Discover and read the best of Twitter Threads about #stikstof

Most recents (24)

@Europarl_EN 14 Jan⏰1999 @Europarl_EN
Report on environment, #security & #foreignpolicy.
Committee on #Environment, Public #Health & #Consumer Protection🔔▶ europarl.europa.eu/sides/getDoc.d…🔔 #HAARP disrupts❕ #climate

#ClimateCrisis😱 #MADEinUSA ® HAARP #DEW

#ClimateEmergency
#ClimateChaos
@Europarl_EN @TimmermansEU @EU_Commission @EUCouncilPress @EU_Consumer @EUCourtPress @eu_echo @EUClimateAction @fvdemocratie @coe @PieterOmtzigt #FreemanDyson💎math physicist. Worked in the same building @Princeton as #Einstein💭when Einstein was there "big brain"💭
Knew the guy who designed 1st #ClimateCrisis👎model"

"EU using #ClimateChange to justify its own existence"
- #PaulNuttall @ukipmeps
Read 27 tweets
Vandaag stemt @2eKamertweets over moties n.a.v. "Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem". Maar: cruciale informatie wordt nog steeds achtergehouden, waardoor deze regeling niet goed beoordeeld kan worden. tweedekamer.nl/debat_en_verga…
Nog steeds staat #LelystadAirport op de lijst van 'te legaliseren PAS-melders'. Dat is onterecht. De PAS-melding was fout en dat was bekend bij de opstellers. Ook ambtenaren die deze nieuwe regeling hebben gemaakt, weten dit of hadden dit kunnen weten. Zie
De recente Passende Beoordeling laat zien dat er ruim 4 mol extra stikstof neerdaalt tgv #lelystadAirport. Hoe kunnen we zeker weten dat er bewust een foute PAS-melding is gedaan? Ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen in onderstaande tweets:
@IenWTweedeKamer
Read 24 tweets
Voor de doortrekking van de #A15 worden 'spookboerderijen' ingezet. Hoe dat zit vertel ik in dit draadje. 👇#stikstof
Nadat de Raad van State een streep had gezet door de stikstofberekeningen van de A15. Hierbij wordt de stikstofuitstoot tot 25km gecompenseerd, in plaats van tot 5 km van het nieuwe tracé.
Vandaag werd bekend dat er extra stikstofruimte is gekocht door het ministerie van I&W: 6 boerderijen, waarvan 4 in Gelderland.
officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-408…
Read 9 tweets
De capaciteit om toegevoegd #stikstof vast te houden is een belangrijke functie van ecosystemen: het zorgt voor minder verliezen door uitspoeling en denitrificatie.

In dit paper in @JEcology test ik welke eigenschappen #stikstofretentie bepalen. (1/x)

besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.11…
Ik wilde specifiek weten of oude ecosystemen meer stikstof kunnen vasthouden dan jonge - dit zou dan komen door meer bodemorganische stof en schimmel-gedomineerde microbiële gemeenschappen in oude ecosystemen. (2/x)
Daarvoor gebruikte ik drie gletsjervoorvelden. Als een gletsjer smelt komt kale rots tevoorschijn, waarop vervolgens bodemvorming en plantengroei begint. Omdat we precies weten wanneer deze gletsjers waar waren, kennen we de leeftijd van de ecosysteempjes in het voorveld. (3/x)
Read 13 tweets
Een jaar geleden onthulden we de #stikstof rekentruc waarmee het kabinet de bouw van 75.000 woningen en 7 asfaltprojecten mogelijk wilde maken:

eenvandaag.avrotros.nl/item/verbreden…
"Vanuit @MinIenW is diverse keren gewezen op de risico's", aldus een memo van kort na onze uitzending, verstrekt na een #Wob-verzoek.

