Herzog Profile picture
Dec 17 6 tweets 3 min read
Mythe wil echter dat #Slaven in zekere zin door ons hebben geleden en dat hun pijn daarom tijdloze geldigheid zal behouden: als morele norm, zelfs als verplichting voor ons eigen handelen.Het is deze morele druk die de virtuozen van de identiteitspolitiek sinds de 19e eeuw Image
gebruik van maken; het is het schuldige geweten tegenover het eigen collectief en de angst voor uitsluiting die het zo moeilijk maken om door alle historische simplificaties, stileringen en vervalsingen heen tot de werkelijkheid door te dringen. #slavernijexcuses
De bevrijding van de #slaven, waarop #identiteitsvormende #mythen zijn gebaseerd, een van de meest onthullende, maar ook meest gecompliceerde voorbeelden - een historisch proces van zo'n complexiteit dat het onmogelijk lijkt over te dragen zonder drastische #vereenvoudigingen.
Één daarvan is dat de witte man nu hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld omdat hij wit is is net zo rascistisch als toen de gedachte dat de zwarte mens als mindere menssoort gold.
En omdat ik niet het lijden van de slaaf aan eigene lijf heb ervaren moet ik eeuwig dankbaar zijn. En hoe graag ook ik deze verhalen aanhoor, maar om dit alles te horen in tonen van opschepperij en gekibbel is kwellend

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Herzog

Herzog Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(