1/ Notičky pro Prigožinův orchestr; aneb Modus operandi Wagnerovců

Skupiny nájemných bojovníků jsou v bojích používané od nepaměti. Chabirové, Švýcarská garda, Blackwater. Ani ruská strana nemá o soukromé armády nouze, jak jsme uvedli v jednom z našich dřívějších článků. Image
2/ Tou patrně nejvýraznější skupinou je však ČVK Wagner (Частная Военная Компания Вагнера - soukromá vojenská skupina Wagner), jejímž vrchním velitelem je Dmitrij Utkin, ruský neonacista, přezdívaný Wagner.
3/ Z okolí Bachmutu, Soledaru a z několika jiných míst přichází každý den nové zprávy o ruských pokusech o proražení ukrajinských obranných linií. Odpovědnost za ruské útoky na těchto místech má soukromá armáda ruského oligarchy Jevgenije Prigožina.
4/ A tato armáda i přes těžké ztráty dosahuje určitých výsledků a někdy postupuje i tam, kde se nedokázaly probít gardové útočné divize ruských ozbrojených sil.
5/ Jak je možné, že bývalí vězni s třítýdenním výcvikem s relativně malým množstvím těžké techniky podávají lepší výsledky, než pravidelná ruská armáda?

Důvody, proč Ruská federace využívá služeb, které žoldnéřská skupina Wagner poskytuje, jsou vcelku jasné.
6/ Wagnerovci jsou mnohonásobně levnější než ruští vojáci a jejich smrt nemá negativní efekt na domácí vnímání průběhu války. Z odhadů analytiků vyplývá, že byl Prigožin schopný po ruských věznicích naverbovat přes 23 000 mužů a nábor stále pokračuje.
7/ Zatím tak tato soukromá armáda netrpí nedostatkem lidí i přes opravdu vysoké ztráty.
8/ Relativní efektivita Wagnerovců oproti běžným jednotkám sil Ruské federace je dána strukturou velení, použitou taktikou s využitím moderních vojenských technologií a prakticky neomezenými prostředky, jak si od svých lidí vynutit poslušnost.
9/ Kombinace těchto prvků pak umožňuje na bitevním poli dosahovat výsledků i vojákům s minimálním výcvikem a zkušenostmi.

To co je na úvodním obrázku ke článku, je obrazovka tabletu velitele útočné skupiny Wagnerovců, kterou ukrajinští vojáci zničili u Bachmutu.
10/ Jedná se o snímek z programu, ve kterém je napsán plán bitvy. V praxi jde o to, že velení útočného oddílu v tomto programu vidí přesně plánovaný postup všech skupin na linii útoku.
11/ Různé barvy označují různé útočné skupiny, kde každá má svou vlastní trasu a každý člen útočné skupiny má přesně určené místo, kde by měl být. Útočné skupiny Wagnerovců mají velikost od 8 do 50 mužů a jednotliví členové nemají žádné vojenské hodnosti.
12/ Jeden nebo dva z nich mají přístup k tabletu nebo mobilu s tímto programem a mají za úkol řídit své kolegy tak, aby dodržovali plán.
13/ To znamená, že jednotliví Wagnerovci nemusí přemýšlet nad tím, co udělají a to značně zjednodušuje řízení nevycvičených bojovníků, kterým pak opravdu stačí pouze tři týdny školení.

