Discover and read the best of Twitter Threads about #vereenvoudigingen

Most recents (1)

Mythe wil echter dat #Slaven in zekere zin door ons hebben geleden en dat hun pijn daarom tijdloze geldigheid zal behouden: als morele norm, zelfs als verplichting voor ons eigen handelen.Het is deze morele druk die de virtuozen van de identiteitspolitiek sinds de 19e eeuw Image
gebruik van maken; het is het schuldige geweten tegenover het eigen collectief en de angst voor uitsluiting die het zo moeilijk maken om door alle historische simplificaties, stileringen en vervalsingen heen tot de werkelijkheid door te dringen. #slavernijexcuses
De bevrijding van de #slaven, waarop #identiteitsvormende #mythen zijn gebaseerd, een van de meest onthullende, maar ook meest gecompliceerde voorbeelden - een historisch proces van zo'n complexiteit dat het onmogelijk lijkt over te dragen zonder drastische #vereenvoudigingen.
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!