Jan B. Hommel Profile picture
Nov 24, 2022 111 tweets 33 min read Read on X
De teleconferentie van 1 februari 2020 over de origine van #SARSCoV2: de puzzelstukjes vallen bijna allemaal op zijn plaats.

Ik waarschuw maar vast: dit wordt waarschijnlijk de langste twitterdraad ooit die ik zal schrijven.

eu.usatoday.com/story/opinion/…
De conferentie waar @MarionKoopmans, Ron Fouchier en @c_drosten een beslissende rol speelden in het naar voren schuiven van de zoönosetheorie.

Met grote dank aan @JamesCTobias voor het losweken van de notulen van deze conferentie...
...en de erop volgende e-mails van de verschillende deelnemers.

Deze waren tot voorheen zwartgelakt en dus was onbekend wat de deelnemers aan argumenten voor en tegen de #zoönosetheorie en #lableaktheorie waren.

Dat weten we nu wel.
Dit wordt een héél lang draadje, dus ik denk niet dat ik dit in twee of zelfs drie volledige 'twitterrounds' kan vertellen.

Dus kom over drie dagen nog maar eens terug. 🍻😂
De hele niet-gecensureerde e-mailwisseling tussen de verschillende deelnemers én de notulen van de teleconferentie is hier terug te vinden.

documentcloud.org/documents/2331…
Ik volg de documenten in chronologische volgorde, en vertel wat op dat moment op 1 februari 2020, vroeg in de pandemie, de argumenten van Koopmans, Fouchier en Drosten waren om de #lableaktheorie te verwerpen.
Dat zal doen in de context van alles wat sindsdien bekend is geworden, en deze argumenten retrospectief wegen in het licht van die bevindingen.

nature.com/articles/S4159…
Wat verder van groot belang is, is dat de verschillende versies van het artikel 'The Proximal Origin of SARS-CoV-2' beschikbaar zijn gekomen.

Dit was het eerste, en tevens het meest invloedrijke artikel, waarin de #lableaktheorie als 'zeer onwaarschijnlijk' werd afgedaan.
Deze verschillende versies laten prachtig de evolutie zien van de conclusie, die steeds uitgesprokener en harder werd, opmerkelijk genoeg zonder dat de onderliggende data veranderden.
Verder werd duidelijk dat het de opvattingen en argumenten van Fouchier, Koopmans en Drosten een allesbepalende rol spelen bij het afdoen van de #lableaktheorie als een onzinnige hypothese.

En het is interessant om te onderzoeken in hoeverre die argumenten toen...
...en nu hout sneden. Veel was op dat moment namelijk nog niet bekend. Dat zal ik uitgebreid de revue laten passeren.

Ik denk verder dat het goed is om in het achterhoofd te houden dat het moment van het vrijgeven van deze documenten wellicht niet toevallig is.
Want de Freedom of Act Information verzoeken worden rechtstreeks gericht aan de National Institutes of Health (NIH) waarvan Francis Collins op dat moment de directeur was.

Onder de NIH valt ook de National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID)...
...waarvan Anthony Fauci de directeur was. Beiden waren aanwezig bij de betreffende teleconferentie.

Waarom deze datum wellicht niet toevallig is, is omdat de Republikeinen zoals verwacht de meerderheid in het huis van afgevaardigden hebben gekregen.
Het geeft ze 'subpoena power', waarin ze mensen kunnen dagvaarden en onder ede verhoren.

En het leidt geen twijfel dat verschillende Republikeinen op zijn minst Fauci, Collins, maar ook Peter Daszak zullen dagvaarden.

vanityfair.com/news/2022/10/c…
In dat licht bezien is deze e-mailwisseling tussen de verschillende deelnemers nóg interessanter.

We beginnen bij het begin. Wie nam het initiatief voor de teleconferentie? Dat was @JeremyFarrar, directeur van de Wellcome Trust, de machtigste...

usrtk.org/covid-19-origi…
...en grootste liefdadigheidsinstelling ter wereld. Dit begon met een e-mail, gericht aan @Dr_AnthonyFauci, waarin hij hem vroeg om een belletje, om zijn persoonlijke mening over #SARSCoV2 te horen. Image
Er volgen wat e-mails over en weer wanneer het beste moment is om elkaar te spreken.

Blijkbaar is ergens in deze uitwisseling ook Patrick Vaillance in beeld gekomen, de Chief Scientific Advisor van de Britse regering.

Ze spreken af om nauw contact te houden. Image
Vervolgens vraagt Farrar aan Fauci om Kristian Andersen te bellen.

Dat is ook het moment dat Eddy Holmes en Bob Garry in beeld komen. De eerste deelnemers aan de latere teleconferentie zijn hiermee bekend. Image
Fauci doet dat, en krijgt vervolgens van Andersen te horen dat er een klein stukje in het genoom van SARS-CoV-2 hem sterk doet vermoeden dat het om een genetisch gemanipuleerd coronavirus gaat.

Natuurlijk gaat het om de Furin Cleavage Site (FCS). Image
Fauci vraagt Andersen en Holmes zo snel mogelijk een groep van evolutiebiologen samen moet brengen om naar het genoom van SARS-CoV-2 te kijken om de verdenking te staven of te verwerpen.

Verder stelt hij dat ze zo snel mogelijk alle experts waar het coronavirussen betreft...
bij elkaar te brengen om meer informatie en duiding te krijgen over het nieuwe virus.

Hij neemt de informatie die Andersen zo hoog op dat hij de Amerikaanse regering formeel op de hoogte zal brengen, en suggereert dat de Amerikaanse FBI...
...en de Britse MI5 hiervan zouden moeten weten. Blijkbaar is Andersen erg overtuigend geweest.

Kort daarna stuurt Fauci een artikel uit Science Insider van de wetenschapsjournalist Jon Cohen naar Andersen en Farrar.

science.org/content/articl…
Waarin wordt gesteld dat de 'evolutionaire afstand' tussen het op dat moment meest aan SARS-CoV-2 nauw verwante virus, RaTG13, 25 tot 65 jaar zou zijn.

Het is goed om dit even in het achterhoofd te houden. En eveneens goed is om te realiseren dat RaTG13...
...een en hetzelfde virus is als BtCoV/4991, dat in 2013 werd geïsoleerd, nadat in 2012 6 mijnwerkers ernstig ziek waren geworden bij het opruimen van een verlaten kopermijn in Moijang.

Die informatie kwam niet van Shi Zhengli, maar werd gevonden...
...oor de onderzoeksgroep DRASTIC. @TheSeeker268

Zowel @Ayjchan in haar boek en ik in mijn serie 'Vraag het Marion' hebben dit uitgebreid beschreven.

Ik ben nog maar net begonnen, maar hier eindigt de 1e ronde. Straks verder.