Toch werd anders besloten: rekenen mét afkap leverde te weinig op.
Bij @MinIenW zweetten ze peentjes:

"Een groot juridisch risico voor Tracébesluit Ring Utrecht".
Read 12 tweets
(1/7) #Stikstof van de nieuwe #A15 heeft effect op natuur in heel Nederland en niet alleen tot 5 kilometer afstand. Dat laat een berekening zien die wij hebben laten uitvoeren.
Lees dit draadje om te ontdekken hoe het zit.👇 Image
(2/7) Op 20 januari deed de Raad van State uitspraak over bezwaren op de aanleg van de A15. RvS oordeelde dat de stikstofberekeningen van de minister onvoldoende beeld gaven van de effecten op de natuur. Image
(3/7) Een heldere uitleg door de Raad van State vind je in dit filmpje
Read 8 tweets
Nog steeds wordt de stikstofdiscussie gedomineerd door misinformatie. Misschien moet deze chemicus er ook eens een biologie of bodemkunde boek bij pakken? Hier is hoe het zit met #stikstof in de bodem. 👇#stikstoffeitjes (1/x)
Als ammonia (NH3) oplost in (bodem)vocht komt daar OH- bij vrij. Dit is inderdaad basisch. In de bodem is deze ammonia dan omgezet in ammonium (NH4+). (2/x)
Ammonium in bodemvocht kan opgenomen worden door plantenwortels, waarbij H+ vrijkomt uit de wortel – dit werkt dus verzurend! NH4+ opname door planten speelt vooral een rol in ecosystemen met een lage beschikbaarheid van stikstof. De meest kwetsbare systemen dus. (3/x)
Read 10 tweets


Dit kreeg ik van een lezer van mijn blog.

Misschien wel meer van toepassing dan ooit.

#coronamaatregelen.
We have the chance to turn the pages over
We can write what we want to write
We gotta make ends meet, before we get much older
We're all someone's daughter
We're all someone's son
How long can we look at each other
Down the barrel of a gun?
En ik denk aan de boeren en ondersteun hun actie van ganser harte.

En voor de overige mensen die vandaag gaan protesteren.

Maak Den Haag duidelijk dat het genoeg is.

Meer dan genoeg!

#coronamaatregelen #stikstof
Read 4 tweets
De langverwachte stikstofwet van minister Schouten sneeuwde gisteren nogal onder in de golf aan coronanieuws. Daarom een (nogal lang) draadje: waar staan we nu eigenlijk met #stikstof? Spoiler: de overheid lijkt zich muur- en muurvast te draaien. (1/36)
Eerst maar even over de wetswijziging zelf. Da's taai, formeel en juridisch. Het meest tastbare is dat nu formeel vast staat dat de overheid er vóór 2030 voor moet zorgen dat op 50% van de stikstofgevoelig natuur (in hectares) niet meer te veel stikstof neerslaat. (2/36)
Die doelstelling is al omstreden. Het zwaarwegende advies van de commissie-Remkes formuleerde een veel scherpere doelstelling voor 2030: de stikstofuitstoot moet - zowel vanuit landbouw als andere sectoren - met 50% omlaag. De lijn van het kabinet komt neer op 26%. (3/36)
Read 37 tweets
De eerste provincies hebben extern salderen #stikstof opengesteld (@provbrabant, @provzeeland @IPO_Provincies). Dat is raar, want veel is nog onduidelijk.

Wel staat het zo goed als vast dat stikstofdepositie in Natura-2000 hierdoor verder zal toenemen.

Hoe dat zit? Draadje!
Extern salderen in 't kort:
- Extra stikstof door de nieuwe activiteit moet (ruim) worden gecompenseerd door verlaging bij n andere activiteit.
- Depositie in N2000 mag nergens toenemen.
- 70% van uit de markt gehaalde stikstofruimte mag worden gebruikt, 30% is voor de natuur.
De salderingssommen worden gedaan met #AERIUS. AERIUS gebruikt voor wegverkeer een ander rekenmodel dan voor álle andere emissiebronnen. Ook wordt bij wegverkeer een afkap bij 5 km toegepast. Dit gebeurt nergens anders.

