Discover and read the best of Twitter Threads about #گفتگو

Most recents (4)

#رشتو
پروپاگاندای جمع آوری و انحلال #گشت_ارشاد

متعجب، ناراحت و دلگیرم!
تو چند روز گذشته یه برنامه ی کاری رو ترتیب داده بودم که با حدود بیشتر از ۳۰ نفر از مهندسان و تکنسین های غیر ایرانی چندین میتینگ پشت سر هم داشتم
۱👇

nytimes.com/2022/12/04/wor…

#مهسا_امینی
#خبرنگار
#ایران
در‌ این مدت به بهانه های مختلف با هر کی رو به رو می شدم، اگر شرایط و فرد مهیا و مناسب بود با اونها در مورد حوادث در حال جریان در داخل ایران بحث و گفتگو می کردم. نکته ای که تقریبا در تمام این مکالمات مشترک بود، عدم یا کم بودن آگاهی از خبر های داغ روز بود.
۲👇
#گفتگو
#آگاهی
معمولا چیزی نشنیده یا نخونده بودند و این من بودم که خبر ها و اتفاقات رو به گوششون میرسوندم.
ولی در کمال تعجب و صد البته متاسفانه، در خلال این برنامه ی کاری، با بیش از ۱۰ نفر از اونها به طور جداگانه رو به رو شدم که
۳👇
#کار
Read 9 tweets
#دانشگاه را دریابید!

بسیاری از دانشگاه‌های کشور، صحنۀ تشنج بین دانشجویان دارای گرایش‌های سیاسی متفاوت شده است. این تشنج‌ها گرچه خلق‌الساعه نیست و ریشه در تحولات چند دهۀ اخیر کشور دارد، اما در روزهای اخیر وارد مرحلۀ بسیار بغرنجی شده است.
1/
در واقع #دانشجویان حامی وضع موجود با دانشجویان منتقدِ حکومت، به‌گونه‌ای در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند که اگر راهی برای توافق و سازش بین آنها پیدا نشود، دانشگاه‌های کشور ممکن است ثبات لازم برای ادامۀ فعالیت طبیعی خود را از دست بدهند و حتی به تعطیلی کشانده شوند.
2/
متأسفانه همانطور که یک شکاف فکری و فرهنگی در جامعۀ ایران شکل گرفته و آن را به سمت نوعی #دوقطبی بی‌نهایت خطرناک سوق داده است، جامعۀ #دانشجویی نیز به صورتی مضاعف، دچار این بلیه شده و همین نکته، نظم و ثبات دانشگاه‌ها را با مخاطره روبه‌رو کرده است.
3/
Read 14 tweets
وقت عزیزان بخیر
#خلاصه روم شاهپر
با تاخیر خدمت دوستان #پرنده_نگر
در خدمت اساتید خطه #اصفهان
#ایمان_ابراهیمی
#امین_اخوت
#مهسا_هاشمی
#یاسمین_یوسفی
#سمانه_محمدی
/اتاق شاهپر درکلاب هاوس ۱۳ آذر/
#اصفهان ششمین استان بزرگ کشور نسبت به وسعت حدود ۱٠۷ هزار کیلومتر مربع و تنوع اقلیمی بسیار بالا، با ثبت حدود۲۸۲ گونه از پرندگان ، احتمالا بدلیل نو بودن بحث پرنده نگری دراین استان، بنظر میرسد که دارای تعداد بسیار بیشتر از این تعدادگونه ای که تاکنون ثبت شده ، باشد .
از دیدگاهی،ثبت گونه ها بمنظور اهداف حفاظتی، شایدبراساس مرز بندی های اجتماعی وسیاسی ما، عادلانه نباشد وحتی برای یک پرنده نگرمفهوم «گونه های یک اقلیم » بیشتر کاربرد دارد تا «گونه های یک استان ».اما از طرف دیگر همین ثبتهای استانی،
Read 19 tweets
🔴 من گاو هستم

🔹در یک مدرسه راهنمایی دخترانه چند سالی مدیر بودم.
روزی چند دقیقه مانده به زنگ تفریح، مردی باظاهری آراسته وارد دفتر مدرسه شد، گفت:
با خانم ناصری دبیر کلاس دوم کار دارم.
می خواهم درباره درس و انضباط فرزندم از او سؤال کنم.
از او خواستم خودش رامعرفی کند. گفت: ⏬
من گاو هستم!
خانمِ دبیر بنده را می شناسند!
بفرمایید گاو آمده! ایشان متوجه می شوند چه کسی آمده!

🔹تعجب کردم و موضوع را به خانم ناصری، دبیرکلاس دوم گفتم.
او هم تعجب کرد و گفت:
ممکن است این آقا اختلال روانی داشته باشد. یعنی چه گاو؟ من که چیزی نمی فهمم!
ناچار از او خواستم پیش⏬
آن مرد برود.
با اکراه پذیرفت و رفت.
مرد آراسته، با احترام به خانم دبیر ما سلام داد و خودش را معرفی کرد:

🔹من گاو هستم!
معلم جواب سلام داد و گفت:
خواهش می کنم، ولی ...

مرد ادامه داد شما بنده را به خوبی می شناسید.
من گاو هستم، پدر گوساله!
همان دختر ۱۳ ساله ای که شما ⏬
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!