Even de tuin in voor een frisse neus.
De neus is fris, het blad is opgeruimd. We gaan verder.

Kristian Andersen en Eddy Holmes hebben een groep van wetenschappers - virologen en evolutiebiologen - bijeengebracht die SARS-CoV-2 moeten bekijken en bepalen of het inderdaad om een genetisch gemanipuleerd virus gaat. Image
Met natuurlijk de namen Christian Drosten, Marion Koopmans en Ron Fouchier.

Uiteindelijk worden nog wat mensen toegevoegd, die ik allemaal bespreek in mijn serie 'Vraag het Marion'. Voor nu zijn die andere mensen minder relevant. Image
Belangrijk om op te merken, is dat het voorbereidend werk voor deze teleconferentie gedaan werd door Eddy Holmes, Bob Garry en Kristian Andersen.

Het doel van de teleconferentie was om hun werk te bespreken en daar kritiek op te leveren. Image
Voorafgaand aan de teleconferentie krijgen de deelnemers vier slides toegestuurd, met daarop de meest opvallende kenmerken in het genoom van SARS-CoV-2, in vergelijking met RaTG13, volgens Garry, Holmes en Andersen dan.
Het eerste opvallende kenmerk is het hoge aantal mutaties in 'key residues' in het Receptor Bindend Domein (RBD) van het virus, het kenmerk dat bepaalt aan welke receptor het virus kan binden.

Dit zijn nucleotiden in het RNA die tot een verandering van een aminozuur leiden. Image
Het 2e opvallende kenmerk was vanzelfsprekend de Furin Cleavage Site, een eigenschap die geen van de coronavirussen uit de 'bèta-lijn' bezit. Image
Een derde opvallende bevinding was het ontstaan van een knipplaats voor het moleculaire schaartje BamHI, precies aan het einde van het spike-proteine. Image
Daarenboven waren de verschillen in het genoom tussen SARS-CoV-2 en RaTG13 'upstream' van deze knipplaats opvallend meer dan na deze knipplaats.

Dit is te zien aan de kleur van de balk - geel versus groen - en de enigszins fluctuerende hoogte links, en de strakke hoogte rechts.
De vierde opvallende eigenschap was een mutatie die tot een 'gain of function' leidde ten opzichte van RaTG13, en ook bij SARS-1 werd gezien.

Dit waren volgens Andersen, Holmes en Garry de vier eigenschappen die zouden wijzen op een genetisch gemanipuleerd virus. Image
Nog voor de conferentie stuurt Koopmans een e-mail, met haar antwoord op een vraag 're-pangolin'. Maar ik zie de vraag niet terug.

Hier mist blijkbaar de e-mail van Farrar waarin hij deze vraag blijkbaar stelt. Dat lijkt vreemd, maar mogelijk is hier een simpele verklaring voor. Image
Als Farrar de vraag specifiek aan Koopmans stelde, is het goed mogelijk dat Koopmans alle deelnemers aan de conferentie een cc stuurde.

Dan duikt alleen dat antwoord van Koopmans op, aangezien het gaat om een FOIA verzoek die om de e-mailcorrespondentie van Fauci vraagt.
Hoe dan ook, hier komt de 'pangolin sequentie' om de hoek kijken, een van de vroege hypothesen over de tussengastheer, de pangolin.

Het ging om een mogelijk nauwe verwant van SARS-CoV-2 die bij pangolins zou zijn aangetroffen.

Ik kom daar later nog op terug.
Koopmans ziet tussen deze sequentie en het genoom van SARS-CoV-2 die sterk op elkaar lijken en ziet aanwijzingen voor recombinatie tussen deze twee virussen. Bij recombinatie wisselen virussen grote delen uit van het genoom, als ware het 'modules'.
Verder vraagt Koopmans zich af, of dit wel het goede virus is om SARS-CoV-2 mee te vergelijken. En dat is een terechte vraag.

De laatste zin zal ik nog uitleggen, hoewel dit een zijstraatje is. Wat Koopmans hier bedoelt dat er verschillende wegen naar Rome leiden.
Dit is wellicht een goede vergelijking: Zie de 'highly dissimilar core structures' als mogelijke middelen van vervoer en de 'very similar functional domains' als de functie van vervoer: van A naar B komen.
Je komt van A naar B met de benenwagen, maar ook met de fiets, de auto, de trein en het vliegtuig.

En ja, weinig verrassend, die stelling is juist, zoals je dat van een hoogleraar virologie mag verwachten.

Maar misschien moeten we dat nog even navragen bij Marion Keulemans.
Vervolgens is er iets waarvan Francis Collins zegt: "Just saw this", wat hij schrijft in een e-mail die hij stuurt naar alleen Vallance, Fauci en Farrar.

Wat dit is, wordt niet duidelijk.
Hij vraagt daarbij of Farrar nog steeds wil dat hij zal inbellen, waarbij hij waarschijnlijk doelt op het begin van de teleconferentie. Farrar antwoordt met 'sure'.

Dit is een ontbrekend puzzelstukje. Ook uit de latere correspondentie kan ik niet opmaken wat het was...
...waar Collins hier op doelde, en blijkbaar voor hem aanleiding was om aan Farrar te vragen of hij de teleconferentie nog wel moest beginnen.

Het heeft weinig zien om hier over te speculeren, ik heb namelijk geen flauw idee wat dit geweest kan zijn.
Na de conferentie stuurt Jeremy Farrar een e-mail naar alle andere deelnemers die cruciaal is voor het verdere verhaal.

Een aantal punten uit deze e-mail moeten absoluut genoemd worden.

1. Hij benoemt expliciet dat er nog 'vele hiaten in onze kennis zitten'. Image
En stelt dat naar zijn mening er geen sprake kan zijn van een simpel binair antwoord, waarbij ik aanneem dat hij doelt op de twee hypothesen, de zoönosetheorie of de lableaktheorie.

Verder stelt hij dat deze groep niet de enige mensen zijn die expertise in de materie hebben...
...hij stelt dan ook voor om de expertise van andere deskundigen in te brengen, en een 'gerespecteerde internationale organisatie' om dit aan te sturen.

Maar de absoluut belangrijkste opmerking staat in de voorlaatste zin van dit deel van de mail:
Dit dient volgens Farrar namelijk te gebeuren met 'completely open mind'.

Mijns inziens toont dit aan dat Farrar te goeder trouw was, en in ieder geval op dat moment bereid was om alle opties open te houden, ook wegens de grote kennishiaten.
Ook in het tweede deel van zijn e-mail stelt hij voor een neutrale vraagstelling te formuleren, voor het op te zetten onderzoek:

En met deze zin: 'completely open minded and neutral question bringing in the best minds' valt hem in ieder geval voor dat moment... Image
...niets te verwijten wat betreft een eventuele intentie om de #lableaktheorie in diskrediet te brengen.