In juni noemde #Hordijk dit verschil onverdedigbaar.
Read 12 tweets
Gezien de #stikstof actualiteit van vandaag een draadje over de Ganzenlijn, een spoorverbinding van Flevoland naar de A28 (inderdaad, het tracé van de in het MER #LelystadAirport "vergeten" Ganzenweg )
In het stikstofadvies van het onafhankelijke @RIVM en de @Commissiemer wordt expliciet geadviseerd SRM2 te gebruiken voor wegverkeer ( commissiemer.nl/adviezen/3456 p.3)
Huh? dachten we... SRM2? Waarom niet AERIUS? Je moet toch altijd AERIUS gebruiken?
SRM2 blijkt te staan voor Standaardrekenmethode 2, en wordt gebruikt voor de berekening van luchtkwaliteit, aldus de handleiding rivm.nl/Documenten_en_…
SRM2 blijkt een sub-model binnen AERIUS te zijn, en wordt ALLEEN gebruikt voor wegverkeer.
Read 15 tweets
Beste mevrouw @carolaschouten al jarenlang worden wij onder het huidig #mestbeleid gedwongen onze #landbouwgrond stelstelmatig te #ondervoeden. En nu moeten we dat ook met onze #dieren gaan doen #voermaatregel. Mogen deze #kalveren na 1 september nog groeien? Een draadje...
Uw #voermaatregel houdt in dat er vanaf 1-9-20 tot en met 31-12-20 geen eiwitrijk #krachtvoer op een #melkveebedrijf aanwezig mag zijn zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-932731.pdf
Er is slechts 1 #uitzonderingsregel. Waarbij u #diergezondheid en #dierwelzijn baseert op de uitkomst van een rekensom
Diverse #partijen hebben uiterst kritische #vragen gesteld @JacoGeurts @BisschopRoelof @markharbers @carladikfaber @LauraBromet @estherouwehand #barrymadlener
Uw antwoorden daarop hebben wij met belangstelling bestudeerd
tweedekamer.nl/kamerstukken/d…
Conclusie: Hier gaat iets goed fout
Read 25 tweets
Een jaar geleden, op 29 mei 2019 vernietigde de @RaadvanState het Programma Aanpak Stikstof (PAS) raadvanstate.nl/@115651/pas-ma…. Het was na een vernietigend oordeel over het Toetsingskader Ammoniak in 2008 opnieuw een bevestiging dat het Nederlandse stikstofbeleid niet deugt. #stikstof
Als gevolg van falend stikstofbeleid is de stikstofdepositie veel te hoog, met negatieve consequenties voor beschermde natuurgebieden waarvan internationaal is afgesproken dat voorkomen moeten worden dat de kwaliteit van die gebieden verslechtert.
Mede als gevolg van het Programma Aanpak Stikstof is sinds 2015 de depositie van stikstof en met name die van ammoniak weer toegenomen.
Read 11 tweets
1/ U vraagt zich wellicht af waarom de overheid opeens is overgegaan tot het op grote schaal uitkopen van #boeren en het opkopen van hun #grond en #landerijen. Het officiële antwoord luidt: om het #stikstof-overschot terug te dringen. nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04…
2/ U vraagt zich wellicht ook af waarom de overheid plotseling is overgegaan tot het massaal kappen van #bomen in #Nederland. De hoofdreden is evident. Het hout van de bomen wordt versnipperd en gebruikt als brandstof voor ‘groene’ #biomassacentrales.
3/ Maar er is nog een andere reden dat op dit moment in #Nederland grote lappen #grond en masse worden opgekocht, kaalgeslagen en vrijgemaakt. En daar wil ik het met u over hebben. 💡
Read 18 tweets
Het huidige kabinet krijgt maar geen grip op de Farmers Defence Force (FDF) en daarom zien we nu dat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de @NCTV_NL deze #boeren worden weggezet als polariserende bedreiging voor de nationale veiligheid. [1/4]
Hiermee is het bewijs geleverd dat de FDF zich niet heeft laten infiltreren of omkopen door de krachten die baat hebben bij de #stikstof"crisis". De FDF heeft inmiddels al een openbare reactie gegeven via hun Telegram mededelingenkanaal; ik zie het niet op hun website, [2/4]
dus heb ik 'm voor de lezer tijdelijk op mijn eigen webserver geplaatst. Linkje hieronder.

