Naisten rintama ry Profile picture
Jan 21, 2023 6 tweets 7 min read Read on X
1/5 Mielipidekirjoituksemme liittyen translain uudistukseen ja siitä puuttuvaan sukupuolivaikutusten arviointiin julkaistiin Helsingin Sanomissa 19.1.2023. #translaki #translainuudistus #suvaus #NaistenOikeudet #NaistenRintama hs.fi/mielipide/art-…
2/5 YK:n erityisraportoija Reem Alsalem moitti 29.11.2022 mm. Skotlannin lainsäätäjiä siitä, että ns. itseilmoituslain valmistelussa ei otettu huomioon sen vaikutuksia tyttöihin ja naisiin. Suomessa ollaan tekemässä samoja virheitä kuin esimerkiksi Skotlannissa. #translaki
3/5 Itseilmoitusmenettely avaa mahdollisuuden muuttaa juridista sukupuolta kaikille täysi-ikäisille suomalaisille, jolloin laki ei koske enää vain pientä vähemmistöryhmää. Väärinkäytösten riski on ilmeinen. #translaki #translainuudistus #NoToSelfID #NaistenOikeudet
4/5 Olemme olleet yhteydessä STM:ään lakiuudistuksesta jo kesällä 2021. Toimme esille huolenaiheemme lakiesityksen puutteista myös lausunnoissamme lakivaliokunnalle ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. naistenrintama.fi/tiedotteet-ja-…
5/5 Kantamme on, että lakiesitys vaatii edelleen kattavan sukupuolivaikutusten arvioinnin, ja se tulee palauttaa tätä varten sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriöllä on sekä velvoite että asiantuntemusta suvauksen tekemiseen. #translainuudistus #suvaus #NaistenOikeudet

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Naisten rintama ry

Naisten rintama ry Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NaistenR

Apr 11
1/9 Britanniassa laaja tutkimushanke arvostelee rajusti sukupuoliahdistusta tuntevien nuorten hoitoa. Sen mukaan tuhannet brittilapset ovat mm. saaneet murrosiän alkamista siirtäviä blokkerilääkkeitä liian helposti Englannissa. #Cass #CassReview #Blokkerit yle.fi/a/74-20083057
2/9 Raportin mukaan sukupuoliklinikalla on kasvanut erityisesti sukupuoliahdistusta potevien 1995–2010 syntyneiden tyttöjen ja nuorten naisten määrä. Syy määrän rajuun kasvuun ei raportin mukaan ole pelkkä tietoisuuden kasvu transidentiteetistä. #CassReview #sukupuoli #tytöt
3/9 Raportissa sanotaan tutkimusten osoittavan, että sukupuoliahdistusta potevat nuoret kärsivät tavallista enemmän mielenterveysongelmista ja autismista. Lisäksi tytöistä 89% oli joko biseksuaaleja tai lesboja. #CassReview #sukupuoli #tytöt
Read 11 tweets
Jan 29, 2023
1/7 Tärkeä puheenvuoro: TAYSin nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala vetoaa sukupuolen juridisen vahvistamisen rajaamiseksi vain täysi-ikäisille. #translaki #itsemäärittely #nuoret #tytöt hs.fi/tiede/art-2000…
2/7 Kaltiala perustelee asiaa sillä, että nuoruusiässä identiteetin rakentuminen on kesken. Kaltiala on myös huolissaan siitä, että alaikäisillä ja nuorilla esiintyvät sukupuoli-identiteetin häiriöt ovat lisääntyneet tyttöjen keskuudessa. #tytöt
3/7 Kaltiala on arvioinut sukupuoliahdistusta kokevia nuoria jo vuodesta 2011 ja tavannut suurimman osan niistä nuorista, jotka on lähetetty Helsingistä saamaan toinen mielipide aiheesta. #tytöt
Read 7 tweets
Dec 1, 2022
1/13 Voit nyt lukea lausuntomme sosiaali- ja terveysvaliokunnalle translain uudistukseen liittyen.