And that's were things get messy.

Dit is het einde van deel 2.

Nu eerst slasalade met gebakken aardappelen en een kipfiletje. Verzorging van de (ruime) inwendige mens.
De sla is verorberd, de aardappelen worden nu gedoopt, en de kip vliegt nooit meer.

We gaan verder met deel 3: de argumenten van Ron Fouchier tegen een mogelijke #lableak.

Wat meteen al opvalt, is dat Fouchier onmiddellijk stelling neemt tegen een mogelijke lableak... Image
...en tegen de mogelijkheid van een genetisch gemanipuleerd virus.

Dit ondanks de constatering van Farrar, naar aanleiding van de bespreking, dat er aanzienlijke kennishiaten waren en dat er veel nog niet duidelijk was.

Uit de e-mailwisseling blijkt duidelijk dat Fouchier...
...zijn standpunt al had bepaald: Nee, er was volgens hem geen sprake van een genetisch gemanipuleerd virus, en nee, er was geen sprake van een lableak.

Volgens hem konden alle argumenten die de anderen aandroegen met 'factual information' ontkracht worden.
Volgens hem zou een 'beschuldiging' dat SARS-CoV-2 een genetisch gemanipuleerd virus en - al of niet per ongeluk - uit het lab ontsnapt was, vergezeld moeten gaan van strong data', 'beyond reasonable doubt'. Image
Verder is ook duidelijk dat Fouchier zich heel goed bewust was van de gevolgen, als er wél sprake zou zijn van een lableak, enerzijds voor zijn collega's, maar ook terdege voor hemzelf.

Aangezien hijzelf ook tot deze 'topresearchers' behoort.
Verder weten we ook dat de teleconferentie niet in een prettige sfeer verliep. Jeremy Farrar zei hierover: 'There was derision down the line'. En ook Francis Collins zei dat Ron Fouchier en Christian Drosten hun argumenten naar voren brachten met 'more force than necessary'. Image
usrtk.org/covid-19-origi…

En ook weten we dat Francis Collins, het hoofd van de NIH, weinig zei, en Anthony Fauci zo mogelijk nog minder.

Zij wilden alleen weten 'wat de stand van de wetenschap' was.


Dat wordt bevestigd door Eddie Holmes in een podcast.

Drosten en Fouchier voerden grotendeels het woord, en de rest luisterde.
Maar wat wisten Drosten en Fouchier eigenlijk?

Schoten zij vanuit de heup, of waren hun argumenten werkelijk zo overtuigend?

Ik begin met de vermeende "HIV-like sequences in the spike protein'. Dit bleek inderdaad een doodlopend spoor te zijn. Image
Het ging om hele korte sequenties van RNA die bij vele andere virussen ook gevonden worden.

Het 2e argument: 'The level of mutations in the spike-protein'. Image
Fouchier verwijst hier naar Andrew Rambaut, die het aantal mutaties in het spike-protein van SARS-1 vergeleken zou hebben met het meest nauw verwante coronavirus, zoals dat bij vleermuizen voorkomt...
...en de conclusie zou zijn dat het aantal mutaties tussen deze beide vergelijkbaar zou zijn met die tussen RaTG19 en SARS-CoV-2.

Maar hoe 'vergelijkbaar' dat aantal mutaties in werkelijkheid is, blijft ongewis.
Die analyse ontbreekt en is niet als pre-print of wetenschappelijk artikel verschenen.

Dit argument kan dan ook niet op haar betrouwbaarheid gecontroleerd worden.

Met dank aan @WashburneAlex, voor zijn analyse op dit punt.
Maar dan wordt het interessant: de Furin Cleavage Site.

De argumentatie van Fouchier komt in essentie niet verder dan dat er coronavirussen bestaan met een FCS, en dat deze dus ook in de natuur kan zijn ontstaan.

Dat mag zo zijn, maar hier valt heel veel tegenin te brengen.
1. Geen van haar meest directe verwanten, met als twee belangrijkste vertegenwoordigers #RaTG13 en BANAL-20-52, hebben een FCS, terwijl de Receptor Binding Domain van de laatste slechts een aminozuur verschilt van SARS-CoV-2, en de overeenkomst ook voor het overige zeer groot is.
2. Geen enkel coronavirus uit de bèta-lineage heeft een FCS. Het is bijzonder dat SARS-CoV-2 de enige in deze lijn van coronavirussen is, die er wel een heeft.

3. Als SARS-CoV-2 haar FCS door recombinatie zou hebben verkregen, zoals ook Koopmans stelt...
...zou dit een FCS van een verre verwant moeten zijn. Maar in dat geval zou de regio rondom de FCS ook afkomstig moeten zijn van deze verre verwant.

En dat is niet zo.
Buiten de FCS is deze regio vrijwel exact gelijk aan BANAL-20-52, en in iets mindere mate geldt dit ook voor RaTG13.

4. Dan blijkt de signatuur van de FCS 'humaan' te zijn, wat zoveel betekent dat de sequentie bij mensen veel voorkomt, maar bij coronavirussen nauwelijks.
5. Verder blijkt de FCS een exacte kopie te zijn van een menselijk natriumkanaal met een FCS.

Zonder die FCS functioneert het kanaal niet, en deze FCS wordt dan ook zeer efficiënt gekliefd door de proteases (enzymen) die op de menselijke cellen staan.
Dit natriumkanaal speelt een belangrijke rol in de water- en elektrolytenhuishouding van onder andere de cellen die de luchtwegen van mensen bekleden.

En dan blijkt ook nog eens dat dit kanaal intensief bestudeerd werd aan de universiteit van North-Caroline Chapel Hill...
...de universiteit van Ralph Baric.

Dé expert op het gebied van het genetisch modificeren van coronavirussen, en de man die meerdere malen samengewerkt had met Shi Zhengli (the batwoman), de directeur van het Wuhan Institute of Virology...
...en verschillende artikelen samen met haar publiceerde.

6. En uitgerekend deze twee mensen waren betrokken bij een subsidieaanvraag bij het Amerikaanse defensie-instituut voor biologische oorlogsvoering DARPA waarbij het voorstel was om exact datgene te veranderen...
...aan een coronavirus, waarover SARS-CoV-2 als enige in haar lijn beschikt: het inbouwen van een Furin Cleavage Site.

Dit was op dat moment allemaal niet bekend, maar het volstaat om te zeggen, dat noch Fauci, noch Collinsen noch Daszak de behoefte voelden...
...om dit spontaan te melden.

Al deze feiten kwamen aan het licht door FOIA verzoeken aan de NIH, waarbij in meerdere gevallen pas gehoor werd gegeven na een uitspraak van de rechter.
Het zou op zijn minst reden moeten zijn om je standpunt te heroverwegen.

