Şevki DEVECİ Profile picture
Dec 17 19 tweets 37 min read
#Gyo Sektör genel olarak büyümeye devam ediyor.
Yıllık fd büyümesi %182 olarak gerçekleşti.Bilançolardan buyana ise ort.%45 getiri sağladı.Bugün ise 8 firmayı çalışmalarıma konu ediyor olacağım.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy

Haydi İnceleyelim.
Dönen varlıklardan başlıyoruz.Evet overall en yüksek gelişim özok akfen ve pagyoda diyebiliriz.Dzgyo tarafındada gelişim kendini gösteriyor.Akış stabil gelişimde dap ortalama verilerini koruyor.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Duran varlık gelişiminde ise en başta özok gelişim agresif +5 Mia TL dap 1.1 Mia TL Dzgyo düzenli artışla ilerliyor +770 MTL yine pagyo gelişimle başarılı +446 MTL ve akfen yine sürekli varlık artışına devam ediyor +456 MTL

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Sermaye tarafında tüm firmalar gelişimler sürekli diyebiliriz.Overall tarafta yüksek artışla öne çıkanlar ise özak akış pagyo akfn diyebiliriz.Son çyrekte ise özak +5.6 Mia dap +517 ve dzgyo +470 Mtl sermayesini arttırıyor.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Gelir tablosuna giriyorum.İlki evet ciro artış gelişimlerini görüyoruz.Tüm üyeler eski seviyelerinin üzerine atıyor.Overall güçlü artış tarafında ise dap özak dzgyo akfen ilk dörtteson çeyrek ciro gelişimleri güçlü.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Burada ise ciroya ulaşmada ticari maliyetlerin kimin daha güçlü yönettiğini yani maliyet sonrası kalan kar gelişimi.Genel olarak gelişim mevcut eski seviyelerinin üzerine dap özok vkfgy akfenin güçlü attığını görüyoruz.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Sürdürebilirliğin en önemli göstergesi yani nfk kar artışlarına bakalım.Gelişim olarak özok ve dzgyo iki çyrktir eski zirvelerinin üzerinde ilerliyor.Diğerleri genelde son çyrkte zirveye geçti.Yüksek artış ise dap +640 MTL

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Tükkanı açtık satışı yaptık diğer faaliyetleri yürüttük borçlarımızı ödedik kapıyı kapadık akşamını kalan para işte dönem net karı.Yani tüm faaliyetlerin sonucundaki gelişimleri görüyoruz.Dap vkfg deniz özak akış başarılı.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Evet buraya kadar olaylar tutarsaldı. Artık marjsal kısma geçelim.İlki brüt kar marjı sıralama yaparsak yüksek brüt kar marjını pagyo akfen akış algyo çıkarıyor diyebiliriz.Gelişimde ise akış dap pagyo özok geliyor.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Faaliyet karı yani şirketin ana işinden elde ettiği kar ile ana işinde yaptığı işlerden elde ettiği karların toplamıyla bulunuyor.Burada pagyo özak akfen ana işinden çok diğer faaliyetlerinden kar elde ediyor.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Bakınız burası önemli.Şirketlerin sadece ana işlerinden elde ettikleri kar marjlarını görüyoruz.Yüksek marj olarak akgen pagyo diğer üyelerden ayrışıyor.Gelişim olarak ise özok dap akfen ivme sağlıyor.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Yukarıdaki flooda bahsettiğim gibi tüm faaliyetlerin sunucunda kalan TL'nin marj seviyesini görüyoruz.Gelişimde olanlar özok dap vakıf diyebiliriz.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Favök yani operasyonel karlılık seviyelerini görüyoruz.En yüksek favök yaratanlar dap özok denz ilk üçte diyebiliriz.Son 1 yllk karşılaştırma yapmak adına geçen yıl aynı çeyreği de kutucuk içine aldım.
Mesela Deniz -11➡️724

