woningbouw en het excuus daarvoor #natuur en #stikstof is? Een draadje...

#D66 geeft hieronder het antwoord: "Wij halveren de veestapel zodat we meer kunnen bouwen" getekend D66, JessicaVanEijs
#Rutte weet ook dat in steden niet veel meer bijgebouwd kan worden en dat “weilanden leegtrekken” nodig is om de vele woningen te bouwen die ten gevolge van een grote bevolkingstoename nodig zijn.

Als het echt om natuur ging dan zou je alleen de stikstofruimte van de boer hoeven op te kopen en NIET zijn huis en grond. Minder dieren en dus minder NH3 uitstoot maar de boer zou dan bijv. akkerbouw kunnen doen (in plaats van veeteelt).
Read 5 tweets
Aanleiding voor #boerenprotesten #boerenopstand is de kaart uit de #startnotitie van @MinisterNenS Hoe is deze kaart tot stand gekomen? Daar hebben de #boeren zonder het te weten flink aan meegeholpen. Draadje 🧵1/
rijksoverheid.nl/documenten/kam…
Dat wás te lezen op deze website emissieregistratie.nl/erpubliek/docu…
Echter, een dag nadat #boeren hier vragen over gingen stellen, ging de website 'toevallig' opeens op zwart: pagina niet gevonden.... Gelukkig hebben we de plaatjes nog #boerenopstand #boerenprotesten #stikstof #data
Emissieregistratie vormt de basis voor de #boerenwegveegkaart van @MinisterNenS
Voor #melkveehouders 3 opvallende zaken: er wordt gebruik gemaakt van data uit #kringloopwijzer data van @Qlip_BV en data van @Eurofins_AgroNL en alnn.nl. En @ZuivelNL faciliteert...
Read 14 tweets
In dit besluit komt een niet onaanzienlijk deel van mijn oeuvre van de afgelopen jaren samen:

#Schiphol #LelystadAirport #Stikstof @EenVandaag

1/16
In 2018 lieten we zien hoe de inspectie overschrijdingen van de geluidsnormen rond #Schiphol 'anticiperend handhaaft'. Ambtenarenjargon voor: gedogen. Dat kan helemaal niet, oordeelden deskundigen:

2/16

eenvandaag.avrotros.nl/item/minister-…
Dat gedogen gebeurde al jaren omdat het nieuwe geluidsstelsel, waarbij afspraken zijn gemaakt over de inzet van start- en landingsbanen, niet wettelijk was vastgelegd in een nieuw Luchthavenverkeersbesluit (LVB).

3/16
Read 16 tweets
PBL: "Wanneer de overheid zich fixeert op een reductie in stikstofdepositie en de zogeheten Kritische Depositie Waarden daarbij een centrale rol gaan spelen als gebiedsspecifieke stikstofnormen, dan riskeert zij op termijn een weinig perspectiefvolle beleidsroute." #stikstof
PBL: "Er zijn naast stikstof vele factoren die een rol spelen bij de kwaliteit van natuur. Er bestaat daarmee dan ook een breed palet aan maatregelen waaruit gekozen kan worden om per Natura 2000-gebied aan
de instandhoudingsdoelstellingen te voldoen" #stikstof
PBL: "In sommige gevallen laten officiële rapportages over Natura 2000-gebieden zien dat de natuurkwaliteit is verbeterd, maar dat tegelijkertijd in die gebieden de stikstofdepositie is toegenomen." #stikstof
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!