Maar noch Koopmans, noch Fouchier en noch Drosten heeft hier ook maar een woord aan vuilgemaakt.

En dat mag best bijzonder worden genoemd.

Hier eindigt deel 3. Koffie!
Dan de knipplaats voor het moleculair schaartje: hier heeft Fouchier een duidelijk punt. Die knipplaats ontstaat door een 'stille' mutatie (zie volgende tweet).

En als deze bij SARS kan zijn ontstaan, kan dat ook zeker bij SARS-CoV-2. Image
Maar wat Fouchier ontging, was datgene wat @WashburneAlex en @tony_vandongen wel vonden.

Ik zal daar nu niet verder op ingaan, dat heb ik uitgebreid in lekentaal beschreven in @AndereKrant. Image
En dan het punt over de glycosylatie van het virus. Dit is het plakken van suikermoleculen aan de eiwitten van het virus. Deze suikergroepen hebben belangrijke functies, waar ik nu niet verder op in ga.

Dat is een wetenschap op zich. Image
Feit is dat dit proces - O-glycosylatie - alleen in eukaryotische cellen plaatsvindt.

In dit geval denk dat Fouchier hier wel een punt heeft, in de zin dat dit weinig behulpzaam is bij het achterhalen van de origine van SARS-CoV-2.
Maar het volgende punt is wel weer essentieel:

Fouchier stelt hier de 'backbone' van het virus - het deel van het virus buiten het spike-eiwit - niet wijst op een 'menselijke bron'.

Dit met als motivatie dat er nooit over het virus was gepubliceerd. Image
Een volgend argument van Fouchier is dat 'iedere wetenschapper' die de functie van het spike-eiwit zou willen bestuderen, een 'reverse genetics system' hebben gebruikt om de backbone te maken, dat al bekend was en had bewezen om goed te functioneren.
Maar dat argument sneed ook op dat moment al geen hout, en wel om de volgende redenen.

1. Fouchier was blijkbaar niet tot in detail op de hoogte van het werk van Ralph Baric. Want die had dat 'reverse genetics systems' voor coronavirussen al tot in detail in 2017 beschreven.
Het gaat om deze studie. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28508214/

2. Ook het argument dat er nog niets gepubliceerd was over een backbone die gebruikt zou zijn voor het maken van SARS-CoV-2 snijdt geen hout.

Want RaTG13 was niet 'zomaar' een virus. Het was hetzelfde virus als CoV/Bt4991...
...dat in 2012 zes mijnwerkers in Moijang een ernstige longontsteking bezorgde, waaraan twee van hen overleden.

En dankzij het intensieve speurwerk van DRASTIC bleken er nog 8 nauw aan RaTG13 verwante virussen te bestaan...
...waarvan tot nu toe nog maar 1 het hele genoom bekend is. En ook deze informatie werd niet spontaan naar buiten gebracht door Shi Zhengli.

Verder is bekend dat een deel van het werk in het Wuhan Institute of Virology 'classified' is...
...en in samenwerking met het Chinese leger wordt uitgevoerd.

Ook niet direct een garantie voor transparantie wat betreft het onderzoek dat er gedaan wordt.

archive.ph/MLX7o
Ik denk dat ik veilig kan stellen, dat zelfs als Shi Zhengli zou willen vertellen wat er in het WiV gebeurt, de Chinese autoriteiten over meer dan voldoende overredingskracht beschikken om haar dat vriendelijk uit het hoofd te praten.
Nog even terug naar de argumenten van Fouchier. Op punt C ga ik niet verder in, simpelweg omdat behaalde resultaten in het verleden geen garantie geven voor de toekomst.

Argument D is wel weer van belang: de vermeende evolutionaire afstand tussen RaTG13 en SARS-CoV-2. Image
Dit zou wellicht in de vrije natuur het geval zijn, maar in het lab is er een ideale mogelijkheid om dit proces te versnellen: serial passaging.

En daarmee komen we terug bij de e-mail correspondentie van Fauci.
Want ook in dit opzicht was Fouchier blijkbaar niet op de hoogte van wat zich in het WiV afspeelde. Want in de aanvraag van EcoHealth Alliance bij DARPA werd benoemd dat het genetische deel van het werk door Ralph Baric zou worden gedaan in Chapel Hill.
Maar het werk met transgene 'gehumaniseerde muizen' met een menselijke ACE2 receptor, zou in Wuhan worden gedaan door Shi Zhengli.

'Serial passaging in ACE-2-transgenic mice?' (Fauci). 'Exactly' (Farrar).

'Surely that wouldn't be done in a BSL-2 lab? (Collins).

Dus wel... Image
"Wild west..." (Farrar)

En dat werd al jaren uitgevoerd in het WiV, omdat het de meest simpele methode van gain-of-function onderzoek is.

Wat de correspondentie ook bevestigd is dat buiten Fouchier, Koopmans en Drosten, de andere deelnemers de lableak zeer serieus namen.
Bob Garry schetst het scenario:

'Je neemt een coronavirus dat bij vleermuizen voorkomt, past de serial-passaging toe, en brengt daarna de mutaties aan die je wilt: waaronder de polybasis cleavage site (een andere naam voor de FCS). Image
'I just can't figure out how this get accomplished in nature'.

Bob Garry kon niet bedenken hoe de FCS in SARS-CoV-2 terecht was gekomen op een natuurlijk manier, terwijl het met genetische manipulatie een koud kunstje was. Image
James Farrar schat de verhouding van de kans op een lableak / zoönose op 50/50.

Mike Farzan, eveneens deelnemer aan de teleconferentie, zelfs op 70/30.

Eddy Holmes schat de kans op 60/40. Image
Waarmee datgene dat Jeremy Farrar vertelt in zijn boek wordt bevestigd.

Ook de pangolin sequenties komen nog weer voorbij, omdat die 'zeer interessant' zouden kunnen zijn, volgens de diverse deelnemers aan de teleconferentie. Image
Maar @Ayjchan had al laten zien dat dit een doodlopend spoor was.

Eddie Holmes laat nog wel weten dat ook in China veel mensen overtuigd zijn van de #lableaktheorie, maar dat hij inmiddels overtuigd is van natuurlijk evolutie, op basis van die pangolintheorie. Image
Die fout bleek te zijn, reden waarom dit diertje uit het vizier verdween.

En dan komen vanzelf bij de e-mail die Marion Koopmans stuurde.

Duidelijk is dat Koopmans hier niet praktiseert wat men van een wetenschapper zou mogen verwachten. Image
Het wegen van de argumenten en die zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen. Maar evenals Fouchier was Koopmans vooringenomen.

Wat zij hier bedrijft is politiek. Geen wetenschap. Image
Dat zij overtuigd was van een zoönose doet daar niets aan af. En dat is zorgelijk voor een adviseur van de WHO, lid van het OMT én iemand die de ernstige gevolgen van een eventuele #lableak zou voelen.

