IAMAM Profile picture
Dec 7 9 tweets 9 min read
#رشتو
پروپاگاندای جمع آوری و انحلال #گشت_ارشاد

متعجب، ناراحت و دلگیرم!
تو چند روز گذشته یه برنامه ی کاری رو ترتیب داده بودم که با حدود بیشتر از ۳۰ نفر از مهندسان و تکنسین های غیر ایرانی چندین میتینگ پشت سر هم داشتم
۱👇

nytimes.com/2022/12/04/wor…

#مهسا_امینی
#خبرنگار
#ایران
در‌ این مدت به بهانه های مختلف با هر کی رو به رو می شدم، اگر شرایط و فرد مهیا و مناسب بود با اونها در مورد حوادث در حال جریان در داخل ایران بحث و گفتگو می کردم. نکته ای که تقریبا در تمام این مکالمات مشترک بود، عدم یا کم بودن آگاهی از خبر های داغ روز بود.
۲👇
#گفتگو
#آگاهی
معمولا چیزی نشنیده یا نخونده بودند و این من بودم که خبر ها و اتفاقات رو به گوششون میرسوندم.
ولی در کمال تعجب و صد البته متاسفانه، در خلال این برنامه ی کاری، با بیش از ۱۰ نفر از اونها به طور جداگانه رو به رو شدم که
۳👇
#کار
سر صحبت رو خودشون باز کردن و همه بلا استثنا درباره ی قضیه ی جمع شدن گشت ارشاد حرف زدند. پیام و برداشت حرف (و سوال هاشون) هم این بود که یا حکومت عقب کشیده و شروع به مماشات کرده و یا اعتراضات یا انقلاب تموم‌شده و یا آخراشه
۴👇
#سوال
#اعتراضات_سراسرى
#اعتصابات_سراسری
چون در کل مردم به اون «چیزی» که می خواستند، رسیدند!
و این وسط من بودم و داستانی تکراری از حقایق و آنچه‌که واقعا در حال اتفاق افتادنه.
نکته ی جالب هم این بود که اکثرا به مقاله ی #نیویورک_تایمز نوشته ی #فرناز_فصیحی بود.
۵👇
#حقیقت
#دروغ
#دروغ_نویسی
#شرافت
پس از این تجربه برای من به نوعی آشکار شد که @farnazfassihi در حال #خیانت به مردم و همکاری با آدمکشان برای پوشش #پروپاگاندا و سرپوشی بر #حقیقت و خون های ریخته شده‌ و پایمال کردن حقوق مردم معترض این روزهای ایران هست.
۶👇
#خون_شویی
واقعا ته‌ دلم می خواد که این برداشت من اشتباه باشه‌ و صرفا یه بی دقتی یا کور بودن به واقعیت باشه و نه داستان دیگه ای مثل دریافت پول، داشتن رابطه یا گرفتن وعده های دیگه که این روزها به شدت ‌در‌جریانه و ازش زیاد شنیدیم و آگاهیم.
۷👇
#درک_واقعیت
#تحلیل_درست
به خصوص که ‌درباره ی کسی حرف میزنیم که جوایز بین‌المللی برده و‌ سال ها تو این حرفه بوده. در نتیجه تجربه و اخلاق حرفه ای رو قاعدتا کسب کرده تا به الان. هرچند برای من به نوعی ثابت شده است که این کار از سر شرافت و اخلاق حرفه ای نیست.

payvand.com/news/10/apr/12…

#زن_زندگی_آزادی
۸✌️
پ.ن: درسی که از این تجربه گرفتم اینه که قدرت #مدیا و #رسانه می تونه بیشتر از اون چیزی باشه که متصورم یا در بعضی تحلیل هام به حساب میارم. چیزی که سعی می کنم ‌از این به بعد روش حساس تر باشم.

#یک_قدم_جلوتر
#زن_زندگی_آزادی

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with IAMAM

IAMAM Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(