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Hbk durumlarına bakıp finansallara geçelim.Burada 1 hissesi başına kim ne kadar kar elde ediyor bunu görüyoruz.En yüksek özok 7,11 pagyo 4,05 dap 4,34 akış 3,35 gelişimde ise deniz özok vakf ilk üçte diyebiliriz.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Finansallardan ilki nakit akışını ilgilendiren cari oran, evet en güçlü olarak baktığımızda törpü olarak pagyo gelişimde vakf özok stabilde algyo ilk dörtte yer alıyor diyebiliriz.Ortalama cari oran ise 3,82.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Bu oranda ise bir nevi şirketlerin kasalarında keş paranın kısa vadeli borçları ödemede gücünü görüyoruz.Pagyo %713 algyo %277 vkfgy %161 deniz %154 özok %106 yani bu şirketlerin para daha çok yeşillik dolu.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Burada ise net işletme sermaye güç dengelerini görüyoruz.Yeni brüt işletme sermayesinden kısa vadeli borç tutarını çıkardığımızda elimize kalan tl miktarıdır.En güçlü özok deniz vakf ilk üçte bulunuyor.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Son olarak mali yapıdan şirketlerin üzerindeki borç ağırlık yani borçlardan kim ne oranda finanse oluyor bunu görüyoruz.Genel olarak finansal risk 8 firmadada bulunmuyor.En düşük borç ağırlığı algy pagy vakf özok ilk dörtte

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
Rasyolarla bitiriyorum.
Genel olarak 8 üye içinde gelişim mevcut. Karşılaştırmalı çarpan tarafında Deniz Özok Vakıf kısmende Dap rasyoları başarılı bulunuyor.Fd büyüklüğü en yüksek ise Dap Özok ilk ikide yer alıyor.

#dapgm #akfgy #algyo #dzgyo #pagyo #vkgyo #aksgy #ozkgy
YTD.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Şevki DEVECİ

Şevki DEVECİ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @svkiidvcii

Dec 16
#DayanıklıTüketim Bu sefer ön yazı eklemiyorum. Sektör zaten giriş gelişme sonuç olarak makale yazıyor.

#alcar #arclk #klmsn #vesbe #vestl #safkr

Haydi İnceleyelim.
Varlıklıkların brüt çalışma sermayesi yani dönen kısmıyla başladık.Şimdi şunu bir belirtiyelim.Bu sektör evet marj törpüsü yiyebilir ama varlık artışı sermaye güçlenmesi muazzam.Detayda başta arçlk olmak üzere güçlü varlık artışı mevcut.

#alcar #arclk #klmsn #vesbe #vestl #safkr
Büyümenin güçlü göstergesi duran varlıklar.Gördüğünüz üzere güçlü artışlar dikkat çekiyor.Sektör devi arçlk +5.3 Vestl +2.1 MiaTL Vesbe gelişim başarılı +369 alcar yine bu yıl önemli oldu +10 safkr ise +13 MTL artış sağladı.Klmsn stabil.

#alcar #arclk #klmsn #vesbe #vestl #safkr
Read 17 tweets
Dec 15
#Seramik Evet bu akşam ajandamızı seramik sektörü aldı. Açıkçası sektör epey eleştiriliyor fakat unutulmamalı ki bist geneli sektör fd büyüme ortalaması %110 civarıyken seramik sektörü %153 büyüme gerçekleştirdi.

#egser #usak #kutpo #quagr

Haydi İnceleyelim.
Dönen varlıklardan başlıyoruz.Evet sektör uzun süredir varlık artışına devam ediyor.Özellikle geçen yıl son çeyrekte gelen artış hızı başlangıc oldu diyebiliriz.Egser ve kutpo son çeyrete stabil artış sağlarken qua usak ise ivmeli artışı getiriyor.