Einde van deel vier. Er volgt nog een klein staartje.

Eerst thee.
Ik kom bij de conclusies:

Meerdere wetenschappers achten de #lableaktheorie minstens even waarschijnlijk als de zoönosetheorie.

Er volgt een teleconferentie waarin Fouchier, Drosten en Koopmans deze afschieten, ten gunste van de zoönosetheorie.
Op basis van zeer beperkte kennis, en zonder de argumenten voor een #lableak overtuigend te weerleggen.

Vervolgens komen een aantal van deze argumenten die deze drie aandragen terug in het meest invloedrijke artikel 'Proximal origin...' dat gepubliceerd wordt...
...in het prestigieuze Nature Medicine.

Het doel van het artikel is om de #lableaktheorie onderuit te halen. Niets meer en niets minder.

Koopmans doet zelfs de suggestie hoe te formuleren zodat de #lableak het minste kans heeft om geloofwaardig te zijn.
Dat heet politiek bedrijven, en heeft niets met wetenschap te maken.

Daarna komen - dankzij het intensieve speurwerk van #DRASTIC en vele FOIA-verzoeken, grotendeels van de organisatie @USRightToKnow, vele nieuwe gegevens beschikbaar...
...die allen in de richting van een #lableak wijzen. Wat Koopmans en een kleine groep virologen en biologen daar tegen overstellen is 'wetenschappelijk onderzoek' van zeer dubieuze kwaliteit.
Zie de papers van Worobey et al. en Pekar et al. die ik in deel 8 van 'Vraag het Marion' beschrijf. Die papers grenzen aan 'scientific misconduct'.

The Jury is still out, maar de hoeveelheid indirect bewijs voor de #lableaktheorie is overweldigend.
En desondanks negeren Marion Koopmans en Ron Fouchier al deze indirecte bewijzen, en houden ze hun kaken stijf op elkaar over hun rol in het naar voren schuiven van de #zoönosetheorie.
En zowel Marion Keulemans als ook Maarten Koopmans doen alsof hun neus bloedt, en willen doen voorkomen dat het pleit al lang beslecht is.

Maar ik vrees voor hen dat de geest uit de fles is. En ik denk dat die niet meer terug gaat in de fles.
En natuurlijk vergat ik nog weer een belangrijk detail:

Ron Fouchier had écht geen idee wat er allemaal in het Wuhan Institute of Virology gebeurde. Zelfs niet dat er al jaren GoF door middel van serial passaging werd uitgevoerd onder beveiligingsniveau BSL-2. Image
Wel in de Daily Mail, maar niet in de @volkskrant, de @nrc, @trouw of het @ADnl.

@wierdduk dan misschien? @leondewinter? @mariannezw? Image
Enne... Ook in de @Telegraph. Al is dat wel een echte belediging. Ron Fouchier is neuroloog.

Poeh. Dat mocht ie willen. 🥳🍻 Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan B. Hommel

Jan B. Hommel Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @john_bumblebee

Mar 12
Col. Douglas Macgregor: Europe Crumbling, Middle East Exploding via @YouTube

Ik denk dat deze man - met alle kennis en ervaring in het voeren van een oorlog die hij heeft - een veel reëler scenario schetst, @ewaldeng. En goed kan onderbouwen hoeveel gevaarlijker de situatie is dan die door een zelfingenomen diplomaat wordt geschetst.

Dit is de werkelijkheid op het slagveld. Als het puntje bij paaltje komt, heeft de NAVO weinig in te brengen tegen een ontketend Rusland. Die als het moet - al was het maar wegens de dienstplicht - een leger van miljoenen op de been te brengen met een basale training in een specifiek legeronderdeel. Iets wat wij in Europa voor de komende jaren niet zullen kunnen, omdat er geen 'basale kennis' van oorlogsvoering in de bevolking is. Laat staan dat we de wapens hebben om ze op te trainen. Alleen al in Duitsland kan geen enkele tank meer gemist worden, omdat dan zelfs de noodzakelijke training voor het beroepsleger in gevaar komt.

Daarbij komt - wederom MacGregor - dat als de NAVO Rusland wil verslaan, de NAVO het militair-industriele complex van het land zal moeten vernietigen. Dat kan maar op een manier, en dat zal de V.S. dan moeten doen. En ik denk dat men zelfs in Washington zal realiseren dat er iets per kerende post terugkomt.

Het enige wat wij hebben zijn tomatensoep-protestanten en asfaltplakkers. Die het al in hun rug krijgen als ze een mitrailleur vast moeten houden, laat staan met 40kg bagage moeten rondlopen.

En dan hebben we het nog niet over de Europese bereidheid om echt grote offers te brengen in de vorm van veel mensenlevens. Laat staan wat de steun van de bevolking zal zijn als de hoeveelheid lijkzakken die in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk terugkomt in dezelfde orde van grootte is als die de #Oekraïeners al twee jaar terugkrijgen.

Waarbij opgeteld moet worden dat de mensen die hier het hardst schreeuwen om oorlog, al aan het vlugzout moeten als er een druppel bloed op hun stropdas valt bij het scheren. En de keutel al dwars voor het gat zit als de bejaarde buurvrouw aanbelt. @DerkBoswijk.

Dat is wat stukken zoals jij die aandraagt van een Duitse diplomaat zo gevaarlijk zijn. Omdat in deze artikelen de indruk gewekt wordt dat Rusland zwak is, en niet bereid is om terug te slaan, als de NAVO doorgaat met provoceren als dat de organisatie al twee jaar doet, en Duitsland bijvoorbeeld alsnog Taurus kruisraketten gaat leveren aan #Oekraïne. Er komt een moment dat #Poetin zegt: 'Enough is enough'. Zoals MacGregor het verwoordt. Ik denk dat hij gelijk heeft.

Want als daarmee belangrijke doelen in Rusland worden geraakt, denk ik dat Poetin getergd genoeg is en eveneens ijskoud genoeg om er niet voor terug zal schrikken om een aantal Iskanders of nog wat andere ballistische raketten richting Berlijn te sturen.

Wie zich realiseert dat Poetin bereid was om #Oekraïne binnen te vallen om de toekomst - zoals hij dat ziet - van Rusland veilig te stellen, zal zich realiseren dat het dan niet zo'n hele geen grote stap is, om terug te slaan als Duitsland #Oekraïne van wapens voorziet waarmee Rusland hard geraakt kan worden.

Het zijn nota bene stukken die je zelf deelt, waarin dezelfde argumenten geuit worden. Rusland geeft niet toe. Rusland gaat deze oorlog niet verliezen. Nu niet en nooit niet. Ondat Rusland de NAVO als een existentiële bedreiging ziet, die koste wat kost bestreden moet worden.