To nás přivádí k tomu, jak velitelé řídí své jednotky.
14/ Wagnerovci věnují velkou pozornost využití dronů, zejména těch cenově nejdostupnějších, jako jsou například stroje značky Mavic. Drony monitorují pohyb útočných skupin a situaci na místě útoku.
15/ Velitelství útočného oddílu se snaží mít průběžné informace o pohybu bojových skupin a zároveň o situaci na té části ukrajinských obranných linií, která je zvolena jako cíl útoku.
16/ Čili posouzení situace a potřebu postupu vpřed určuje velitel útočné jednotky na velitelství, nikoliv vojáci na místě. Navíc ani po dosažení cílové pozice se útočné skupiny nestahují bez povolení a samostatný ústup je většinou povolen pouze pro zraněné.
17/ Svévolný odchod bez povelu nebo bez zranění se trestá smrtí.
18/ Wagnerovci jsou vyzbrojeni všemi druhy bojové techniky od tanků a dělostřelectva přes bojové letouny. Na rozdíl od pravidelné ruské armády však Wagner šetří na bojové technice a munici a to čistě proto, že lidé jsou levnější.
19/ Pro podporu útočící pěchoty je používáno dělostřelectvo ráže 152 mm, tanky, útočné drony Lancet, avšak nejčastěji se jedná o automatické granátomety a 82 a 120 mm minomety.
20/ V průběhu bojů se vyskytly případy, kdy se Wagnerovcům díky souhře automatických granátometů a 82mm minometů podařilo dobýt některé ukrajinské pozice i bez použití těžkého dělostřelectva.
21/ Obrněná vozidla v drtivé většině případů nedoprovázejí pěchotu, chrání se před poškozením a působí na dálku. To samé platí o využití tanků, které podporují pěchotu nepřímou palbou schované za terénními nerovnostmi.
22/ Útok tedy probíhá tak, že je na určený cíl útoku nasměrováno několik útočných skupin, které postupují za denního světla. Jejich hlavním úkolem je skrytě se přiblížit k obranné linii a proniknout do ní.
23/ Ukrajinské pozice jsou před útokem připravovány těžkým dělostřelectvem a poté útočí živá síla za přímé podpory minometů a automatických granátometů, jejichž palba je korigována s použitím drunů.
24/ Pokud však terén umožňuje přiblížit útočné skupině na blízkou vzdálenost, nebo útok probíhá za mlhy, jsou útočné skupiny vysílány do boje i bez dělostřelecké přípravy.
25/ Velení Wagnerovců se snaží vyvíjet tlak na vybrané směry neustále, proto mají útoky vlastně charakter neustálého průzkumu bojem.
26/ První útok má za cíl identifikovat ukrajinské obranné pozice a často je tak následné ostřelování pozic po odraženém útoku prováděno masivněji než dělostřelecká příprava před prvním útokem. A pak se připravuje nový útok.
27/ To umožňuje soustředit síly tam, kde mají ukrajinské jednotky slabší pozice, méně prostředků k obraně, nebo na místech, kde Ukrajinci ustoupili. To Wagnerovcům umožňuje prokousat se krok za krokem obranou, sto metrů za týden.
28/ Tato taktika kromě pomalého postupu produkuje velké množství ztrát na živé síle žoldáků. Prigožin si však může bez následků dovolit téměř jakkoli vysoké ztráty.
29/ Vězně se daří stále rekrutovat a těžké ztráty útočných skupin nesnižují bojovou účinnost jednotek, protože velitelé, zpravodajci a jiní specialisté se neúčastní samotných bojových akcí a jejich ztráty jsou tak naprosto minimální.
30/ Velení navíc plánuje bojové akce na základě skutečných schopností svého personálu. Úroveň individuálního i skupinového výcviku Wagnerovců je slabá a úkoly jsou nastaveny co nejprimitivněji a k dosažení cíle je soustředěno mnoho útočných skupin.
31/ Velká pozornost je věnována leteckému průzkumu pomocí dronů. To přímo nabízí možná řešení, která by Ukrajincům umožnila efektivně bojovat proti této taktice.
32/ Wagnerovcům by značně ztížilo práci, pokud by obránci zkvalitnili organizaci vzdušného průzkumu pomocí malých dronů, zajistili stabilní komunikaci, zavedli flexibilní taktiku obrany umožňující stažení z pozice, na kterou nepřítel střílel, a byla připravena taktická záloha…
33/ …pro protiútok. Zároveň je potřeba aktivně napadat nepřátelské drony a rušit komunikaci mezi velitelstvím a útočnou skupinou.

Jedná se o volný překlad článku od vojenského novináře Jurije Butusova, doplněný o pár našich postřehů a podrobností.

Autor: /ZS/
34/ Editor: /PH/, /JT/ a /AB/
facebook.com/WarNeverChange
A big thank you for @UButusov.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Válka.online

Válka.online Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @valka_online

Mar 23
1/ 34 Analýza 393. dne ruské invaze na Ukrajinu 23.03.2023
#Aktualita #Ukrajina #Ukraine #Den393 #aktuvalka

Letecký poplach byl během rána vyhlášen po celé zemi, avšak asi po dvou hodinách byl odvolán. Image
2/ Později během dne došlo k vyhlášení poplachu ve východních ukrajinských oblastech.

