Discover and read the best of Twitter Threads about #Den403

Most recents (1)

1/ Analýza 403. dne ruské invaze na Ukrajinu 2.4.2023
#Aktualita #Ukrajina #Ukraine #Den403 #aktuvalka
2/ Mimořádně před naší analýzou ještě musíme upozornit na spuštění našeho webu valka.online, kde naleznete většinu vydaných reportů, všechny tematické články a rozhovory s lidmi, kteří pomáhají Ukrajině a také archiv naší dřívější tvorby. Image
3/ Budeme rádi, za jakoukoliv zpětnou vazbu.
Read 41 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!