En als Rusland toch als verliezer van het slagveld gaat, dan vertrekt het land niet als enige verliezer. Dat heb ik meerdere malen gezegd, en dat zeg ik nog eens opnieuw. Rusland vertrekt niet als enige verliezer.

Diplomaten die nog steeds in het sprookje geloven dat Rusland 'zwak' is, geen 'hoogtechnologische oorlog kan voeren' en een 'slecht gemotiveerd leger heeft', zijn dan levensgevaarlijk. En worden gekenmerkt door een grenzeloze arrogantie en een ongekende domheid. Omdat zij denken - en ons wijs willen maken - dat Poetin niet bereid zal zijn om de NAVO heel veel pijn te doen als hij inschat dat het voortbestaan van Rusland in gevaar komt. En wie zich dat realiseert, weet dat het in dat geval heel snel kan escaleren.

En oh, ironie, hoevaak hebben Westerse leiders hun tanden al stukgebeten op de standvastigheid en de bereidheid om te sterven van de Russen.

Want - en ook dat heb ik al meerdere malen gezegd - Rusland is in twee dingen heel veel beter dan wij: en dat is in oorlog voeren en in lijden.youtube.com/live/iPUKx4-9l…


"If Westerners, Europeans, French send troops there, don't you think that solidarity will also play on the Russian side? I think we still need to ask ourselves that question. In any case, our diplomacy has not done what it should have to isolate Russia. If Russia were isolated, we would know it... I think, by the way, that we are more isolated, unfortunately, than Russia."


"My second assumption is that Russia’s leaders care more about Ukraine’s fate than the West does. They do not care more than Ukrainians do, of course, but it is a more vital interest for them than for the leaders and populations in most NATO countries. Russian President Vladimir Putin and his henchmen have been willing to send thousands of soldiers to fight and die in Ukraine, and no NATO country is willing to do anything remotely like that. When French President Emmanuel Macron unexpectedly raised the possibility of NATO sending troops last week, he was immediately rebuked by German Chancellor Olaf Scholz and NATO chief Jens Stoltenberg. This is not to say that NATO has no interest in Ukraine’s fate, only that Russia cares more."

#RussiaUkraineWarforeignpolicy.com/2024/03/05/nat…
Read 5 tweets
Mar 11
Er zijn geen NAVO-troepen in #Oekraïne.

#RussiaUkraineWar
Ik herhaal: er zijn geen NAVO-troepen in #Oekraïne.
Zoals ik al zei: géén NAVO-troepen.
Read 5 tweets
Mar 5
Dear mr. @Daszak,

You have some time to spare, I understand, now that PREDICT has come to an end, and also the grant "Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence" has been discontinued, and the Global Virome Project is not getting off to a good start either?

So could you tell us what you said during the nine-hour interview with the @COVIDSelect ? Because they are not very forthcoming with information. Your transcribed interview never materialized.

And now that I reread all the correspondence, could you tell us again what you meant by this?It was at the time when you apparently still had hope that you would still get the funding back for the Bat Coronavirus Emergence grant. Which eventually you did, but that was much later. Were you afraid that 'PREDICT' would also turn out to be 'contaminated'? (Nice play on words, don't you think?)

I don't understand. PREDICT was already completed, funding already stopped, and yet it would generate unwelcome attention to Ralph Baric, the University of North Caroline Chapel Hill and PREDICT.

Or do you think the bill filed to permanently exclude EcoHealth Alliance from any U.S. grant is not going to pass? I'm a little worried about that anyway, because should the Republicans win the upcoming election, I think @RandPaul is going to take care of that even before he pulls the cork from the bottle.

But for now, things are still going well, aren't they? In 2023, you still had projects continuing. With a total of about $2.5 million in funding.

Excuse. I almost forgot. You still have some business with the U.S. Department of Defense, don't you?

Not something about "Weapons of Mass Destruction" by any chance, right? You don't know anything about that, do you?

Oh, wait. Hold my beer.

Now, let's see.

Mmmm... There's one.

Well... How surprising. Here are another seven.

'Department of Defense - Weapons of Mass Destruction'.

You're of the hook, aren't you, mr Daszak? That's why you have such a big mouth.

You are still of some use to the U.S. Department of Defense, are you not? And so what you've been cozily discussing with the @COVIDSelect is not meant for prying ears, is it?

Ah well, you already know it all. Your Chinese colleagues may be somewhat silent about what they were up to at the Wuhan Institute of Virology, but your American colleagues are just as good?

But anyway, this all has nothing to do with Weapons of Mass Destruction, right? Because what sense could you possibly make of that.

That's not your expertise at all, is it?

@BallouxFrancoisusrtk.org/covid-19-origi…Image
Image
Image
Image


Image
Image
ImageImage
Image
Image
Image
Read 4 tweets
Mar 1
Een gevoelige nederlaag voor Poetin: niet minder, maar meer Navo via @trouw

Zie hier de simpele analyse van @robdewijk:

"Voor de bescherming van de noordelijke route en de enorme energie- en grondstoffenvoorraden in het gebied zijn oorlogsschepen nodig. In oorlogstijd kunnen die momenteel niet worden ingezet om de trans-Atlantische aanvoer van reserves en oorlogsmaterieel te bestoken. Om dat te kunnen moeten de Russische oorlogsschepen door de GIUK-Gap zien te komen. Dat zijn de zeestraten tussen Groenland, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. Wil Rusland daar doorheen, dan zijn veel meer schepen nodig. Maar dat is onbetaalbaar."

Dit gelooft toch echt helemaal niemand?

Rusland die haar oorlogsschepen de Atlantische oceaan opstuurt om de aanvoer van reserves en oorlogsmaterieel van de Amerikanen te bestoken?

Spoort deze De Wijk eigenlijk wel? Leeft hij misschien nog in de Tweede Wereldoorlog, toen slagschepen gezien werden als onoverwinnelijk en onzinkbaar? En als ideaal middel werd beschouwd om snel een vloot aan oorlogs- en koopvaardijschepen te vernietigen

Totdat de Duitsers als eerste aantoonden dat ze log en kwetsbaar waren, toen ze de Britse trots, de HMS Hood naar de bodem van de zee hielpen. Waarna het ene na het andere slagschip hetzelfde lot beschoren was. Zowel in Europa als in Azië. En ja, ook de moderne vestzakslagschepen van de Duitsers. En de enorme Japanse slagschepen, de grootste die ooit gemaakt zijn.

Alsof de Russen zo dom zouden zijn om hun vloot zonder de bescherming in de lucht de Atlantische oceaan op zouden sturen. Werkelijk.

Waarom heeft de V.S. 11 grote vliegdekschepen, denkt u, meneer De Wijk? En waarom is de rest van de Amerikaanse marine georganiseerd rondom zo'n aircraftcarrier, denkt u? Al eens over nagedacht?