Severovýchodní fronta: Boje na tomto frontovém úseku po posledních několika intenzivních týdnech utichají. Je možné, že ruská armáda provádí unavených jednotek.
3/ Za pozornost stojí jen Kuzemivka, Kolomyjčycha a Ploščanka, kde však byly útoky okupantů odraženy. Okolo Dibrové a Kreminny nadále zuří boje především v rozsáhlém Serebrjanském lese, kde se od včerejška dochází k ukrajinským protiútokům.
Read 34 tweets
Mar 22
1/ 38 Analýza 392. dne ruské invaze na Ukrajinu 22.03.2023
#Aktualita #Ukrajina #Ukraine #Den392 #aktuvalka

Během dnešního dne byly slyšet poplachové sirény především na severu a východě země. Image
2/ Okupanti provedli několik teroristických raketových a dronových úderů na Kyjev a okolí, kde zemřelo asi deset lidí, na Záporoží, kde zasáhli raketami obytné domy. Městská správa uvádí, že záchranáři prozatím objevili 18 obětí, včetně dvou dětí ve věku 7 a 9 let.
3/ Ruské rakety dopadly i na Oděsu, kde beze vší ironie silně poškodily ubikace noviců pravoslavné církve, která zůstala většinově věrná ruskému patriarchovi Kirillovi.
Read 38 tweets
Mar 21
1/ 38 Analýza 391. dne ruské invaze na Ukrajinu 21.03.202
#Aktualita #Ukrajina #Ukraine #Den391 #aktuvalka Image
2/ Severovýchod: Rusové se stále snaží zatlačit Ukrajince za hranice Luhanské oblasti, ale pravděpodobně se začíná projevovat únava a nedostatečná logistika, kterou okupanti potřebují na jihovýchodních úsecích. Dnes odrazili obránci útok ruských jednotek u Novoselivského.
3/ Na Kramatorsk a Slavjansk dopadlo v posledním dnu několik ruských raketových úderů.
Read 38 tweets
Mar 20
1/ 29 Analýza 390. dne ruské invaze na Ukrajinu 20.03.2023
#Aktualita #Ukrajina #Ukraine #Den390 #aktuvalka Image
2/ Severovýchodní fronta: Ukrajinské ozbrojené síly podle našich zdrojů donutily okupatny opustit Lyman Peršyj, a ruské síly se pravděpodobně stáhly severně až k Horobijivce, avšak nejspíš se jim povedlo zkonsolidovat obranné pozice mezi Peršotravnevým a Otljanským.
3/ Fronta je nyní stabilizovaná, ozbrojené síly Ukrajiny odrazily útok ruských jednotek u obce Novoselivské. Více na jihu odrazili Ukrajinci okupanty u Kreminny, Bilohorivky, Verchnokamjanského a Spirneho.

Bachmutská fronta: Rusové se dál snaží o obklíčení Bachmutu.
Read 28 tweets
Mar 14
1/ 31 Analýza 384. dne ruské invaze na Ukrajinu 14.03.2023
#Aktualita #Ukrajina #Ukraine #Den384 #aktuvalka

Severovýchodní fronta: Ruské jednotky se znovu pokusily překročit Oskil u Dvoričného, ale jejich výsadek byl odražen, stejně jako útok na Masjutivku.
2/ Ukrajinští vojáci z 66. mechanizované brigády provedli průzkum bojem u Karmazynivky, ale nejsou zprávy o případném postupu. Povedlo se jim však za pomoci dělostřelectva a dronu zlikvidovat obranné postavení v jednom z domů.
3/ Ozbrojené síly Ukrajiny odrazily útoky ruských jednotek v oblasti Nevského, Červonopopivky, Kreminny, Dibrove, Bilohorivky a Spirneho. Ruské rakety zasáhly obytné domy v Kramatorsk a ukrajinské střely zasáhly shromaždiště ruských okupačních sil v Novonykanorivce.
Read 31 tweets
Mar 13
1/ 37 Analýza 383. dne ruské invaze na Ukrajinu 13.03.2023
#Aktualita #Ukrajina #Ukraine #Den383 #aktuvalka

Sirény vzdušného poplachu se dnes několikrát rozezněly v Kyjevě a centrálních a východních oblastech země, odpoledne pak znovu po celé východní třetině země.
2/ Správa ruské Brjanské oblasti hlásila ostřelování vesnice Grudska a Nekislica. Ruské síly opět ostřelovaly ukrajinské pohraniční regiony.
3/ Severovýchodní fronta: Ruské jednotky se pokusily o neúspěšnou ofenzívu v okolí Dvorične, což ovšem znamená, že v tomto sektoru ztratily ukrajinské síly pozice na východním břehu řeky Oskil.
Read 37 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(