logistrata.com/stikstof/FDF-r…

Stukje hieruit:

[3/4]
Read 5 tweets
#100kmpu draadje, want we willen toch allemaal bijdragen aan een beter klimaat door #CO2 en #stikstof reductie? En dan ook #80kmpu voor vrachtverkeer?? Zelf rijd ik al sinds september 2019 maximaal 100 km/u, en ik werk ook vaker thuis om de uitstoot verder te beperken.

>1
Dat was in het begin best lastig, als je in je eentje rechts rijdt in een "slakkengangetje" en iedereen met een rotvaart voorbij jakkert. Waarbij de meeste automobilisten zich zelfs niets aantrokken van de toen geldende max snelheid: 150 was normaal, ook 200 kwam vaak voor...

>2
Ja, je kunt de snelheid van medeweggebruikers goed inschatten door de seconden te tellen tot ze 100 meter (1 hectometerpaaltje) verder zijn. De meesten blijken veel harder te rijden dan je zou denken. Zelf heb ik #100kmpu leren waarderen: het rijdt véél relaxter!

>3
Read 9 tweets
Leerzame persconferentie van het Mesdagfonds. De onderzoekers zijn behoorlijk grondig te werk gaan. Duidelijk en transparant uitgelegd ook. Maar de 'tragiek' daarbij: er is geen smoking gun en het onderzoek maakt de ronkende woorden vooraf niet echt waar. #stikstof (1/19)
De hamvraag vooraf was: werpt het Mesdagonderzoek een wezenlijk ander licht op het beruchte taartdiagram van de commissie-Remkes? Het antwoord daarop is ja. Dat taartdiagram schetst niet het meest relevante plaatje, maar heeft wel de beeldvorming bepaald. (2/19)
Remkes heeft de depositie op heel Nederland als uitgangspunt genomen. Terwijl deze stikstofcrisis primair draait om de depositie op Natura2000-gebieden. De alinea boven het staatje in het Remkes-rapport wekt wel de schijn dat het over Natura2000 gaat. (3/19)
Read 19 tweets
OK, hier is ie dan - mijn draadje over de #stikstof depositie cijfers die vandaag naar buiten zijn gebracht door @STAF27183191 👇(het is een lang draadje!) #stikstofcrisis
Het beleid wordt gevoerd op basis van de EU Habitatrichtlijn en de aangewezen Natura2000 gebieden. Dáárvan mag de kwaliteit niet verslechteren door projecten, en daarvan is een groot deel “stikstofgevoelig”, en wordt de kritische depositiewaarde snel overschreden.
En daarom, omdat de jurídische stikstofcrisis wordt veroorzaakt door het overschrijden van deze kritische depositiewaarden in Natura2000 gebieden, focussen we op de depositie in deze gebieden.
Read 13 tweets
Beste mensen, er is geen significante zeespiegelstijging, geen globalwarming, ijsberen gaat ook prima mee, stikstofcrisis is ook verzonnen, etc.
U wordt allemaal gefopt en de gepeperde rekening volgt nog 😈


@GemeenteGouda
Conversation that Matters & de voornaamste fysicus Freeman Dyson van Princeton University, die zegt dat modellen een goed werk doen om ons te helpen het klimaat te begrijpen, maar ze doen een zeer slechte job om het te voorspellen.
Where are the experts now, who were prophesying 12-13 years ago the thinning & disappearing of Arctic Sea Ice by year 2015?
The Arctic Se Ice extent is now only 2.4% below the 1979-2019 average for January. That's well within 1 SD.
FAILED PREDICTIONS!
Read 35 tweets
De #stikstofproblematiek, die in de hele wereld speelt 🤣
In 2004 rapporteerde het #RIVM al dat voor een duurzame instandhouding van gevoelige ecosystemen verdergaande #Stikstof emissiereducties noodzakelijk waren.

nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofc…
#ChinaMegaProjects #ChinaMegaStructures
China Innovation! Amazing Views Of China’s Mega Projects And Mega Infrastructures#Stikstofproblematiek 😂
Shocked by China's super engineering! I don’t know how to look at this pier🤤
In NL liggen bouwprojecten en landbouw lam vanwege CO2 en Stikstof emissie, in China bouwt men vrolijk verder 🤣😂🤡


Kijk op de wereldkaart👇
Read 6 tweets
Aan iedereen die denkt dat #stikstof de grond vruchtbaar maakt: dat is niet waar. Draadje👇#stikstoffeitjes
Bodemvruchtbaarheid is het vermogen van de bodem om plantengroei duurzaam te bevorderen, en over het algemeen is dit een bodem met veel (rond de 5%) organisch materiaal waaruit micro-organismen voedingsstoffen vrijmaken.
In organisch materiaal zit dus stikstof, maar ook fosfor, kalium, en andere ‘micro-nutriënten’.
Read 10 tweets
Kort geleden zagen boeren wél perspectief, nl in de door de Minister voorgestelde #kringlooplandbouw.
Dat perspectief is nu buiten zicht. Mensen gaan dan in het defensief, en ontkennen bestaan #stikstof probleem. Dat is er wél, en op termijn is het ook probleem #landbouw. (1/n)
(2/n)
Dat t perspectief weg is, komt door (i) erg rigide juridische uitspraak RvS, die weer voortkwam uit (ii) jarenlange Haagse struisvogelpolitiek; (iii) opruien door sommige boeren)leiders en politici die boeren instrumentaliseren en (iv) de kettingreactie die dat geeft op...
(3/n) meer gematigde politici, m.n. in de provincies.
Perspectief verdween ook doordat (v) #kringlooplandbouw voor veel boeren te vaag bleef: (vi) ze hebben zelf jarenlang niet opgelet, en de (vii) stikstofcrisis kwam voor e.e.a. was uitgewerkt in o.m. steun bij transitie.
Read 7 tweets
Omdat dat u het zo aardig vraagt. Maar in principe hebben journalisten zelf verantwoordelijkheid om de juiste wetenschappelijke bronnen te vinden en te gebruiken. #stikstoffeitjes #stikstof
1. Volgens uw document is het gevolg van stikstofverrijking dat 'nitrofobe' planten zoals heide worden verdrongen door 'nitrofiele' planten zoals struiken en bomen. Dat is onjuist. Struiken en bomen zijn een groeivorm en niet meer of minder 'nitrofiel' dan heide.
2. Het proces waar u het over heeft, de natuurlijke overgang naar een climaxvegetatie (bos in ons land), successie noemen we dat, wordt gekenmerkt door een LAGERE beschikbaarheid van stikstof over de tijd.
Read 11 tweets
#stikstof depositie verandert niet alleen de samenstelling en rijkdom van bovengrondse gemeenschappen, maar ook van die onder de grond. En dat is belangrijk. Want door deze veranderingen verandert de draagkracht van ecosystemen. #stikstoffeitjes uit esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.18…
In bovenstaande figuur kun je zien hoe planten en microorganismen de vorm en beschikbaarheid van stikstof in de bodem bepalen. a) laat alle mogelijke processen zien, b) de dominante processen in een #stikstof arm systeem, en c) die in een stikstof rijk systeem.
#stikstof arme systemen kunnen best lang extra stikstof opnemen (in planten en in microben in de bodem) zonder dat je iets ziet veranderen. Maar chronische stikstofverrijking zorgt er voor dat planten en microorganismen verzadigd raken, en omslaan naar een stikstof rijk systeem.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!