Bovendien - als we het toch over de Tweede Wereldoorlog hebben - werd het grootste deel van de koopvaardijschepen niet door slagschepen vernietigd, maar door duikboten. Das Boot, weet u nog wel? U-boten.

Was het u al eens opgevallen, meneer De Wijk, dat Rusland ongeveer evenveel onderzeeërs heeft als de V.S. en China?

Niet dat het er erg toe doet.

Want Rusland heeft helemaal geen onderzeeërs nodig om de transportvloot te raken. Daarvoor hebben ze onder andere de Kh-22. Speciaal ontworpen voor het bestoken van de 'aircraft carrier groups'.Bereik 600km, topsnelheid Mach 4,6. Tot nu toe onverdedigbaar gebleken met de Patriot.

Ach, u wilde iets moderners? Dat kan, hoor.Met een bereik van 600-1000 kilometer. Afgeleverd op veilige afstand - ver buiten het bereik van de F35 die op de vliegdekschepen gestationeerd is - door de Russische TU-160M.

Want de F35 komt tijdens een enkele reis niet verder dan 1000 kilometer. En het is toch ook wel handig om terug te komen, dus de effectieve range is slechts 500 kilometer. Daarmee gaan ze de TU-160M dus niet mee onderscheppen. Te ver weg.

En misschien was het u nog niet opgevallen, maar de Britten en Amerikanen hebben de handen al meer dan vol aan een handjevol Houthi's. Dat wordt nog lachen als Rusland hetzelfde gaat doen. Dan laat ik China gemakshalve nog maar even buiten beschouwing.

Niet dat Rusland de Kh-22 en Kh-33 in zal zetten tegen koopvaardijschepen. Want daar zijn ze niet voor bedoeld, en dat is ook helemaal niet nodig.

Want wat de hooggeleerde heer Rob de Wijk zich blijkbaar ook niet realiseert, is dat het één ding is om wapentuig een schip op te duwen, maar dat het een ander ding is dat het spul er ook ergens weer af moet. Dat gebeurt over het algemeen in iets dat men ook wel 'havens' noemt. En havens hebben de onhebbelijke neiging niet erg wendbaar te zijn. Die liggen een beetje vast. Verplaatsen is dus ook wat moeilijk.

En als zo'n haven in puin ligt, is het wat lastig om een Abrams M1A2 van de boot te duwen. Dan mag De Wijk zijn mouwen wel opstropen en mee helpen duwen. Net zoals @DassenLaurens en @rubenbrekelmans. Ik zou maar vast beginnen met fitnessen, heren, want zo'n Abrams is best zwaar. Dat wordt dus flink duwen.

En reken er maar op dat de Russen wel weten hoe die havens te raken. En reken er maar op dat de grote havens in West-Europa dan de eerste bezoekjes krijgen.

Heeft Rusland dan wel het benodigde spul om die havens te veranderen in de achtertuin van de oudijzerboer? Jawel hoor.En weet je wat nu zo leuk is, Rob? Een aantal van die raketten wordt afgevuurd door onderzeeërs. En die hebben nogal eens de vervelende neiging om ongezien door een zeestraat te varen. Zonder toestemming te vragen. Daarom heten ze ook onderzeeërs.

En onderzeeërs hebben geen bescherming van aircraftcarriers nodig, en ook geen escorteschepen. Een veel goedkopere, veiligere en effectievere manier dus in vergelijking met je oppervlaktevloot de atlantische oceaan op te sturen, als sitting ducks voor een aircraftcarrier group.

Ik heb wel eens gehoord dat de Russen veel zuipen, maar volgens mij ben jij regelmatig bezopener dan de meest getrainde Rus, beste De Wijk.

"Door de toetreding van Finland en Zweden wordt bovendien de Oostzee een Navo-binnenzee. Daardoor wordt het eenvoudiger om Russische oorlogsschepen te beletten de havens van Kaliningrad of St.Petersburg te verlaten."

Aldus Rob. De expert.

En weet je wat nu de allergrootste angst is van de V.S, beste Rob? Weet je dat?

Dat hun aircraft carrier groep die duikboten niet zien. En dat dit geen theoretisch scenario is, liet nota bene de HMS Walrus zien, die bij een oefening van de NAVO in 1999 maar liefst zeven destroyers succesvol 'tot zinken' bracht. Maar dat was niet alles. Want de HMS Walrus wist ook nog één vliegdekschip 'tot zinken' te brengen.

De onderzeeër voer gewoon onder het ding door, en wist bij de oefening gewoon te 'ontsnappen'. Zelfs de granaat die ze afvuurden als teken dat ze een succesvolle hit hadden gedaan, zagen de Amerikanen niet. Paniek alom.

En dat is wat slechts één onderzeeër kon aanrichten.

De Amerikanen schrokken zich helemaal wild van het succes van de Nederlanders, en gingen als de sodemieter op zoek naar oplossingen. Maar dat viel nog helemaal niet mee, want onderzeeërs hebben de vervelende neiging nogal onzichtbaar te zijn.

Maar dat weet je nu hopelijk wel.

En weet je wat nu zo leuk is, beste Rob? Weet je waar de Russen wél over nadenken, en jij blijkbaar niet?

Over onderzeeërs. Veel onderzeeërs.

Waarom zou dat zijn, Rob? Weet jij het?

.

"Dat het niet al te moeilijk is om de Russische vloot aan te pakken heeft Oekraïne aangetoond. Zonder over een noemenswaardige marine te beschikken heeft Oekraïne Poetins oorlogsschepen naar het oostelijke deel van de Zwarte Zee verdreven. Zeedrones bleken zo effectief dat de Oekraïense graanexporten op het niveau van voor de oorlog liggen."

Nou, Rob. De Russen zitten ook in dit opzicht niet stil.En wat je zoal zelf als middel in zet, krijg je meestal binnen no-time zelf om de oren. En als deze drones zo succesvol zijn bij het tot zinken brengen van tot de tanden gewapende oorlogsschepen - wat ze inderdaad blijken te zijn - hoe succesvol zouden ze dan kunnen zijn tegen ongewapende koopvaardijschepen, denk je Rob?

Het zou wel eens kunnen dat de export van graan over zee door #Oekraïne heel snel daalt als Rusland dezelfde tactiek in gaat zetten. Zoals ook de situatie met de Houthi's al laat zien. Ik ben heel benieuwd welke rederij het dan nog aandurft om haar schepen naar Odessa te sturen. Misschien kun jij ze dan overtuigen?"Het voordeel dat Poetin ten opzichte van Oekraïne heeft, wordt door de Navo-uitbreiding een nadeel. Rusland is groot ten opzichte van het land dat Poetin heeft aangevallen: 140 miljoen tegen 40 miljoen inwoners. De Russische economie is het tienvoudige van die van Oekraïne."