#egser #usak #kutpo #quagr
Duran varlık tarafında overall bazda evet qua güçlü varlık artışı sağladı son çeyrekte stabil ilerliyor.Keza egsere kısmen aynı yorumu yapabiliriz.Fakat usak ve kutpo kendi içerisinde gelişimlerini devam ettirdi.En yüksek son çyrk artışı usak +116 MTL

#egser #usak #kutpo #quagr
Read 13 tweets
Dec 14
#mavi 2022/9--Haydi İnceleyelim. Image
#mavi Şirketin hem aktif hem de sermaye büyümesi şahane.Özellikle dönen varlıklar bu çeyrek en yüksek gelişimi getirdi +1.2 Mia TL bunun yarısı sadece stok artışından geliyor.Duran varlık artışı +117 ve sermaye büyümesi geçen çeyrek epey güçlüydü üstüne ekledi +393 MTL. Image
#mavi Bu tablolar dili olsa konuşsa, yönetimi tebrik etmelik.Anlatayım.Bakınız şirket pandemi zamanı boyunca uzun vadeli borçlarını azalttı ve kısa vadeli borçlarınıda stabil tuttu.Finansal yapısını öyle dinamik şekilde toparladı ki bravo.Şuan nakit akışı aşırı güçlü. Image
Read 8 tweets
Nov 27
#Gıda Bu yılın revaçta sektöründen 6 firmanın ayrıntılı durumlarını karşılaştırmalı olarak göreceğiz.

#tukas #uluun #kervt #ktskr #krvgd #petun

Haydi İnceleyelim.. Image
Bilançonun aktif tarafı dönen varlıklardan başlıyoruz.Evet sektör varlık artışı muazzam özellikle ana etme burada stok artışı kaynaklı görüyoruz.En yüksek artış ulun kervt ve tukar olarak göze çarparken diğer firmalarda artış güçlü.

#tukas #uluun #kervt #ktskr #krvgd #petun Image
Duran varlık kaleminde genel olarak artış ağırlığı bulunuyor.Petun ve ktskt stabil ilerlerken Uluun en yüksek artış tukas tarafı son çeyreklerde hızlanma krvt ve kervanda ise artış ivmelerinin devam ettiğini görüyoruz.

#tukas #uluun #kervt #ktskr #krvgd #petun Image
Read 14 tweets
Oct 24
#asuzu 2022/9----Haydi İnceleyelim. Image
#asuzu Varlık artışında bozulma yok gelişim devam ediyor.Özellikle güçlü artışların üzerine artışlarını devam ettirmesi büyümeninde ilerlediğini gösteriyor.Özellikle stoklarıda buraya eklemek istedim şirketin stok artışıda hız kesmiyor.Bu veriyi önemli görüyorum. Image
#asuzu Tutarsal gelir artışı bakınız eski seviyelerinin üzerinde ilerliyor.Açıkçası çoğu kişi enflasyon etkisi diyerek bence birçok veriyi gözden kaçırıyor.Marjlarda birkaç kelam daha eklieyeceğim.Nfk artışı +279 MTL net kar artışı +281 MTL. Image
Read 7 tweets
Oct 8
Bir sektör analiziyle daha bir aradayız.
Konumuz #Çimento üzerine olacaktır.6 sektör üyesini göreceğiz.

#afyon #akcns #bucım #cımsa #golts #nuhcm

Haydi inceleyelim..
Gelir tablosundan dönen varlıklardan başladık.En başındada belirttiğim üzere sektör büyüyor tüm üyelerde varlık artışı bariz mevctu.Cimsa Nuh Akcns gelişim başarılı.Gölts afyın bucımda ise atak yapması önemli.

#afyon #akcns #bucım #cımsa #golts #nuhcm
Duran varlık kaleminde afyon hariç 5 üye agresif büyüme gösteriyor.Burada dikkat cımsa golts son 3 çeyrek agrasif artışa geçerken akcnsada daralarak artan bucım ve nuhta ise giderek gelişlen duran varlık büyümesi görüyoruz.

#afyon #akcns #bucım #cımsa #golts #nuhcm
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(