Discover and read the best of Twitter Threads about #Slaven

Most recents (3)

Mythe wil echter dat #Slaven in zekere zin door ons hebben geleden en dat hun pijn daarom tijdloze geldigheid zal behouden: als morele norm, zelfs als verplichting voor ons eigen handelen.Het is deze morele druk die de virtuozen van de identiteitspolitiek sinds de 19e eeuw Image
gebruik van maken; het is het schuldige geweten tegenover het eigen collectief en de angst voor uitsluiting die het zo moeilijk maken om door alle historische simplificaties, stileringen en vervalsingen heen tot de werkelijkheid door te dringen. #slavernijexcuses
De bevrijding van de #slaven, waarop #identiteitsvormende #mythen zijn gebaseerd, een van de meest onthullende, maar ook meest gecompliceerde voorbeelden - een historisch proces van zo'n complexiteit dat het onmogelijk lijkt over te dragen zonder drastische #vereenvoudigingen.
Read 6 tweets
#2G in #Frankrijk
Het is zo'n beetje afgelopen. Allemaal niet meer tegen te houden. Je laat je telkens volspuiten met giftige #mRNA-rotzooi of je mag niets meer, komt nergens meer, ze beboeten je, ze strippen je. Je sterft door de naald of op de vaalt.
Zoiets. Wat 'n teringzooi !
#Australië introduceert door Overheid uitgegeven #DigitaleID.

Australië is in de handen van de psychopaten van het #WEF en #BigPharma. Net als de rest van de wereld incl. NL

#QRcode #Coronapas #CTB

De #NieuweNormaal OverheidsTerreur en je dwingend #slaven-bestaan begint.
Read 7 tweets
1/ Een mooie en belangrijke vraag: volgens het #islamitische geloof, gaan atheïsten en andere niet-moslims naar de #Hel? Of kunnen zij ook naar het #Paradijs ("de #hemel") gaan?
2/ Allereerst is het belangrijk om wat achtergrondinformatie vast te stellen.

Wat is überhaupt de reden dat Allāh, God, ons hier op aarde heeft geplaatst, met #kwaad, #leed en ander #tegenspoed? Er wordt beweert dat Allāh ons liefheeft en het beste voor ons wilt,
3/ dus waarom zou Hij als #Almachtige God, ons dit aandoen? Waarom kunnen we niet direct naar een plek van puur genot, zoals die van de uitgebreide beschrijvingen van het #Paradijs?

Om deze vragen (voor beknoptheid enigermate) te beantwoorden, Allāh zegt (vertaling):
Read 34 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!