"Maar ten opzichte van de Navo zijn de rollen omgekeerd. De Navo-landen tellen ongeveer 950 miljoen inwoners. De gecombineerde economieën van de bondgenoten zijn goed voor ongeveer 35 biljoen euro. De Russische economie is ongeveer 1,8 biljoen euro; vergelijkbaar met de Benelux."

Ik zou toch eens luisteren naar Brian Berletic, beste Rob de Wijk. Want die zegt veel zinniger dingen dan jij.'Purpose-based versus profit-based.'

"Voor Rusland dreigt daarom ‘overstretch’. Ambities en defensie-uitgaven zijn niet meer in lijn met de Russische economie. Dit is een klassieke reden waarom een land instort."

Overstretch. Ja. Dat was ook de gedachte achter de sancties, toch? Dat is heel succesvol gebleken, nietwaar? Heel succesvol.

Maar je vergeet al weer iets. Iets wat Rusland wel heeft, en wij niet. En dat is een vrijwel onbeperkte voorraad aan grondstoffen. Waaronder olie en gas. En graan. Veel graan. Veel meer dan de Russen zelf op kunnen.

Waardoor de Russische economie draait als nooit tevoren. En er zijn landen - waartegen het westen ook hele succesvolle sancties heeft ingesteld - die daar erg mee geholpen zijn. Iran met graan. Noord-Korea met voedsel in het algemeen. En China met gas en olie.Een hele goede energie-deal met wat binnenkort de leidende grootmacht in de wereld is.

En weet je wat Rusland daarvoor terugkrijgt, beste Rob?

Wapens. Ballistische rakketten. Drones.

En munitie. Heel veel munitie. Veel meer munitie dan de NAVO in zijn geheel kan maken.

"Poetin kan Oekraïne nog wel aan. Maar een confrontatie met de Navo overleeft hij niet, zeker niet als Europa zijn defensie op orde krijgt."

Voor het eerst zeg je iets zinnigs: '...zeker niet als Europa zijn defensie op orde krijgt...'

Als het zijn defensie op orde krijgt.

En dat is inderdaad de vraag. Zie ook Brian Berletic.

Want tot nu toe kwam de NAVO niet verder dan het leegruimen van de militaire musea en het verdrijven van de mottenballenlucht die aan de geleverde waren kleeft.

Misschien moet je je huiswerk eens gaan doen, Rob de Wijk. Na je promotie.

Tot kletsmajoor.

Dag Rob.trouw.nl/ts-bb9c27ad
en.wikipedia.org/wiki/Kh-22
en.wikipedia.org/wiki/Kh-32
missilethreat.csis.org/country_tax/ru…
aljazeera.com/gallery/2023/1…
en.defence-ua.com/analysis/how_r…
en.defence-ua.com/weapon_and_tec…

iranintl.com/en/202402100882
aljazeera.com/news/2024/2/28…
reuters.com/business/energ…Image


Kijk. Dit is jouw NAVO, @robdewijk.

Groot-Brittannië, met twee gemankeerde vliegdekschepen die nog nooit naar behoren gefunctioneerd hebben, zonder de beschikking te hebben over een bevoorradingsschip - want dat ligt werkloos aangemeerd omdat er geen bemanning is - die er nu een in de mottenballen gaat leggen of voor een vriendenprijsje wil gaan verkopen.

Met een kostprijs van 3,5 MILJARD euro per stuk. Wellicht dat je dan begrijpt dat niet alleen de grootte van het budget er toe doet, maar vooral ook WAT je er mee DOET.

Lachwekkend. En dat wil een oorlog met Rusland voeren.dailymail.co.uk/news/article-1…


Was ik deze nog vergeten: het verhaal van de onderzeeër Walrus.naviesworldwide.com/navy-news/how-…
Read 4 tweets
Feb 24
‘Veel mensen hebben zo’n beeld van: peer review is een waarborg voor kwaliteit. Maar zo is het niet’, zegt moleculair bioloog Martijn Luijsterburg (LUMC), die ik erover bel. ‘Peer review is niet iets magisch. Het hangt er maar net vanaf wie die reviewers zijn.’

Kan iemand mij vertellen hoe vaak @mkeulemans schermde de crucifix van de 'peer-review' als de inhoud van een wetenschappelijk artikel hem niet beviel?

Volgens mij ontelbare malen.En kan iemand mij vertellen hoe godsonmogelijk vaak ik heb gewezen op het feit dat de peer-review geen enkele toegevoegde waarde heeft? Het moet inmiddels eveneens vele keren zijn geweest.

Ik geloof dat het een uitspraak is van de vroegere hoofdredacteur van British Medical Journal Richard Smith was die zei: 'If peer-review was to be peer-reviewed, it wouldn't stand scrutiny'.Hier een prachtig artikelen waar hij de vele tekortkomingen van de peer-review beschrijft. Ik heb er vele, vele malen naar verwezen.

Wie de afgelopen jaren opgelet heeft, is @X een ideaal medium voor een massale peer-review die direct volgen op de publicatie van een artikel. Zie ook het verhaal rond de wasbeerhond van @flodebarre, dat binnen enkele dagen door @jbloom_lab uit de lucht geschoten werd. Natuurlijk volgen er ook vele, vele onzinnige commentaren, maar die kun je zelf uitfilteren.

Dit is echt een aanrader om te lezen.

Peer review: a flawed process at the heart of science and journals ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
archive.is/2K5Rf#selectio…
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…Image
Peer review... Image
Peer review... Image
Read 11 tweets
Jan 27
Voor de mensen die het niet weten:

Texas en de federale overheid in de V.S. liggen al maanden in een juridische clinch over het sluiten van de zuidelijke grens met Mexico. Texas sleepte de federale overheid voor de rechter in oktober vorig jaar, omdat de Federale grenspolitie blokkades, opgeworpen door de state troopers van Texas, verwijderde. Texas wil de grenzen dicht, de federale overheid wil ze open houden.

Doet het u ergens aan denken?

De laatste uitspraak van de 'Supreme Court' stelde de regering Biden in het gelijk. Case closed, zou je denken.

Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. De gouverneur Abott van Texas legt de uitspraak naast zich neer.


Hier een bericht over de uitspraak van de Supreme Court.texastribune.org/2024/01/22/tex…


Op 24 januari stelt Abott een wetsartikel in werking dat gaat over het recht op zelfverdediging bij een invasie door vijandig gezinden.

In essentie is dit het afkondigen van de staat van beleg.

"The failure of the Biden Administration to fulfill the duties imposed by Article IV, § 4 has triggered Article I, § 10, Clause 3, which reserves to this State the right of self-defense. For these reasons, I have already declared an invasion under Article I, § 10, Clause 3 to invoke Texas’s constitutional authority to defend and protect itself."gov.texas.gov/uploads/files/…
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(