Discover and read the best of Twitter Threads about #remkes

Most recents (7)

Je verwacht het niet he? Sorry #cynitweet. De aanpak om #pasmelders te legaliseren loopt vast als een fiets in mul zand. fd.nl/politiek/14550…
Dat komt omdat de overheid nog steeds aan de achterkant van het probleem begint. Eerst de juridische bril, dan bureaucratisch kijken en dan pas natuurherstel. Dan zet je dus ook boeren weg die bijdragen aan dat natuurherstel.
Je kunt ook handhaven. Een kwart van de mest raakt 'zoek' en ook op gebruik van #pesticiden en ontwatering worden regelmatig overtredingen geconstateerd. Je kunt boetes uitdelen in plaats van miljoenen.
Read 9 tweets
Ik lees hier en daar wel misverstanden over piekbelasters. Dat is niet zo gek, want er is ook nog veel onduidelijk. Daarom even op een rij wat er wél bekend is over de 500 à 600 bedrijven waarvan Remkes de stikstofuitstoot snel wil wegnemen. #Remkes #stikstof (1/22)
Allereerst: wie zijn die piekbelasters? Dat weten we dus nog niet. Het zijn in elk geval niet per definitie boeren: het kunnen ook fabrieken zijn, of energiecentrales, of wat dan ook. In het overgrote deel van de gevallen zullen het echter wél veehouders zijn. (2)
Dat komt door de verschillen tussen NOx uit de industrie en NH3 uit de landbouw. NOx komt meestal hoog uit een schoorsteen én is bovendien vluchtiger dan NH3. Het komt daardoor veel minder op één plek neer en waait voor het grootste deel honderden km's weg. (3)
Read 24 tweets
Bij @LTONederland voor persconferentie over reactie op rapport van Remkes. Dit is niet live op de @NOS, ik hoef ook niet tegelijkertijd een stuk te tikken én ik pas nog in de zaal. Dus alle gelegenheid voor een livedraadje dat hieronder volgt. #stikstof #remkes
LTO start een ledenconsultatie, die morgen start. Dinsdag 11 oktober komt daar een uitslag van. Daarom komt er vandaag nog geen eindoordeel van LTO.
Nu @SjaakVanDerTak. 600 piekbelasters in een jaar beëindigen: dat is onmogelijk en onnodig qua uitvoering. Maar voor ik verder de kritiek induik: groot compliment aan Remkes en de manier waarop hij te werk is gegaan.
Read 9 tweets
Het zou wel fijn zijn als de @2eKamertweets een iets minder strikt beveiligingsregime voor niet-kaasstolpjournalisten hanteert want ik mag ook vandaag weer geduldig in de rij staan voor de beveiligingspoortjes om mijn werk te kunnen doen. #remkes #stikstof
Liveverslag: de Remkesrapporten stonden volgens mij ergens achter mij in de rij te wachten tot ze even in mijn hebben mogen kijken. Dus als @janwillemwits iets later is, dan weet u hoe het komt: dan willen ze even in zijn dozen kijken.
In mijn tas*, had er moeten staan.
Read 4 tweets
'De kern van het probleem: het verdienmodel van de veeteelt is gebouwd op een gigantische input van stikstof.  Dat die stikstof deels in de natuur terechtkomt, is één van de symptomen.'
decorrespondent.nl/13711/het-stik…
'Een ander symptoom van het stikstofprobleem is dat die enorme input van stikstof langzaam onbetaalbaar wordt.'

Door stijgende gasprijzen, stijgt de prijs van #kunstmest
'Nu de aardgasprijzen door het dak knallen, is de brandstof van de intensieve veehouderij ineens schaars en kostbaar. Het verdienmodel zakt erdoor in elkaar.'
Read 15 tweets
1. Diepe vertrouwenscrisis tussen boeren en Kabinet, zegt #Remkes. Die crisis moet eerst worden opgelost.
2. Tot die tijd: Stikstofplannen on hold.
3. Meer ruimte voor “bewezen” innovaties. Kul! De eerste raket kon ook niet naar de maan. Zijn we toen gestopt met financieren? 1/3
4. 2030 “politieke afspraak”. Dus WEL taboes!
5. 2030 bepaalt Kabinet niet. Dat bepalen Tweede en Eerste Kamer. Wetsvoorstel moet nog door Kamers! Flauwekul om dit politieke afspraak te noemen.
6. Tegen tijd dat Eerste Kamer beslist is politiek veld in EK compleet anders 💪 2/3
7. Provincies kunnen dus helemaal niets uitvoeren. Wet 2030 moet nog worden gemaakt. Nu al dingen doen is onwettig!
8. Stikstofkaart is nog steeds niet ECHT van tafel. Weg met dat gedrocht!
9. #Remkes wil zsm eruit stappen. Dat geeft te denken
10. We zijn geen steek verder 3/3
Read 3 tweets
Eindelijk het draadje over de stikstofberekeningen wegverkeer #LelystadAirport. Na bezwaar maken tegen een eerdergenomen Wob-besluit ontvangen @HoogOverijssel @SATL_Lelystad na ruim 6 maanden op 21/9/2020 toch nog een aantal invoerbestanden.
Stikstofdepositie wegverkeer leek altijd zo klein te zijn in MER #LelystadAirport.

Maar daar is een goede (slechte) reden voor...

Eerst even terug in de tijd: Juli 2013 publiceert Lelystad Airport / Schiphol-Group de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
commissiemer.nl/docs/mer/p27/p…
Uit dat plan:
1. Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is een groot probleem en zal dan ook bijzondere aandacht krijgen.
2. "Hierbij zal specifiek gekeken zal worden naar de aansluitingen op de autosnelwegen A6 en A28 en de situatie rond de Roggebotsluis"
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!