Discover and read the best of Twitter Threads about #lableaktheorie

Most recents (4)

deanderekrant.nl/nieuws/regerin…

De #FauciFiles: de ongecensureerde e-mails van Anthony Fauci.

Over de rol van @MarionKoopmans, @c_drosten en Ron Fouchier bij het in diskrediet brengen van de #lableaktheorie, en het promoten van de #zoönosetheorie.

@AndereKrant
Omdat de referenties ontbreken bij het artikel, zet ik die hier neer.

Over eerdere lableaks:

A Review of Laboratory-Acquired Infections in the Asia-Pacific: Understanding Risk and the Need for Improved Biosaf… pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30274433/
De verklaring, opgesteld door Peter Daszak, in @TheLancet:

Statement in support of the scientists, public health professionals, and medical professionals of China combatting … pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32087122/
Read 21 tweets
Het heeft lang geduurd, maar @MarionKoopmans gaat voor het eerst in op haar rol in de teleconferentie van 1 februari 2020.

Ik ben het niet met haar eens, maar dat zal geen verbazing wekken.

Maar in het kader van 'Hoor & Wederhoor": haar kant van het verhaal.

#Lableak
Overigens gaat dat artikel over wat zich precies afgespeeld heeft tijdens deze teleconferentie, en op basis van welke argumenten deze door @MarionKoopmans en Ron Fouchier terzijde geschoven werd er zeker komen. Inclusief de bespreking van wat die argumenten toen en nu waard zijn.
Want daar gaat Koopmans nog steeds niet op in. Het komt - nog steeds - niet verder dan dat zij 'gelooft' dat er meer argumenten zijn voor de #zoönosetheorie dan in de #lableaktheorie. En ik denk dat dat onjuist is.

Dat zal ik dan toelichten.
Read 4 tweets
De teleconferentie van 1 februari 2020 over de origine van #SARSCoV2: de puzzelstukjes vallen bijna allemaal op zijn plaats.

Ik waarschuw maar vast: dit wordt waarschijnlijk de langste twitterdraad ooit die ik zal schrijven.

eu.usatoday.com/story/opinion/…
De conferentie waar @MarionKoopmans, Ron Fouchier en @c_drosten een beslissende rol speelden in het naar voren schuiven van de zoönosetheorie.

Met grote dank aan @JamesCTobias voor het losweken van de notulen van deze conferentie...
...en de erop volgende e-mails van de verschillende deelnemers.

Deze waren tot voorheen zwartgelakt en dus was onbekend wat de deelnemers aan argumenten voor en tegen de #zoönosetheorie en #lableaktheorie waren.

Dat weten we nu wel.
Read 111 tweets
Hallo @nuijten_rob, ik denk dat je een scherpe geest hebt, en goed na kunt denken.

Ik kom er op terug. In de vorm van een blog of eerst een draadje. Of een volgend artikel in @AndereKrant

Een paar overwegingen:

#Wuhan
Ik denk dat een wetenschapper onbevooroordeeld naar ALLE hypothesen moet kijken, niet alleen naar de hypotheses die je bevallen.

Dat heb ik in de geneeskunde wel geleerd.

Ik denk dat de e-mail van @MarionKoopmans en de opmerkingen van Ron Fouchier duidelijk maken dat...
...de #lableak theorie bij hen geen warm welkom werd geheten als bron van #SARSCoV2, en ik denk dat de e-mail van Koopmans duidelijk maakt dat zij mee dacht over hoe de zoönosetheorie als meest waarschijnlijke theorie naar voren te schuiven...
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!