Tässä ketjussa muutamia nostoja. #translaki #translainuudistus #NaistenRintama #NaistenOikeudet #SukupuolellaOnVäliä #SexMatters #NoToSelfIDinFinland naistenrintama.fi/tiedotteet-ja-…
2/13 Jotta naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa voidaan edistää, naiseutta ei tule määritellä juridiseksi kategoriaksi johon miehet voivat omalla ilmoituksellaan liittyä. Transsukupuoliset, joilla on sukupuolidysforiadiagnoosi, voisivat edelleen vaihtaa juridisen sukupuolensa.
3/13 Ihmisoikeussopimukset eivät edellytä juridisen sukupuolen itseidentifikaatiota, vaikka näin toistuvasti väitetään. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei edellytä jäsenmailta lainsäädännön muutosta siten, että juridisen sukupuolen voi itse määritellä. #NaistenOikeudet #SelfID
Read 15 tweets
Jul 31, 2022
1/12 Hormoniblokkereita annettiin aiemmin yleensä vain lapsille, joilla murrosiän fyysiset muutokset alkoivat hyvin varhain. Nyt niitä tarjotaan joissain maissa vapaasti myös lapsille, joilla on kehodysforiaa. Blokkerien vapauttamista em. käyttöön lobbaa Suomessakin useampi taho.
2/12 Kyseessä on kuitenkin kokeellinen hoitomuoto. Niissäkin tapauksissa, kun lääkettä ollaan annettu liian aikaisen murrosiän hidastamiseen, on havaittu hälyttäviä terveysongelmia ja sivuvaikutuksia. Alunperin tuote on tarkoitettu eturauhassyövän hoitoon. statnews.com/2017/02/02/lup…
3/12 Blokkerien mahdollisia haittoja ovat mm. aivojen kypsymisen keskeytyminen, hedelmättömyys, pituuskasvun loppuminen, osteoporoosi, krooniset kivut, korkea verenpaine, erilaiset silmä- ja näköongelmat, luu- ja nivelongelmat, ja pojilla sukupuolielinten kehittymättömyys.
Read 12 tweets
Jul 28, 2022
1/6 Naisten rintama ry kannattaa Naisjärjestöjen keskusliiton hallitusohjelmatavoitetta: "Seksin osto kriminalisoidaan muiden Pohjoismaiden mallin mukaisesti ja tuetaan irrottautumista prostituutiosta." @tasaarvoTANE @NytkisRy @naisjarjestot @riikkamarip
2/6 Tässä esimerkiksi @exit_ry tärkeä kannanotto prostituutiokysymyksen yhteiskunnallisesta luonteesta ja pohjoismaisen lainsäädäntömallin käyttöön ottamisen hyödyistä. @tasaarvoTANE @NytkisRy @naisjarjestot @riikkamarip exitry.fi/prostituutio-o…
3/6 Prostituutiota käsitellään usein yksilönvalinnan näkökulmasta. Kyseessä on kuitenkin yhteiskunnallinen ongelma, joka koskettaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, kuten naisia ja etnisiä vähemmistöjä, joilla ei usein ole mahdollisuutta valita vapaasti.
Read 6 tweets
Jul 2, 2022
1/14 Odottavien ja tuoreiden äitien mielenterveysongelmia pidetään usein tabuna niin meillä Suomessa kuin maailmallakin.

Tässä ketjussa tarinoita äideille tarjotusta avusta. #NaistenOikeudet #NaistenRintama #äiti #äitiys #äidit postpartum.net/get-help/inter…
2/14 Länsi-Afrikassa mielenterveysongelmista kärsivät naiset joutuvat usein väkivallan uhreiksi ja kadulle. Heitä suojaava lainsäädäntö on lapsenkengissään. edition.cnn.com/2022/06/02/afr…
3/14 Paikalliset uskomukset altistavat nämä naiset raiskauksille, ei-toivotulle raskaudelle ja sukupuolitaudeille. Erään uskomuksen mukaan mies rikastuu eikä joudu mustan magian uhriksi, jos makaa mielenterveysongelmaisen naisen kanssa.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(